אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

לא ניתן לגשת לתקליטור ומתקבלת הודעת השגיאה Code 31 במנהל ההתקנים לאחר הסרת Adaptec Easy CD Creator מהמחשב שלך

לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Windows XP, עיין במאמר 314060.

מאמר זה תקף גם לגבי Adaptec Easy Creator 5.01 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית). חשוב: מאמר זה מכיל מידע על שינוי הרישום. לפני שאתה משנה את הרישום, הקפד לגבותו וודא כי ידוע לך כיצד לשחזרו אם מתעוררת בעיה. למידע על אופן הגיבוי, השחזור והעריכה של הרישום, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור מערכת הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מאפייני הבעיה
לאחר הסרת Adaptec Easy Creator בגירסה 5.01 או בגירסאות קודמות, או לאחר הסרת DirectCD בגירסה 3.01 או 3.01c מהמחשב שלך, אתה עלול להיתקל בתופעות הבאות:
 • לא ניתן לגשת לתקליטור דרך 'המחשב שלי'.
 • מנהל ההתקנים מציג את הודעת השגיאה הבאה לגבי כל התקני התקליטורים המחוברים למערכת:
  '‏‏התקן זה אינו פועל כראוי מאחר של-Windows אין אפשרות לטעון את מנהלי ההתקנים הדרושים עבור התקן זה (Code 31)'.
 • מנהל ההתקנים מציג את הודעות השגיאה הבאות עם קודי שגיאה:
  A driver for this device was not required, and has been turned off‏ (Code 31 או Code 32).
  הערה: ייתכן גם שתקבל הודעת שגיאה עם קוד 39, המציינת כי הכונן פגום.

 • מנהל ההתקנים מציג את הודעות השגיאה הבאות עם קודי שגיאה:
  'ייתכן כי הרישום שלך פגום'. (Code 19)
משמעות הקוד הזה: הרישום החזיר תוצאה לא מוכרת.
פתרון הבעיה
אזהרה: אם תשתמש בעורך הרישום בצורה לא נכונה, אתה עלול לגרום לבעיות קשות שיחייבו התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה יכולה להבטיח שיהיה באפשרותך לפתור בעיות הנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון ב'עורך הרישום'. השימוש ב'עורך הרישום' מתבצע על אחריותך בלבד.

המערכת תומכת בשתי שיטות לפתרון בעיה זו.

שיטה ראשונה

 1. הסר לחלוטין את הערכים Upperfilters ו-Lowerfilters ממפתח הרישום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  שים לב: אם קיבלת הודעה עם קוד 39, ייתכן שמנהלי התקנים למסנן מספק חיצוני נוספו לערכים UpperFilters ו-LowerFilters, כתוספת למנהלי ההתקנים למסנן של Adaptec. במקרה כזה יהיה עליך להסיר תחילה את מנהלי ההתקנים למסנן שאינם של Adaptec; כך יישארו מסנני Easy Creator במקומם ותוכל לבדוק אם הודעת השגיאה Code 39 נעלמת. אם הודעת שגיאה של קוד 39, קוד 32 או קוד 31 ממשיכה להופיע, הסר לחלוטין את ערכי Upperfilters ו-Lowerfilters מן המפתח שצויין לעיל.

 2. הפעל מחדש את המחשב.

שיטה שנייה

אם השיטה שצוינה לא פותרת את הבעיה של הודעת שגיאה עם קוד 31 והגישה לתקליטורים לא מתחדשת ובמחשבך מותקן נגן המדיה Media Player בגירסה 7.0, הסר אותו. לאחר מכן הורד והתקן את המהדורה העדכנית ביותר שפורסמה באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
סטטוס
זוהי בעיה מוכרת בגירסה 5.01 (או גירסה קודמת) של Easy CD Creator ובגירסה 3.01c (או גירסה קודמת) של DirectCD.
מידע נוסף
הבעיה יכולה להתרחש גם בגירסאות העדכניות ביותר של Easy CD Creator 5.01 ושל DirectCD 3.01d או גירסה מאוחרת יותר.

מוצרי חברות אחרות הנזכרים במאמר זה מיוצרים על ידי חברות שאין להן זיקת תלות למיקרוסופט. Microsoft אינה מעניקה אחריות, אם במפורש ואם במשתמע, לגבי הביצועים או האמינות של מוצרים אלה.

הערה: תוכנות נוספות של ספקים חיצוניים לכתיבה על תקליטורים עלולות להתנהג באופן דומה. חלק מהצעדים האמורים לפתרון הבעיה, או כולם, ניתן ליישם גם במקרים האחרים, בתנאי שהתוכנות הללו מוסיפות ערכי רישום תחת UpperFilters או LowerFilters, בצורת הוספה של מנהלי התקנים למסנן או בצורת הסרה של מפתחות הרישום וערכי הרישום המתוארים במאמר זה והמתחילים כך:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
אזהרה: הקפד לגבות את הרישום שלך לפני שינוי כלשהו.
מאפיינים:

מזהה פריט: 270008 - סקירה אחרונה: 09/20/2006 05:31:52 - תיקון: 5.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbprb KB270008
משוב