אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד לעצב חוברת עבודה של Excel בזמן הזרמת תוכן MIME

התמיכה עבור Office 2003 הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Office 2003 ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

תקציר
מאמר זה מדגים כיצד באפשרותך לשתמש ב- Active Server Pages ‏(ASP) כדי ליצור חוברת עבודה מעוצבת הניתנת להזרמה כתוכן MIME ל- Microsoft Excel.
מידע נוסף
ניתן לשמור ב- Excel פרטי אחסון בתבנית המהווה הכלאה של HTML/XML. בעת שמירת חוברת עבודה של Excel 2000 כדף אינטרנט, Excel יוצר קובץ שמכיל שילוב של תגי HTML ותגי XML בעלי משמעות מיוחדת ל- Excel. חוברת עבודה הנשמרת בתבנית זו יכולה לעבור מ- Excel לדפדפן ולחזור שוב ל- Excel ("הלוך ושוב") בלי לפגוע בתקינות חוברת העבודה.

בעת פתיחת חוברת עבודה כדף אינטרנט ב- Internet Explorer, תגי ה- HTML משמשים לעיבוד המסמך. בעת פתיחת חוברת עבודה בתבנית זו ב- Excel,‏ Excel משתמש בתגי XML לקביעת הגדרות שעשויות לשמור על חוברת העבודה, גליונות העבודה, השורות והעמודות. לקבלת מידע נוסף על השימוש ב- HTML ו- XML עם Excel 2000, ראה "Microsoft Office HTML and XML Reference" באתר האינטרנט הבא של MSDN: באמצעות ASP, באפשרותך ליצור מסמכים משלך בתבנית HTML/XML של Excel, כך שכאשר המסמך זורם לדפדפן הלקוח, הוא מוצג ב- Excel. באפשרותך לשלוט במיקום התא של נתונים ולציין הגדרות עבור חוברת עבודה או גליון עבודה, הנתמכות על-ידי תבנית HTML/XML של Excel. כדי ליצור חוברת עבודה של Excel בתבנית HTML/XML ולאחר מכן להזרים אותה כתוכן MIME ל- Excel במחשב הלקוח, בצע את הפעולות הבאות
 1. הדבק את הקוד הבא בפנקס רשימות:
  ‎‎<%@ Language=VBScript %><% ' Check for a value passed on the address bar. if (Request.QueryString("i")) = "" then bFirst = true ' If we have a value for "i", we know that we can display the ' data in Excel. if (bFirst = false) then  ' Buffer the content and send it to Excel.  Response.Buffer = true  Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel" %><HTML xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"><HEAD><style> <!--table @page   {mso-header-data:"&CMultiplication Table\000ADate\: &D\000APage &P";	mso-page-orientation:landscape;}   br   {mso-data-placement:same-cell;} --></style> <!--[if gte mso 9]><xml>  <x:ExcelWorkbook>  <x:ExcelWorksheets>   <x:ExcelWorksheet>   <x:Name>Sample Workbook</x:Name>   <x:WorksheetOptions>    <x:Print>    <x:ValidPrinterInfo/>    </x:Print>   </x:WorksheetOptions>   </x:ExcelWorksheet>  </x:ExcelWorksheets>  </x:ExcelWorkbook> </xml><![endif]--> </HEAD><BODY><TABLE><%  ' Build a multiplication table from 1,1 to i,j.  for i = 1 to CInt(Request.QueryString("i"))   Response.Write " <TR>" + vbCrLf   for j = 1 to CInt(Request.QueryString("j"))    if (j = 1) or (i = 1) then     Response.Write "  <TD bgcolor=""#FFF8DC"">"    else     Response.Write "  <TD bgcolor=""#B0C4DE"">"    end if	  Response.Write CStr(i*j) + "</TD>" + vbCrLf   next   Response.Write " </TR>" + vbCrLf  next%></TABLE><‎/BODY><‎/HTML><% else ' The user hasn't loaded the page yet. Prompt them for ' values for the table.%><HTML><BODY>Please enter indices for the multiplication table:<BR><FORM action="xlmime.asp" method=GET>  i = <INPUT type="text" name=i style="WIDTH: 25px"><BR> j = <INPUT type="text" name=j style="WIDTH: 25px"><BR><BR/> <INPUT type="submit" value="Submit"><BR/><‎/FORM><‎/BODY><‎/HTML><% end if%>					
 2. שמור את הקובץ בשם XLMime.asp בספריית הבסיס הווירטואלית של שרת האינטרנט שלך. ספריית הבסיס הווירטואלית המשמשת כברירת מחדל היא C:\Inetpub\Wwwroot).
 3. הפעל את Internet Explorer ועיין אל http://‎YourWebServer‎/xlmime.asp, כאשר YourWebServer הוא שם שרת האינטרנט של שרת האינטרנט שלך.
 4. בדף האינטרנט שמופיע, הזן ערכים מספריים בכל אחת מתיבות הטקסט שסופקו ולאחר מכן לחץ על Submit (שלח). Excel מפעיל באופן מיידי את הדפדפן עם חוברת עבודה חדשה. חוברת העבודה החדשה מכילה נתונים מעוצבים במספר השורות (i) ובמספר העמודות (j) שציינת. בנוסף, אם תבדוק את פרטי הגדרת העמוד של חוברת העבודה, תראה כי הכיוון מוגדר ל'לרוחב' וכי ישנה כותרת עליונה מותאמת אישית.
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף אודות הזרמת תוכן MIME ליישומי Office, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
266263 באג: Word 2000 ו- Excel 2000 מציגים מקור ASP בעת השימוש בסוג MIME להזרמת נתונים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
199841 כיצד להציג תוצאות ASP באמצעות Excel ב-IE עם סוגי MIME (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף אודות Office Automation, בקר באתר התמיכה של Microsoft Office Development:
XL2003 XL2007
מאפיינים:

מזהה פריט: 271572 - סקירה אחרונה: 04/29/2008 13:13:30 - תיקון: 6.3

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Active Server Pages 4.0

 • kbhowto KB271572
משוב