אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

הבדלים בין אתחול מהיר לאתחול רגיל במהלך התקנה "נקייה" של Windows XP

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

תקציר
במהלך התקנה "נקייה" של Microsoft Windows XP, מוצגת לך הנחיה לבחור מבין אפשרויות האתחול הבאות:
  • אתחול המחיצה באמצעות מערכת הקבצים NTFS (אתחול מהיר)
  • אתחול המחיצה באמצעות מערכת הקבצים FAT (אתחול מהיר)
  • אתחול המחיצה באמצעות מערכת הקבצים NTFS
  • אתחול המחיצה באמצעות מערכת הקבצים FAT
  • השארת מערכת הקבצים הנוכחית (אין שינויים)
מאמר זה מתאר את ההבדלים בין אתחול מהיר לאתחול רגיל.
מידע נוסף
כאשר תבחר להפעיל אתחול רגיל של אמצעי אחסון, הקבצים מוסרים מאמצעי האחסון שאתה מאתחל והדיסק הקשיח נסרק לאיתור סקטורים פגומים. הסריקה לאיתור סקטורים פגומים לוקחת את רוב הזמן הנדרש לאתחול אמצעי אחסון.

אם תבחר באפשרות לאתחול מהיר, האתחול מסיר את הקבצים מהמחיצה, אך אינו סורק את הדיסק לאיתור סקטורים פגומים. השתמש באפשרות זו רק אם הדיסק הקשיח שלך אותחל בעבר ואתה בטוח שהוא לא פגום.

אם התקנת את Windows XP במחיצה שאותחלה באמצעות האפשרות לאתחול מהיר, באפשרותך גם לבדוק את הדיסק באמצעות הפקודה chkdsk /r לאחר שהתקנת Windows XP הושלמה.
quickformat /q
מאפיינים:

מזהה פריט: 302686 - סקירה אחרונה: 11/20/2007 21:35:00 - תיקון: 2.0

  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • kbinfo kbenv kbsetup KB302686
משוב