אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

הגדרות מדיניות לתפריט 'התחל' ב-Windows XP

חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן שינוי הרישום. הקפד לגבות את הרישום לפני כל שינוי. ודא שאתה יודע כיצד לשחזר את הרישום במקרה שתתעורר בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
תקציר
מאמר זה מספק תיאורים של רשומות הרישום עבור מדיניות אשר באפשרותך ליישם לגבי תפריט התחל במערכת Microsoft Windows XP.
מידע נוסף
אזהרה שינוי שגוי של הרישום על-ידי שימוש ב'עורך הרישום' או בשיטה אחרת, עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה יכולה להבטיח שניתן יהיה לפתור בעיות אלה. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.

באפשרותך להשתמש בעורך המדיניות הקבוצתית (Gpedit.msc) תחת המיקום הבא לשם הגדרת תכונות התפריט התחל:
תצורת משתמש \ תבניות מנהליות \ תפריט התחל ושורת המשימות
שים לב: אלא אם צוין אחרת, כל הגדרות הרישום הללו נמצאות תחת מפתח הרישום הבא:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
רשומות הרישום הן ערכי DWORD. ערך 1 פירושו 'מופעל' ואילו ערך 0 פירושו 'מבוטל'.
מדיניות: בטל את תפריט התחל הפשוט החדש. תיאור: משבית את תפריט התחל הפשוט החדש ואוכף את תפריט התחל הרגיל. ערך רישום: "NoSimpleStartMenu"מדיניות: הסר רשימת תוכניות מוצמדות מתפריט התחל. תיאור: מסיר את רשימת התוכניות המוצמדות מתפריט התחל. כמו כן מסיר את תיבות הסימון 'אינטרנט' ו-'דואר אלקטרוני' מהתאמת תפריט התחל הפשוט שבלוח הבקרה. ערך רישום: "NoStartMenuPinnedList"מדיניות: הסר רשימת תוכניות תדירות מתפריט התחל. תיאור: מסיר את רשימת התוכניות התדירות מתפריט התחל.ערך רישום: "NoStartMenuMFUprogramsList"מדיניות: הסר רשימת תוכניות נוספות מתפריט התחל. תיאור: מסיר את רשימת התוכניות הנוספות מתפריט התחל. ערך רישום: "NoStartMenuMorePrograms"מדיניות: הסר קבוצות תוכניות משותפות מתפריט התחל. תיאור: הסרת פריטים של פרופיל All Users מרשימת תוכניות נוספות בתפריט התחל. ערך רישום: "NoCommonGroups"מדיניות: עמעם קיצורי דרך של תפריט התחל אל תוכניות לא זמינות של Windows Installer. תיאור: מציג תוכניות המותקנות באופן חלקי באמצעות טקסט אפור בתפריט התחל. ערך רישום: "GreyMSIAds"מדיניות: הסר קישורים וגישה ל-Windows Update. תיאור: מסיר את הקישור Windows Update מרשימת תוכניות נוספות בתפריט התחל מתפריט כלים ב-IE וחוסם את גישת המשתמשים ל-update.microsoft.com. ערך רישום: "NoWindowsUpdate".מדיניות: הסר תיקיות משתמש מתפריט התחל. תיאור: מסיר את כל תיקיות המשתמש למעט 'המסמכים שלי' ('התמונות שלי', 'המוסיקה שלי', 'מועדפים' וכן 'מסמכים אחרונים') מתפריט התחל. כמו כן מסיר את תיבות הסימון המתאימות מהתאמת תפריט התחל הפשוט שבלוח הבקרה. ערך רישום: צירוף של הערכים הבאים: "NoStartMenuMyMusic"‏, "NoSMMyPictures"‏, "NoFavoritesMenu"‏, "NoRecentDocsMenu" מדיניות: מנע ממשתמשים לשנות נתיבי תיקיות. תיאור: מונע ממשתמשים לשנות את הנתיב לתיקיות 'התמונות שלי', 'המוסיקה שלי', 'מועדפים' וכן 'מסמכים אחרונים'. ערך רישום:"DisableMyPicturesDirChange"‏, "DisableMyMusicDirChange"‏, "DisableFavoritesDirChange".מדיניות: הסר את תיקיית 'המסמכים שלי' מתפריט התחל. תיאור: מסיר את התיקייה 'המסמכים שלי' מתפריט התחל ואת תיבת הסימון המתאימה מהתאמת תפריט התחל הפשוט שבלוח הבקרה. ערך רישום: "NoSMMyDocs"מדיניות: מנע ממשתמשים לשנות את הנתיב ל'מסמכים שלי'. תיאור: מונע ממשתמשים לשנות את הנתיב לתיקייה 'המסמכים שלי'. ערך רישום: "DisablePersonalDirChange"מדיניות: הסר את הפריט 'מסמכים אחרונים' מתפריט התחל. תיאור: מסיר את התיקייה 'מסמכים אחרונים' מתפריט התחל. כמו כן מסיר את תיבות הסימון המתאימות מהתאמת תפריט התחל הפשוט שבלוח הבקרה. ערך רישום: "NoRecentDocsMenu"מדיניות: מספר מרבי של מסמכים אחרונים. תיאור: מגדיר את מספר קיצורי הדרך אשר מוצגים בתפריט המשנה 'מסמכים אחרונים'. מדיניות זו נמצאת תחת המיקום הבא במדיניות קבוצתית: תצורת משתמש/תבניות מנהליות/רכיבי Windows ערך רישום:"MaxRecentDocs"  מדיניות: נקה tאת ההיסטורייה של מסמכים שנפתחו לאחרונה ביציאה מן המערכת. תיאור: מוחק את כל קיצורי הדרך המוצגים בתפריט 'מסמכים אחרונים' כאשר המשתמש מתנתק מהמערכת. ערך רישום: "ClearRecentDocsOnExit"מדיניות: הסר פריט 'מועדפים' מתפריט התחל. תיאור: מונע ממשתמשים להוסיף את הפריט 'מועדפים' לתפריט 'התחל'. כמו כן מסיר את תיבות הסימון המתאימות מהתאמת תפריט התחל הפשוט שבלוח הבקרה. ערך רישום: "NoFavoritesMenu"מדיניות: הסר את  'המחשב שלי' מתפריט התחל. תיאור: מסיר את הפריט 'המחשב שלי' מתפריט התחל ואת תיבת הסימון המתאימה מהתאמת תפריט התחל הפשוט שבלוח הבקרה. ערך רישום:"{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}" תחת HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum. מדיניות: הסר את  'חיבורי רשת' מתפריט התחל. תיאור: מסיר את הפריט 'חיבורי רשת' מתפריט התחל ואת תיבת הסימון המתאימה מהתאמת תפריט התחל הפשוט שבלוח הבקרה. ערך רישום: "NoNetworkConnections"מדיניות: הסר את  'מיקומי רשת' מתפריט התחל. תיאור: מסיר את הפריט 'מיקומי רשת' מתפריט 'התחל' ואת תיבת הסימון המתאימה מהתאמת תפריט התחל הפשוט שבלוח הבקרה. ערך רישום: "NoStartMenuNetworkPlaces"מדיניות: אל תוסיף שיתופים של מסמכים אחרונים למיקומי רשת. תיאור: תיקיות מרוחקות משותפות אינן מוספות למיקומי רשת בכל פעם שתפתח מסמך בתיקייה משותפת. ערך רישום: "NoRecentDocsNetHood"מדיניות: הסר פריט 'עזרה' מתפריט התחל. תיאור: מסיר את הפריט 'עזרה' מתפריט התחל, אולם אינו מונע הפעלת קבצי עזרה. ערך רישום: "NoSMHelp"מדיניות: הסר פריט 'חיפוש' מתפריט התחל. תיאור: מסיר את הפריט 'חיפוש' מתפריט התחל ומשבית חלק מרכיבי החיפוש של סייר Windows. ערך רישום: "NoFind"מדיניות: הסר את תפריט 'הפעל'ה' מתפריט התחל. תיאור: מסיר את האפשרות להפעיל תוכניות מהאפשרות 'הפעלה' בתפריט 'התחל', מנהל המשימות, או באמצעות הקשה על Winkey + R. כמו כן מסיר את תיבת הסימון המתאימה מהתאמת תפריט התחל הפשוט שבלוח הבקרה. ערך רישום: "NoRun"מדיניות: הוסף את תיבת הסימון 'הפעל בשטח זיכרון נפרד' לתיבת הדו-שיח 'הפעלה'. תיאור: מתן אפשרות למשתמשים להפעיל תוכנית 16 סיביות לפעול בתהליך Virtual DOS Machine ‏(DM) ייעודי. ערך רישום: "MemCheckBoxInRunDlg"מדיניות: אל תשתמש בשיטה המבוססת על חיפוש בעת פענוח קיצורי דרך של מעטפת. תיאור: מונע מהמערכת לבצע חיפוש מקיף בכונן היעד כדי לפענח קיצור דרך.  ערך רישום: "NoResolveSearch"מדיניות: אל תשתמש בשיטה המבוססת על מעקב בעת פענוח קיצורי דרך של מעטפת. תיאור: מונע מהמערכת שימוש בתכונות NTFS על מנת לפענח קיצור דרך.  ערך רישום: "NoResolveTrack"מדיניות: אכוף 'ניתוק' בתפריט התחל. תיאור: אוכף את הכפתור 'ניתוק' בתפריט התחל ומונע ממשתמשים להסיר את האפשרות 'ניתוק' מתפריט התחל. ערך רישום: "ForceStartMenuLogoff"מדיניות: בטל  'יניתוק' בתפריט 'התחל'. תיאור: מסיר את הכפתור 'ניתוק' מתפריט התחל ומונע ממשתמשים להוסיף את הלחצן 'יניתוק' לתפריט התחל. ערך רישום: "StartMenuLogoff"מדיניות: הסר ובטל את הלחצן כבה מחשב. תיאור: מסיר את הלחצן 'כבה מחשב' מתפריט התחל ומונע את כיבוי Windows באמצעות ממשק הכיבוי הרגיל. ערך רישום: "NoClose"מדיניות: הסר ובטל את הפקודה 'הוצא מחשב מעגינה'. תיאור: מסיר את הלחצן 'הוצא מחשב מעגינה' מתפריט התחל ומונע הוצאת המחשב (הנייד) מעגינה. ערך רישום: "NoStartMenuEjectPC"מדיניות: בטל תפריטי גרור ושחרר בתפריט התחל. תיאור: מונע ממשתמשים לשנות את תפריט התחל באמצעות גרירה ושחרור של פריטים. שיטות אחרות להתאמת תפריט התחל עדיין זמינות. ערך רישום: "NoChangeStartMenu"מדיניות: בטל שינויים בהגדרות תפריט התחל ושורת המשימות. תיאור: מסיר את הפריט 'תפריט התחל ושורת המשימות' מלוח הבקרה ומסיר את הפריט 'מאפיינים' מתפריט תלוי הקשר של התפריט (והלחצן) התחל. ערך רישום: "NoSetTaskbar"מדיניות: בטל מעקב אחר משתמש. תיאור: מונע מהמערכת זכירת התוכניות שהופעלו, הנתיבים והקבצים שבהם נעשה שימוש. ערך רישום: "NoInstrumentation"מדיניות: הסר שם המשתמש מהתפריט התחל. תיאור: מסיר את שם המשתמש מהתפריט התחל. ערך רישום: "NoUserNameInStartMenu"				
מאפיינים:

מזהה פריט: 292504 - סקירה אחרונה: 02/03/2011 17:42:00 - תיקון: 2.1

  • kbenv kbinfo kbui KB292504
משוב