אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד לברר את הגירסה של Office XP

תקציר
מאמר זה מתאר כיצד לקבוע מהי הגירסה המדויקת של מוצר Microsoft Office XP שברשותך. הוא גם מספק את מספרי הגירסאות של המהדורה המקורית ושל ערכות ה-Service Pack שאחריה.

לראש הדף
מידע נוסף

כיצד לברר את מספר הגירסה

השיטות הבאות מסייעות לברר את מספר הגירסה המותקנת של תוכניות Microsoft Office.

שים לב כאשר עדכון תוכנה אינו כולל גירסה מעודכנת של קובץ ההפעלה של התוכנית, עיין בתיעוד הנילווה לעדכון כדי לברר אילו קבצים מתעדכנים ולאחר מכן בדוק את גירסאות הקבצים המתעדכנים.

שיטה 1: כיצד להשתמש בתיבת הדו-שיח 'הוספה או הסרה של תוכניות'

באפשרותך לבדוק את פרטי הגירסה של גירסת Microsoft Office המותקנת או של מוצרי Office הנפרדים על ידי לחיצה על הקישור לחץ כאן לקבלת מידע בנושאי תמיכה שבתיבת הדו שיח הוספה או הסרה של תוכניות אם במחשבך פועלים Microsoft Windows 2000‏, Microsoft Windows XP או Microsoft Windows Server 2003. מידע זה על הגירסה הוא התיעוד המדויק ביותר של גירסת המוצר הזמין במחשב שלך. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. בלוח הבקרה, לחץ על הוספה והסרה של תוכניות.
 3. בתיבת הדו-שיח הוספה או הסרה של תוכניות, אתר את המהדורה המתאימה של Office או את המוצר המסוים ובחר בהם על ידי לחיצה.
 4. כתוצאה מכך יופיע הקישור לחץ כאן לקבלת מידע בנושאי תמיכה. לחץ עליו. תיבת הודעה מציגה את פרטי הגירסה הנכונים של המוצר כפי שתועדו על ידי Windows Installer.
בשיטה זו ל-Office XP מספרי הגירסה הבאים עבור המהדורה המקורית ומהדורות ה-Service Pack:
תוכנית Office גירסת המהדורה Service Pack 1‏ (SP1)Service Pack 2‏ (SP2)Service Pack 3‏ (SP3)
Microsoft Access 2002 10.0.2627.1 10.0.3409.010.0.4302.0 10.0.6501.0
Microsoft Excel 2002 10.0.2614.0 10.0.3506.010.0.4302.010.0.6501.0
Microsoft FrontPage 2002 10.0.2623.0 10.0.3402.010.0.4128.010.0.6308.0
Microsoft Office XP10.0.2627.0110.0.3520.010.0.4330.010.0.6626.0
Microsoft Outlook 2002 10.0.2627.1 10.0.3416.010.0.4024.010.0.6626.0
Microsoft PowerPoint 2002 10.0.2623.0 10.0.3506.010.0.4205.010.0.6501.0
Microsoft Project 200210.0.2915.010.0.8326.0לא רלוונטילא רלוונטי
Microsoft Publisher 200210.0.2621.0 10.0.3402.010.0.4016.010.0.6308.0
Microsoft Visio 200210.0.52510.1.251410.2.5110לא רלוונטי
Microsoft Word 2002 10.0.2627.0 10.0.3416.010.0.4219.010.0.6612.0
לראש הדף

שיטה 2: כיצד לאמת את המאפיין 'גירסה' של קובץ ההפעלה

באפשרותך להשתמש במאפיין 'גירסה' של קובץ ההפעלה כדי לברר את פרטי הגירסה של תוכנית Office שברשותך. שיטה זו פועלת בכל גירסה של Microsoft Windows שבה תומך Office XP. השתמש בשיטה הבאה כדי לאתר את קובץ ההפעלה וכדי לאמת את פרטי הגירסה של תוכנית Office שברשותך:
 • אתר את קובץ ההפעלה של תוכנית Office. להלן מיקום ברירת המחדל עבור קבצים אלו ב-Office XP:
  Program files\Microsoft Office\Office10


  שים לב מיקום ברירת המחדל של קובץ ההפעלה של Microsoft Visio הוא כדלקמן:
  Program files\Microsoft Office\Visio10
  שמות קבצי ההפעלה זהים בכל גירסאות Office והם:
  שם התוכניתשם קובץ
  Access 2002Msaccess.exe
  Excel 2002Excel.exe
  FrontPage 2002FrontPg.exe
  Office XPMso.dll
  Outlook 2002 Outlook.exe
  PowerPoint 2002PowerPnt.exe
  Project 2002WinProj.exe
  Word 2002WinWord.exe
  Visio 2002Visio.exe
כדי לחפש את הקובץ הרצוי, בצע חיפוש בכונן הדיסק הקשיח. לשם כך, בצע את השלבים הבאים.

שים לב הואיל ויש מספר גירסאות של Microsoft Windows, ייתכן שהפעולות המתחייבות במחשב שלך יהיו שונות במקצת. במקרה כזה, עיין בתיעוד המוצר להשלמת פעולות אלה.
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על חפש.
 2. בחלונית תוצאות חיפוש, לחץ על כל הקבצים והתיקיות תחת מסייע החיפוש.
 3. בתיבה חלק משם הקובץ או כולו, הקלד את שם הקובץ הרצוי כפי שנרשם לעיל ולחץ על חיפוש.
 4. ברשימת הקבצים שנמצאו, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 5. בכרטיסייה גירסה תוכל לראות את גירסת הקובץ המותקן במחשב שלך.
בשיטה זו ל-Office XP מספרי הגירסה הבאים עבור המהדורה המקורית ומהדורות ה-Service Pack:
תוכנית Office גירסת המהדורה SP1SP2SP3
Msaccess.exe 10.0.2627.1 10.0.3409.010.0.4302.0 10.0.6501.0
Excel.exe 10.0.2614.0 10.0.3506.010.0.4302.010.0.6501.0
FrontPg.exe 10.0.2623.0 10.0.3402.010.0.4128.010.0.6308.0
Mso.dll10.0.2627.0110.0.3520.010.0.4330.010.0.6626.0
Outlook.exe 10.0.2627.1 10.0.3416.010.0.4024.010.0.6626.0
PowerPt.exe 10.0.2623.0 10.0.3506.010.0.4205.010.0.6501.0
WinProj.exe10.0.2915.010.0.8326.0לא רלוונטילא רלוונטי
Mspub.exe10.0.2621.0 10.0.3402.010.0.4016.010.0.6308.0
Visio.exe10.0.52510.1.251410.2.5110לא רלוונטי
WinWord.exe 10.0.2627.0 10.0.3416.010.0.4219.010.0.6612.0

שיטה 3: כיצד להשתמש בתיבת הדו-שיח 'אודות Microsoft שם מוצר'

בתיבת הדו-שיח אודות Microsoft שם מוצר מופיע מספר אחרי שם המוצר. לדוגמה, ב-Microsoft Excel 2002 עשוי להופיע המספר הבא:
(10.2614.2625)
כדי לאתר את תיבת הדו-שיח אודות Microsoft שם מוצר, לחץ על אודות Microsoft שם תוכנית בתפריט עזרה בכל תוכנית Office.

בשיטה זו ל-Office XP מספרי הגירסה הבאים עבור המהדורה המקורית ומהדורות ה-Service Pack:
תוכנית Office גירסת המהדורה SP1SP2SP3
Access 2002 10.2627.2625 10.3409.350110.4302.4219 10.6501.6626
Excel 2002 10.2614.262510.3506.350110.4302.421910.6501.6626
FrontPage 2002 10.2623.2625 10.3402.350110.4128.421910.6308.6626
Outlook 2002 10.2627.2625 10.3513.350110.4219.421910.6626.6626
PowerPoint 2002 10.2623.2625 10.3506.350110.4205.421910.6501.6626
Project 200210.0.2915.262510.0.8326.0לא רלוונטילא רלוונטי
Publisher 200210.2621.262510.3402.350110.4016.421910.6308.6626
Visio 200210.0.52510.0.251410.0.5110לא רלוונטי
Word 2002 10.2627.262510.3416.350110.4219.421910.6612.6626

מהי המשמעות של מספר הגירסה

במוצרי Microsoft Office נהוג התחביר הבא עבור מספר הגירסה בתיבת הדו-שיח 'אודות':
aa.bbbb.cccc
מספר זה מייצג שלושה פריטים:
 • aa: גירסת Office.
 • bbbb: גירסת קובץ ההפעלה של התוכנית. לדוגמה, הקובץ Excel.exe.
 • cccc: גירסת הקובץ Mso.dll.
חשוב
 • בעת התקנת Service Pack, יתווספו בתיבת הדו-שיח אודות Microsoft שם מוצר האותיות SP ומספר הרמה של ה-Service Pack. האופן שבו מופיעות אותיות אלה תלוי גם בגירסת הקובץ Mso.dll.

  לקבלת פרטים נוספים על בעיה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  328294בתיבת הדו-שיח 'אודות Microsoft <שם תוכנית>' מדווחת על גירסת Service Pack שונה מהצפוי ב-Office XP וב-Office 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • מכיוון שלא בכל עדכון משתנה מספר הגירסה המופיע בתיבת הדו-שיח אודות Microsoft שם מוצר, עליך לאמת את המאפיינים של קובץ ההפעלה של התוכנית.
לראש הדף
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
305095 היסטוריית העדכונים ל-Office XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לראש הדף
inf XL2002 WD2002 ACC2002 FP2002 OL2002 OFFXP
מאפיינים:

מזהה פריט: 291331 - סקירה אחרונה: 12/04/2007 05:03:00 - תיקון: 2.2

 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • kbhowtomaster KB291331
משוב