אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

שאלות נפוצות בנושא היפר-קישורים ב- Word

לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל- Microsoft Word 97, ראה 159940. (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל- Microsoft Word 98 Macintosh Edition, ראה 182343. (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל- Microsoft Word 2000, ראה 211955. (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
תקציר
מאמר זה מספק תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנושא יצירת היפר-קישורים ושימוש בהם ב- Microsoft Word 2002 ובגירסאות מתקדמות יותר של Word.
מידע נוסף

כאשר אני מקליד כתובת של קובץ עם רווחים בתוכה, Word מחליף אותה בהיפר-קישור לאחר שאני מקיש על מקש הרווח. כיצד ניתן לסיים הקלדה של כתובת הכוללת רווחים מבלי ש- Word ימיר אותה להיפר-קישור?

כדי להבטיח ש- Word יזהה כתובת הכוללת רווחים כהיפר-קישור יחיד, תחום אותה במרכאות. אם הכתובת אינה תחומה במרכאות, Word יוצר את ההיפר-קישור בעת שאתה מקיש על מקש הרווח.

כיצד ניתן לבטל היפר-קישורים אוטומטיים?

כדי לבטל היפר-קישורים אוטומטיים, בצע את השלבים הבאים, בהתאם לגירסת Word המשמשת אותך:
 • ב- Microsoft Office Word 2010 ו- 2013, בצע את השלבים הבאים:  
  1. בתפריט קובץ, לחץ על אפשרויות.
  2. לחץ על הגהה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי.
  3. בכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה ובכרטיסיה עיצוב אוטומטי, לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון נתיבים באינטרנט וברשת עם היפר-קישורים ולאחר מכן לחץ על אישור.
  4. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות Word.
 • ב- Microsoft Office Word 2007, בצע את השלבים הבאים:
  1. לחץ על לחצן Microsoft Office ולאחר מכן, לחץ על אפשרויות Word.
  2. לחץ על הגהה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי.
  3. בכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה ובכרטיסיה עיצוב אוטומטי, לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון נתיבים באינטרנט וברשת עם היפר-קישורים ולאחר מכן לחץ על אישור.
  4. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות Word.
 • ב- Microsoft Office Word 2003 וב- Microsoft Word 2002, בצע את השלבים הבאים:
  1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי.
  2. בכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה ובכרטיסיה עיצוב אוטומטי, לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון נתיבים באינטרנט וברשת עם היפר-קישורים.
  3. לחץ על אישור.

כיצד ניתן לשנות את הטקסט המוצג או את התמונה של היפר-קישור לאחר שנוצרו?

ניתן לשנות את הטקסט המוצג או את התמונה של היפר-קישור באותו אופן שבו עורכים כל טקסט או תמונה במסמך.

להפעלת היפר-קישור, הקש והחזק את מקש CTRL ולאחר מכן לחץ על ההיפר-קישור.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
279090 לא ניתן ללחוץ כדי להפעיל היפר-קישור (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

כיצד ניתן להסיר היפר-קישור מבלי לאבד את הטקסט המוצג או את התמונה?

כדי להסיר היפר-קישור בודד מבלי לאבד את הטקסט המוצג או את התמונה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההיפר-קישור ולאחר מכן לחץ על הסר היפר-קישור.

להסרת כל ההיפר-קישורים במסמך, הקש CTRL+A כדי לבחור את כל המסמך ולאחר מכן הקש CTRL+SHIFT+F9.

הערה פעולה זו ממירה את כל השדות, לא רק את ההיפר-קישורים, לטקסט רגיל.

כיצד ניתן לשנות את מאתר המשאבים האחיד (URL) המהווה את הבסיס של היפר-קישור?

כדי לשנות את כתובת ה- URL שבבסיס של היפר-קישור, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט או התמונה של ההיפר-קישור ולאחר מכן לחץ על ערוך היפר-קישור.
 2. בתיבת הדו-שיח עריכת היפר-קישור, הקלד או בחר כתובת URL מהתיבה הקלד את שם הקובץ או דף האינטרנט.
 3. לחץ על אישור.

כיצד ניתן ליצור היפר-קישורים למיקומים בתוך אותו מסמך?

כדי ליצור היפר-קישור למיקום בתוך אותו מסמך, השתמש באחת מהשיטות הבאות:
 • פעולת גרירה ושחרור. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. שמור את המסמך.
  2. בחר את המילה, צירוף המילים או התמונה שברצונך שישמשו כיעד עבור ההיפר-קישור.
  3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני והחזק את לחצן העכבר לחוץ תוך כדי גרירת הבחירה למיקום החדש; לאחר מכן, שחרר את לחצן העכבר.
  4. לחץ על צור היפר-קישור כאן.
 • יצירת סימניה ולאחר מכן יצירת קישור. לשם כך, בצע את השלבים הבאים, בהתאם לגירסת Word שבה אתה משתמש:
  • ב- Word 2007 וב- Word 2010 ו- 2013, בצע את השלבים הבאים: 
   1. שמור את המסמך.
   2. בחר את המילה או את התמונה שברצונך שישמשו כיעד עבור ההיפר-קישור.
   3. לחץ על הכרטיסיה הוספה.
   4. בקבוצה קישורים, לחץ על סימניה.
   5. בתיבה שם הסימניה, הקלד שם ייחודי עבור הסימניה ולאחר מכן לחץ על הוסף.
   6. הזז את נקודת הכניסה למיקום במסמך שבו ברצונך ליצור את ההיפר-קישור.
   7. לחץ על היפר-קישור בקבוצה קישורים.
   8. לחץ על סימניה.
   9. בתיבת הדו-שיח בחירת מקום במסמך, בחר את הסימניה שברצונך שתשמש כיעד ההיפר-קישור ולאחר מכן לחץ על אישור.
   10. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח הוספת היפר-קישור.
  • ב- Word 2003 וב- Word 2002, בצע את השלבים הבאים: 
   1. שמור את המסמך.
   2. בחר את המילה או את התמונה שברצונך שישמשו כיעד עבור ההיפר-קישור.
   3. בתפריט הוספה, לחץ על סימניה.
   4. בתיבה שם הסימניה, הקלד שם ייחודי עבור הסימניה ולאחר מכן לחץ על הוסף.
   5. הזז את נקודת הכניסה למיקום במסמך שבו ברצונך ליצור את ההיפר-קישור.
   6. בתפריט הוספה, לחץ על היפר-קישור.
   7. לחץ על סימניה.
   8. בתיבת הדו-שיח בחירת מקום במסמך, בחר את הסימניה שברצונך שתשמש כיעד ההיפר-קישור ולאחר מכן לחץ על אישור.
   9. לחץ שוב על אישור.

מה ההבדל בין היפר-קישור יחסי להיפר-קישור מוחלט?

היפר-קישור מוחלט משתמש בכתובת המלאה של מסמך היעד. היפר-קישור יחסי משתמש בכתובת היחסית לכתובת של המסמך המכיל. מוכר גם בשם בסיס ההיפר-קישור.

לדוגמה, נניח שהכתובת של מסמך היא:
C:\My Documents\1999 report.doc
למסמך זה יש היפר-קישור מוחלט והיפר-קישור יחסי למסמך בעל הכתובת המלאה (וההיפר-קישור המוחלט) שלהלן:
C:\My Documents\April\Sales.doc
ההיפר-קישור היחסי מכיל רק את הכתובת היחסית אל Sales.doc. הכתובת היחסית היא:
April\Sales.doc
השתמש בקישור יחסי אם ברצונך להעתיק או להעביר את הקבצים שלך למיקום אחר, כגון שרת אינטרנט.

כאשר אני לוחץ על היפר-קישור ב- Word, מופיעה הודעה המציינת שלא רשומה אף תוכנית לפתיחת הקובץ. מה עלי לעשות כדי לפתוח את הקובץ?

הודעה זו מופיעה כאשר אין ל- Windows אפשרות לאתר את התוכנית המשויכת לסוג המסמך שנתיב ההיפר-קישור מציין. מידע זה מקודד בסיומת של כתובת ההיפר-קישור.

כדי להציג את ההיפר-קישור, הפעל את אפשרות תיאורי הכלים ולאחר מכן מקם את מצביע העכבר מעל ההיפר-קישור.

כדי לאתר את אפשרות תיאורי הכלים, בצע אחד מההליכים הבאים, בהתאם לגירסת Word שבה אתה משתמש:
 • ב- Word 2010 וב- 2013, לחץ על קובץ, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הצג.
 • ב- Word 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office, לחץ על אפשרויות Word ולאחר מכן לחץ על הצג.
 • ב- Word 2003 וב- Word 2002, לחץ על אפשרויות בתפריט כלים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה תצוגה.
כדי לפתור בעיה זו, התקן את התוכנית המשויכת לסוג הקובץ שההיפר-קישור מציין.

סיומת שם הקובץ היא קבוצת התווים המופיעים לאחר הנקודה האחרונה בכתובת. בטבלה הבאה מפורטים כמה מסוגי המסמכים של Office וסיומות שם הקובץ שלהם.
סוג המסמךסיומות שם קובץ ב- Office 2003 ובגירסאות קודמות של Officeסיומות שם קובץ בתוכניות 2007 Office
מסד נתונים של Microsoft Access.mdb.accdb
חוברת עבודה של Microsoft Excel.xls.xlsx, .xlsm, .xlsb
מצגת Microsoft PowerPoint.pot.potx, .potm
פרסום Microsoft Publisher.pub.pub
מסמך Microsoft Word.doc.docx, .docm
hyperlink field hypertext hyper link html space inf
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.
מאפיינים:

מזהה פריט: 291182 - סקירה אחרונה: 02/26/2013 14:18:00 - תיקון: 1.0

Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbFAQ kbhowto kbweb KB291182
משוב
/html>