אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

פתרון בעיות הפעלה ב-Windows Millennium Edition

כתב ויתור על תוכן מאמר שבוטל
מאמר זה נכתב על אודות מוצרים ש-Microsoft כבר אינה תומכת בהם. לפיכך, המאמר מוצע "כפי שהוא", ולא יעודכן עוד בעתיד.
אם מאמר זה אינו מתאר את הודעת השגיאה שאתה מקבל, עיין במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base כדי לעבור למאמרים נוספים שמתארים הודעות שגיאה:
315854 מרכז משאבים להודעות שגיאה במערכות Windows 98 ו-Windows Me
תקציר
מאמר זה מתאר כיצד ניתן לפתור בעיות של היתקעות המחשב או של הופעת הודעות שגיאה כגון "fatal exception" (חריגה חמורה) או "invalid VxD"‏ (VxD לא חוקי).
מידע נוסף
כדי לפתור בעיות של היתקעות המחשב או הופעת הודעות שגיאה כמו "fatal exception" (חריגה חמורה) או "invalid VxD"‏ (VxD לא חוקי), השתמש בכלי השירות 'מידע המערכת' (Msconfig.exe). לאחר שתפעיל מחדש את המחשב מספר פעמים, כלי זה יסייע לך לבודד קובץ או מפתח רישום ספציפיים הגורמים לבעיה. לאחר זיהוי הקובץ או מפתח הרישום הגורמים לבעיה, ערוך את הקובץ או מפתח הרישום המתאים כדי להסיר את הערך ולאחר מכן החזר את כלי השירות 'תצורת המערכת' למצב 'הפעלה רגילה'.

לקבלת מידע נוסף כיצד לבצע אתחול נקי ב-Windows Me בעזרת כלי השירות 'תצורת המערכת', לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
267288 כיצד לבצע אתחול נקי ב-Windows Millennium Edition (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
במאמר הנזכר כלולים הנושאים הבאים:
 • כיצד להפעיל את Windows Me במצב בטוח
 • Windows Me אינו מופעל במצב בטוח
 • Windows Me מופעל במצב בטוח

כיצד להפעיל את Windows Me במצב בטוח

אם Windows Me לא מופעל באופן רגיל, נסה להפעיל את המחשב במצב בטוח. כאשר מפעילים את Windows Me במצב בטוח, רבים ממנהלי ההתקנים של Windows Me אינם זמינים והמערכת משתמשת במנהל ההתקן הסטנדרטי לצג VGA.

כדי להפעיל את Windows Me במצב בטוח, החזק את המקש CTRL לחוץ תוך הפעלה מחדש של המחשב ולאחר מכן בחר באפשרות Safe Mode (מצב בטוח) מתוך תפריט ההפעלה של Windows Me.

אם המחשב שלך אינו מופעל במצב בטוח, עיין במקטע 'Windows Me לא מופעל במצב בטוח' במאמר זה.

אם המחשב שלך מופעל במצב בטוח, עיין במקטע 'Windows Me מופעל במצב בטוח' במאמר זה.

Windows Me אינו מופעל במצב בטוח

אחד מהמצבים הבאים עלול למנוע מ-Windows Me להיות מופעל במצב בטוח:
 • ייתכן שהמחשב שלך נגוע בווירוס.לקבלת מידע נוסף על וירוסי מחשבים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  129972 וירוס מחשבים: תיאור, מניעה ושחזור
 • ייתכן שהגדרות רכיב ה-CMOS‏ (complementary metal oxide semiconductor) במחשבך אינן נכונות.

  ודא שהגדרות רכיב ה-CMOS נכונות. שים לב: ייתכן שתצטרך לפנות ליצרן המחשב כדי לאמת הגדרות אלה.
 • ייתכן שקיימת במחשב שלך התנגשות בין רכיבי חומרה. התנגשות בין רכיבי חומרה עשויות לכלול הגדרות קלט PCI בסיסי/מערכת פלט (BIOS), התנגשויות IRQ (בקשות פסיקה), יציאות COM מיותרות (לדוגמה, שתי יציאות COM1 או מודם פנימי שהוקצתה לו אותה יציאת COM כמו ליציאה טורית קיימת) או מודול/שבב זיכרון פגום.
 • ייתכן שתצטרך לשנות הגדרה בקובץ Msdos.sys. לדוגמה, ההגדרה של Logo אמורה להיות אפס (0).
לקבלת מידע נוסף אודות הקובץ Msdos.sys, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
118579 תוכן הקובץ Msdos.sys ב-Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם Windows Me עדיין אינו מופעל במצב בטוח, ייתכן שיש בעיה ברישום. כדי לאבחן בעיה ברישום, הפעל את הכלי 'בודק הרישום שלWindows'‏ (Scanreg.exe).
 1. הפעל מחדש את המחשב כאשר תקליטון האתחול נמצא בכונן התקליטונים ולאחר מכן בחר באפשרות Minimal boot (אתחול מינימלי).
 2. הקלד scanreg /restore ולאחר מכן הקש ENTER.
הכלי 'בודק הרישום שלWindows'‏ (Scanreg.exe) לא כלול בתקליטון האתחול. בעת הפעלת המחשב באמצעות דיסק ההפעלה, התיקייה שבה נמצא הכלי 'בודק הרישום שלWindows'‏ (C:\Windows\Command) נוסף לנתיב.לקבלת מידע נוסף על הכלי 'בודק הרישום של Windows', לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
183887 תיאור הכלי 'בודק הרישום של Windows'‏ (Scanreg.exe) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על הופעת הודעת שגיאה על נזק לרישום לאחר הפעלת הכלי 'בודק הרישום של Windows', לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
186909 בודק הרישום ממשיך לזהות נזק לרישום(ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
אם Windows Me עדיין לא עולה מופעל במצב בטוח לאחר הפעלת הכלי 'בודק הרישום של Windows', התקן מחדש את Windows Me באותה תיקייה שבה התקנת אותו לראשונה.

אם עדיין אינך מצליח להפעיל את Windows Me במצב בטוח, התקן את Windows Me בתיקייה חדשה וריקה. שלב זה בתהליך פתרון הבעיה נועד לסייע לך לברר אם הבעיה קשורה לשייר כלשהו של מערכת ההפעלה הקודמת, כגון הגדרת תצורה, או אם מדובר בבעיית חומרה.

Windows Me מופעל במצב בטוח

בעת הפעלת המחשב במצב בטוח, מוצג נושא העזרה Safe Mode Troubleshooter (פותר הבעיות של מצב בטוח). לקבלת מידע נוסף על השימוש בכלי Safe Mode Troubleshooter (פותר הבעיות של מצב בטוח), לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
274155 תיאור הכלי Safe Mode Troubleshooter (פותר הבעיות של מצב בטוח)(ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
אם אינך מצליח להפעיל את Windows Me במצב בטוח, בצע את הנוהל הבא כדי לבדוק אם יש התקנים שאינם נטענים כיאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את:, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על אתחול סלקטיבי .הערה: כלי השירות לקביעת תצורת המערכת (Msconfig.exe) אינו יכול להפוך ללא זמין קובץ שקיבל את התכונה 'לקריאה בלבד', על אף שהוא מתנהג כאילו הוא יכול לעשות זאת. כדי לברר אם כלי השירות לקביעת תצורת המערכת אכן החליף את הקובץ שאתה מנסה להפוך ללא זמין, פתח את הקובץ. אם תראה טקסט דומה לדוגמה שלהלן בתחילתו של אותו קובץ, כלי השירות לקביעת תצורת המערכת אכן החליף את הקובץ:
  remrem  *** DO NOT EDIT THIS FILE! ***remrem  This file was created by the System Configuration Utility asrem  a placeholder for your SYSTEM.INI file. Your actualrem  SYSTEM.INI file has been saved under the name SYSTEM.TSH.rem						
 3. : כלי השירות לקביעת תצורת המערכת (Msconfig.exe) אינו יכול להפוך ללא זמין קובץ שקיבל את התכונה 'לקריאה בלבד', על אף שהוא מתנהג כאילו הוא יכול לעשות זאת. כדי לברר אם כלי השירות לקביעת תצורת המערכת אכן החליף את הקובץ שאתה מנסה להפוך ללא זמין, פתח את הקובץ. אם תראה טקסט דומה לדוגמה שלהלן בתחילתו של אותו קובץ, סימן שכלי השירות לקביעת תצורת המערכת החליף את הקובץ: הטבלה הבאה מתארת ארבע אפשרויות אתחול שונות ואילו פריטים עוברים אימות בכל אפשרות אתחול. כדי להשתמש באחת מאפשרויות האתחול, לחץ כדי לנקות או לבחור את תיבת הסימון עבור אפשרות האתחול הספציפית, כמתואר במקטעים הבאים.
הצגת בקשהBoot ABoot BBoot CBoot D
עבד את הקובץ System.iniכןלאכןכן
עבד את הקובץ Win.iniלאכןכןכן
טען VxD סטטיכןכןלאכן
טען את פריטי קבוצת ההפעלהכןכןכןלא
הערה: אם אינך מגיע לאתחול רגיל של Windows Me באמצעות אחת משיטות האתחול הללו, עיין במקטע "פתרון בעיות של 'מצב מוגן' במנהלי התקנים" במאמר זה.

האפשרות Boot A

הפעל את המחשב באמצעות האפשרות Boot A. אם הפעלת Windows Me רגילה כאשר אתה משתמש באפשרות זאת, הבעיה נעוצה בקובץ Win.ini. כדי לאתר את השורה הבעייתית בקובץ Win.ini:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את:, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על עבד את הקובץ Win.ini בכרטיסייה כללי כדי לשחזר את הקובץ המקורי.
 3. בכרטיסייה Win.ini, לחץ פעמיים על התיקייה Windows.
 4. לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון load=, לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון run= ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. כאשר תתבקש להפעיל את המחשב מחדש, לחץ על כן .
אם אתה מגיע לאתחול רגיל של Windows Me, סימן שיש תוכנית TSR‏ (terminate-and-stay-resident - סיים והישאר בזיכרון) הנטענת מהשורה run או load בקובץ Win.ini, והיא זו שגורמת לבעיה. פנה ליצרן התוכנית כדי לקבל סיוע נוסף.

אם אינך מגיע לאתחול רגיל של Windows Me באמצעות האפשרות Boot A, נסה את האפשרות Boot B.

האפשרות Boot B

אם אתה מגיע לאתחול רגיל של Windows Me בעת שימוש באפשרות Boot B, סימן שהבעיה נעוצה בקובץ System.ini. יש להניח שהבעיה נמצאת במקטע [386Enh] של קובץ System.ini המקורי.

כדי לאתר את השורה הבעייתית בקובץ System.ini:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על עבד את הקובץ System.ini בכרטיסייה כללי כדי לשחזר את הקובץ המקורי.
 3. בכרטיסייה System.ini, לחץ פעמיים על התיקייה 386Enh.
 4. לחץ כדי לנקות כל תיבת סימון שאינה מסומנת בדגל של Windows.
אם אתה מגיע לאתחול רגיל של Windows Me, הבעיה נגרמת על ידי מנהל התקן שנטען מהתיקייה 386Enh.

אם אינך מגיע לאתחול רגיל של Windows Me, נקה את תיבות הסימון הנותרות בכרטיסייה System.ini זו אחר זו, החל בתיקיה Boot. לאחר כל לחיצה לניקוי תיבת סימון, הפעל מחדש את המחשב. כאשר הבעיה תופיע שוב, תיבת הסימון האחרונה שהסרת ממנה את הסימון טוענת מנהל התקן שמונע את ההפעלה הרגילה של Windows Me.

הערה: אם אתה מגיע לאתחול רגיל של Windows Me לאחר שהסרת את הסימון מהתיבה display.drv=pnpdrvr.drv, הבעיה היא במנהל ההתקן של התצוגה.

הערה: כאשר מותקן במערכת ATM‏ (Adobe Type Manager), הוא משנה את הקובץ System.ini על-ידי הכנסת שינוי בשורה System.drv והוספה של שורה חדשה. לדוגמה:
[Boot]
SYSTEM.DRV=ATMSYS.DRV
ATM.SYSTEM.DRV=SYSTEM.DRV
לקבלת מידע נוסף על אופן הפתרון של בעיות וידאו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
127139 פתרון בעיות וידיאו ב-Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם אינך מגיע לאתחול רגיל של Windows Me באמצעות האפשרות Boot B, נסה את האפשרות Boot C.

האפשרות Boot C

אם אתה מגיע לאתחול רגיל של Windows Me בעת שימוש באפשרות Boot C, סימן שהבעיה נעוצה במנהל התקן וירטואלי סטטי (VxD) שנטען ממפתח הרישום הבא:
HKEY_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\VxD
כדי לפתור את הבעיה, עיין במקטע "פתרון בעיות של VxD סטטי".

אם אינך מגיע לאתחול רגיל של Windows Me באמצעות האפשרויות Boot A,‏ Boot B או Boot C, נסה את האפשרות Boot D.

האפשרות Boot D

אם אתה מגיע לאתחול רגיל של Windows Me בעת שימוש באפשרות Boot D, סימן שהבעיה נעוצה באחת מהתוכניות המופעלות בעת הפעלת המחשב. לקבלת מידע כיצד לפתור את הבעיה, עיין במקטע "פתרון בעיות בתיקיית ההפעלה" במאמר זה.

אם גם לאחר שעיינת במקטע "פתרון בעיות בתיקיית ההפעלה" אינך מצליח להגיע לאתחול רגיל של Windows Me, עיין במקטע "פתרון בעיות של 'מצב-מוגן' במנהלי התקנים" במאמר זה.

פתרון בעיות של VxD סטטי

ייתכן שהבעיה נגרמת על ידי מנהל התקן או VxD שנטענים דרך הרישום. כדי לברר אם זו סיבת הבעיה, פעל באופן הבא:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על אתחול סלקטיבי ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון עבד קבצי VxDs סטטיים.
 3. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב כשתתבקש.
אם כעת Windows Me מאותחל באתחול רגיל, סימן שהבעיה נעוצה בטעינה של קובץ VxD סטטי מהרישום. כדי לפתור את הבעיה:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בכרטיסייה קבצי VxD סטטיים, בחר את תיבת הסימון הראשונה ברשימה.
 3. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב כשתתבקש.
אם הבעיה לא נפתרה, חזור על השלבים 1 עד 3 אך בחר את תיבת הסימון הבאה בכרטיסייה Static VxDs.

כאשר הבעיה תופיע שוב, התיבה האחרונה שסימנת תטען את מנהל ההתקן או את תוכנית ה-TSR שגורמים לבעיה. אם הקובץ הבעייתי הוא אחד הקבצים הבאים, יש להניח שהבעיה נעוצה במתאם הרשת שלך:
Vnetsup.vxd
Ndis.vxd
Vnetbios.vxd
Vredir.vxd
Dfs.vxd
Vserver.vxd
Ndiswan.vxd
אם סיבת הבעיה היא מנהל ההתקן של מתאם הרשת, פנה ליצרן מתאם הרשת והשג ממנו מנהל התקן חדש יותר שיוכל לפעול עם Windows Me.

אם סיבת הבעיה היא התנגשות בין רכיבי חומרה, עיין במקטע "פתרון בעיות של 'מצב מוגן' במנהלי התקנים" במאמר זה.

פתרון בעיות בתיקיית ההפעלה

ייתכן שהבעיה היא תוצאה של תוכנית שמופעלת בעת הפעלת המחשב. כדי לברר איזו תוכנית היא סיבת הבעיה:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על הכרטיסייה אתחול ולאחר מכן נקה כל אחת מתיבות הסימון.
 3. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב כשתתבקש.
אם הבעיה נפתרה:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בכרטיסייה אתחול, בחר את תיבת הסימון הראשונה ברשימה.
 3. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב כשתתבקש.
אם הבעיה טרם נפתרה, חזור על השלבים 1 עד 3 אך בחר את תיבת הסימון הבאה ברשימה.

כאשר הבעיה תופיע שוב, תיבת הסימון האחרונה שבחרת טוענת תוכנית המונעת את האתחול הרגיל של Windows Me. פנה ליצרן התוכנית כדי לקבל סיוע נוסף.

פתרון בעיות של 'מצב-מוגן' במנהלי התקנים

ייתכן שהבעיה נעוצה במנהל התקן המופעל במצב מוגן ב-Windows Me. כדי לברר אם זו סיבת הבעיה, פעל באופן הבא:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בכרטיסייה כללי, לחץ על מתקדם.
 3. תחת הגדרות, בחר את תיבת הסימון הראשונה.
 4. לחץ על אישור, לחץ פעם נוספת על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
אם הבעיה לא נפתרה, חזור על השלבים 1 עד 4 אך בחר את תיבת הסימון הבאה ברשימה (שלב 3). כאשר הבעיה תיפתר, תיבת הסימון האחרונה שסימנת היא זו שגורמת לבעיה. לקבלת מידע נוסף על הגדרות מתקדמות, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
181966 הגדרות פתרון בעיות מתקדמות עבור תוכנית השירות לקביעת תצורת המערכת(ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם הבעיה לא נפתרה, הפוך את היגוי ה-IRQ באפיק ה-PCI ב-Windows לבלתי זמין. לקבלת מידע נוסף כיצד להפוך ללא זמין היגוי IRQ באפיק PCI, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
182628 כיצד להפוך ללא זמין היגוי IRQ באפיק PCI ב-Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
אם הבעיה לא נפתרה, הפוך התקנים לבלתי זמינים במנהל ההתקנים:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ פעמיים על מערכת.
 3. בכרטיסייה מנהל ההתקנים, הפוך את כל ההתקנים שתחת הענפים הבאים לבלתי זמינים:

  • מתאמי תצוגה
  • בקרי תקליטונים
  • בקרי כוננים קשיחים
  • מקלדת
  • עכבר
  • מתאמי רשת
  • יציאות
  • PCMCIA socket
  • בקרי SCSI
  • בקרי קול, וידיאו ומשחקים

  כדי להפוך התקן לבלתי זמין במנהל ההתקנים:
  1. לחץ פעמיים על הענף המכיל את ההתקן שברצונך להפוך לבלתי זמין, לחץ על ההתקן ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  2. בכרטיסייה כללי, בחר את תיבת הסימון הפוך ללא פעיל בפרופיל חומרה זה, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  3. הפעל מחדש את המחשב.
 4. אם הבעיה נפתרה, הפוך את ההתקנים לזמינים מחדש וודא שאין התנגשויות בין התקנים.

  הערה: הפוך את ההתקנים לזמינים בסדר הבא:

  1. יציאות COM
  2. בקרי כוננים קשיחים
  3. בקרי תקליטונים
  4. התקנים אחרים
  כדי להפוך התקן לזמין ולבדוק אם יש התנגשויות:
  1. לחץ פעמיים על הענף המכיל את ההתקן שברצונך להפוך לבלתי זמין, לחץ על ההתקן ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  2. בכרטיסייה כללי, נקה את תיבת הסימון הפוך ללא פעיל בפרופיל חומרה זה.
  3. לחץ על הכרטיסייה משאבים וודא שלא רשומות התנגשויות תחת רשימת התקנים מתנגשים. שים לב, הכרטיסייה משאבים לא תוצג עבור כל התקן.
  4. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
אם קיימת בעיה בהתקן כלשהו, עיין במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
133240 פתרון בעיות של התנגשויות התקנים באמצעות מנהל ההתקנים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על השימוש בתוכנית השירות 'שחזור המערכת', לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
267951 תיאור כלי השירות 'שחזור מערכת' ב-Windows Millenium Edition (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Vnetsup Ndis Vnetbios Vredir Dfs Vserver Ndiswan System Win ini
מאפיינים:

מזהה פריט: 273738 - סקירה אחרונה: 09/14/2006 17:26:19 - תיקון: 1.1

Microsoft Windows Millennium Edition

 • kberrmsg kbfatalexerr0d kbfatalexerr0e kbhowto kbtshoot kbwinme KB273738
משוב