אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

תיאור הכלי החדש של שורת הפקודה Defrag.exe הכלול במערכת Windows XP

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

תקציר
מאמר זה מתאר את כלי שורת הפקודה Defrag.exe הכלול ב- Windows XP. כלי שורת הפקודה Defrag.exe מיועד במיוחד ל- Scripting ולשימוש על-ידי מנהלי מערכת. כדי לאחות אמצעי אחסון באמצעות Windows, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי ולאחר מכן על פתח.
  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אמצעי האחסון שברצונך לאחות ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  3. לחץ על הכרטיסיה כלים ולאחר מכן לחץ על איחוי כעת.
  4. לחץ על בצע איחוי.
  5. לחץ על הצג דוח כדי להציג את דוח האיחוי, שמציג מידע מפורט על אמצעי האחסון שאיחית.
לקבלת מידע נוסף אודות מגבלות הכלי 'מאחה הדיסק' ב- Windows, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
314848 כיצד לאחות את כונני הדיסקים במערכת Windows XP‏
מידע נוסף
כלי שורת הפקודה Defrag.exe מאתר ומאחד קבצי אתחול, תיקיות וקבצי נתונים מפוצלים באמצעי אחסון מקומיים.

בעת שמירת הקבצים, הקובץ לא בהכרח נשמר כקובץ או תיקיה שלמים בשטח רציף. הקבצים נשמרים בשטח הראשון הזמין באמצעי האחסון. לאחר שנעשה שימוש בחלק רב של אמצעי האחסון לאחסון קבצים ותיקיות, רק הקבצים החדשים נשמרים בחלקים המפוזרים באמצעי האחסון כולו. כאשר תמחק קבצים או תיקיות, השטחים הריקים שיישארו בדרך ייתמלאו באופן אקראי כאשר תשמור קבצים חדשים.

באפשרותך לאתר את כלי השירות Defrag,‏ Defrag.exe, בתיקיה ‎%SystemRoot%\System32. באפשרותך לפצל את אמצעי אחסון הדיסק ל- FAT,‏ FAT32 ו- NTFS. Defrag פועל הן הדיסקים דינאמיים והן בדיסקים בסיסיים.

פרמטרי שורת הפקודה והסברים

שימוש

defrag volume [‎‎-a] [‎-f][‎-v] [-?]

פרמטרים

volume
אות הכונן או נקודת טעינה של אמצעי האחסון שיש לאחות

‎-a
ניתוח בלבד

‎-f
יש לאכוף איחוי של אמצעי האחסון, בין אם דרוש איחוי או שיש שטח פנוי מועט ובין אם לאו

‎-v
פלט מילולי

-?
הצגת טקסט העזרה

הערה: אמצעי האחסון חייב לכלול לפחות 15 אחוז של שטח פנוי כדי ש- Defrag יבצע איחוי מלא והולם. Defrag משתמש בשטח זה כאזור למיון קטעי קבצים. אם אמצעי האחסון כולל שטח פנוי קטן מ- 15 אחוז, Defrag מאחה אותו רק באופן חלקי.

כדי להפסיק את תהליך האיחוי, בשורת הפקודה, הקש CTRL+C.
מאפיינים:

מזהה פריט: 283080 - סקירה אחרונה: 04/29/2008 13:13:30 - תיקון: 2.4

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • kbenv kbinfo KB283080
משוב