אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

אוסף העדכונים 11 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 זמין

מבוא
אוסף העדכונים 11 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 זמין. מאמר זה מתאר את התיקונים החמים ואת העדכונים הכלולים באוסף עדכונים זה. אוסף עדכונים זה זמין עבור כל השפות הנתמכות על-ידי Microsoft Dynamics CRM 2011.

הערה אוסף העדכונים הקודם (אוסף עדכונים 10 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011) הציג פונקציונליות ותמיכה נוספות. לקבלת מידע נוסף על כך, עבור לאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
תמיכה עם Microsoft Dynamics CRM 2011 ועם Microsoft Office 2013 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

תמיכה עם Microsoft Dynamics CRM 2011 ועם Windows 8 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

תמיכה עם Microsoft Dynamics CRM 2011 ועם Internet Explorer 10 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

אוסף עדכונים 10 כולל שיפורי ביצועים בעת אחזור שאילתות מרובות עבור הפונקציונליות 'חיפוש מהיר'. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "אופטימיזציה של ביצועי שאילתות מול ערכות נתונים גדולות" והסעיף "אופטימיזציה של ביצועי שאילתות של חיפוש מהיר" בסקירה הטכנית הבאה של Microsoft:
מידע נוסף

מספר גירסאות Build ושמות הקבצים עבור אוסף עדכונים זה

חבילת אוסף עדכוניםמספר Buildשם קובץ (גירסאות 32 סיביות)שם קובץ (גירסאות 64 סיביות)
שרת Microsoft Dynamics CRM 20115.0. 9690.2835לא ישיםCRM2011-Server-KB2739504-LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2011 עבור Microsoft Office Outlook5.0. 9690.2835CRM2011-Client-KB2739504-LangID-i386.exeCRM2011-Client-KB2739504-LangID-amd64.exe
נתב דואר אלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM 20115.0. 9690.2835CRM2011-Router-KB2739504-LangID-i386.exeCRM2011-Router-KB2739504-LangID-amd64.exe
הרחבת חיבור דוחות של Microsoft Dynamics CRM 20115.0. 9690.2835CRM2011-Bids-KB2739504-LangID-i386.exeלא ישים
ערכת שפה של Microsoft Dynamics CRM 20115.0. 9690.2835CRM2011-Mui-KB2739504-LangID-i386.exeCRM2011-Mui-KB2739504-LangID-amd64.exe
הרחבות דיווח של Microsoft Dynamics CRM 20115.0. 9690.2835לא ישיםCRM2011-Srs-KB2739504-LangID-amd64.3exe

פרטי אוסף עדכונים

אוסף עדכונים 11 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 זמין ללקוחות מקומיים ב- 11 באוקטובר, 2012.

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:
הורדההורד את החבילה 2739504 כעת.

תאריך פרסום: 11.10.12

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base: 119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותי מקוונים Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

פרטי התקנה

חשוב מסד נתונים שנוצר באמצעות אוסף עדכונים 6 או גירסה חדשה של Microsoft Dynamics CRM 2011 לא ניתן לייבוא לפריסה של אוסף עדכונים 5 או גירסה ישנה יותר של Microsoft Dynamics CRM 2011. תרחיש זה אינו נתמך.

התקנה של Windows Update

כדי להתקין באופן אוטומטי את אוסף עדכונים 11 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011, ניתן להשתמש ב- Windows Update. אוסף עדכונים 11 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 יהיה זמין ב- Windows Update ב- 23 באוקטובר, 2012.

ניתן גם להגדיר את Windows להתקין באופן אוטומטי עדכונים מומלצים. הגדרה זו יכולה לטפל בבעיות לא קריטיות ולסייע בשיפור חוויית המיחשוב שלך. עדכונים אופציונליים אינם מורדים או מותקנים באופן אוטומטי.

לקבלת מידע נוסף אודות סוגי העדכונים ש- Microsoft מפרסמת, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
כדי להתקין את אוסף העדכונים 11 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 באמצעות Windows Update, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן הקלד עדכון בתיבה התחל חיפוש. ברשימה התוצאות, לחץ על Windows Update.
 2. בחלונית הניווט, לחץ על בדוק אם יש עדכונים ולאחר מכן המתן בזמן ש- Windows בודק את העדכונים האחרונים עבור המחשב שלך.
 3. אם תוצג הודעה שמציינת שעדכונים חשובים זמינים, או הודעה עם הנחיה לסקור עדכונים חשובים, תוכל להציג ולבחור את העדכונים החשובים להתקנה.
 4. ברשימה, לחץ על עדכון חשוב כלשהו לקבלת מידע נוסף. לחץ כדי לבחור בתיבות הסימון עבור העדכונים שברצונך להתקין ולאחר מכן לחץ על אישורDהתקן.
 5. לחץ על התקן עדכונים.
 6. קרא וקבל את תנאי הרשיון ולאחר מכן לחץ על סיום (אם העדכון דורש פעולה זו). אם תוצג לך הנחיה להזין סיסמת מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה. אם תוצג לך בקשה לאישור, ספק את האישור.

לתשומת ליבך, העדכון של אוסף עדכונים 11 עבור רכיבי השרת של Microsoft Dynamics CRM לא יפורסם ב- Windows Update; עם זאת, כל הרכיבים האחרים יפורסמו כאן.

התקנה ידנית

כדי להתקין באופן ידני את אוסף עדכונים 11 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011, בצע את הפעולות הבאות:

אוסף עדכונים 11 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 יהיה זמין ב- Windows Update ב- 23 באוקטובר, 2012
 1. עבור אל אתר האינטרנט הבא של קטלוג Microsoft Update :
 2. בתיבה חיפוש, הקלד 2739504 ולחץ על חפש.
 3. לחץ על Add (הוספה) כדי להוסיף את העדכון לסל.
 4. לחץ על Download (הורד).
 5. לחץ על עיון, ציין את התיקייה שאליה ברצונך להוריד את העדכון ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. לחץ על המשך, ולאחר מכן לחץ על אני מקבל כדי לקבל את תנאי רשיון התוכנה של Microsoft.
 7. לאחר שהעדכון ירד למיקום שציינת, לחץ על סגור.
לקבלת מידע נוסף על קטלוג Microsoft Update, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
323166 כיצד להוריד עדכונים הכוללים מנהלי התקן ותיקונים חמים מהקטלוג Windows Update

מידע נוסף על התקנה

 • לאחר התקנת אוסף עדכונים זה, עליך לצאת מכל הפעלות CRM הקיימות ולהפעיל הפעלת CRM חדשה כדי לשלב את השינויים.
 • כאשר אתה מבטל הקצאת ערכת שפה, הגדרות השפה של כל משתמשי Microsoft Dynamics CRM שמשתמשים בשפה יוחזרו לשפה המוגדרת כברירת מחדל. תהליך ביטול ההקצאה אינו מעדכן את הגדרות השפה של משתמשים. לפיכך, משתמשים צריכים לאפס את הגדרות השפה שלהם במקטע האפשרויות האישיות כאשר הם נכנסים אל Microsoft Dynamics CRM 2011.

תנאים מוקדמים

אוסף העדכונים 6 (build 5.0.9690.1992) או גירסה חדשה יותר שלו של Microsoft Dynamics CRM 2011 צריך להיות מותקן כדי להחיל אוסף עדכונים זה. לקבלת פרטים נוספים על Update Rollup 6, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
2600640 אוסף עדכונים 6 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 זמין (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לקבת מידע על תאימות, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר במרכז הידע Microsoft Knowledge Base:

2669091 רשימת תאימות של Microsoft Dynamics CRM (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

דרישת הפעלה מחדש

אם תתבקש, הפעל מחדש את המחשב לאחר החלת אוסף העדכונים.

פרטי הסרת התקנה

ניתן להסיר את התקנת אוסף עדכונים 11 משרת שבו פועל Microsoft Dynamics CRM. עם זאת, עליך לגבות את מסדי הנתונים לפי הסרת ההתקנה של אוסף עדכונים 11. לקבלת מידע נוסף, עבור לאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft Developer Network (MSDN):לתשומת ליבך, אם אוסף עדכונים 10v2 מוחל בנוסף לאוסף עדכונים 10v1, יהיה צורך להגדיר מחדש לקוח CRM עבור Outlook אם מסיבה כלשהו אוסף עדכונים 10v2 יוסר.

הבעיות המתוקנות באוסף העדכונים 11 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011.

אוסף עדכונים 11 מכיל את התיקונים והעדכונים הבאים:
 • בעת שדרוג ארגון מ- Microsoft Dynamics CRM 4.0 אל Microsoft Dynamics CRM 2011, הרשאות עבור הישויות SystemForm לא מוקצות כראוי.
 • בעת הפעלת הפונקציה קבע לגבי בהודעת דואר אלקטרוני, תצוגת בדיקת מידע מפרטת את כל החשבונות הפעילים. עם זאת, אמורה להיות לך יכולת להגדיר תצוגת ברירת מחדל שונה לכל בדיקת מידע.
 • הפרמטר WAUTH אינו נתמך במאפייני 'ספק איחוד' בשירות אינטרנט הפריסה.
 • בעת הפעלת הפונקציה מיזוג דואר, תוספת CRM קורסת בשירותי Word Automation.
 • בעת שינוי ההגדרה השבוע הראשון של השנה בהגדרות הארגון, השינויים לא נלקחים בחשבון כאשר המערכת משתמשת בפונקציונליות ההבאה כדי לאחזור נתוני תאריכים מסוימים שמקובצים לפי שבוע.
 • לאחר שינוי שעת התזכורת ב- Outlook, פגישות חוזרות נפגמות.
 • בעת ביצוע חיפוש מסוג 'חיפוש מהיר' בתצוגה 'פעילויות', החיפוש עלול להחזיר תוצאות לא צפויות.
 • לא ניתן להסתיר רצועות כלים של CRM ב- Outlook 2010.
 • הרשימה 'ישות סינכרון' של פנקס הכתובות לא מסוננת לפי הרשאות אבטחה.
 • בעת ביצוע פעולות בכמויות גדולות בלקוח Microsoft Dynamics CRM 2011 עבור Outlook, אתה נתקל בביצועים איטיים.
 • בעת גישה לאתר אינטרנט של CRM בפריסת אימות תביעות, ייתכן ש'מנוע האימות' יידחה את הבקשה. במצב זה, מוצגת הודעת השגיאה הבאה:
  404 - הקובץ או הספרייה לא נמצאו.
 • בעת גלישה בשירות 'גילוי', אתה נתקל בהודעת השגיאה הבאה:
  לשרת לא היתה אפשרות לעבד את הבקשה עקב שגיאה פנימית.
  בעיה זו מתרחשת בגלל הכתובת שבמנהל הפריסה.
 • אשף פריסת הכללים לא עובד בסביבה מעורבת של Microsoft Exchange Server 2003 ו- Exchange Server 2010.
 • בעת השימוש באפשרויות תפריט מותאמות אישית, שגיאת Script פנימית של Internet Explorer עשויה להתרחש.
 • החיפוש 'חיפוש מהיר' לא מחיל את הגדרות ברירת המחדל של תבנית התאריך של המשתמש.
 • פונקציית המיון המשני לא פועלת בתצוגה בלקוח Microsoft Dynamics CRM 2011. בעיה זו מתרחש כאשר מפתח הרישום DisableMapiCaching זמין.
 • מופעי זרימת עבודה ששודרגו מהגדרות זרימות עבודה של Microsoft Dynamics CRM 4.0 לא פועלות כראוי כאשר הגדרות זרימות העבודה משתמשות במשתמשים בעלים או בצוותים בעלים.
 • הערך CreatedOn והערך ModifiedOn עבור רשומת UOM Primary Unit נוצרים בתבניות שגיאות במסד הנתונים.
 • לקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook לא פועל כראוי בעת חיבור הלקוח לארגון Dynamics CRM 2011.
 • בעת ביצוע סנכרון ב- Outlook 2007 שמצב Cached Exchange אינו זמין בו, הסנכרון מנסה לקדם מחדש פעילויות דואר אלקטרוני של CRM שנשלחו דרך לקוח אינטרנט.
 • בעת ניסיון לסגור את הטופס 'הצגה לפני הדפסה', מתרחשת שגיאת Script. בעיה זו מתרחשת כאשר הכרטיסיה שמכילה רשת משנה מוסתרת.
 • בעת ייבוא פתרון מנוהל, רשומות ביקורת נוצרות באופן בלתי צפוי.
 • אימות מבוסס תביעות של Dynamics CRM לא עובד עם משתמשים מהימנים של Active Directory Federation Service (ADFS).
 • לאחר שינוי ההגדרה המאפשרת חיפוש עבור תכונת Dynamics CRM 2011 בטופס העורך, כל השדות בטופס העורך מופיעים באפור באופן בלתי צפוי.
 • בעת ייבוא פתרון שמכיל שדה עם ערך הניתן לחיפוש שמוגדר למצב לא, ההגדרה הניתנת לחיפוש של השדה אינה מעודכנת כראוי.
 • בעת התקנת לקוח Microsoft Dynamics CRM 2011 עבור Outlook במחשב שבו פועל Windows 8, Windows Identity Foundation (WIF) אינו זמין.
 • עורך ה- JavaScript מוגבל באופן בלתי צפוי ל- 2,000 תווים. במצב זה, ייתכן שקובץ Script שמכיל יותר מ- 2,000 תווים ייקטע.
 • בעת קביעת התצורה של לקוח Microsoft Dynamics CRM 2011 עבור Outlook לשימוש ב- SQL Server CE 4.0, הלקוח קורס.
 • בעת ניסיון לייבא פתרון, מוצגת הודעת השגיאה הבאה:
  לא ניתן לייבא את חבילת הפתרון כיוון שהיא מכילה XML לא חוקי.
 • החיפוש 'חיפוש מהיר' נכשל ולא מציג כל תוצאה.
 • בעת שמירת טופס, פעולת השמירה עלולה להיחסם על-ידי פעולת עדכון של רשת הדף הראשי ברקע.
 • הודעת השגיאה הבאה נרשמת ביומן המעקב של לקוח Microsoft Dynamics CRM:
  NullReferenceException <InvalidateItemCache>
 • שמירת טופס נחסמת על-ידי רענון של רשת הדף הראשי ברקע.
 • טופס תיבת דו-שיח של תזמון מוקפץ לאחר שמירת פעילות שירות מתוזמנת מחדש.
 • משימת זיהוי כפילויות אינה מציגה יותר מ- 12 רשומות, והניווט בדף אינו זמין.
 • הודעת השגיאה "אירעה שגיאה בהצגת הרשומות בתצוגה זו" בעת שימוש באירועי מסננים מיוחדים.
 • אין אפשרות להגדיר שדות X ו- Y בתרשימים ב- Outlook.
 • אין אפשרות להוסיף שורת מפתח כפולה באובייקט DBO.DependencyNodeBase בעת ייבוא פתרון.
 • פגישות כפולות נוצרות בלקוח Microsoft CRM עבור Outlook כאשר פגישה נוצרת לראשונה בלקוח אינטרנט ונערכת ב- Outlook.

תיקונים חמים ועדכונים שעליך להפוך לזמינים או להגדיר באופן ידני


אוסף עדכונים 11 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 לא כולל תיקונים חמים או עדכונים שעליך להפוך לזמינים או להגדיר באופן ידני. 


אוסף עדכונים 10 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 כולל את התיקונים החמים ואת העדכונים הבאים שעליך להפוך לזמינים או להגדיר באופן ידני.  לקבלת מידע נוסף על הפונקציונליות EnableRetrieveMultipleOptimization, עיין בסעיף "אופטימיזציה של ביצועי שאילות מול ערכות נתונים גדולות" בסקירה הטכנית אופטימיזציה ושמירה על תשתית שרתים של Microsoft Dynamics CRM 2011. לקבלת מידע נוסף על הפונקציונליות 'חיפוש מהיר', עיין בסעיף "אופטימיזציה של ביצועי שאילות חיפוש מהיר" בסקירה הטכנית אופטימיזציה ושמירה על תשתית שרתים של Microsoft Dynamics CRM 2011. כדי להוריד את הסקירה הטכנית אופטימיזציה ושמירה על הביצועים של תשתית שרתים של Microsoft Dynamics CRM 2011, עבור לאתר האינטרנט הבא של מרכז ההורדות של Microsoft:אוסף עדכונים 8 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 כולל את התיקונים החמים והעדכונים שעליך להפוך לזמינים או להגדיר באופן ידני. כדי להפוך לזמינים או להגדיר תיקונים חמים או עדכונים אלה בשרת שבו פועל Microsoft Dynamics CRM 2011, בצע את ההוראות שבמאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2651621 אתה נתקל בביצועים גרועים בעת שימוש ב'חפש מודעים זמינים' ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
אוסף עדכונים 7 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 לא מכיל תיקונים חמים או עדכונים שעליך להפוך לזמינים או להגדיר באופן ידני.

אוסף עדכונים 6 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 כולל את התיקונים החמים ואת העדכונים הבאים שעליך להפוך לזמינים או להגדיר באופן ידני.  כדי להפוך לזמינים או להגדיר תיקונים חמים או עדכונים אלה בשרת שבו פועל Microsoft Dynamics CRM 2011, בצע את ההוראות שבמאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base. המאמר מכיל שלבים שתוכל לבצע לאחר התקנת אוסף עדכונים 6 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 כדי לנקות את הטבלה PrincipalObjectAccess:
2664150 כיצד לשלוט בגדילת הטבלה PrincipalObjectAccess ב- CRM 2011 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2741514 ביצועים איטיים בעת הצמדת תצוגות ב- Microsoft Dynamics CRM (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
אוסף עדכונים 5 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 לא מכיל תיקונים חמים או עדכונים שעליך להגדיר באופן ידני.

אוסף עדכונים 4 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 לא כולל תיקונים חמים או עדכונים שעליך להפוך לזמינים או להגדיר באופן ידני. 

אוסף עדכונים 3 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 לא כולל תיקונים חמים או עדכונים שעליך להפוך לזמינים או להגדיר באופן ידני. 

אוסף עדכונים 2 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 כולל את התיקונים החמים ואת העדכונים הבאים שעליך להפוך לזמינים או להגדיר באופן ידני.  כדי להפוך לזמינים או להגדיר תיקונים חמים או עדכונים אלה בשרת שבו פועל Microsoft Dynamics CRM 2011, בצע את ההוראות שבמאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base. המאמר כולל שלבים שתוכל לבצע לפני התקנת אוסף עדכונים 2 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 אם ברצונך לשמור על הפונקציונליות של גירסת ההפצה של Microsoft Dynamics CRM 2011:
2535245 אתה נתקל בביצועים איטיים בעת ביצוע שאילתות RetrieveMultiple בערכות נתונים גדולות ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
אוסף עדכונים 1 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 לא כולל תיקונים חמים או עדכונים שעליך להפוך לזמינים או להגדיר באופן ידני. 

תיקונים חמים ועדכונים שפורסמו כתיקונים נפרדים

הבאגים הבאים תוקנו וסופקו כתיקונים קריטיים לפי דרישה (COD):

 • בעת פתיחת תיבת דו-שיח מנוהלת בלקוח Microsoft Dynamics CRM 2011 עבור Outlook, מתרחשת דליפת זיכרון. בנוסף לכך, לקוח Outlook עלול לקרוס.
 • בעת הוספת קובץ Script של פעולת OnSave בישות 'פעילות שירות' באמצעות Jscript Libraries Editor, פעולת OnSave לא פועלת כצפוי לפני שרשומת פעילות שירות מעודכנת במסד הנתונים.
 • בעת שינוי פריט מחירון, הזדמנויות סגורות מעודכנות באופן בלתי צפוי.
 • באופן בלתי צפוי, לא ניתן להפוך לזמינה את אפשרות הדואר האלקטרוני 'שליחה' עבור ישות עם רשומות קיימות.
 • בעת מענה להודעת דואר אלקטרוני שנערך אחריה מעקב ב- Microsoft Dynamics CRM 2011, שתי ישויות נוספות בטבלה ActivityPointerBase באופן שגוי.
 • הודעות שגיאה מותאמות אישית עבור תוספות של ערכת פיתוח תוכנה (SDK) לא מוצגות כצפוי. במקום זאת, מוצגת הודעת שגיאה גנרית שקובעת שקוד ISV ביטל את הפעולה.
 • באופן בלתי צפוי, לא ניתן להוסיף קובץ מצורף של ספרות מכירות לישות מותאמת אישית.
 • בעת הוספת חברים רבים לרשימת שיווק, אתה נתקל בביצועים איטיים. בנוסף לכך, עלולה להתרחש שגיאת Script של Internet Explorer. בעיה זו מתרחשת כאשר פונקציונליות החלפה משמשת בבדיקת המידע של חברים.
 • כאשר שירותי אסימוני אבטחה (STS) מרובים משמשים כדי לגשת אל Microsoft Dynamics CRM 2011, הפרמטר WHR (תחום בית) שנוסף למפת האתר של CRM נחסם על-ידי מסנן הפרמטרים באופן בלתי צפוי.
 • נניח שאתה יוצר פגישה ב- Microsoft Dynamics CRM 2011. אתה עורך את הפגישה ב- Outlook. במצב זה, נוצרות פגישות כפולות.
 • לאחר החלת אוסף עדכונים 10, שגיאת SDK DataContractJsonSerializer עלולה להתרחש ב'חוזי שירות'.
 • אתה נתקל בהודעת השגיאה הבאה בלקוח Microsoft Dynamics CRM 2011 עבור Outlook:
  מזהה אירוע 9646: הפעלת Mapi חריגה מהמקסימום של 250 אובייקטים מסוג "objtmessage".
 • בעת הפעלת הפונקציה קבע לגבי בלקוח Microsoft Dynamics CRM 2011 עבור Outlook, ייתכן שתיתקל בהודעת אזהרה שקובעת שאין לך הרשאות לבצע פעולה זו.

פרטי קבציםלחץ כאן להצגה או להסתרה של פרטי קובץ