אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

MS13-017: פגיעויות בליבת Windows עלולות לאפשר העלאת רמת הרשאות: 12.02.13

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מבוא
Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS13-017. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • Windows Update לא יציע עדכון אבטחה זה למחשבים המבוססים על Windows RT עד להתקנת עדכון KB2808380. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2808380 שירות Windows Update קופא לאחר שמחשב המבוסס על Windows RT נכנס למצב "מצב המתנה מחובר" (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
פרטי קבצים

פרטי Hash של קובץ

שם קובץSHA1 hashSHA256 hash
Windows6.0-KB2799494-ia64.msu,DB7187CBB140F016F8FD1198B48610A588769CF2,98B9F733487EB6BEB98D5F482DCA7818B003B28EA474092AA5A130F8D2B15ADD
Windows6.0-KB2799494-ia64.msu,DB7187CBB140F016F8FD1198B48610A588769CF2,98B9F733487EB6BEB98D5F482DCA7818B003B28EA474092AA5A130F8D2B15ADD
Windows6.0-KB2799494-x64.msu,AC776DB69A643ABFAED2AF6D9ABB3EA511EC004D,5464251BDC808C73AA383AFA6E6088F4B8FC79A82EA506AB5266AE8E37E7EF7C
Windows6.0-KB2799494-x86.msu,EFFC9182AFFFF926B049AAABCAC0E0B77079C1CC,C3667439AD21A7E9EEF35DC556DF4B706305050709DA1BEB7AEDD2EEF1DEF9A2
Windows6.1-KB2799494-ia64.msu,6CC52869786F1C950F5AD0E8F2F51AF104B2FCFA,F2B065F9411C864D6BCFF27AB3E1CABC7A99800D8C4F9F1CEFA92E85AB3B66A3
Windows6.1-KB2799494-x64.msu,A8EB2B7348A2654816BF0C276DD9D3E45EA1A5DC,FD31EEBC2CD03366086C4DEC6C1986CFFFB1FFDCA0EA24B08C0AFDD09546DDB5
Windows6.1-KB2799494-x86.msu,61EED626B96D8C9F938A675CE22D204DDF0F03B0,7649BEECFE9F58A8C5C699F15641DF206FE2BBA563888CDF5924C9FD6B9E2EE0
Windows8-RT-KB2799494-arm.msu,370570A32A0BC9A2E869CDFE63F0DFD435B30D3D,FAEB2E14089957E87D5038528A24F0C4FFC9F76CBB2EA4DA818FA96BE6CD7187
Windows8-RT-KB2799494-x64.msu,C86193AACEB936880C027DCF1A1ADD03FBC7370E,A0D147D4B9A71484CF7AC63CCA43CE65C481AD64EA99BD5D80E3C46DDEFEB5C8
Windows8-RT-KB2799494-x86.msu,D095C07C20A754E5941CB98CAF25B08DA95BB3B1,3144955A2ED5BFA1C161E898965930D6BB8D0984300D03EE4BED6C91363666DA
WindowsServer2003-KB2799494-ia64-DEU.exe,511E4B7CD595F9FF5A71E1D0AAE1E8BFADBCAD8F,264B3021BADB4F33CD47AB870A80E05ABC377A50F146A56CA2DE2C62B6BBADDA
WindowsServer2003-KB2799494-ia64-ENU.exe,3C08E0D604FF110A0A12A9513CC826902E6BB581,DC527C907EE33857A01C945F6FB6451575D401E466F423A907CB3A979F37E508
WindowsServer2003-KB2799494-ia64-FRA.exe,D034B32B7160BD704B9654A0EF3B910C91DC2D77,B7A1090F3714EE984AED8FA5D5C47ABA47D681AF6462A6550A01D49A7F975F25
WindowsServer2003-KB2799494-ia64-JPN.exe,818F6077C8463C62839703D8A0478332D73B11FB,05846A76D4F2BEA384B02724A8B205E16F92636FD838CFD95B00DC07AB17D72E
WindowsServer2003-KB2799494-x86-CHS.exe,E3D9C17EBC04BC51CCB1220A409D95B9D2322635,CBEA04D8647F4A962FD6C695295AFFA6F4928447374A3E2F43B04C1EC52FEBE9
WindowsServer2003-KB2799494-x86-CHT.exe,9D109D92CAF7CED8478D337FE1403CE5BB307F67,E13379C05E6CB6D5AC2D1685CEA01D0101AADB9AE978FEBAF05710241D6E0A7B
WindowsServer2003-KB2799494-x86-CSY.exe,77073DAD612D802CAB136F3BCA9143989A5C3E59,A0042E2C52F5FD3385899101D80F507CF1A7EFACA78168D4A8A0D7D4C111EAF8
WindowsServer2003-KB2799494-x86-DEU.exe,9006ED3AAA7D6EC7CB7C662B5B6D29DA38784177,C54E10DB983D76A838AE70A03BA0209797325A0B4ED8ED1DDB4F7A4DD68A8648
WindowsServer2003-KB2799494-x86-ENU.exe,03CE4C8ED5CF3F9913420ADC2AA8B670883C63EE,1574837AF7F5D747F96CA86C045063DBB3D935BBE4CB5D292D807390BBCD4D90
WindowsServer2003-KB2799494-x86-ESN.exe,FE224050683789B9DAA5ED3239BF186208D52B02,464E663837EEF85428A48A87A8167F6A92463218A567188BD4FEE8ED68EB73DA
WindowsServer2003-KB2799494-x86-FRA.exe,E12919E02CE73E396B4FDE246E79C653E300CC02,8D860FCAC036CA40D94B5144EF65B0515EEFD626495D75F055F7081F9D4AA00A
WindowsServer2003-KB2799494-x86-HUN.exe,C3C566ABC79702ABF9DCEA9AA676B43F1FCEF607,A89DA4573072ED168974D7E4B638987743212A8C8659AFA2867B75553EB58CAE
WindowsServer2003-KB2799494-x86-ITA.exe,4C950049319AE90CCE129A59D233176277C382F5,5041911232E82CD321368410CE4EEEE16ED60D9B01E321A0AC2A3543EB81F2F7
WindowsServer2003-KB2799494-x86-JPN.exe,9A3DB58777666DA1402555F5978DFF247C71B08E,B2A0303BD3052B0F691C7AC75F33519DC4BF786708464BD42D67ECD7B20B542B
WindowsServer2003-KB2799494-x86-KOR.exe,3D813A4CD0E151E9CD2757FD3556D40C50E0FC9B,28B1FE099B33942CD5EED3296D23F30715C751E40A7C3E066B6F8CCD90F053C7
WindowsServer2003-KB2799494-x86-NLD.exe,22A32283B34B01B2F21DA5A70FA6E5C741CCC454,49A75215D35A913C0E704C171008B53CFAA9767F02F1A1EFCC099025EE3551D9
WindowsServer2003-KB2799494-x86-PLK.exe,26588FF48223E419292CED55A65C78BDF6010139,F744F183FAA7BE5B6BA0235067CA12500368B96AA6B7539235DB42E7460EB984
WindowsServer2003-KB2799494-x86-PTB.exe,49068D9CB159D8D5264D3831A357EF5E89DD40AC,9B44FB9E4774B481D2F20F7E10EA3FE6D94FCC02AA05CCAE57A4ABC425EAF3E4
WindowsServer2003-KB2799494-x86-PTG.exe,3477FB703A5FB2C873D534267F2D5D7BF8BCCE83,DE8273787883EBBFA4828542D9B511C984634956D94CF56F161152A08194C170
WindowsServer2003-KB2799494-x86-RUS.exe,B601C53DF7BB911AB77ACAFBEFA107FC8C4D20F5,419828AC84B8E2CFD91AB29D01601DA5C4E129336F8A3A9FE50B0E47848AE525
WindowsServer2003-KB2799494-x86-SVE.exe,31D3A6C0C39FE09EB70467E0F3624973EFF2D57B,4FFE245D74B538759FAA5D200DCEF6DCA86D602844266C38BE748F9D8352DE48
WindowsServer2003-KB2799494-x86-TRK.exe,CA1E73FC613967B0B05E150470FC090EA77D25E8,3EF3ECC6F4899029342B429F406E9CFE2EA509F76DACE2BE6A5D812FEBD6B8A2
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2799494-x64-CHS.exe,0672C6730560EF0677C11D07BCF61BB740B4D457,AB1B6C5531E9C6588F1019679411195E7275130030475332AAB750426693D1FF
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2799494-x64-CHT.exe,3EFF7C64A632C427C425C8B86E0AADBC2858E2E5,B14F51AA6700D7CC17E094E5E09F2CF932077C621A4FC5D9839B4EAFBB15E7BB
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2799494-x64-DEU.exe,2FF3EFB706FDAB2C2A8C4E70B48E509342E5926D,E8E45E15E1C7F43029B6C40B27E03B9E611590BAADF9B7D2EACC95A621931B62
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2799494-x64-ENU.exe,61C87D4423A1D85862F95AE212D6E57F3880307A,0129C340097934CE40AF1F9D41143FBFD0823C7B2F5EAD0F54C1EEF2A5C1D4B4
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2799494-x64-ESN.exe,74A36CDFE9E8E7E39D46FA42F4D3839930EEBB03,5895388C050C6B3683FEFA5DE23A5747193BF76E939A0A4FD7A35FFE3584FDFC
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2799494-x64-FRA.exe,511F51827443C96FAF27DE50CF99A164D929A7AD,A7ABA078C11D04DD7F90E6C2CF66C5F0C49ADE0F5321852667473733E4C4D2F1
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2799494-x64-ITA.exe,37590468705AC9C35422D747369E7D1026DDE136,D9A211251B5CB4FF42DC5AF1CA947EBA9C9FDAD2B7A439A654D1A4017CAAB0D9
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2799494-x64-JPN.exe,819060309A6958C09259F9B51E14B86839384B73,30AAD6ED71F3C8FCA7AC6C38A9A0673DB85BA2A54EAAB1709A03EE8C764EDF69
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2799494-x64-KOR.exe,056E54FD6511E48A406C2444EDB18C874E7F621F,5C0C217AE41F12D707C4BE7749E2D32CD425AE8C2088DAD471A674A23002AE9E
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2799494-x64-PTB.exe,687FF04564C8627EB26DB426C5170B22C79EF1E4,71513D7E1800F84ECD0297F004F35EFC6D90E137B9FF686A67C3017E27C66489
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2799494-x64-RUS.exe5A1973693FE0800410F530AA51F88F6263AD7C772A39FB7652816B32050B49E6BFB61D3B4C2E220DE2CAA6323627B25A83E6B0C7
WindowsXP-KB2799494-x86-ARA.exe83DB9A45A79E2E7D1872E9BB5B7045772445AEB30AB21AE327470B48581C0CB20508ADCD8E6C53E83AA5E5339BF6B7964AD6D130
WindowsXP-KB2799494-x86-CHS.exeAC057580B3736B8EE24311C306E9AC8FED997503EE8B7C048B8022774D4D8E96C731B8C7E30D4EE4E398B1BD0D33389EE61CDBD7
WindowsXP-KB2799494-x86-CHT.exe043A3CC74C2BB59FF71F7F2E69551969849175BEA63B73ED6F257CE9C839D4DB153CE15E00DA79EA5A980CB2CB73C8223886732C
WindowsXP-KB2799494-x86-CSY.exe3CB8AE281444CF86B216488F64E19EF6930E90DD59D7960EE1A626AB20BD6D63A4B264A8FC505FBBA1CBC023AEA2FECDDBECDDED
WindowsXP-KB2799494-x86-DAN.exeEC50731CBF08EA1CDC61E81EC4280D3D6989767408482421394D2311B6D39E53B5515F76CD9F88702943A52A90AB64D94461A51B
WindowsXP-KB2799494-x86-DEU.exe7E9899A924AE1915DA1F25F9754E5CA6175C499889CC624613B2A434FF27157DB09CAA4B23A480C3FC80AD88A832D1562BBA4EED
WindowsXP-KB2799494-x86-ELL.exeC0E78EF5934D36226A1F65F5FB12285B871C05379A2DEECB9F27FBED06D77A2AC0996743E054FD70F063D91C3466F573A461A398
WindowsXP-KB2799494-x86-ENU.exeC2F50A34E9310154DD79D62A6A4708740836C6274FC8913A22342F660ED5165F31BA970B324ACE9D4182964E8A0DE419D8D327F2
WindowsXP-KB2799494-x86-ESN.exe1E96BE134CBDE9DD14EDD62EDEBC5FE4728DD10E660320701FE13FDA230D779F33ACF05DDD0CD263E248E46FFF4B62CF62421A25
WindowsXP-KB2799494-x86-FIN.exeDA287DAFA52F4BE19F6E5F9873A0DA0526B0857D3A35B0817A17C1621959DE4265751D1B7071DB08D7BBBBC8BB2B8A7BA49B9724
WindowsXP-KB2799494-x86-FRA.exe4E3D561F51ECEEFF2AB4D003DB35626DBB4F9F796C7C4C8C819C8C66291750884758E1AAE0E8C30917F47446B010E699ECAF9555
WindowsXP-KB2799494-x86-HEB.exeD4C8A37DE00C08CE2BF160B70C30B9971F8EB20716F9B434DF6877F98F8561BE7FBC7EF5EF9FA9A33344C5377780F7C0A7DA52A5
WindowsXP-KB2799494-x86-HUN.exe857244E87EFD249729FC9D03003EF70EDD0AEA504D892E2A755A5096FA1C0240E2A68F5A94B7D832BAE8E90B8CDF1C600BD5B320
WindowsXP-KB2799494-x86-ITA.exe87B0ACA7B637BBC87076295DE11474404CDAF42741BC0BCB022B5DE11111719618E9AEFF8D711C0AAB31DE68C9EAA94FF482E055
WindowsXP-KB2799494-x86-JPN.exeCBCA81DBE747BE63AA93D1299E57AC3D85599D4FB2C864DD7F8B437FD21042F827ABE8B5A0E6B14F680DAB2A3300DA7FEEDF7655
WindowsXP-KB2799494-x86-KOR.exeAFA26B76A37A7328CAD58C3EA07E78B1095F530CAF3E8F0A932FBEC29196ACC80A79423AF0B0BCE2C71FB4C33ABF40B083F1EC45
WindowsXP-KB2799494-x86-NLD.exe8EF0BEAC16F4AF139328FBBAC1E0612C5D8B12B166A69B9C45B15243D6022AA0BA1356391FA812B10FD1003839DE35D254167362
WindowsXP-KB2799494-x86-NOR.exeE47C4D1386C3883EF5AC044FF9C7FD3D391E201BEA7B62F29374B3DABB88B1C6A18343C516DAAD7E08EEC00C77B34A23307D0061
WindowsXP-KB2799494-x86-PLK.exe5BC32EA1827BDB04106C13FAD047380FDE8202D8F8F883561E8BE1913930C13A9A49BC91E7EFDD4438A793DF8079004901C48B63
WindowsXP-KB2799494-x86-PTB.exeF02309F7C063A54026E88EB1FD05828E08F301589AA6F67BDFBD65443EE21E90F0DD1179942F3EFA78946BCE1383052B1EA868EF
WindowsXP-KB2799494-x86-PTG.exeE1EB89EA98DF767BDE13ED14E0AED98DBE6573A273A79194A23C1E1B3AED235FAFA6FADE85F2E93E3D21633CF10E8EF3C0C0145C
WindowsXP-KB2799494-x86-RUS.exe284753C9D4AFF034E00EFFDB8ABAC63B85517F80A26CBF28E0A95E048A426ED80B9F23F1EEC63A930278901B3C1488D799AD8DC8
WindowsXP-KB2799494-x86-SVE.exe14068FE38EBE15D5852B7EC19CC4E00F85C402EF1E96B1A668A19E3BE023AE492913CBC3770E283A8EE62308D781107F23754116
הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.
מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003
 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.63352,148,86407-Jan-201301:19x86SP3SP3GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.63352,069,76007-Jan-201314:07x86SP3SP3GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.63352,027,52007-Jan-201300:37x86SP3SP3GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.63352,193,02407-Jan-201301:16x86SP3SP3GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.63352,148,86407-Jan-201301:32x86SP3SP3QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.63352,069,76007-Jan-201300:45x86SP3SP3QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.63352,027,52007-Jan-201300:45x86SP3SP3QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.63352,193,15207-Jan-201301:28x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.51074,592,12807-Jan-201316:50x64SP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.51074,522,49607-Jan-201316:50x64SP2SP2GDR
Fltmgr.sys5.2.3790.5107229,37607-Jan-201316:48x64SP2SP2QFE
Hal.dll5.2.3790.4354280,06407-Jan-201316:48x64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.51074,617,72807-Jan-201316:48x64SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.51074,545,53607-Jan-201316:48x64SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2003 המבוססות על x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.51072,491,39207-Jan-201302:22Not ApplicableSP2SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.51072,303,48807-Jan-201300:45x86SP2SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.2.3790.51072,342,91207-Jan-201300:45Not ApplicableSP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.51072,452,48007-Jan-201302:22x86SP2SP2GDR
Fltmgr.sys5.2.3790.5107132,09607-Jan-201300:43x86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.51072,502,65607-Jan-201302:14Not ApplicableSP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.51072,314,24007-Jan-201300:43x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.51072,354,68807-Jan-201316:47Not ApplicableSP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.51072,462,72007-Jan-201302:14x86SP2SP2QFE
Mpsyschk.dll5.2.3790.510717,40807-Jan-201303:12x86NoneNot Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.51076,559,23207-Jan-201316:50IA-64SP2SP2GDR
Fltmgr.sys5.2.3790.5107476,67207-Jan-201316:48IA-64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.49371,652,22407-Jan-201316:48IA-64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.51076,587,90407-Jan-201316:48IA-64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4937778,24007-Jan-201316:48x86SP2SP2QFE\WOW
מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
הערהקבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה אינם מפורטים.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.187653,602,80805-Jan-201305:26Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6002.187653,550,07205-Jan-201305:26Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.230253,604,32822-Jan-201313:22Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6002.230253,553,12822-Jan-201313:22Not Applicable

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntoskrnl.exe6.0.6002.187654,695,40005-Jan-201305:37x64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.230254,681,59222-Jan-201313:12x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntoskrnl.exe6.0.6002.187659,473,89605-Jan-201305:18IA-64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.230259,470,84022-Jan-201313:01IA-64
פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
הערהקבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה אינם מפורטים.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.172073,957,60805-Jan-201305:02Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.172073,902,31205-Jan-201305:02Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.214173,970,92005-Jan-201304:53Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.214173,915,11205-Jan-201304:53Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.180443,967,84805-Jan-201305:00Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7601.180443,913,06405-Jan-201305:00Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.222103,971,92805-Jan-201304:49Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7601.222103,916,64805-Jan-201304:49Not Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntoskrnl.exe6.1.7600.172075,500,77605-Jan-201305:57x64
Ntoskrnl.exe6.1.7600.214175,467,99205-Jan-201305:57x64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.180445,553,51205-Jan-201305:53x64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.222105,554,53605-Jan-201305:42x64
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.172073,957,60805-Jan-201305:02Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.172073,902,31205-Jan-201305:02Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.214173,970,92005-Jan-201304:53Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.214173,915,11205-Jan-201304:53Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.180443,967,84805-Jan-201305:00Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7601.180443,913,06405-Jan-201305:00Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.222103,971,92805-Jan-201304:49Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7601.222103,916,64805-Jan-201304:49Not Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntoskrnl.exe6.1.7600.1720711,170,64805-Jan-201304:45IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7600.2141711,139,94405-Jan-201304:49IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.1804411,114,85605-Jan-201304:40IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.2221011,123,54405-Jan-201304:41IA-64
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.172073,957,60805-Jan-201305:02Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.172073,902,31205-Jan-201305:02Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.214173,970,92005-Jan-201304:53Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.214173,915,11205-Jan-201304:53Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.180443,967,84805-Jan-201305:00Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7601.180443,913,06405-Jan-201305:00Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.222103,971,92805-Jan-201304:49Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7601.222103,916,64805-Jan-201304:49Not Applicable
פרטי קבצים של Windows 8 ו- Windows Server 2012
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.2.920 0.16xxxWindows 8 ו-Windows Server 2012:RTMGDR
  6.2.920 0.20xxxWindows 8 ו-Windows Server 2012:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
הערהקבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה אינם מפורטים.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 8 המבוססות על x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntoskrnl.exe6.2.9200.164965,554,40814-Jan-201300:23Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.2.9200.206055,548,26413-Jan-201323:58Not Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 8 ו- Windows Server 2012

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntoskrnl.exe6.2.9200.164966,967,01614-Jan-201303:56x64
Ntoskrnl.exe6.2.9200.206056,965,48014-Jan-201303:37x64
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.
מאפיינים:

מזהה פריט: 2799494 - סקירה אחרונה: 02/15/2013 14:43:00 - תיקון: 1.0

Windows RT, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2799494
משוב