אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

MS12-052: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer: 14.08.12

חשוב
העדכון המתואר במאמר זה הוחלף על-ידי עדכון חדש יותר. כדי לפתור בעיה זו, התקן את עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer. כדי להתקין את העדכון החדש ביותר, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft: 
לקבלת פרטים טכניים נוספים על עדכון האבטחה המצטבר העדכני עבור Internet Explorer, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:
מבוא
Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-052. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

פרטי Hash של קובץ
שם קובץ של המפרסםSHA1SHA2
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-ia64-DEU.exe12D1ECC4F279F55A2E795DD935997F1EDE91DADDFEF66EC42C01BB122FEC6EB44A0D6ED88D8A6EF7CD75CB18E24E66B31718805C
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-ia64-ENU.exe38F7571062F9F85690C957C0B2CDA8ED358424A118A16602F044F3E6E00BE09CFD5BFBA5F85F2AE83FC1CBC426E80058A3CE20E3
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-ia64-FRA.exe8C6AB5DDE58572644B880B213D4A2DAB6A2A07A57337D95C86259A2E0FC7EBB2C522F5CE979B4D12CDBD53F93BB2D7C0F86E98AB
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-ia64-JPN.exe9938E7D86AA22364FB70D37E27BB7117BAAE1F3CBE924236807186D332077F71DF44241CD902360DD61A4A2725F81D5CE91C8696
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-x86-CHS.exeC2019DBD82E5F5ECE5EF43DDD9EFA2A036E06775115C0A9E25F62F41BA2569D72130B3E73ECCC85D80049FC4ECCBCC40D815EF41
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-x86-CHT.exe36BF472D493694163E7A71ABE7210E66BE9023929BE8CDF57188E852966AA2537F63A9FDAA25F8560C47F02DAED80121588FEF60
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-x86-CSY.exe96E907CF14C7F20B92EA6E08BFDE3A152875F08097810B5F3BF34D65323735AA58914382370507AAE54EEE42D8C284FA5A22AB3A
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-x86-DEU.exeF0651AB440B49834CE361BC1CA9B75EB6CA7356B8543A19E1F51A410E275FAC19B451E57B1884DA80A2C4F4FE73C78DE268A2B9F
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-x86-ENU.exe04713E2E3D144C2106CA4C82A8E61B5C5A81E0DE8B928E68F3C3FA731241313104255B7A84D7AD563E3F562085EA56AF464F819D
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-x86-ESN.exe86B2FCC388DA09DCF99E137BC811B9D0F88B67AF96D6FCAF2B8479757F298FB1E45DD7713A2CC1379E8D156325393BA9A46A86C1
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-x86-FRA.exe85E59FDA74A189BBFB3C647583FA821BAA14DDD5417CE1532236B767B4AFEDB475C6759D05F5EC3189CBB39BB97257603AED0275
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-x86-HUN.exe619EAC7C81EF4187122A698799BE8645B9B49A546B03ED40E1562EBD3AE8108249CABE2FFE73527E84D72D3C3EBABEF85CBC7D17
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-x86-ITA.exe82B5E812CE3822FEE260E8EF09170463C24ED0E36DFF1EF2E4349E59350337CBEDB3C46E0FD1E4AFD4AD9A57880AE055E50B73DA
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-x86-JPN.exeC0CB2EC44156FE4DD5BB581E9BF2E79A30A5EC66F24160E309C3DCA30E04BDB8FA52CEF9796FF62E5B72D8075CF283F76E0EE204
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-x86-KOR.exeEDF3D63A162F3303C25447DCE126CA7ED034475A3C386EF4DB92A58186B567BD36FEDB9EE7D73DE82D219FE785F4FB1B5263D011
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-x86-NLD.exe36EDFCE6E1020C5056D91130E8406D0D4B0889DFE330C6C58843F51BCA431FE79BA15A9063DFCFEF39CEDB5CAE49293C8AF233EC
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-x86-PLK.exeA272908D52183060F5400F8078970DE7C3FE9BC7B68329BF7813D8CA82937B69EBC812D241ACFE852647354176F41D3426F9251D
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-x86-PTB.exe08A49AE9CF6BD1F138DDD83A9FFFF63F543EB220FBDB44D22AEA81160BE1A5575891571295F0E300DD86BC3D64D0D4FEC863E633
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-x86-PTG.exe94E4EB9536FB4E32FF7196614B81B9C8B521E851A822E7A895C0C02C6B7A990F45F994C4497B0E011F3ABD1A03B2A593D877FDD6
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-x86-RUS.exe4E79AB077FE263B2BE63D746E2FAB6D0B9956B2642AEF4A6202F2445CBB2DCD11130276F428DC451C4E8F851C9971ACC618E4D92
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-x86-SVE.exe9FADD694508DC1DAF220203BB9A8BD24F965CBD91B8B02C0952BC82334D53DBAE9B134CB3C6A415FC98A19583476F71808089363
IE7-WindowsServer2003-KB2722913-x86-TRK.exeAF718F27017F23689047457B04D9F20F8E8461C7D073CC0067E50D007D8AD010418C2B20E48A84AA9B90A52C8A39B26DE27DA551
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-CHS.exeEFECA8800C03EEE26CDA538663FABFC647C77F88B75F05996D6AD1472A8941F8AC12DE8D43191962A926479830C5722EF0B86A06
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-CHT.exeD978B1D93DE3C3175C94A9871B00555D88C867546BC22C0C34AB66DD4988DE3063FFC7E0A9FAB8651E3B01C0616F5305F210023D
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-DEU.exe5997993E897FC1D51696E7FEA420300F10347A7B8B206B2B09325C820E94514E2251AA0128939D700A9E9139FB05419BA887BB1A
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-ENU.exe550F636F0AA7716C822284E2814E3E9FEA60EFD316E5F8D47CE0DFD0AA37CBB4094A69C846AF6CDDB014FEAF2CDA14B7C9739DB3
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-ESN.exe5271E7190BD68170B510708F3AD77395CDBA135D0FDEF17F6E65C05CBFC6C74C3FDE97EC676C00DD6BC8E229759E65A6F6A7A9C5
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-FRA.exeAB0D31ECC5EB11938AD958E40DF490A6F0D4D920C1C6E970CA1BB3E1DA2D550BF25919D18F78E1E5E060F49CD779A6BA5D2E2622
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-ITA.exe2581938225C34E1B534A4210BC63CAD3129AF9FFDBEBD136E4B8475995FB015CAB942B93F00528B4BC0E87C04EE210FFDB307D30
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-JPN.exe5D23FE002B8C6AB43B4CB426DF7E5DA8AC1B89C44A8D0BA0134AE188D921C38BB17FFDF50A493FDAD6D8CE8B7A7E2C943BEB0468
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-KOR.exeEA87CD09F9E9CB661B0F3FC5F1BBA105E5BDED04A77DF23D60C9775C8886CAD8E093C35AE20A7DDC1DB2916B6CB74DAC62217424
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-PTB.exe48CB951E7BFF9DA1DB4891408F526E98610AFF7548E19EE110FFFFE2437DC35D02F9E9DB4D90ADD9D6F5020BC153FE2ECF560887
IE7-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-RUS.exe4A5823D839EF9127581A506F7DD37F0D540F4710E8AE4AA673B6B2C4F20F2B2AAB042739A71C8D28C9D5CB626AA0A598ECAD8CC7
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-ARA.exe8B3D7908825EF1033A2E6DD55E689D93C7CBF3C59D73093ED2D1478C7F327A0A8A2D173C76D3FD3246804FB63CD8F70B883D752D
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-CHS.exeF0B8DBE087370D6F6443F719C7C89C6DD4B23B03B2210B5D17FB4996C33488ADD098A554168D4212184994DD01BA69104C7989EA
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-CHT.exe0DC24DE2531886783260B01ABADE846F4682317300CCF59E6EE4DE9C3CB93ECD90550F04CE3486B3774D302F3E8C2C417CD32194
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-CSY.exe3953B9FCBC6200EA9CD6F823E1AFF21830EC09164A1F28A9D0497676B4EFFE9946DF0CDDDF7321DFFAE2CE58E54994A0C03F935D
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-DAN.exe7161DDFA6298876BA3445CAEB1511E67CB0638379EB9DE1EE5FEA5358CBF0460CCE4914F8520458D285301881C31BD1E080B768A
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-DEU.exe10870610D33ED626F76AC040066338807465B90DD4DE300B053CB760CA851344199AFB7201126C75B913B49CD3F8491646F81AE9
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-ELL.exe62DFD8FFA67C07DCB99497B24918F3CF65DDAA54339B7ED143A8370900C6E21F83A0EA06008BF24929D0F4078913F51EBD94D524
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-ENU.exeFC88EF5F8F14F57C0B2176FBCAA37D301BB9177C81EF45B7F0E5C8A54383137242F9829556E1753E69C90EC4E7FD7D8293B84A14
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-ESN.exeDBC435FE5E0057763154CF068B61100164E74D9EC92B323004F2E29AE0EB8F79ACA34C7FD667E40586A0C5F64F3B81DCAFA51DB3
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-FIN.exe2B3EB01540C2659CBBF1A59314AB12BE6FA17F5E9439114A1234A32CC15DADBC71768552B186016A94373A1CFDDECC7F40B523B1
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-FRA.exe8F9995EBC2F8E3DE8E08BA767AE3278830E025C4DC926EB8BE76627A9D2391A8AAB4A829B8470C9CDF16C2FE316B699F41DEFEA7
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-HEB.exeAD05E9C3D8DEE9301B6292C7A2DA0A7DBC5215682885BCFEEC7DA9DD1B465234F5B97CAB4E95B6A064DA935A2A50279D517E99BA
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-HUN.exe8D43C8880034CF9AD72D1AFA5B9D4352751B9B09146B9C9FCAA0D4CEC463BE372E730DEEA0791D54D14E5727C320DA197B9B8E08
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-ITA.exeF8EABA8C3A0FA449358A2515FFC8E6C4F5A2B0BBC63D47C5BC4AA96583CAC2B11047DC2F828F4202BDDBBFBA58167F35D7E109DC
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-JPN.exe7D2304AC663C97A77E6546B4857CFBCB1ABB27A9F1AB0E6C7AAC3FB81EAAEF2259DA6A8E9A1942F586CB6FBF9CBE88DC63E5933F
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-KOR.exeB97ADFFEA668E6ABF5977F62DC292805D8F53A3517A3B06F431333664154ED5872B02F8F861BF5401006832737BB4A81F3F32041
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-NLD.exe0F90AB8B5B23E27F591886546D26EFD478F27734B017D5CD09CB7D79A34370DE394A3BCE0A06116C8499412487F8602C1A65D559
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-NOR.exe0C498C35E8BA4F05E18CC434DBA6055B1201A5E98F1BEB955446FD8C8EB3935F30BA27C86DB5C2E19A005C2DD362B565B6FA4BC0
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-PLK.exeD379125B3CF3ACA345E94F4C40E1117D60B41ACD582DEBE7B92CF704E3F278676E133210780BA3D849919325BCE594F724CB7E63
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-PTB.exe96708E5230DE17E42ED0E16BF4DB1C1278BC3E826D5E41DED75C718AB884F17B7C2AEB6B6EF87E9CE54482325D31DBCCD1E2B5C9
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-PTG.exe364E37287D3077C999FCB750DEDFE31E0906D4D070C96649D582CA385E40628B66E0C5C75D71FC5B73715F6845D811F103728853
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-RUS.exe33B97C7AD582D4544970568C3D2CC52D9A814E490C57A2D0455D851A2750CCD996A4704705C0A2CFCB6A6950110F5E48CA03353F
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-SVE.exe999BBA4B8819845FB5BA5A6C5FC27C577C1B2C074BBD742581DCA50D201CC3B4A2277F9C8275F6E1747F4CF77DB137842C2C0C39
IE7-WindowsXP-KB2722913-x86-TRK.exe56AFB638EAA6BB8642768C703F73DF86D7EC459EBF0128E9AB96E391691FA077BD93239A1A51A84061ABBD1B01B1A61E47E6CAEE
IE8-Windows6.0-KB2722913-x64.msu31F9ED5ED689317AF07A2645E6D1155114425775BAFCACE5C8BE034802579C0A811BB3AD3D9A36C5AB8C7E99DFF0F356CBFAEA4A
IE8-Windows6.0-KB2722913-x86.msuF41B414365D60ABE4DB765DD5E94DAAD2B925C5EE949E6A81413B3CFAB16BA2BA4AAB70287ED2456B6F87E8F6B12D2A46CAD84AA
IE8-WindowsServer2003-KB2722913-x86-CHS.exe50CE3D60C329B04AFF96F8AD0A09B34F9AB85149546FC3D31F5A5BC24F03CFC52C7105E4E80CE2E78F6092ABB09AEB2811FA5544
IE8-WindowsServer2003-KB2722913-x86-CHT.exeCFC011193373E85ACFB2190C766B20BD0D0AD9DE20550DFDDF1527D64AE7787EEBCC4BA07E687066748E133076891DA0AA7553EF
IE8-WindowsServer2003-KB2722913-x86-CSY.exeFFC1DAC347DA7F056B9BECDA0733B6FD5CA121687931F82D8A966DF1AAADDDD100ED063F17C0721164C4C0923E27F40350DC8B0F
IE8-WindowsServer2003-KB2722913-x86-DEU.exe6ACA5B9417E4F0EC741CC32BB08FDC494CF78908A397F1179E8FF29114AF673E5DD9A4EE1EDE8CDA0A82FF9A72F2911533BF3DE8
IE8-WindowsServer2003-KB2722913-x86-ENU.exe93DC22B54BDA9BDEE4EA5CD59074E06ACC2D521CF0DBC121F509BA1595CB566BDC9CFC901E22DC46A490506F72F8293789D70394
IE8-WindowsServer2003-KB2722913-x86-ESN.exeA174D80DF18E1673339A0D6EDD27A9CB5FAF8BE498E99954A69409C48BD20939441BC9CD941DA6C7B90FBCBE2DFED116796EE3D2
IE8-WindowsServer2003-KB2722913-x86-FRA.exe78FF0949217306F8770654482DAAA5475B5D451F78C0732252EFD7C005D4B63B8E49D38A18223854FE0216081F671D00A9FFEB3D
IE8-WindowsServer2003-KB2722913-x86-HUN.exeAAF1CCA0249C711E2EC65900BBAC845B59F77F0E1F22B234117215967F69ACFC292DCBDCB5DAC8328373F294DE67953D2662961B
IE8-WindowsServer2003-KB2722913-x86-ITA.exe5CF5140C873B627D3480E62607BCE069709EA084E79E93249FC564C7B217BD3A6C055340F1BB4739BE87E78E9B7E518E66083B8A
IE8-WindowsServer2003-KB2722913-x86-JPN.exeE9E664845948357EDF6413193458C24C11D0D146EF3CFF6C55D8EBF181DF4E0F44F8275A8AFE350E2D7B28CD007BDDAA4B6C927F
IE8-WindowsServer2003-KB2722913-x86-KOR.exeC6A3066CDF0813BB9D8A3503D209554CBD78727CAED9629D6CB9725A67F2671A707DF1DF676F52010342C8BC6D1DD06B5E6010DC
IE8-WindowsServer2003-KB2722913-x86-NLD.exe85311DE7EE505F8D027F909137B214A154007B81FB60750CB168EC53B2A8937FB721978414C5CCCACE745F5117E5EF00DD58E894
IE8-WindowsServer2003-KB2722913-x86-PLK.exe34CE6EB3DDE86440E0C7CDE6F8869051DAB089195A183D336BD2C21DCA25AE6395D8DAAAF1B2292C8F6F5486F636CB6C2D366546
IE8-WindowsServer2003-KB2722913-x86-PTB.exeF43471C72F17567693D911BE09EF3E9373E4B9733F1C9835243A6798D2F684DCD84E21BE1664E443773D37FAB504FA217A7DC933
IE8-WindowsServer2003-KB2722913-x86-PTG.exe47FCC59981903F3E4C61D672DFB4B11B0551F0C541CCA4C89AB0E420C047419E86E2E103B6F357E20902C4440C01B6F76B6E71F6
IE8-WindowsServer2003-KB2722913-x86-RUS.exeD4AD3F2CE713AA8F89FB98E6E14B0586367380073B7B2543D9FB6AA880752A6796EAEB48F1DBF029C8E3B8785D428A1CD7BE58C1
IE8-WindowsServer2003-KB2722913-x86-SVE.exeFB5EFBC10237F63012DF8B1DBAF06DC4B6285C9EDFEB1890D03348DE6128A5A6C26912DF56538688E260B3AB7FA823ECA1A91B03
IE8-WindowsServer2003-KB2722913-x86-TRK.exe8765839C3EB6C9826858768E7CBA9B827B3437A8F76A2738D46A43C1679611DA4929E738BF1F3E23CEC4BADD13F26F410A980652
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-CHS.exeE4E89E0C3C46DC2DCB6BCEDDC83670AE4BAC696F4A46945F586BFB9280384AED37C7D6A95F4C4910902B5CEF5FFBF1E29EE07FA3
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-CHT.exeEEDDE48667ED81B4785B88FCB7BDF9EF448DEFC8BFF0B2D1BFEBF98A3052451BB7F19AE29AF2D42CE44CB73626E4DAA6E2B8A57D
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-DEU.exe4CAA4F80508239DE552CEF123907F6A7CBF02C9B8BD9CAFACCE5FBD8297F39FD36A12FEB656586D3108E456DC913C65274E918DD
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-ENU.exe687B233A0D582AA339C05A1B32B09DF4B1A10542A8D9BDFACA5A62DE3A1E9A053299ABDBBE613F40F758A09D7D3E33AE59E971B9
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-ESN.exe857D550C17D972F88E29FDE145D64E295C188D9DB91A05D4C2A7B74715AA8153BF724CCAD7FE95656D649786FA54F262B2E094A6
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-FRA.exe7273A158952FE2155F9AF691C37315E142C0037083267712B3E93DFC4C09BFD31756A69D260C0D31D5A15D499C434653A99DBCCE
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-ITA.exeFABC17988CE592DF8D2167707AC049143C14B55A1E0BA17DEA6EBAF23738CC9FD6FEAD99633FBAE18B8D154B797A2BC2201AB0A2
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-JPN.exe5AE5F5CCE5A4053ED550F34B4D82F5880957234677D43BC36FF42F1B2DB7660635791B32A2AD3D1ADF36A27A3B8ECAC622051121
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-KOR.exe15A6A0057A36E0E21459A6DC85C1779CA2578F984BBE7E7A8DC24471BFCF5B96C96ABB0F1E855CC3B3BB9E204F68BA650BF2D063
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-PTB.exeC9A8CA897A35646646B4A6C94097618F72EDCA5243EB600677C6D34B7294DD1C12FD66FFB457A6C99D807269C6B82CA3D07CED20
IE8-WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-RUS.exeEFA2A4ADCD321D2F73B8AE3835FBF2918AD455DCF59418C06E2F68F1B75B3197C868BC8DE2F15A4D80745B0055A7D2A976EF8D09
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-ARA.exe9A8F8EB4D3B01243B85184EDF1159247FE8F1A9753FACFC1666077BB351B93A259FC00782F302C85C0854C2D287A19E593F697E3
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-CHS.exeFEF6FC32E7091D0F376BD9971F34C0504D03EDC4A71C01A9393684C42BB3B43FDFBE3DFB99B4FAF32CEA14B9C0BF093595A9855F
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-CHT.exeB7D6A043736EAB860C134C2EA22AA32B7C09A008628FA464AEC5654EC6E406DD075584982B44A50651BCD1C7D33A11906FE569AA
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-CSY.exe48BD4119D828271D1A8ACBFAFBE5C3AD6538D50EB55CF876B1F4FEDD5F6038A4901D71F4E7F3622CA4341912EFDAC81D47424915
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-DAN.exe3936C8EC274FE78A319A2827D6ACE3CF66980ABF814C6549F27C83154137A21BC057F26CD13774931C5167765CEC349489DEED98
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-DEU.exe3BEE5D0046184F6AF285F8FBD8A8E35307266B70ACBD46E9B87A8B72944FF5CD2C71568EE0A12705FD737A0EEEA0F51B57D18473
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-ELL.exeF97D9A044CCB2A8D27C0C2DD3F505AA21C60AC417EB93C5B3F21516D34DD2043ED4F11282D6D76A4FDE9FFADA1CDE3D1DDBAABAD
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-ENU.exe41E21CB933A18DE0E05A1C5B1F1C43EB1723DEE5C49F901CE64BFDCD695837FC1A9B4CE6BD56EB964B7CF229408F5D0843D3A7CC
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-ESN.exe9A71F82D44DEC049478A903E104CD0A97247B09CB624B20C0CDA42E96D29B281E614AB634E57585E8336DB2C545C41FBF94DB74C
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-FIN.exe48FEE41FA4511EA18390A17C3F1AD03F5F381EB9CF3C2F47E779A3520B433E5087B05C760AF89D096534603CBB14B305948520B3
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-FRA.exeB319C85AB2056A8D319D6AF8D59F111498C37547C183D4D79ED5976E6E1D83C2D3107E2791F0B823EE49C2C4E0D7806F6B9E970C
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-HEB.exe67E3EE901C2957C08AAEE16E69137E74B957486F3EE86AB3A46AF21A478B582B835122084D7487910CD34121F31D0AE57557AED0
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-HUN.exe45BE825EE64E04E09C906535A32BD3929145640BC5DEDEDF1961269F21CBF3124700A132012FB4E79B2B910319317C787FEDE16B
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-ITA.exeF0369605C48B3F7EA099540F84A7383293B7C5C22516B4F6D0E38FC7FB83535817DA4B789B658E5BA174EF5E38D5B8B48BE63D68
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-JPN.exeF6713B8CB67884E8AE2911827A7C84C1B7C8AA2D9F5F3C914B401F3E14DFB34F5ACA9BA2A32C8A9BB624CC82758D37EDBE8C8FAA
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-KOR.exe31AD673B617EC523FBB80735DF839B5910F6C2B2CB1A97D463AF24537B4C7C4189F6135A456B211E6C593706872806746AA97A25
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-NLD.exeDFD904ACD1F82C6169A24569358A2B03EDFB4D25D31403DF39114A83FA955D9A36064E9E0BBE0826FA50244E4EB6B6D4B185E9F9
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-NOR.exeEB1670597D744D7E6B59C244E86D9CDA0964879DE5B9FFB4B1A24CC9FD949443897932616DB8289DBCED5DEE9ACD77BCF559E527
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-PLK.exeC6C1D4BA29774A98A3F6BAC99D2A64721B1759F2F5C767810D680D4376D1B84358D64CD995CF456802A9EC4553354158A56EBC96
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-PTB.exe96F6F39D86DB87296238E52D464011475114D8FB1261CC0CBB1129E3FD55917A84C01B93DDB359BF63C774F0D16D4CD6795861FC
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-PTG.exe7C108B0A486F0103BF5A8C81D33324586FD7706C7F5E87CEC3B76E67DE1D583CF58ED2484E7F19685B8F38DD3AB519A2234B2B93
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-RUS.exe77D5F05168479E13C018E0FACB872727BE9F8B6A6A79E6432280B86E0F1260046F63F46D9888EB9AF42A28218EA8A1F6D5DD3C16
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-SVE.exeA3CC2803FE3EF7E1468D6A32B9BE46A639FD3D5BD86A4713DC4B4D1ED10CCEF44E2001AF3C690C2877D2F65DC87E593EFF4A80D3
IE8-WindowsXP-KB2722913-x86-TRK.exe879108BD4109B8AA5C977417FD273F2B04D680803AE1AADB212A1A7910CD176F895BADB286E91B75E0FF97A3237BD6B1C29B6837
IE9-Windows6.0-KB2722913-x64.msu2FDB3F7099898473131FB264435170E129BD00064B9420FCC4C3ADCBA5D4C301ACD73B3A5D8A4E9A7FF01D275590051ADC4C8686
IE9-Windows6.0-KB2722913-x86.msu71828FDB97E66D6BF43521D5A3CD6E6C59C805E4DDA6903069765C121ADCBC24C50AB0E01AFD528932299C8150C79BECFFDBE022
IE9-Windows6.1-KB2722913-x64.msuE599E9C863A0AB955454FFA4C5860AA101BEB874C5FDD6E3A8EEF9FC4CD730949938327E11D2DE9FBAE482625113703321EC6CBF
IE9-Windows6.1-KB2722913-x86.msuCB8A9D52E90D8CDFC0238EA5AF02B0A5978F68B3B97590A00EC3661B9C767F763CD670C0198D473B7B2B430F7FB4EAD72FAAA72B
Windows6.0-KB2722913-ia64.msu4570E422BB115295CB33491CBFD8486CD837BA958D364F2B7017632BC6C3848B31ABF426AC281C4701E27DB7EBEFC0C79F4997D3
Windows6.0-KB2722913-x64.msu36D2664D0090E5FBC4C53C185CB566097D2C145F4C731240F2D8ED46CF4CA97A6BFA0F10B04CE3637429FFD48C3ED60B6076677F
Windows6.0-KB2722913-x86.msu0E1E905C0A9C697EBD09E1867C83776DFF82F940A13B208996F1E72C36BDF36DA378FC055B45D70F441F4709EC0187879534317F
Windows6.1-KB2722913-ia64.msu2DDE4A46290FEB8B0738BE7CE2B5F6B722FF37E371F67F1735665794C0EAF5C147F81A64D15D209F351EB638C2BB0672D4E7D91D
Windows6.1-KB2722913-x64.msuB3221BD895085598EFE2BB6728EC3C50D19D5FB3836063F5971CA19CF4993BD0AE544BDCF7FFAB5E64BDC427BF1B44168090E186
Windows6.1-KB2722913-x86.msu092E56BE25BD00135EA764402CC351716AE9D7B8C1CD074406B459D0E7041CD969B34A92015B8FA67654A25121B2CE2D660E4935
WindowsServer2003-KB2722913-ia64-DEU.exe4C74EA6B967750184EAC2237D02BE94F76707A51FB6E22483FB9BEAEBBC22CD9FEA7EBC00229915B7BB7AC802E842EA56747B410
WindowsServer2003-KB2722913-ia64-ENU.exe59FCF85079889E4827F77AC81632D2003BCE81CE4C6A1B9785095A9014F3671A8B0C2EC039FC53B60AB8C0EFC55E4093B3B8AB76
WindowsServer2003-KB2722913-ia64-FRA.exeADE7611EA0ABB03537DF597514152C68D40E37DF8A0421E95908166561192E5DA52395B66A7409EB9D1BDF6D994575D0785206E6
WindowsServer2003-KB2722913-ia64-JPN.exeC5C4FCA2D84BB64112C65144DE4537B67F4052AEC27EE620483D3FC903261F252A19197A7AC7AC961DE41AEEF667E39BDE02C141
WindowsServer2003-KB2722913-x86-CHS.exeE504F66B0E9966F6728869900EB16F06F9B5907808BCF1668AB3AA4ED62E6D60DF1DB0096D075CC3C9900DDAF909149DE9FB74C4
WindowsServer2003-KB2722913-x86-CHT.exeB421C6CC127FB84F3EA4E1315306982A572263B0CF7E85C8AB362BCC3B689E57132DD0EF1EAF0691E803E0C75E1514A83CCD25B4
WindowsServer2003-KB2722913-x86-CSY.exeC6906AA15DE5FECE22F906B411EFA859C2A84BAD78016E9AEA473785D8E01687DAEE83D8C0F69EB61FED414D91A6258AE64ACF42
WindowsServer2003-KB2722913-x86-DEU.exeA6E8E106B40BBE38C37DC7FFEF1B3226C69C6992A600AACB25B4C3281B62A5752CDF291B7B2DB69F7F806DC6B1A5F7FC5A8313E7
WindowsServer2003-KB2722913-x86-ENU.exeE8400960918AC81A91269A031E5CA542647F4BAB94A39772806029FCBC71CABC803EFF58829E8E442671208EBCA5CFEDBC5FB8D8
WindowsServer2003-KB2722913-x86-ESN.exeE02AF287CBF8276B1E63CD9CF5DBD32995582AA1696EAA93997469B097BBE75AE302F814886C1995D63616CAC75C9214EDB02496
WindowsServer2003-KB2722913-x86-FRA.exe4E0D0D7C9DBF2B98076EDD3DE3217B620CE227C9A6AA8D5C6A39D09B6F286FAA99FC5E58D38FAC8CA7995F4C92EF668F784AD076
WindowsServer2003-KB2722913-x86-HUN.exe279DF6F3EE101D04CB5B22B378834F6BC5AAF9E8E87719702D4F00CD462F03C58EDD19F7FF2A6D38EDDAC581DCE79E2B3AA3D734
WindowsServer2003-KB2722913-x86-ITA.exe9A51CA688FF404A6CDBF44921D69724F36B83B6A7EA56A35B31043EBCF02F9AEC4F117DDBD824FD37BBE9547E264FEAE8E567F9E
WindowsServer2003-KB2722913-x86-JPN.exe2EF825A5529775047BE019A69B83CFE35B0255C27BCC396290B7B6EEF0D5A66FA43089983349350ED11FE8EB6BCAC511B156AC15
WindowsServer2003-KB2722913-x86-KOR.exeB83D1E55EB575FF9AAE2734C8523E4CA9FD83E19078580529EA73A150A9EE9AA1223211AE145EFB903B969AAEAD8325094A73D75
WindowsServer2003-KB2722913-x86-NLD.exe34F2B80F89E23953C46DAD945D9B3AFCCFD48C7E9C151857A60D28EDFE60B20974E65D5AC277320E85035FD917F16EEE553B73C5
WindowsServer2003-KB2722913-x86-PLK.exeDA1D7B6943D2B6D528930020B5FA47DB766885AD4FE8FAEBADDB5EBCA8427D18457F5B36350441086BEC4A1A9A5A7BCF6FCFD003
WindowsServer2003-KB2722913-x86-PTB.exe6903EEBA49CE0E5764AC321401B5E397E0CC8481EB2DE7BA493A1B179849E82B7804F6B65D9B9F531BC1E8DED26012216A26C011
WindowsServer2003-KB2722913-x86-PTG.exe5A9854219949EA5845463CC7DB2B440745BBEE4029959A148A986BC34EF9BA9FA908B44A9C44E33F52B714956542DCFF2420A5B9
WindowsServer2003-KB2722913-x86-RUS.exe46A40AF9BA12C3DED3365CADB28BD8770825A89C1D820B6A40EF152469A6025E27AFF514708189601E34D97FDF5514E2138B1BA8
WindowsServer2003-KB2722913-x86-SVE.exe6920C69163781B91F3DFE2FC14E1AAD8D759D850459051900A98906ED0BD8CB1DCDB1EEB59F076C0615E8DE99A43A8CB89C85C45
WindowsServer2003-KB2722913-x86-TRK.exe70D876A8FC5A51E61CF4CD08C29D85AC04700B19F2F82DF18431286D8F654A2745E0167815F0572AD6D4005EB5BC4DE8616086A8
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-CHS.exe1F3D46B7D93693D5D3FD5E8C3D88FBF768BE332D67F4EEADD0538B16DE568E6244D0249D611039D8844FD180E9717F23BA695166
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-CHT.exeA3031442C32BB6F30FA07061032DF36A6A7518A137F7333F2FB29DBBC411563E7EE70F4058B281328D715B0E6B9857497C58BE24
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-DEU.exeFAB1C0F00B2A9D67B28DC1C55A984BE2BB9C6D2CE41FD55FD5B10513A95577E906A7B3A5103AA13C98485E60026F78FA548C05C2
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-ENU.exe3B5BB78223F0B8800526995C8ECE765CFF56A9FB7F5DA9ACF1406242D990B036BED824B95A62C617E1A3890D06588142BD4A6A88
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-ESN.exe4F99CD90CAB5B58A65DE74011C5965C98365811DCE7D04C0C8E721362667758DC1323E065098972791157514153D3B978AB26C87
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-FRA.exe1BC2A40459477ADA2272217EFD4AAC9948B4A6729AE5F2F9CBBA852026C259D18E8826669F0A20ED28606E1936DE0446213AD806
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-ITA.exe63666AD16EFF7FA072EA7BD80E2C00AFE73A62D156A3315BB6F0F734A70AA26E8F42B16477D55007AF39694F12B42230D95DFE31
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-JPN.exe649E55E0B20E4E1F1B33B3589BBCB8EF7D7B672F0C4223C641E9554D3C285D4706A85126192144BE8005EBABFA16F631520C9E18
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-KOR.exe23F8E3FD1896AC3751012D3E12813A00584956D3074D4217DFBC72E4853A50759D7152A3C2715210E60228114DFFD30563F53E71
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-PTB.exe93FE8949EBE0EC53564719BCCBD86CD62DDF9635CE4B92FD7F3BAE0B0A5A3A85A940F46C31354F49C2EB471D6E84433BF0576D4D
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2722913-x64-RUS.exeD993FFA1E1B19B8F7AE7D2D4C63CF5E4E17A8AB38D346061A10EEF56DEF7EE90D5680997B4489AFBB411D8B14A9A2C835DC9B625
WindowsXP-KB2722913-x86-ARA.exe3A02F4F1FAB1DE3E35DDFB0AF8F5B32A1047EA21FDFACE7396F1F5C67054EFFE25EE3BA9E8F7D8CEB54A3EDE4323C23554ECBA40
WindowsXP-KB2722913-x86-CHS.exe2769EB91E2D790861CDBB27038429C9D1E2AF27F847F51D1E23843597CE5DF2D9DC9B02E1E88AF02C2BCF74BA2E4CAB71FD03A7F
WindowsXP-KB2722913-x86-CHT.exe7645ADBDD3B1137E8562F6CF9EEDC3B82A54ED5A609B4794EE923B26831354320F4EE36EEFFF4542E7BD7B35A096CF7DF704D20F
WindowsXP-KB2722913-x86-CSY.exeC464361CF35765A21A617C654D408C76868B14108BC6670EC08C3EF240BAEB224042C8F09619572110B0009D6B58E4EC1B21EC17
WindowsXP-KB2722913-x86-DAN.exeF1E3653747AA6CCBFA826ADE1958885A226830D1ABEFE195D6492761467F22185E2D61957FD9678168B3368E9D58301A6C2F38CA
WindowsXP-KB2722913-x86-DEU.exe638138D6927CC173A5687D501D8810832DBB436836A6BA9E73B6574DA13949729EDC053796C75A2DD10BFC822508BA7B3BBA54F5
WindowsXP-KB2722913-x86-ELL.exe84E24574788C67F01C270BAF57E4D28545705ACA7C51707588F93754E2697EA8F79382D502EF6885ED4ED9DFDE7D28032F9FB2EF
WindowsXP-KB2722913-x86-ENU.exe9C2F911B1B4B196E734E393FA1DC65B35AA6F9655E04677CA451F156124498378D4F967801985B72A9B98883628957F29FF9972D
WindowsXP-KB2722913-x86-ESN.exeC983EA867FF7646D0C73200D1E45742278490F1DC6D65902E0174BEC13B0612BF6BC38A6B3AA0C0C4201EA227E0BC2B09604692F
WindowsXP-KB2722913-x86-FIN.exe9E49D9443058CF20F96CBDEEE179D48377AB2431AAD927F4034701E8BC7174248636BA2FAA0A3E5A5F1AA84606C63C90A642DE6E
WindowsXP-KB2722913-x86-FRA.exe8F527F88B4A92D36C88822D60994710CA3839B5762BC771D0CDF30F50EF4C95F2D99A1634A2FF25B3AFB8761A1A63798FE23514C
WindowsXP-KB2722913-x86-HEB.exeE6753EA2C220D29885344AF0AA72CF309EDD1967A31A296BBABD8E175FE80B8859835E993D41C660067B0C1260A7777CA22E2454
WindowsXP-KB2722913-x86-HUN.exeDCAC31C16D2880A8B44CA5045872A601430167E2FF76F8C57B70580B3A236D9494F07220C27529ABB597CE6EC81D358D2540A151
WindowsXP-KB2722913-x86-ITA.exe27EC60BFAE296C092FF49811B0A9497AE94D0F4E42426AF8A03B07A35C2E042CD2159ECA7629CA9BC660BFEC3C2D945627158993
WindowsXP-KB2722913-x86-JPN.exeA5C4AA60AB02D5A8350A60A296A7857C383241A9C7C3C305C234DF5CC8CF96399F1EC0913A5EA14CB742ED844C47913856EA49EF
WindowsXP-KB2722913-x86-KOR.exeD6BD84B519DC562931CFDDCD39B8C9C6EB87B795DB50F78174F368B8E0691AA8159A4DD375DF19B1C7545AE42A2014FA5E56C7DE
WindowsXP-KB2722913-x86-NLD.exe04AE029268EE47E53BDB677A0B1C5B0523829DA551A628E39E3920688CA4770178E0E834A53C501B51AE91D9EF329F852681DE3C
WindowsXP-KB2722913-x86-NOR.exe78EF601C2C53558B2C340A241DE16CB930BD58FCDE450F0E3F6369574B2ED7B0772201A9707BB5F3DFB17A631CD124FC5A7A88DD
WindowsXP-KB2722913-x86-PLK.exeF1A6763A300E92BBE7B1A1B2E480BD70AC143D6876053712EC8018C189FC455462E638786F178BA31436FDD373D33D10FF79F6D5
WindowsXP-KB2722913-x86-PTB.exeD810FEADC33A8BC52A379266776F6F8768D24242C43A9DBF0F3AD0D5CD44F402BA689EE58F4D1717AA4C3CD0B13497F2041B280C
WindowsXP-KB2722913-x86-PTG.exe5B1D48F2687D96DD815B453AD3244FACBA6B1C342F8159F8FCB30A8BAA58013E6A566F48643E6865B75DCF3BB1DF8B5BDEB92565
WindowsXP-KB2722913-x86-RUS.exe5F1D72359FD623F1C746C744962D3036987E70C751EC293BAAD4802C4BF8AB75844C77820193587E25EA546F9EE1449CDAB4992A
WindowsXP-KB2722913-x86-SVE.exeDAB9D45B1454C686BA3D3B87DDCA37BA26D04DA6C81CED41B4DFBEA090C5EFF153E7F26A4327B3C165E24807D37B2AC86FF41E89
WindowsXP-KB2722913-x86-TRK.exeA7529498B5F180C9B358D7FB5BD0251225D0A3F07DB0E6989C3D68BF8B17D6BBC6EC26C0CD168D6BD3A965650141D3922B83830B
מידע נוסף

תיקונים שאינם קשורים לאבטחה הכלולים בעדכון אבטחה זה

תיקוני מהדורת הפצה כללית (GDR)

ניתן או לא ניתן להתקין עדכונים בהתאם לגירסה של Windows ולגירסה של היישום המושפע. אנא הצג את המאמרים השונים כדי לקבוע את מצב העדכון.
מספר המאמרשם המאמר
2736643גלילה אופקית ב- Internet Explorer 9 איטית יותר מאשר ב- Internet Explorer 8 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2730570יישום אינטרנט ב- Internet Explorer 9 עלול לגורם לחריגה שמצביעה על כך שמשתנה גלובלי אינו מוגדר או שאינו נגיש (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2722750הדפסת דף אינטרנט עם כתובת URL ארוכה עלולה לא להתבצע במדפסת רשת ב- Internet Explorer 9 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2719694Internet Explorer 9 עלול לקרוס בדף אינטרנט שמעביר את המוקד ממסגרת לרכיב בדף האירוח הראשי (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2718602Internet Explorer 9 קורס בעת גלישה בדף אינטרנט שכולל תרשים המוצג בתצוגת תלת-ממד (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2707082ממופע של מנוע ה- Script JScript דולף זיכרון כאשר Internet Explorer 8 או Internet Explorer 9 מותקן במחשב שבו פועל Windows 7 או Windows Server 2008 R2 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

תיקונים חמים

חבילות עדכון האבטחה 2722913 עבור Windows XP ועבור Windows Server 2003 כוללות קבצי תיקונים חמים ל-Internet Explorer וקבצי הפצה כללית (GDR). אם לא קיימים קבצי Internet Explorer מסביבת התיקון החם, עדכון האבטחה 2722913 מתקין את קבצי ההפצה הכללית (GDR).

התיקונים החמים מיועדים לתקן רק את הבעיות המתוארות במאמרי מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויכים לתיקונים החמים. יש להחיל את התיקונים החמים רק במערכות שבהן מתעוררות בעיות ספציפיות אלו.

תיקונים חמים אלה עשויים לעבור בדיקות נוספות. משום כך, אם המערכת שברשותך לא נפגעה באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין למהדורת ה- service pack הבאה שתכלול את התיקונים החמים. למידע נוסף על אופן התקנת התיקונים החמים הכלולים בעדכון אבטחה 2722913, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
897225כיצד להתקין תיקונים חמים הכלולים בעדכוני אבטחה מצטברים עבור Internet Explorer

הערה בנוסף להתקנת קבצי תיקונים חמים, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויך לתיקון החם הספציפי שעליך להתקין, כדי לברר איזה שינוי נדרש ברישום לצורך הפעלת אותו תיקון חם.

לקבלת פרטים נוספים על הדרך לקבוע אם קבצי Internet Explorer הקיימים הם מהתיקון החם או מסביבת קבצי ההפצה הכללית (GDR), לחץ על מספר המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824994תיאור התכולה של חבילת עדכוני התוכנה של Windows XP Service Pack 2 ו-Windows Server 2003
פרטי קבצים
לרשימת קבצים המסופקים עם חבילות אלו, לחץ על הקישור הבא:

כיצד לקבוע אם במחשב שלך פועלת מהדורת 32 סיביות או 64 סיביות של Windows

אם אינך בטוח איזו גירסה של Windows פועלת במחשב שלך, או האם זו גירסת 32 סיביות או 64 סיביות, פתח את 'מידע מערכת', (Msinfo32.exe) ובדוק את הערך המפורט תחת סוג מערכת. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה או לחץ על התחל חיפוש.
  2. הקלד msinfo32.exe, ולאחר מכן הקש על Enter.
  3. תחת מידע מערכת, סקור את הערך עבור הפריט סוג מערכת:
    • עבור מהדורות 32 סיביות של Windows, הערך של סוג מערכת הוא מחשב מבוסס x86.
    • עבור מהדורות 64 סיביות של Windows, הערך של סוג מערכת הוא מחשב מבוסס x64.
לקבלת מידע נוסף על הדרך לקבוע אם במחשב שלך פועלת מהדורת 32 סיביות או 64 סיביות של Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
827218כיצד לקבוע אם במחשב שלך פועלת גירסת 32 סיביות או גרסת 64 סיביות של מערכת ההפעלה Windows
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.
מאפיינים:

מזהה פריט: 2722913 - סקירה אחרונה: 10/10/2012 13:19:00 - תיקון: 2.0

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2722913
משוב