אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

Outlook 2010 לא מגיב, נתקע, קופא או מפסיק לעבוד

תקציר
שגיאת "Outlook לא מגיב", או ש- Outlook נתקע, קופא או מפסיק לעבוד בעת פתיחת קובץ או שליחת דואר.
סיבה
בעיות שבהן Outlook נתקע, קופא או לא מגיב עלולות להתרחש בשל אחת מהסיבות הבאות או יותר:

 • הבעיה עלולה להתרחש אם לא התקנת את העדכונים האחרונים.
 • ייתכן שתהליך אחר עושה שימוש ב- Outlook.
 • תוספת שהותקנה בעבר מפריעה לפעולת Outlook.
 • ייתכן שתיבת הדואר גדולה מדי.
 • ייתכן שעליך לתקן את תוכניות Office 2010 שברשותך.
 • ייתכן שקבצי הנתונים של Outlook נפגמו או ניזוקו.
 • ייתכן שתוכנת האנטי-וירוס מיושנת או מתנגשת עם Outlook.
 • ייתכן שפרופיל המשתמש נפגם.
 • ייתכן שתוכנית אחרת מתנגשת עם Outlook.

פתרון


פעל בהתאם לשיטות המופיעות במאמר זה לפי הסדר. אם ניסית אחת משיטות אלה בעבר והיא לא עזרה, המשך במהירות לשיטה אחרת מרשימה זו:

שיטה 1: התקן את העדכונים האחרונים

לחץ כאן כדי להציג מידע על אופן ההתקנה של עדכונים אחרונים.

ייתכן שיהיה עליך להגדיר את Windows Update להורדה והתקנה אוטומטיות של עדכונים מומלצים. התקנת כל העדכונים החשובים, המומלצים והאופציונליים יכולה לעתים לתקן בעיות על-ידי החלפת קבצים לא מעודכנים ותיקון פגיעויות. כדי להתקין את עדכוני Office האחרונים, לחץ על הקישור הספציפי לגירסת Windows שברשותך ופעל בהתאם לשלבים במאמר זה:

התקנות עדכוני Windows ב- Windows 7

התקנות עדכוני Windows ב- Windows Vista

התקנות עדכוני Windows ב- Windows XP

אם התקנת העדכונים האחרונים של Office לא פתרה את הבעיה, המשך לשיטה 2.

שיטה 2: בדוק כדי לוודא שתהליך אחר אינו משתמש ב- Outlook

לחץ כאן כדי להציג מידע כיצד להבטיח שתהליך אחר לא עושה שימוש ב- Outlook.

הביצועים עלולים להיפגע אם תשתמש בתכונת הארכיון האוטומטי של Outlook או בעת סינכרון של Outlook עם מכשיר נייד, כיוון שתהליכים אלה עשויים להשתמש בכמות גדולה של משאבים.

אם תהליך אחר עושה שימוש ב- Outlook, מידע זה יוצג בשורת המצב האופקית בתחתית המסך. אם תנסה לבצע פעולות אחר כאשר Outlook בשימוש, ייתכן ש- Outlook לא יגיב. תן למשימה המתבצעת להסתיים לפני שתנסה פעולות אחרות.

אם Outlook לא בשימוש של תהליך אחר, המשך לשיטה 3.

שיטה 3: חקור בעיות אפשריות עם תוספות

לחץ כאן כדי להציג מידע על אופן האיתור של בעיות בתוספות.

אף שתוספות עשויות לשפר את החוויה, הן יכולות לפעמים להפריע לפעולת Outlook או להתנגש איתו. נסה להפעיל את Outlook ללא תוספות כדי לראות את הבעיה נעלמת. כך תעשה זאת:
 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  אם אתה מפעיל את Windows XP, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעל.
  אם אתה מפעיל את Windows Vista או Windows 7, לחץ על התחל.
 2. הקלד Outlook /safe ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. אם הבעיה נפתרה, בתפריט קובץ, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על תוספות.
 4. בחר תוספות COM ולאחר מכן לחץ על ביצוע.
 5. לחץ כדי לנקות את את כל תיבות הסימון ברשימה ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. הפעל מחדש את Outlook.
אם הבעיה לא מתרחשת, התחל להוסיף את התוספות אחת בכל פעם עד להתרחשות הבעיה. פעולה זו תאפשר לך לאתר את התוספת שגורמת לבעיה.

אם הפיכת התוספות ללא זמינות לא פתרה את הבעיה, המשך לשיטה 4.

שיטה 4: בדוק כדי לראות אם תיבת הדואר שלך גדולה מדי

לחץ כאן כדי להציג מידע כיצד להקטין את הגודל של תיבת הדואר.

כאשר הגודל של תיבת הדואר גדל, משאבים רבים יותר נדרשים לפתיחת כל תיקיה. אם יש לך מספר גדול של פריטים בתיקיה יחידה, ייתכן שתיתקל בבעיות בביצועים במהלך פעולות מסוימות. מומלץ להעביר מספר פריטים מהתיקיות הגדולות לתיקיות נפרדות, או להעביר אותם לארכיון באמצעות התכונה 'ארכיון אוטומטי'.

אופן יצירת תיקיה:
 1. בכרטיסייה תיקיה, בקבוצה חדש, לחץ על תיקיה חדשה.
 2. בתיבה שם, הזן שם לתיקיה.
 3. ברשימה בחר היכן למקם את התיקיה, לחץ על המיקום של התיקיה החדשה. התיקיה החדשה תהפוך לתיקיית משנה של התיקיה שתבחר.
 4. לחץ על אישור.
כדי לנהל את תיבת הדואר באמצעות התוכנה 'ארכיון אוטומטי', ראה הסבר להגדרות של 'ארכיון אוטומטי'.

לקבלת מידע נוסף על ניהול תיבת הדואר של Outlook, ראה הקטנת הגודל של קבצי נתונים של Outlook ‏(‎.pst ו- ‎.ost).

אם הקטנת הגודל של תיבת הדואר לא פתרה את הבעיה, המשך לשיטה 5.

שיטה 5: תקן את תוכניות Office 2010 שברשותך

לחץ כאן להצגת מידע על אופן התיקון של תוכניות Office 2010 שברשותך.

תיקון התוכניות של Office 2010 יכול לפתור בעיות שבהן Outlook לא מגיב, נתקע או קופא על ידי תיקון אוטומטי של שגיאות בקובץ.

 1. צא מכל תוכניות Microsoft Office הפועלות.
 2. פתח את לוח הבקרה, ולאחר מכן פתח את הוספה או הסרה של תוכניות (אם אתה מפעיל את Windows XP) או תוכניות ותכונות (אם אתה מפעיל את Windows Vista או Windows 7).
 3. ברשימת התוכניות המותקנות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Microsoft Office 2010 ולאחר מכן לחץ על תקן.
הערה: אם אתה משתמש ב'לחץ והפעל' של Office, עיין במאמר הבא בנושא Microsoft Office ופעל בהתאם לשלבים לתיקון 'לחץ והפעל' של Office:

עדכון, תיקון או הסרת התקנה של מוצרי 'לחץ והפעל' של Office

אם תיקון תוכניות Office לא פתר את הבעיה, המשך לשיטה 6.

שיטה 6: תקן את קבצי הנתונים של Outlook

לחץ כאן כדי להציג מידע על אופן התיקון של קבצי הנתונים של Outlook.

בעת התקנת Outlook 2010, כלי לתיקון תיבת דואר נכנס (scanpst.exe) מותקן גם הוא במחשב. הכלי לתיקון תיבת הדואר הנכנס יכול לפתור בעיות על ידי סריקת קבצי נתונים של Outlook ותיקון שגיאות. כדי להשתמש בכלי לתיקון תיבת דואר נכנס, צא מ- Outlook ולאחר מכן לחץ על הקישור להלן כדי לפעול בהתאם לפעולות במאמר:

תיקון קבצי נתונים של Outlook ‏(‎.pst ו- ‎.ost)

אם תיקון קבצי נתונים של Outlook לא פתר את הבעיה, המשך לשיטה 7.

שיטה 7: בדוק כדי לראות אם תוכנת האנטי-וירוס שברשותך מעודכנת או מתנגשת עם Outlook

לחץ כאן כדי להציג מידע על אופן הבדיקה של התנגשויות או אם תוכנת האנטי-וירוס מעודכנת.

אם תוכנת האנטי-וירוס לא מעודכנת, Outlook עשוי שלא לפעול כראוי.

בדיקה אם תוכנת האנטי-וירוס מעודכנת

כדי להתעדכן בווירוסים חדשים שנוצרים, ספקי תוכנות אנטי-וירוס מספקים עדכונים באופן תקופתי שניתן להוריד מהאינטרנט. הורד את העדכונים האחרונים על ידי ביקור באתר האינטרנט של ספק תוכנת האנטי-וירוס.

לקבלת רשימה של ספקי תוכנות אנטי-וירוס, ראה ספקי תוכנות לאבטחת צרכנים

בדיקה אם תוכנת האנטי-וירוס מתנגשת אם Outlook

אם תוכנת האנטי-וירוס כוללת שילוב עם Outlook, ייתכן שתיתקל בבעיות בביצועים. במקרה זה, ניתן להפוך את כל השילוב של Outlook ללא זמין בתוך תוכנת האנטי-וירוס. לחלופין, ניתן להפוך ללא זמינה כל תוספת של תוכנת האנטי-וירוס שמותקנת ב- Outlook.

חשוב: שינוי ההגדרות של תוכנת האנטי-וירוס עלולה להפוך את המחשב לפגיע למתקפות ויראליות, מתקפות הונאה או מתקפות זדוניות. Microsoft לא ממליצה לך לנסות לשנות את הגדרות האנטי-וירוס. השימוש בדרך זו לעקיפת הבעיה הוא על אחריותך בלבד.

ייתכן שיהיה עליך לפנות את ספק תוכנת האנטי-וירוס כדי לקבוע כיצד להגדיר את התוכנה כך שלא תכלול כל שילוב עם Outlook או שלא תכלול סריקה ב- Outlook.

אם עדכון תוכנת האנטי-וירוס, ואי-הכללתה בשילוב עם Outlook לא פתרו את הבעיה, המשך לשיטה 8.

הערה: בנוסף לכך, אם אתה מתכנן לבצע סריקת וירוסים ברמת קבצים של קבצי ‎.pst,‏ ‎.ost, ‏Offline Address Book ‏(‎.oab) או קבצי Outlook אחרים כאשר Outlook בשימוש, קרא את המאמר הבא של Microsoft TechNet Library: תכנון סריקת אנטי-וירוס ב- Outlook 2010

שיטה 8: צור פרופיל משתמש חדש ב- Outlook

לחץ כאן לקבלת מידע על אופן היצירה של פרופיל משתמש חדש.
 1. פתח פריטי דואר על ידי לחיצה על הלחצן התחל, לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על תוכניות, לחיצה על חשבונות משתמשים ולאחר מכן לחיצה על דואר.
 2. לחץ על הצגת פרופילים.
 3. לחץ על הפרופיל שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר.
 4. לחץ על הוסף.
 5. בתיבה שם פרופיל, הקלד שם עבור הפרופיל.
 6. ציין את שם המשתמש, כתובת ה- SMTP הראשית ואת הסיסמה, ולאחר מכן לחץ על הבא.
 7. ייתכן שתופיע ההנחיה הבאה:
  לאפשר לאתר אינטרנט זה לקבוע את התצורה של הגדרת השרת alias@domain?
  בהחניה זו, לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון אל תשאל אותי שוב, ולאחר מכן לחץ על אפשר.
אם יצירת פרופיל משתמש חדש ב- Outlook לא פתרה את הבעיה, המשך לסעיף פתרון בעיות מתקדם.

פתרון בעיות מתקדם

סעיף זה מיועד למשתמשי מחשב מתקדמים יותר. מוצגות שתי שיטות אשר עשויות לסייע בפתרון הבעיה. אם אינך חש בנוח עם שיטות מתקדמות לפתרון בעיות, עבור לסעיף מידע נוסף.

שיטה 1: בצע אתחול סלקטיבי כדי לקבוע אם תוכנית אחרת מתנגשת עם Outlook

לחץ כאן כדי להציג מידע על ביצוע אתחול סלקטיבי.

בעת הפעלת Windows כרגיל, מספר יישומים ושירותים מופעלים באופן אוטומטי ולאחר מכן פועלים ברקע. יישומים ושירותים אלה עלולים להפריע לתוכנות אחרות במחשב. ביצוע אתחול סלקטיבי או "אתחול נקי" יכול לסייע בזיהוי בעיות של יישומים מתנגשים. כדי לבצע אתחול סלקטיבי, לחץ על הקישור הספציפי לגירסת Windows שברשותך ופעל בהתאם לשלבים במאמר זה:

Windows 7 הפעל אתחול סלקטיבי באמצעות תצורת המערכת

Windows Vista הפעל אתחול סלקטיבי באמצעות תצורת המערכת

Windows XP כיצד לקבוע את תצורת Windows XP להפעלה במצב "אתחול נקי"

אם ביצוע אתחול סלקטיבי לא פתר את הבעיה, המשך לשיטה 2.

שיטה 2: צור פרופיל משתמש חדש ב- Windows

לחץ כאן להצגת מידע על אופן היצירה של פרופיל משתמש Windows חדש.

לעתים, ל- Windows אין אפשרות לקרוא את הפרופיל שלך כראוי. כדי לקבוע אם בעיה זו נגרמת על ידי פרופיל משתמש פגום, לחץ על הקישור הספציפי לגירסת Windows שברשותך ופעל בהתאם לשלבים במאמר:

Windows 7 תיקון פרופיל משתמש פגום

Windows Vista תיקון פרופיל משתמש פגום

Windows XP יצירת חשבונות משתמשים וקביעת תצורתם ב- Windows XP

אם השיטות הקודמות לא פתרו את הבעיה, המשך לסעיף מידע נוסף.
מידע נוסף
אם המידע במאמר זה של מאגר הידע לא סייע בפתרון הבעיה ב- Outlook 2012, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
Outlook לא מגיב, Outlook נתקע, Outlook קופא
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.
מאפיינים:

מזהה פריט: 2652320 - סקירה אחרונה: 08/22/2012 09:57:00 - תיקון: 1.0

Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager

 • consumeroff2010track kbcip KB2652320
משוב