אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד ליצור דיסק אתחול עבור מחיצת NTFS או FAT במערכת Windows‏

מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
תקציר
מאמר זה מתאר שלב-אחר-שלב כיצד ליצור תקליט אתחול עבור מערכת Windows NT או מערכת Microsoft Windows 2000, לצורך כניסה לכונן המכיל רצף אתחול פגום במחשב מבוסס מעבד Intel.

לראש הדף

דרישות

 • תקליטון ריק
 • תקליטור ההתקנה של מערכת Windows 2000 או מערכת Windows NT, או מחשב שמיש מבוסס מערכת Windows 2000 או Windows NT
לראש הדף

יצירת תקליטון אתחול

הנוהל הספציפי משתנה אם יש לך גישה למחשב מבוסס מערכת Windows NT.

לראש הדף

יצירת תקליטון אתחול באמצעות מחשב מבוסס Windows NT

בנוהל זה תיצור תקליטון אתחול באמצעות מחשב מבוסס מערכת Windows NT.
 1. אתחל תקליטון באמצעות תוכנית האתחול של Windows NT. לדוגמה, בשורת הפקודה הקלד:
  format a:
 2. העתק את הקובץ Ntldr מתקליטור ההתקנה של Windows NT, מתקליטון ההתקנה של Windows NT או ממחשב הפועל באותה גירסת Windows NT המותקנת במחשב שברצונך להיכנס אליו עם תקליטון האתחול. ייתכן שיהיה עליך לחלץ את הקובץ מ-Ntldr._ ל-Ntldr באמצעות שורת הפקודה הבאה:
  expand Ntldr._ Ntldr
 3. העתק את הקובץ Ntdetect.com לדיסק.
 4. צור קובץ Boot.ini או העתק אותו ממחשב הפועל במערכת Windows NT ולאחר מכן שנה אותו כך שיתאים למחשב שאליו אתה מנסה להיכנס. הדוגמה הבאה מתאימה לכונן SCSI בעל מחיצה יחידה עם מערכת Windows NT המותקנת בתיקייה \WINNT, אך הערך המדויק במקטע [operating systems] תלוי בתצורת המחשב מבוסס Windows NT שאליו אתה מנסה להיכנס.
  [boot loader]
  timeout=30
  Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt

  [operating systems]
  scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"
  אם המחשב שלך מופעל מכונן קשיח מסוג IDE,‏ EIDE או ESDI, החלף את את הערךscsi(0) בערך multi(0). אם אתה משתמש בערך scsi(x) בקובץ Boot.ini, העתק את מנהל ההתקן המתאים עבור בקר ה-SCSI הנמצא בשימוש במחשב ושנה את שמו ל-NTBOOTDD.SYS. אם אתה משתמש בערך multi(x) בקובץ Boot.ini, אינך חייב לעשות זאת.
 5. הפעל את המחשב שלך באמצעות התקליטון, ולאחר מכן היכנס למערכת Windows NT.
לראש הדף

יצירת תקליטון אתחול שלא באמצעות מחשב מבוסס Windows NT

בנוהל זה תיצור תקליטון אתחול מבלי להשתמש במחשב מבוסס מערכת Windows NT.
 1. צור עותק של תקליט ההתקנה הראשון של מערכת Windows NT באמצעות הפקודה diskcopy ולאחר מכן מחק את כל הקבצים בדיסק החדש.
 2. העתק את הקובץ Ntdetect.com והקובץ Ntldr מהתיקייה i386 בתקליטור לדיסק החדש.
 3. שנה את שם הקובץ Ntldr ל-
  Setupldr.bin
 4. צור קובץ Boot.ini. הדוגמה הבאה מתאימה לכונן SCSI בעל מחיצה יחידה עם מערכת Windows NT המותקנת בתיקייה \WINNT, אך הערך המדויק במקטע [operating systems] תלוי בתצורת המחשב מבוסס Windows NT שאותו ברצונך לאתחל:
  [boot loader]
  timeout=30
  Default= scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt

  [operating systems]
  scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="Windows NT"
  אם המחשב שלך מאותחל מכונן קשיח מסוג IDE,‏ EIDE או ESDI, החלף את את הערךscsi(0) בערך multi(0). אם אתה משתמש בערך scsi(x) בקובץ Boot.ini, העתק את מנהל ההתקן המתאים עבור בקר ה-SCSI הנמצא בשימוש במחשב ולאחר מכן שנה את שמו ל-Ntbootdd.sys. אם אתה משתמש בערך multi(x) בקובץ Boot.ini, אינך חייב לעשות זאת.
 5. הפעל את המחשב שלך באמצעות התקליטון, ולאחר מכן היכנס למערכת Windows NT.
לראש הדף

פתרון בעיות

אם הנתיב המצביע אל קבצי המערכת שגוי או כולל את אות הכונן, ייתכן שתופיע הודעת השגיאה הבאה:
Windows NT could not start because of the following ARC firmware boot configuration problem: (לא ניתן להפעיל את Windows NT עקב בעיה בתצורת אתחול קושחה מסוג ARC:‏)
Did not properly generate ARC name for HAL and system paths. (לא נוצר שם ARC מתאים עבור HAL ונתיבי מערכת). Please check the Windows NT (TM) documentation about ARC configuration options and your hardware reference manuals for additional information. (עיין בתיעוד של מערכת Windows NT לגבי אפשרויות הגדרת התצורה של ARC ובמדריכי ציוד החומרה שברשותך לקבלת מידע נוסף). Boot Failed (האתחול נכשל).
אם נבחר כונן SCSI שגוי או אם הקובץ Ntbootdd.sys אינו קיים, ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה:
Windows NT could not start because of a computer disk hardware configuration problem. (לא ניתן להפעיל את Windows NT עקב בעיה בתצורת החומרה של הדיסק). Could not read from selected boot disk (לא ניתן לקרוא מדיסק האתחול שנבחר). Check boot path and disk hardware (בדוק את נתיב האתחול ואת חומרת הדיסק). Please check the Windows NT (TM) documentation about hardware disk configuration and your hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information. (עיין בתיעוד של מערכת Windows NT לגבי אפשרויות הגדרת התצורה של חומרת הדיסק ובמדריכי ציוד החומרה שברשותך לקבלת מידע נוסף). Boot Failed (האתחול נכשל).
לראש הדף

הפניות

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
102873 מוסכמות למתן שמות ושימוש בקובץ BOOT.INI ובנתיב ARC (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית).
לראש הדף

מאפיינים:

מזהה פריט: 301680 - סקירה אחרונה: 12/06/2015 03:26:24 - תיקון: 3.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB301680
משוב