אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

MS13-016: פגיעויות במנהל התקן מצב-ליבת Windows עלולות לאפשר העלאת רמת הרשאות: 12.02.13

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מבוא
Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS13-016. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות באבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית מבוססת על אזורך ומדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • Windows Update לא יציע עדכון אבטחה זה למחשבים המבוססים על Windows RT עד להתקנת עדכון KB2808380. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2808380 שירות Windows Update קופא לאחר שמחשב המבוסס על Windows RT נכנס למצב "מצב המתנה מחובר" (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
פרטי קבצים

פרטי Hash של קובץ

שם קובץSHA1 hashSHA256 hash
Windows6.0-KB2778344-ia64.msu724BD6A7234A5802A906A69B7E29859801FB03B0ABE25EF8A91D3B3A11106025879240C8B96C5622EB2BB4AC0174ED307594EB41
Windows6.0-KB2778344-x64.msu285DEB5981800B0FA7FBD6A52D997AC32F7A2D30B4BFD4234C0E5E7ED9EE6A234B09ED87955203707E229ADDD4B52EDE9A4BD13F
Windows6.0-KB2778344-x86.msu93E5649F0B717A2016CCA29708D4039816BCFE08162FC11B0ED480C32EB8F42B757C0FFE301FF68D0C09E4EEE94F1C13D69768CB
Windows6.1-KB2778344-ia64.msu396D77C4DE55806ED36E48D82E91F5985D5F6299A3DFB0F8320F48E1E746C13B59EF413A5888259B9FC7F3F7F112DEB78F495B49
Windows6.1-KB2778344-x64.msu028DB0FDFFFE4BE7BAC13EC113F8F24A1D25C47E5CA5D86054387879B22C88517D8D1A175F34B5868F0466FE1ABC9EEE11754C6C
Windows6.1-KB2778344-x86.msu89A41C2906A4D8F6259951EDBD0E1ECD89EDE20A45870A4F6531D4AB2116409162A3EFAC64600D7789575E5F77544F1D3E330874
Windows8-RT-KB2778344-arm.msuFCC5408EEFBC92FBF6A50E346E0BAA02234623628A4664AD3ECD93E9C06D170B2F28011BB2999D5FF77584FC7786BB28445F1D83
Windows8-RT-KB2778344-x64.msuDAE79E46E3F917CC930B04E92549D8ABC80A4557CDE52A820CE644A17010D30B45A27706CE01D973C859A32DCE16640B7EDD3962
Windows8-RT-KB2778344-x86.msu8E0B2C7657B9DD8497CA38FCCE13EB6FA5DEA1880D8949EA07AB7E4B7A56C950F1487FC182B87EAED7D135D397DA49A2C52A7D2E
WindowsServer2003-KB2778344-ia64-DEU.exeAE9DD72068F4D446BFBDAE8BD169CED70D30BC0642FA56CF766D515B164C671B9FBD0241425D4F1A533AAA42B5BEB6E7BDB20053
WindowsServer2003-KB2778344-ia64-ENU.exeC98867759B7698325ABD59FBC696E7335E4806AACBBE5579B51015C1E4FBAE24957DAD0064426337745A144B87CAB3EB841B0496
WindowsServer2003-KB2778344-ia64-FRA.exe8AB371D3A2F3A69EAEDA240345434C312A03E6527C5435CEA11EAC3F3310F81ADE71FB2BDCE4993D421B1DDDB4310F2BA4D6C858
WindowsServer2003-KB2778344-ia64-JPN.exe2F39762B4618DFC4192F29DD8F32BD9DE35571E3E589B99D0783DB6D85A894B47D94E6F0EC9139D3BB78F140C2591301C877DB8F
WindowsServer2003-KB2778344-x86-CHS.exe827CEBEC4AE82C6FFF22D7F8D1B7D64A83AB171FDA8C66B2961BAB6560CE2431B766F159B3FBFA5374C995DD33651E31B891944B
WindowsServer2003-KB2778344-x86-CHT.exe6C2618FC3473FCE9E98C9ABBAA42A6A2274150FA8E8DAA096A6759FAD7E88335C46BB8056BC5D9DAF6040584C42F4634416941CE
WindowsServer2003-KB2778344-x86-CSY.exe055F83678E1A630BF7F1F92446CDE1CD99B03447F21E4CD88A2A46A50B731E95276C2B037B978720E4964C2BC0CDD31E57580DCD
WindowsServer2003-KB2778344-x86-DEU.exe989C1117334C232FF98EE718148A50D24EBC257924499BD46E807F497F36E693E90144B8A3EA1BE633FFD3FCA5954D086ACA9B14
WindowsServer2003-KB2778344-x86-ENU.exe692D653F2617B4C1368F567CED01E5A84CCBB88821DEF2CC8A7CD4AFA92812201B5FFA7B710558BC7A1E9CC4560D47AEBF0C24F1
WindowsServer2003-KB2778344-x86-ESN.exeECB332EAB3AE455A01FF543339B6C23742B979590D28E15F1912163219D40737BB2EDABFD62A08F26F40D7FAB1F8B48CA49662E8
WindowsServer2003-KB2778344-x86-FRA.exeD4EA2749698B7F0B2D31FA2E595CBB75CA0C447DE58F8629FF7F53A4E0880A84952B362DD0910EDB2FC131812B897441BB52AFA2
WindowsServer2003-KB2778344-x86-HUN.exe0B5629ACD9C17D7ACACCA075B112923446EF3AE51AAFBAED0304AE8B82AFC1EBB3DFCA564CCB3C7B6CD585B43DD28C8423AAB452
WindowsServer2003-KB2778344-x86-ITA.exe7CCF153C4026C4C50384FEDADA58622175F33C4E72DA6478DCCBA7F2537005318B22602BE456DC4EEB48860BB65ACF80F86E1EC0
WindowsServer2003-KB2778344-x86-JPN.exe63EAD035DDEB49A8F638B151372363D01822235746932D836498D96DD5F52DD9ADE6B27A4F9B2247EC47A0A98F9DA2861CD431DD
WindowsServer2003-KB2778344-x86-KOR.exe6210864BDA0E0C9389E24E429176C7DF69BE12B8AA16C2954743E797621CE145EC90671CF1BC8A04CAC15F6C79FA142CEFFCB22A
WindowsServer2003-KB2778344-x86-NLD.exe36D7B1E5C434A98618B46F8F7824DE11B603B74D0834C06609A132965CF8510DBCC5945BD7615CD8B2FD464D42FB7C22DF1CA814
WindowsServer2003-KB2778344-x86-PLK.exeF26B93AC09EC3FF7DDC8B0DC99E2230E538FF8D77E55108065E54DC9D782232E7FBE687E6613D60562A4028B7FB9BB610F6ABD98
WindowsServer2003-KB2778344-x86-PTB.exe8CF2158DA121A81C5307B49B6A0C8F6079D9F47947934F692C418C6FA615EC641F5500783AF70B85E8D63AE0705D512B987D80C8
WindowsServer2003-KB2778344-x86-PTG.exe7F6412BE03DF2C515920589A3DD7EF3925D62F7BBACFB8B7EFBF17F4B6960ACED153F077F3AB3D64C410D5B1C7BD2ADB02AAAD3E
WindowsServer2003-KB2778344-x86-RUS.exeA010AAD9F7A5F45776CA2FB27746842960C13AE1089FDF164BA7D6FD6DD52CCD4221E520D19F84651EFCCDB704D216AE959EA081
WindowsServer2003-KB2778344-x86-SVE.exeB92FFDD738015BFA7955EE499C3F6E16592EB7EE3359970BD0B8580566FB12D5617041D7AA0A1498ECB47B58B040144FE6C406B2
WindowsServer2003-KB2778344-x86-TRK.exeD4ACEF1B9F4FB50C53D6831977A34FA409775349D06700FFF2270EBD387260A3629E6AF08AC75CE8D88A5369FCC706639C43F52A
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2778344-x64-CHS.exe409B73F9AC7FCA97C35BE1A74DCF5027279C503FB7D398F203CA3154872FC605001EDEF1D6BC6165190497B6F18E4B2AD03903DF
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2778344-x64-CHT.exeDDB4E0C5788C74C828496EEBBAC1BD733211BC7DD63BBEAEDFF1BB67460A700F1BC168D5BD841977E2DB1192D36ED77B011ED0D2
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2778344-x64-DEU.exe174F798B864FE6C3CFA54CA691A7B062C928099DEF11FAA2F67759804D230E33461745B7739C81C083822EA6EB81E2500F51584F
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2778344-x64-ENU.exe177D06E5EE390B52C2E7094B69EDC30C9B03714055728ECEEE35781E6B07E56E8366F66FFC28E9C668C5551DA356B2878544B89E
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2778344-x64-ESN.exe0ED7C09EE3481936A21ACCE2A2DF409407D0F66822170F0194B0D5F2B8D27B39D42536CD5BBFF2DFA32D1A705369609B84E4A42C
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2778344-x64-FRA.exeC96E78994B1CD9867CBA457EE89621F2AFF8C30C9CFB76A50421B074A1CE31013D2DA6505CC2E39750528C4B429B1A8FCBC2B8BA
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2778344-x64-ITA.exeA36889DD8553DC3088DA1F0CB9E4AB896787F5F247F5EFD67AF2A100DD3C5ABFC3EB5F56A986E7836BECC536F38D506746923786
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2778344-x64-JPN.exe26A2D24A14C8FC309962EFD4AE49478E33A25D115E5351AD8D03E3F13956D833EE521733007F8061DD076F609D68EDD21E728BAE
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2778344-x64-KOR.exe9DB50A46C849483ED4851BDCAFBA7FA2A86F28F0A807BADA8540D84F305D583F59C95C003DF0815103C2FA337A4A14C2FE4D6649
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2778344-x64-PTB.exeE1A0F486271B6D236EF0569A4FB2343F2D6BBAC0CC2F580D964FA99771BC0EDF1321775E8536AD4A4D6F2C511148585F3BCE2D42
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2778344-x64-RUS.exe44D665D259F3593703F1E7B1545C12D04298A81F64446CA8FB145B9FE79AD3E12DF0336F7E9628AFD2E3D040401204380D3ADA97
WindowsXP-KB2778344-x86-ARA.exeCBC53FC6C5DDC5356E4D61D104DFC34CB3BB26259657156436211B2531DA450F11782DE455C957723E5DD99FCE6FDF7CD7DED11A
WindowsXP-KB2778344-x86-CHS.exeB5A4038C90430830493AA13CF761297B2DA36B15258E6129D69C0F03FD9CA8C599A868CFB9B48FE35C6D4C8EEF81530AFCDB4174
WindowsXP-KB2778344-x86-CHT.exeBF97E4AB66A1F45E279C31D0B966B5191F1A2E1B14985C9461BF4FFBA7698AC84C0AF5668B0A16EFC7D41B6215A0A23AD481867E
WindowsXP-KB2778344-x86-CSY.exe282C228283EB961CFF64D8F85F84E587B4406C971DC97EED9626187D830521AB45D6B58521A2D7E331D6CB32A16635A4183086D9
WindowsXP-KB2778344-x86-DAN.exe247E6F89386E54DE6335644C0A7810AA4209641FC1B668A92203A9F432708002005AE53BD6C99F77091D8172F7A2D7A6990F86BF
WindowsXP-KB2778344-x86-DEU.exe4883E68E392D84A845764C3BA24E8D23F5CD40F7C08B13A1B8799B9087CDDC94CD08CE500762B18BA49629F85BE81665700D7717
WindowsXP-KB2778344-x86-ELL.exe232ADB3FA1257191D0E25BA7E35B4B6B33BB256CFF161E36A5682DEA6CF71648C3FF6C31EFD78EE02E16B9AE0DB7BBD436DE50C9
WindowsXP-KB2778344-x86-ENU.exe84AA387BBAACA7BDD78C235BC663BB9F25B1ED985972AF33840ECB393A04615C9A30A0F864E663CE056D2C84270E56D9836650D3
WindowsXP-KB2778344-x86-ESN.exe80CD3201C1C54AC7BE6B5866CAC094349CD2EE98BA3D0BB102604B270811E3826640C0D9B984A2932A751B51DBF280A1686FDECE
WindowsXP-KB2778344-x86-FIN.exe3B2BC8A00CB3833E32B91A525ABE0FCDE55EF922EA0B643018171ADF69D290D6B6006CB28E1B7C731359D865F92F683B4EBEC6C2
WindowsXP-KB2778344-x86-FRA.exe19A59F8A7C2F7C224AB96A8E242C29A43853EB07259017CD0ED58B8FC015EF269F4E1588BB55C80FC6ACDDA34201B75A25F6BEC1
WindowsXP-KB2778344-x86-HEB.exeA28054DA3EB4AA570BB886C28014526DD8ADC1A909E886FBD155D2160BC347325BE3334F244A19B57C82687D120EB0811D424415
WindowsXP-KB2778344-x86-HUN.exeF0414DDE1FE6CF4241D95B0FC8DFE9655B829E032A4B9FD249F7A0091F972C11037B85223D733799656D0ABC698C0A53D8218E30
WindowsXP-KB2778344-x86-ITA.exeDE2A5AFE72E453DFEF67236961A7CE3D003D0B80ED0FAD5140DCFA6E1F553579039181F765D57F0782FF9BFF309DC14BC11BE2DF
WindowsXP-KB2778344-x86-JPN.exeFDF5691DB1CC915336DACBEE2A48A9510E3199E87A757BA2147683A3C588A1C74F8C86E1A75422C0E4D0BA21DD4347F504BE5288
WindowsXP-KB2778344-x86-KOR.exe6C65EA544C72E0FFC025E3210D5D356F00E1336309DBE2CB59AC84F6BE2A011060888FECB2B74D4407D5D0C097F3E5FEB8674D02
WindowsXP-KB2778344-x86-NLD.exe813DB36E1152E112BA3A48E749D719C6C51F89ABCF5916D9169DAB6DE2DE636440C1E76BA65E4F20DE56AA565F21EEC1B72940CF
WindowsXP-KB2778344-x86-NOR.exe5F73153B114A103C36A04B7A088AE93C99330E0D9BFC525797CBA3582C649E445B6423FAD7E758BBD3BDB3389A13DD6A1665C163
WindowsXP-KB2778344-x86-PLK.exe37A64DA322BB24951E3F8B158A1728164EA17A0E711BADD92935B62408B8A0A516A3C6FDB349687AEAF0BB1B80BF0195375CEB96
WindowsXP-KB2778344-x86-PTB.exeEF21B9D7A36B55DF5FBBCBAC8B2C45CA918EEAEA16D56AE950E44BF7D1B510F9653EAA0FC61823F89C41C57329FF58B36096546E
WindowsXP-KB2778344-x86-PTG.exe1D24380EE47C5AD474CB649C416FB9631771BF586EBB8D5127FDDA22CC397F496D5DCE1F6BD8589DED02CF0BEEC04EA3B8CEDEF9
WindowsXP-KB2778344-x86-RUS.exeD7FBD1F1E3217794554356C291E6B6EB8778D7B4F7A2D8648D178945E4571B7A3FFC7B53596F23FB83D922EB1A915AD4E0F0ABF9
WindowsXP-KB2778344-x86-SVE.exe398D34B2CC45E03C35413BDB9BB5B8BBB3FA36BC07FB2429AE8771076AD129183AF3C4FDDD7265848584FEBDDFE791CBB20700E6
WindowsXP-KB2778344-x86-TRK.exe4728446802E7A84F4DF99415B0F68841BFF01C48F103B0467D1E4005959CF5BEED65D97130F7BB5BF1997778483F9541835FC69C
הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.
מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003
 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.1.2600.63341,867,26404-Jan-201301:20x86SP3SP3GDR
Win32k.sys5.1.2600.63341,876,22404-Jan-201301:32x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.51064,578,81604-Jan-201321:16x64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.51064,596,73604-Jan-201321:13x64SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2003 המבוססות על x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.51061,865,72804-Jan-201302:48x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.51061,877,50404-Jan-201302:39x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.51065,614,08004-Jan-201321:16IA-64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.51065,631,48804-Jan-201321:13IA-64SP2SP2QFE
מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
הערה קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים אינם רשומים.

עבור כל הגירסאות מבוססות-x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6002.187642,048,51204-Jan-201301:38x86
Win32k.sys6.0.6002.230132,056,70404-Jan-201301:39x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6002.187642,773,50404-Jan-201301:59x64
Win32k.sys6.0.6002.230132,776,06404-Jan-201302:00x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6002.187646,649,85604-Jan-201301:29IA-64
Win32k.sys6.0.6002.230136,659,58404-Jan-201301:06IA-64
פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
הערה קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים אינם רשומים.

עבור כל הגירסאות מבוססות-x86 של Windows 7

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.172062,345,98404-Jan-201303:00x86
Win32k.sys6.1.7600.214162,354,68804-Jan-201302:56x86
Win32k.sys6.1.7601.180432,347,00804-Jan-201303:00x86
Win32k.sys6.1.7601.222092,355,71204-Jan-201302:59x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.172063,150,84804-Jan-201303:22x64
Win32k.sys6.1.7600.214163,155,45604-Jan-201312:06x64
Win32k.sys6.1.7601.180433,153,40804-Jan-201303:26x64
Win32k.sys6.1.7601.222093,155,96804-Jan-201303:19x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.172067,446,52804-Jan-201302:51IA-64
Win32k.sys6.1.7600.214167,452,16004-Jan-201302:58IA-64
Win32k.sys6.1.7601.180437,439,36004-Jan-201302:47IA-64
Win32k.sys6.1.7601.222097,445,50404-Jan-201302:51IA-64
פרטי קבצים של Windows 8 ו- Windows Server 2012
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.2.920 0.16xxxWindows 8 ו-Windows Server 2012:RTMGDR
  6.2.920 0.20xxxWindows 8 ו-Windows Server 2012:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
הערה קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים אינם רשומים.

עבור כל הגירסאות מבוססות-x86 של Windows 8

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.ptxmlNot Applicable4,17211-Oct-201200:38Not Applicable
Win32k.sys6.2.9200.165033,400,70417-Jan-201304:08x86
Win32k.ptxmlNot Applicable4,17225-Jul-201220:33Not Applicable
Win32k.sys6.2.9200.206103,400,70417-Jan-201304:56x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 8 ו- Windows Server 2012

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.ptxmlNot Applicable4,17211-Oct-201200:37Not Applicable
Win32k.sys6.2.9200.165034,055,55217-Jan-201304:04x64
Win32k.ptxmlNot Applicable4,17225-Jul-201220:29Not Applicable
Win32k.sys6.2.9200.206104,055,55217-Jan-201304:03x64
Wow64_win32k.ptxmlNot Applicable4,17216-Jan-201323:37Not Applicable
Wow64_win32k.ptxmlNot Applicable4,17216-Jan-201323:38Not Applicable
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.
מאפיינים:

מזהה פריט: 2778344 - סקירה אחרונה: 02/15/2013 14:14:00 - תיקון: 1.0

Windows RT, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2778344
משוב