אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

Windows Update נתקע בעת הורדה או התקנה של עדכונים

מאפייני הבעיה
כאשר אתה מנסה להוריד או להתקין את Windows Updates, המחשב עלול לקפוא. אם הוא קופא במהלך התקנה, ייתכן שתופיע הודעה כגון:

מתקין "X" עדכונים מתוך "X". אל תכבה את המחשב.

הערה: X שווה למספר כלשהו. לדוגמה, אם אתה מתקין 16 עדכונים, ייתכן שנוסח ההודעה שתראה יהיה "מתקין 4 עדכונים מתוך 16".
אחרת ייתכן שתראה שהמחשב קופא בעת סריקה עבור Windows Updates, ואף הודעת שגיאה לא תופיע.
פתרון הבעיה
בחר את מערכת ההפעלה לקבל השלבים המתאימים.

Windows 8

שיטה 1: הפעל את הסריקה שוב

אם במהלך הסריקה של עדכונים הסריקה נתקעת ולא מסתיימת, נסה להפעיל את הסריקה שוב. אם עדיין אינך מצליח לסרוק בהצלחה, המשך לשיטה 2.
שיטה 2: הפעל את פותר הבעיות של Windows Update


אם Windows Update נתקע בהורדה, השתמש בשיטה הבאה. כדי לתקן זאת, השתמש בשלבים של שיטה 2. אם היא לא פותרת את הבעיה, המשך לשיטה 3.
תקנו עבורי

כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן תיקון. אז לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.הערות
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.
אם אתה עדיין מתקשה בסריקה אחר עדכונים, תוכל לשאול שאלות ולקבל תשובות ממשתמשים אחרים ב- Microsoft Community. כדי לשאול שאלה או כדי לחפש פוסטים של משתמש אחר, לחץ כאן.
שיטה 3: בצע שחזור מערכת
אם אתה נתקל בבעיות בהתקנת Windows Updates, בצע את השלבים להלן. אם שיטה זו לא פותרת את הבעיה, המשך לשיטה 4.

הערה אם המחשב לא מוגדר להפעלה מתקליטור או מ- DVD, או אם Windows הותקן מראש במחשב ללא תקליטורים או תקליטורי DVD, עיין במסמכים שנלוו למחשב לקבלת הוראות כיצד להמשיך.

כאשר תפעיל את המחשב באמצעות דיסק ההתקנה של Windows, תוכל לבצע אפשרויות של שחזור המערכת במהלך ההפעלה. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. כבה את המחשב באופן ידני על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה.
 2. הפעל את המחשב על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה.
 3. במסך הכניסה, הקש או לחץ על סמל ההפעלה בפינה השמאלית התחתונה.
 4. הקש על מקש Shift ולאחר מכן הקש או לחץ על הפעל מחדש.
 5. מתוך הדף 'בחר אפשרות', הקש או לחץ על פתרון בעיות ולאחר מכן הקש או לחץ על אפשרויות מתקדמות.
 6. הקש או לחץ על שחזור מערכת. המחשב יאותחל מחדש כדי לבצע שחזור מערכת. בחר את החשבון כדי להמשיך.
 7. בדף 'שחזור מערכת', לחץ על הבא.
 8. אם תתבקש לציין איזה דיסק לשחזר, בחר את הדיסק הקשיח ולאחר מכן הקש או לחץ על הבא.
 9. עם סיום תהליך השחזור, הקש או לחץ על הפעל מחדש.
שיטה 4: רענן את המחשב


הערה ביצוע 'רענון המחשב' ישחזר את התקנת Windows הנוכחית לגירסת ההתקנה. פעולה זו דורשת גם את ההתקנה של כל העדכונים שאינם כלולים בהתקנה. אפליקציות שהתקנת מהדיסק או מאתרים יוסרו. רשימה של אפליקציות שהוסרו תישמר בשולחן העבודה.
 1. כבה את המחשב באופן ידני על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה.
 2. הפעל את המחשב על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה.
 3. במסך הכניסה, הקש או לחץ על סמל ההפעלה בפינה השמאלית התחתונה.
 4. הקש על מקש Shift ולאחר מכן הקש או לחץ על הפעל מחדש.
 5. מתוך הדף 'בחר אפשרות', הקש או לחץ על פתרון בעיות ולאחר מכן הקש או לחץ על אפשרויות מתקדמות.
 6. הקש או לחץ על רענון המחשב.
 7. תחת 'רענון המחשב', הקש או לחץ על הבא.
 8. בצע את ההוראות המופיעות על המסך.


Windows 7

שיטה 1: הפעל את פותר הבעיות של Windows Update
אם Windows Update נתקע בהורדה, השתמש בשיטה הבאה. אם היא לא פותרת את הבעיה, המשך לשיטה 2.


תקנו עבורי

כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן תיקון. אז לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.
הערות
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

אני מעדיף לתקן בעצמי

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows XP
בצע גיבוי של הרישום (עבור Windows Vista)
בצע גיבוי של הרישום (עבור Windows 7)


כדי לאפס את הרכיבים של Windows Update, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על לחצן התחל ולאחר מכן לחץ על הפעל. הקלד cmd ולאחר מכן הקש Enter.
 2. חלון של שורת פקודה יופיע. הקלד net stop bits והקש Enter, ולאחר מכן הקלד net stop wuauserv והקש Enter.
 3. כדי למחוק את קבצי qmgr*.dat, הקלד Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat" והקש Enter.
 4. הקלד cd /d %windir%\system32 והקש Enter.
 5. כדי לרשום מחדש את קבצי BITS ו- Windows Update, הקלד כל אחת מהפקודות הבאות. הקש Enter לאחר כל פקודה.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • dasfdregsvr32.exe mshtml.dll
  • asdfasdregsvr32.exe shdocvw.dll
  • asdfasdregsvr32.exe browseui.dll
  • asdfasdregsvr32.exe jscript.dll
  • asdfasdregsvr32.exe vbscript.dll
  • sdfasregsvr32.exe scrrun.dll
  • asfdsafregsvr32.exe msxml.dll
  • asdfsadfregsvr32.exe msxml3.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe msxml6.dll
  • asfdsadfregsvr32.exe actxprxy.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe softpub.dll
  • asfdadfregsvr32.exe wintrust.dll
  • sadfasdfregsvr32.exe dssenh.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe rsaenh.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe gpkcsp.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe sccbase.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe slbcsp.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe cryptdlg.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe oleaut32.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe ole32.dll
  • adfsadfregsvr32.exe shell32.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe initpki.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wuapi.dll
  • adfsasdfregsvr32.exe wuaueng.dll
  • asdfasfdregsvr32.exe wuaueng1.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wucltui.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wups.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wups2.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe wuweb.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe qmgr.dll
  • afdsasdfregsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wucltux.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe muweb.dll
  • asfdasfdregsvr32.exe wuwebv.dll
 6. כדי לאפס את Winsock, הקלד netsh reset winsock והקש Enter.
 7. אם אתה מפעיל את Windows XP, הגדר את הגדרת proxy. לשם כך, הקלד proxycfg.exe -d בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש Enter.
 8. כדי להפעיל מחדש את שירותי BITS ו- Windows Update, הקלד את הטקסט הבא בשורת הפקודה. הקש ENTER לאחר הקלדת כל פקודה:
  • net start bits
  • net start wuauserv
 9. אם אתה מפעיל את Windows Vista או Windows 7, נקה את התור של BITS. לשם כך, הקלד bitsadmin.exe /reset /allusers בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש Enter.
 10. התקן את ה- Windows Update Agent העדכני ביותר. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base: 949104 כיצד להשיג את הגירסה העדכנית ביותר של Windows Update Agent לניהול עדכונים במחשב
 11. הפעל מחדש את המחשב.

שיטה 2: בצע שחזור מערכת
אם אתה נתקל בבעיות בהתקנת Windows Updates, בצע את השלבים להלן. אם שיטה זו לא פותרת את הבעיה, המשך לשיטה 3.

הערה עליך להיכנס אל Windows עם חשבון מנהל מערכת כדי להשלים שיטה זו. אם זהו מחשב המהווה חלק מרשת בעבודה, עליך לבקש עזרה ממנהל המערכת. למידע על כניסה אל Windows כמנהל מערכת, בקר בכתובת: http://windows.microsoft.com/he-il/windows7/How-do-I-log-on-as-an-administrator (http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/How-do-I-log-on-as-an-administrator)

הערה אם המחשב לא מוגדר להפעלה מתקליטור או מ- DVD, או אם Windows הותקן מראש במחשב ללא תקליטורים או תקליטורי DVD, עיין במסמכים שנלוו למחשב לקבלת הוראות כיצד להמשיך.

כאשר תפעיל את המחשב באמצעות דיסק ההתקנה של Windows, תוכל לבצע אפשרויות של שחזור המערכת במהלך ההפעלה. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:

הפעל את Windows:
 1. הכנס את דיסק ההתקנה של Windows Vista או Windows 7 לכונן ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 2. כאשר תתבקש לאתחל מהדיסק, הקש על מקש כלשהו.
 3. כאשר תתבקש לעשות זאת, הגדר את האפשרויות שפה להתקנה, תבנית שעה ומטבע ולוח מקשים או שיטת קלט הרצויות לך ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. לחץ על תקן את מחשבך.
בחר נקודת שחזור:
 1. בדף אפשרויות שחזור מערכת, לחץ על גירסת מערכת ההפעלה Windows שברצונך לתקן ולאחר מכן לחץ על הבא.
 2. בדף System Recovery Options (אפשרויות שחזור מערכת), לחץ על System Restore (שחזור מערכת).
 3. בדף System Restore (שחזור מערכת), לחץ על Next (הבא).
 4. בחר נקודת שחזור שבה אתה יודע שמערכת ההפעלה פועלת ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).

  נקודת השחזור צריכה להיות תאריך לפני הפעם הראשונה שבה נתקלת בשגיאה. כדי לבחור תאריך, השתמש באפשרות בחר נקודת שחזור שונה ולאחר מכן לחץ על הבא.
 5. אם תתבקש לציין איזה דיסק לשחזר, בחר את הדיסק הקשיח ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. בדף Confirm your restore point (אשר את נקודת השחזור), לחץ על Finish (סיום).
 7. עם סיום תהליך השחזור, לחץ על Restart (הפעל מחדש).
שיטה 3: בצע שדרוג במקום
ביצוע שדרוג במקום שיחזור את התקנת Windows הנוכחית לגירסה של ה- DVD של ההתקנה. פעולה זו דורשת גם את ההתקנה של כל העדכונים שאינם כלולים ב- DVD של ההתקנה. אם Windows הותקן מראש במחשב שלך, עיין במסמכי המחשב לקבלת הוראות לביצוע שדרוג במקום. אחרת, בצע את הפעולות הבאות:

הערה: מומלץ מאוד לגבות את כל הקבצים האישיים. למידע על גיבוי הקבצים, בקר בכתובת: http://windows.microsoft.com/he-il/windows7/Back-up-your-files
 1. הכנס את ה- DVD של Windows Vista או Windows 7 לכונן ה- DVD של המחשב.
  • הערה אם המחשב לא מוגדר להפעלה מתקליטור או מ- DVD, או אם Windows הותקן מראש במחשב ללא תקליטורים או תקליטורי DVD, עיין במסמכים שנלוו למחשב לקבלת הוראות כיצד להמשיך.
 2. בחלון 'התקנה', לחץ על התקן כעת.
  • הערה אם Windows לא מזהה אוטומטית את ה-DVD, פעל לפי השלבים הבאים:
   • לחץ על 'התחל' ולאחר מכן הקלד Drive:\setup.exe בתיבה 'התחל חיפוש'. הערה מציין המיקום Drive מייצג את אות כונן ה- DVD של המחשב, בדרך כלל D:\.
   • ברשימה 'תוכניות', לחץ על Setup.exe.
   • בחלון 'התקנה', לחץ על התקן כעת.
 3. לחץ על עבור למצב מקוון כדי להשיג את העדכונים האחרונים להתקנה (מומלץ).
 4. הקלד את מפתח התקליטור כשתתבקש לעשות זאת.
 5. בחר את מערכת ההפעלה בדף התקנת Windows שברצונך לשדרג.
 6. לחץ על כן כדי לקבל את תנאי הסכם רישיון התוכנה של Microsoft.
 7. במסך איזה סוג התקנה ברצונך לבצע?, לחץ על שדרוג.
 8. לאחר השלמת ההתקנה הפעל מחדש את המחשב.


מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות נפוצות בהתקנת Windows Update, בקר בכתובת: http://windows.microsoft.com/he-il/windows7/Troubleshoot-problems-with-installing-updates
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.
מאפיינים:

מזהה פריט: 2700567 - סקירה אחרונה: 03/29/2013 12:03:00 - תיקון: 1.0

Microsoft Windows Update

 • consumertargetwinfy13 KB2700567
משוב