MS13-006: פגיעויות ביישום Microsoft SSL עלולות לאפשר מעקף של תכונת אבטחה: 08.01.13

מבוא
Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS13-006. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • Windows Update לא יציע עדכון אבטחה זה למחשבים המבוססים על Windows RT עד להתקנת עדכון KB2808380. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base: לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2808380 שירות Windows Update קופא לאחר שמחשב המבוסס על Windows RT נכנס למצב "מצב המתנה מחובר" (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
פרטי קבצים

פרטי Hash של קובץ

שם קובץSHA1 hashSHA256 hash
Windows6.0-KB2785220-ia64.msuED894BB3BC38A8AE587ABCB06A6FB2F36E2CF07A9D657723A5ABDCEAF9033890AD988711F00CAFC8FE35FD8028A047B381CEFB36
Windows6.0-KB2785220-x64.msu740EA204ECFF7C3F82C1BA27760D327CC5BF6579FDD2AF7DFE7672C3702F767187E7A5B14682DF9D4EF67B09D544EE2DCF6B5CD1
Windows6.0-KB2785220-x86.msuA3E72C1137582A9B60D91E862CAA917FB69E58757B1BFCADF6066C120677F5746FA16D8B37A07F34860933DD4467F665A8E95CE6
Windows6.1-KB2785220-ia64.msu64E647A916848C55477C551B9B149A66AE0F06202CB34BF78BC9204A3704821FB561246E878851DCB33BDA44A6404E12C1C3B87E
Windows6.1-KB2785220-x64.msuA98F21DA38CCCF77DEDDBE4126B69E719F57FC94B0833C132E4F730D93A538B22A9CBFA3CCCA93105DE465D4CDE95382F2BCD4FA
Windows6.1-KB2785220-x86.msu78B5568DB6FA87126783E6F22696E27B8B2BF73752261ACE86F3D55ADE9FC26EF4E9BDEDF6C250E19380410048D6A4EE4395BDE1
Windows8-RT-KB2785220-arm.msu5DC01C07DEEDB12645DD0B3B9E68933AD8B22FED00D61E6302A6D2D439F31E623F30884D35FB602E6C3C61F3C288264B61DC6AA1
Windows8-RT-KB2785220-x64.msu4DFFC4B440C891A75889DB77FD8A22C48AAB56157306F0C8B1892B5AE9DBB628007250CB7764701F47FCDCA8F09455E3CF7BF8E1
Windows8-RT-KB2785220-x86.msu4812D22072DFF4C405BAB0A6873A35BAC4561898ADD9D3B66F0E7BABA254599EB05424ABEDDE8907F8F9E6B31514BB97C24CFCC4
הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.
מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
הערהקבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה אינם מפורטים.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ncrypt.dll6.0.6002.18736204,28820-Nov-201204:22x86
Ncrypt.dll6.0.6002.22981204,28820-Nov-201202:48x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ncrypt.dll6.0.6002.18736253,95220-Nov-201204:21x64
Ncrypt.dll6.0.6002.22981253,95220-Nov-201203:46x64
Ncrypt.dll6.0.6002.18736204,28820-Nov-201204:22x86
Ncrypt.dll6.0.6002.22981204,28820-Nov-201202:48x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ncrypt.dll6.0.6002.18736517,12020-Nov-201203:29IA-64
Ncrypt.dll6.0.6002.22981517,12020-Nov-201202:17IA-64
Ncrypt.dll6.0.6002.18736204,28820-Nov-201204:22x86
Ncrypt.dll6.0.6002.22981204,28820-Nov-201202:48x86
פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
הערהקבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה אינם מפורטים.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ncrypt.dll6.1.7600.17172219,13620-Nov-201205:10x86
Ncrypt.dll6.1.7600.21377220,16020-Nov-201205:07x86
Ncrypt.dll6.1.7601.18007220,16020-Nov-201204:51x86
Ncrypt.dll6.1.7601.22169220,16020-Nov-201205:14x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ncrypt.dll6.1.7600.17172307,20020-Nov-201205:55x64
Ncrypt.dll6.1.7600.21377307,71220-Nov-201205:57x64
Ncrypt.dll6.1.7601.18007307,20020-Nov-201205:48x64
Ncrypt.dll6.1.7601.22169307,20020-Nov-201205:38x64
Ncrypt.dll6.1.7600.17172219,13620-Nov-201205:10x86
Ncrypt.dll6.1.7600.21377220,16020-Nov-201205:07x86
Ncrypt.dll6.1.7601.18007220,16020-Nov-201204:51x86
Ncrypt.dll6.1.7601.22169220,16020-Nov-201205:14x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ncrypt.dll6.1.7600.17172550,91220-Nov-201204:45IA-64
Ncrypt.dll6.1.7600.21377552,44820-Nov-201204:46IA-64
Ncrypt.dll6.1.7601.18007551,93620-Nov-201204:39IA-64
Ncrypt.dll6.1.7601.22169551,93620-Nov-201204:51IA-64
Ncrypt.dll6.1.7600.17172219,13620-Nov-201205:10x86
Ncrypt.dll6.1.7600.21377220,16020-Nov-201205:07x86
Ncrypt.dll6.1.7601.18007220,16020-Nov-201204:51x86
Ncrypt.dll6.1.7601.22169220,16020-Nov-201205:14x86
פרטי קבצים של Windows 8 ו- Windows Server 2012
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.2.9200.16xxxWindows 8 ו-Windows Server 2012:RTMGDR
  6.2.9200.20xxxWindows 8 ו-Windows Server 2012:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
הערהקבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה אינם מפורטים.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 8 המבוססות על x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ncryptsslp.dll6.2.9200.1646471,16826-Nov-201204:21x86
Ncryptsslp.dll6.2.9200.2056871,16826-Nov-201204:22x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 8 ו- Windows Server 2012

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ncryptsslp.dll6.2.9200.1646486,01626-Nov-201204:20x64
Ncryptsslp.dll6.2.9200.2056886,01626-Nov-201204:24x64
Ncryptsslp.dll6.2.9200.1646471,16826-Nov-201204:21x86
Ncryptsslp.dll6.2.9200.2056871,16826-Nov-201204:22x86
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.
מאפיינים:

מזהה פריט: 2785220 - סקירה אחרונה: 02/22/2013 12:08:00 - תיקון: 2.0

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2785220
משוב