אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

MS13-033: פגיעות בתת-מערכת זמן ריצה של לקוח/שרת Windows (CSRSS) עלולה לגרום להעלאת רמת הרשאות: 09.04.13

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מבוא
Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS13-033. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

פרטי קבצים

פרטי Hash של קובץ

File nameSHA1 hashSHA256 hash
Windows6.0-KB2820917-ia64.msuEF8DA938C23ADD4D59D26FCC977A6885777A1ACF581470320F8D0A506C8D7F9B1A31EB4555FA548DE5BC415D929C68C8CF3CDE1F
Windows6.0-KB2820917-x64.msu0E060E6A005C3DDF4C6ED15D8CBCA32F087908C7AE0ECA4AD4F3D2BF18EAF5F9490034BF0EB393E91941EC751AA186E56F294C29
Windows6.0-KB2820917-x86.msu5DAF5FF491659A52EF63E6B812BC7887DC4AEB01331BCE3B672ABED83412938B48CDBAA176EFA07FADD342E922C38ACEAE57D969
WindowsServer2003-KB2820917-ia64-DEU.exeB6757B7519B249A7A0A015148F22484AB8070395BC9E8CF8D860E901FB5510310C702CDBCDF936220A9C4C6A1A9AD956EF0BF566
WindowsServer2003-KB2820917-ia64-ENU.exe8D4EE8BC4803364BE35192B3515EA3ABAC185B211E1D1ED636FD7E7AA72F97633DC747ABF7F31EBEC600CDABFB2B0567856D778D
WindowsServer2003-KB2820917-ia64-FRA.exeE0158C7135289A95EB05A66AAC058B16DDCD61DBAAC62AD0E66EB98BF86A663E3A4D664F8E6180FD78E56E068962AE56B697DAE5
WindowsServer2003-KB2820917-ia64-JPN.exe0BE94AD2B71F82F6811ED47309A577AB9E77DBE394BFE90B0F59915929BE76BD4B90D12E048043DEB0250DE91A6701F11E573E86
WindowsServer2003-KB2820917-x86-CHS.exe9AA61C446ED435E5479ADCDCC595E5A0AD49F6363956449C4A6BB8E84651575909010637D4DD29F64F80545273B988883B59F60F
WindowsServer2003-KB2820917-x86-CHT.exe3559A912D5144B3DB924EDB46FB9DFCC5601E9CBB81B5D5BAC559B0FC7EB16DD7994EB87305D6BE0B6132E90E7F80FED063CC556
WindowsServer2003-KB2820917-x86-CSY.exe39CD24AB03DF02E8684D73ACF60402A8FD6ADE4B12C0C393C6BADBEF98112B986F7AB90FCD40185179EDCB548254BFA9E6AF2ADE
WindowsServer2003-KB2820917-x86-DEU.exeFFECD9DFD442C1A9AB7A594F19C5D76B2B7D9C88C7D97E506466FCC55DE75B2534BBD08DBDC6159F7DC02DFBCDF4E4F98DE8192B
WindowsServer2003-KB2820917-x86-ENU.exe9C60120102D679668E9AC6BD7BF423F08210FA6CA9EC59D5F62C266223BE873EFC9A01086BD68A3D9183BAEE969A7FA712080944
WindowsServer2003-KB2820917-x86-ESN.exeF7C5C34C4827084E48C32272E6B600D56D81F2F4DF66849D37AF51B32743B69370B6536BB2C497DCEDC1FA76F7DD912CC415E118
WindowsServer2003-KB2820917-x86-FRA.exeAAA852AA1160ABD45B1FD668789FB2BB82D0EDE20FDBB9BCABFB9C28C410492784BA59EF205C7C3E416FD6EE25761B1F755A7BC0
WindowsServer2003-KB2820917-x86-HUN.exe54F068CFBC0A771156CDA838D87A20DC398E7556215CCBCCD97AA40E81265507CB7A4BFDD15DB889B96E9F1BFCF9E37D81701772
WindowsServer2003-KB2820917-x86-ITA.exe2739ABEE02B61456F398949A949908BE7833656AA84DAD87F34C91E44CE19342B1498883B4AB16F45BA31ECDE4DCBFFE6A11AAD6
WindowsServer2003-KB2820917-x86-JPN.exe782E2D421E49AE4BA2AECA0767452F1CC46A49D6287491A06EB91F3DDD5CF3AEF6D414EE40BAC22592FF601B4E29662F7B674795
WindowsServer2003-KB2820917-x86-KOR.exe751C53C14A7BE77E6E72F759B885AA08FDA9CFFC7C76FE8B4EEB7DC399A9C53DF91C7649C49E614C0274CFEE5CD114681EB2EABE
WindowsServer2003-KB2820917-x86-NLD.exe4A90C81B863AA1BC9861203A96AAF148C6B8FA64FCA092A1D3697D087B87DD81392D142D7A9BA185D69414003FC268F0D054C54D
WindowsServer2003-KB2820917-x86-PLK.exe5E40E42A9124FF4E474065F502782A40C44FF7088DC132809B08A9569B43C3FD372D206C70B0F13EDB49D0FDB25E1DEF8587E454
WindowsServer2003-KB2820917-x86-PTB.exe7D75A00FA9A202CB796607D9AEB643AC9113F1EAC75226F1FF2D22DEE30C358FCDC0162AA49A21767FFD955F5D4BE224EAF7FC5B
WindowsServer2003-KB2820917-x86-PTG.exe65501EC8E811B181F324800C91A1B07086211A1AFF3CAE9F22CF2FD6A320F3B2DA73FCA117E6BC3AF06BCB62553DF25A332A759A
WindowsServer2003-KB2820917-x86-RUS.exeD0062E04FEAEC5C385BAFBEECB0C2C1EE45668FB137D0BF3CA30C704EDBBDF2C16292784BB65F7B02778F0CFAAB51D1FEE05F110
WindowsServer2003-KB2820917-x86-SVE.exeAC628AD2AEA7E9BF1A8672F8051655246E8C046D2CF5D7769AB2F16634AAB911976043E66BABC5E875851E2DF702028853AB7127
WindowsServer2003-KB2820917-x86-TRK.exe46414A58420ABC0080275E2D1818E8ED47D29066D0C20B607218BF16C89A6DF9D059B2C64F329F5901B0BD4C540A8579C3E47FE6
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2820917-x64-CHS.exe55CF66BB96D55320DEA7139984CC55AF9988D96290453F2A9CB0B9370717CB0D44D94F5ECD21C42AD654767A42F426AF1AA22B62
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2820917-x64-CHT.exeB59B30A5F07AE5D5F4D99058B39BF4ABF96A9EF9F90AC5F7FB24647F7F19113A48E470CB976C4731F70017498EAD751E0960054C
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2820917-x64-DEU.exeE8F9D061DAE0EDEF5B84EE70F2CC2C43B06814959E7C395F360E850D59CF78BB42A65023E5E42AED29E6224858A662D2682F78A2
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2820917-x64-ENU.exeE53BD39C04799E818A0B3ADC9BF1CD394897E5D81029FADED7A7F9CBFC133AF61623B86B11FC87590910B72CD2D0BC3669957004
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2820917-x64-ESN.exeF461D89860B21CAC6EBA97C60A6B9ED4289E42A5CE1F805063E13332BB5D686D69EB83F1CF7AB228FE20DCCF646D0BEC4D44B863
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2820917-x64-FRA.exeD429ECC0E09AAE4BD1A1614EDB8BEAC7E229A89B699377A2A5F19BB4872FC70B80D855A61FB42033278123DF9D5F228F6FC83CF5
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2820917-x64-ITA.exeAF6E54C94812070D50EB2367B360917BACB45077F9118DF0124230F2E73A6C33438EF7060EF482929F572EDB3947326E63C2FE1E
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2820917-x64-JPN.exe8D1DFF29BDC9F3FC2A20FA02FFED56597BA3536470CF1A0C75B14692C2F92702CD801FE79898BFD037DD3F42735A53EF4B09962D
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2820917-x64-KOR.exeCEF0F85EA6612C56727D0EAAD48A82360F0DE178EDF02F7BD51AE1A7EC7D11AF56C39BBA643A3258DFE7FEC8FB3391E8063D2AD3
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2820917-x64-PTB.exe4531714D0AF937B5BABA360FFF3DD14F67CEB68135D3A65DF76F67FE34AD016F807E44B8088DD9194D38D086AC35C8EFF948E3D8
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2820917-x64-RUS.exe78D9BF076274B28D91619F45FE4B34549792B83D4ABA4DA4DB2A6B7B5060C1591C0D82BF6CF1A3D425447C5603835C79CCF0E640
WindowsXP-KB2820917-x86-ARA.exe22853BF34F43C1B716D072D577A31F852BDF00E83C284145A1097EBA6148BF09D9EDE5B53BEEFC9F0D97232E8EB8A36E9C0E4024
WindowsXP-KB2820917-x86-CHS.exe85B5F41639493E780985C435E89BC0076CCF1F80CD60400CB1D91E3D5887FB1FBEEFC1483E65A82DED80E3B1015F03BACCCB01C3
WindowsXP-KB2820917-x86-CHT.exe512D8089E8D4B2E28D46E314A4FF24D52EB5C6A46DD4BB3C0D1DA0B89266E844588B99EA6AB0E8774AEE00FC03A64C09C3271701
WindowsXP-KB2820917-x86-CSY.exeADB1BA757C417EFAA37A0D27EEF8540F05D4AEFCFFCB60E92394494F447CD23E0174AE760C2510F884B5FCDC5937EC707A5580C3
WindowsXP-KB2820917-x86-DAN.exe780215D20F90BA37EED92ABEBBCF61FA2DD3AFA1AA77609CF1A38971E9FC2326CE8DEF098E08CD32F54E0105F814FD51493599B5
WindowsXP-KB2820917-x86-DEU.exe54A356DB283484EEEF1EBB2C4AE501ED9B02FDAC8D24CD1D1C828E02E5EDFD9690AB57649D16E02D92FAF5FD3E379773DB4AE268
WindowsXP-KB2820917-x86-ELL.exe760A7D4ECF3C64ECEFAB2DBAF519EBF4C273E3B52EBFE3D6201F539419691F4A146E46DCC0D1BD60392BB8A503BD5B718D4BCD50
WindowsXP-KB2820917-x86-ENU.exe44B31849D4C3BFBEEA9023D68DB2ED8537662E0B5C2B80F088387F97168BA1BBB2953A752068594B5949F172352B71A8A766CDC0
WindowsXP-KB2820917-x86-ESN.exeCBD1BA5AB9F1F2A8F20590C5F86C4ADF71BEA4B7312E0AA9B4B225E069B68EF9DA5FAE51D10642DD0D7CA38BD66798B94242209B
WindowsXP-KB2820917-x86-FIN.exe72A211D2CB71967878CBC0D0367455C3FB3FCEDBC91AF088CF3A391A0E225AF05998AEF6B2FA0019808433720FD560031C4C023A
WindowsXP-KB2820917-x86-FRA.exeC4A7C7862A209915B75D5CC35ED8C78663068E67FA8438AB8B371FAE6307C5B68FB4CB27C9AD7A06A4CF5CB85361C4B2194C0DA1
WindowsXP-KB2820917-x86-HEB.exe9029D766F3F5C3C83BB73998B62228FFFB54440F72FF9B1D011D9A13AFDF3E1F9F02AAE362ED3156DDED5EF30E52388DC5C25DF6
WindowsXP-KB2820917-x86-HUN.exeF7C317AF53544FA5170C6C421C01DF5ED4908FF78DAB3CBA8D0790921F3FC03A5C7BDF6ED80EA926EC0073EBB5EE78C318D21A8A
WindowsXP-KB2820917-x86-ITA.exeE6D57ED3712BE688B60A5673362352BB8C328D0057261926061EF68B7726FAA6CE8982EB35DAE7DEF747B44E05984EB5251E6E79
WindowsXP-KB2820917-x86-JPN.exe27E36F8D1ACB244F85E764D10053CF42DDEC99ADB0483AA3329E62945587FD4453D7632EC2F126E1F17ECA08AE638664271B53BE
WindowsXP-KB2820917-x86-KOR.exe0B266766B549C22241BEBDBE7734E2524F0DC9F40566C9F8F87717164D902D7A55709461F0D066F1EC0941174BEFEAD3143A2085
WindowsXP-KB2820917-x86-NLD.exe109FF2823408D6860D3A83FE424BDC04A66265C5D2113C447F5927F777F491A238C380267E8329FA53BFCEC39E80889ED87879FF
WindowsXP-KB2820917-x86-NOR.exe6B918EFE65462C317840B66A01D352374591FC657D28972DB5495CA0E5848F8732A389A1E6EA9C1E818BA7627857321E6E3CC4F0
WindowsXP-KB2820917-x86-PLK.exeE85631CC3A9881C6587209EBC1A0F1B21F9EC9C42919DC5EF454814DD84E2887BE6BED95A2EAFBC0FD5F696308C7B39397E73BE8
WindowsXP-KB2820917-x86-PTB.exe407D722AA6DA60B73C4716C13CA32D37C20BB566014390E92A820436A55909A441C0F0008F946245DBE1B44E992C10F1670E35FB
WindowsXP-KB2820917-x86-PTG.exe37F8211A4C07177020C6AC066A53D78936A36A4E275C9555D1F58260FDA365E20667221BEA052015226F9B552B6BEB875D2A8197
WindowsXP-KB2820917-x86-RUS.exeC45ADB88590D4118256E27D2887484B59FA6755D7D9FDCED8C8042D21256A71A8F18246AB2AEF7FF7EFD2ED9CD06C308FA54F127
WindowsXP-KB2820917-x86-SVE.exeFE007ECAA7FD3BB6E6BEDBFEA4B6680175117390AEAF29ED1D55A3958B41532BB7874A786718B73D571272D64AB139109BDE5DA6
WindowsXP-KB2820917-x86-TRK.exeC646D49118A458E03FED66D09B6D24CDDBF2D11DCF8169085FC2D54321CD27D919C905DA6F9245E4169C70506A8DBB5AAC609466
הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.
מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003
 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spuninst.exe6.3.13.0231,28805-Jul-201013:15x86NoneNot Applicable
Winsrv.dll5.1.2600.6368293,37608-Mar-201308:36x86SP3SP3GDR
Winsrv.dll5.1.2600.6368293,37608-Mar-201308:35x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spuninst.exe6.3.4.1293,16808-Mar-201321:17x64NoneNot Applicable
Winsrv.dll5.2.3790.5138513,02408-Mar-201321:15x64SP2SP2GDR
Winsrv.dll5.2.3790.5138514,04808-Mar-201321:13x64SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2003 המבוססות על x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spuninst.exe6.3.4.1221,48807-Jul-201015:19x86NoneNot Applicable
Winsrv.dll5.2.3790.5138301,05608-Mar-201308:38x86SP2SP2GDR
Winsrv.dll5.2.3790.5138301,56808-Mar-201308:37x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spuninst.exe6.3.4.1501,55208-Mar-201321:17IA-64NoneNot Applicable
Winsrv.dll5.2.3790.5138819,20008-Mar-201321:15IA-64SP2SP2GDR
Winsrv.dll5.2.3790.5138820,73608-Mar-201321:13IA-64SP2SP2QFE
מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
הערהקבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה אינם מפורטים.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Winsrv.dll6.0.6002.18804376,32008-Mar-201303:53x86
Winsrv.dll6.0.6002.23075376,32008-Mar-201302:49x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Winsrv.dll6.0.6002.18804451,07208-Mar-201304:18x64
Winsrv.dll6.0.6002.23075451,07208-Mar-201303:53x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Winsrv.dll6.0.6002.18804904,19208-Mar-201303:30IA-64
Winsrv.dll6.0.6002.23075904,19208-Mar-201302:19IA-64
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.
מאפיינים:

מזהה פריט: 2820917 - סקירה אחרונה: 04/12/2013 13:18:00 - תיקון: 1.0

Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2820917
משוב
a');m.name='ms.dqp0';m.content='false';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?">