אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

פונקציות של Visual Basic for Applications (VBA)‎ מנותקות במסד נתונים עם הפניות חסרות

התמיכה עבור Office 2003 הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Office 2003 ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

בינוני: מחייב מיומנויות בסיסיות בפקודות מאקרו, כתיבת קוד ויכולת פעולה הדדית.

מאמר זה מתייחס לקבצי מסד נתונים של Microsoft Access ‏(‎mdb) ולקבצי פרוייקטים של Microsoft Access ‏(‎adp).

לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Access 2000, ראה: 208218 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית).
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Access 97, ראה: 160870 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית).
מאפייני הבעיה
אם ברשותך פרוצדורה המכילה פונקציה של Visual Basic for Applications ומסד הנתונים מכיל הפניה לספריית אובייקטים חסרה או לספריית סוגים חסרה, עלולה להתקבל אחת מהודעות השגיאה הבאות כאשר אתה מהדר את המודולים או מפעיל את הפרוצדורה:

הודעת שגיאה 1

מסד הנתונים Microsoft Access או הפרויקט שלך מכילים הפנייה חסרה או מנותקת לקובץ <שם קובץ>.

* כדי לוודא שמסד הנתונים או הפרויקט שלך עובדים כראוי, עליך לתקן הפניה זו.

* כדי ללמוד כיצד לתקן הפניה זו, לחץ על 'עזרה'.

הודעת שגיאה 2

Compile Error: (שגיאת הידור:)
Can't find project or library (אין אפשרות למצוא את הפרויקט או הספרייה)
סיבה
מסד הנתונים מכיל הפניה למסד נתונים, ספריית סוגים, או ספריית אובייקטים המסומנות כ-MISSING: <שם הפניה> בתיבת הדו שיח References (הפניות).
פתרון הבעיה
כדי להסיר את ההפניה החסרה, בצע את השלבים הבאים:
 1. פתח את מסד הנתונים.
 2. הקש על ALT+F11 כדי לפתוח את עורך Visual Basic Editor.
 3. בתפריט Tools (כלים), לחץ על References (הפניות).
 4. נקה את תיבת הסימון של ספריית הסוגים או של ספריית האובייקטים המסומנת כ-MISSING:‏ <שם הפניה>.
לחלופין, במקום להסיר את ההפניה, שחזר את הקובץ שאליו ההפניה לנתיב שצוין בתיבת הדו שיח References (הפניות). אם הקובץ שאליו ההפניה נמצא במיקום חדש, נקה את תיבת הסימון MISSING: <שם הפניה> ולאחר מכן צור הפניה חדשה לקובץ בתיקיה החדשה.

הערה: ביישום זמן ריצה של Access, אין באפשרותך להציג הפניות מתפריט. אולם, המאמר הבא מתאר כיצד להציג הפניות באמצעות קוד:
209849 כיצד להמשיך בלולאה דרך הפניות כדי להציג את מאפייניהן (ייתכן שקישור זה מפנה לקובץ שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מידע נוסף

שלבים לשחזור אופן הפעולה

 1. פתח את מסד הנתונים לדוגמה Northwind.mdb.
 2. צור טופס חדש שאינו מבוסס על טבלה או שאילתה כלשהן.
 3. בתפריט הוספה, לחץ על פקד ActiveX.
 4. ברשימה בחר פקד ActiveX, לחץ על פקד עריכה של Kodak Image ולאחר מכן לחץ על ‏‏אישור.
 5. שמור את הטופס כ-frmReference וסגור אותו.
 6. סגור את Northwind.mdb וצא מ-Access.
 7. אתר את הקובץ ImgEdit.ocx ושנה את שמו ל-ImgEdit.old.
 8. הפעל את Access ולאחר מכן פתח את Northwind.mdb.
 9. פתח את המודול Startup בתצוגה 'עיצוב'.
 10. בתפריט Debug (איתור באגים), לחץ על Compile Northwind (הידור Northwind). שים לב שמתקבלות שתי הודעות השגיאה המוזכרות בסעיף "מאפייני הבעיה" במאמר זה.
 11. לחץ על אישור. שים לב שמופיעה תיבת הדו-שיח References (הפניות). בתיבת הדו-שיח Available References (הפניות זמינות) מודגשת ההפניה הבאה:
  MISSING: Kodak Image Edit Control (חסר: פקד עריכה של Kodak Image)					
 12. לחץ על Cancel (ביטול) בתיבת הדו-שיח Available References (הפניות זמינות).
 13. חפש את הקובץ ImgEdit.old ושנה את שמו ל-ImgEdit.ocx.
 14. חזור על שלב 10 ושים לב שהודעת השגיאה אינה מופיעה עוד.
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף על בעיה נוספת שעלולה לגרום להודעת השגיאה הראשונה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
275110 מתקבלת הודעת השגיאה "Undefined function in expression" (פונקציה לא מוגדרת בביטוי) כאשר אתה פותח שאילתה שמפנה לפונקציה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Now Time Date Left Right Mid Str Format Trim LTrim RTrim prb can t find project or library OfficeErrorMessages 10017 ACC2002 reviewdocid
מאפיינים:

מזהה פריט: 283806 - סקירה אחרונה: 11/27/2007 18:53:58 - תיקון: 5.4

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbproductlink kbfunctions kbvba kberrmsg kbprb KB283806
משוב