אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

תמיכה ב-LBA של 48 סיביות עבור כונני דיסקים מסוג ATAPI במערכת Windows 2000

מאפייני הבעיה
Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) וגירסאות מוקדמות יותר של Windows 2000 לא תומכים ב-Logical Block Addressing (LBA) כמוגדר במפרט ATA/ATAPI 6.0.
פתרון הבעיה
כדי לפתור בעיה זו יש לקבל את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Windows 2000. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
260910 כיצד ניתן להשיג את ה-Service Pack העדכני ביותר עבור Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הגירסה האנגלית של תיקון תוכנה זה אמורה להכיל את תכונות הקובץ ונתוני הגירסה הבאים:
  תאריך     שעה  גירסה      גודל  שם קובץ  --------------------------------------------------------  10/19/2001 01:42 PM 5.0.2195.4529 86,768 Atapi.sys  04/19/2002 05:43 PM        214,938 Update.inf				

התנאים הבאים חייבים להתקיים על מנת שהתמיכה ב-LBA של 48 סיביות עבור ATAPI תפעל כהלכה:
 • מחשב שמותקנת בו מערכת קלט/פלט בסיסית (BIOS) תואמת ל-LBA של 48 סיביות.
 • מחשב עם דיסק קשיח בעל קיבולת גדולה מ-137 ג'יגה-בתים (GB).
 • עליך להפוך לזמינה את התמיכה במערכת הרישום של Windows, באמצעות הוספה או שינוי של ערך הרישום EnableBigLba ל-1 במפתח המשנה הבא של הרישום:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters
על מנת להפוך לזמינה את התמיכה ברישום ב-LBA של 48 סיביות עבור דיסק גדול:
 1. הפעל את עורך הרישום (Regedt32.exe).
 2. אתר את המפתח הבא ברישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
 3. בתפריט Edit, לחץ על Add Value ולאחר מכן הוסף את מפתח הרישום הבא:
  שם הערך: EnableBigLba
  סוג נתונים: REG_DWORD
  נתוני ערך: 0x1
 4. צא מעורך הרישום.
הערה: אם הפכת לזמינה את התמיכה ב-LBA של 48 סיביות עבור ATAPI באמצעות עריכת מפתח הרישום הקודם, אבל המערכת שברשותך לא עומדת בדרישות המינימום, ייתכן שתיתקל בסוגי ההתנהגות הבאים:
 • במערכות הפעלה שבהן התמיכה ב-LBA של 48 סיביות לא זמינה כברירת מחדל (לדוגמה, Microsoft Windows 98‏, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), או Windows 2000), אשר מותקנות במחיצה שחורגת מהגבול של LBA של 48 סיביות (137GB), ייגרם נזק לנתונים או אובדן נתונים.
 • התקנת מערכות הפעלה בהן התמיכה ב-LBA של 48 סיביות זמינה כברירת מחדל (לדוגמה, Windows 98‏, Windows Me או Windows 2000), במחיצה שחורגת מהגבול של LBA של 48 סיביות (137 GB), נכשלת ומותירה אחריה תיקיית התקנה זמנית.
 • אם מתקינים תיקונים חמים שהופכים את LBA של 48 סיביות לזמין לפני שמתקינים Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), מפתח הרישום המתאים ייווצר באופן אוטומטי בעת ההתקנה של SP3, על מנת לשמר את שלמות הנתונים של הכונן הקשיח.
 • אחרי שהופכים את התמיכה ב-LBA של 48 סיביות לזמינה באמצעות הוספת מפתח הרישום המתאים, עלול להתרחש נזק לנתונים אם מסירים את מפתח הרישום או אם מסירים את SP3 for Windows 2000 (מסירים את ההתקנה).
 • אם מתקינים עותק של Windows 2000 שכולל SP3 (משולב SP3) בכונן קשיח גדול שכבר עוצב מראש באמצעות מערכת הפעלה המותאמת ל-LBA של 48 סיביות, מערכת המשנה של ATAPI עלולה לדווח על שטח דיסק קשיח גדול יותר מהשטח הניתן למיעון ללא תמיכה ב-LBA של 48 סיביות (גדול יותר מ-137 GB בערך) במהלך החלק של ההתקנה שמתבצע במצב טקסט. במקרה זה, המידע בטבלת המחיצות של הדיסק הקשיח כבר נוצר. על מנת לתקן את המידע השגוי על הדיסק, מחק את המחיצה בעזרת כלי שירות לחלוקת דיסקים למחיצות או באמצעות מחיקת המחיצה ויצירתה-מחדש במהלך החלק של ההתקנה שמתבצע במצב טקסט. אחרי שתיצור את המחיצה החדשה, צא מתוכנית ההתקנה באמצעות הקשה על F3 ולאחר מכן הפעל מחדש את תהליך ההתקנה של Windows. כעת מציגה מערכת המשנה ATAPI בצורה נכונה שטח דיסק קשיח של כ-137 GB.
 • ערך הרישום EnableBigLba מושבת:

  אם יש לך מערכת BIOS תואמת 48 סיביות שבאפשרותה לתמוך בדיסק קשיח גדול מ-137 GB, רק 137 GB הראשונים של הדיסק הקשיח יהיו ניתנים למיעון. יתרת שטח הדיסק לא תנוצל.
 • יש להתקין את מערכת ההפעלה במחיצה הראשונה שלה שטח דיסק השווה ל-137 GB או פחות כאשר ערך הרישום EnableBigLba זמין, אבל אין ברשותך BIOS תואם ל-LBA של 48 סיביות.

  אם תהפוך לזמינה את התמיכה ב-LBA של 48 סיביות עבור ATAPI באמצעות עריכת הגדרות הרישום, אבל אין ברשותך לא BIOS תואם ל-LBA של 48 סיביות ולא דיסק קשיח בעל קיבולת של יותר מ-137 GB, הדיסק הקשיח ימשיך לפעול כדיסק קשיח רגיל עם מגבלה ניתנת-למיעון של 137 GB.
 • יש להתקין את מערכת ההפעלה במחיצה הראשונה ששטחה שווה או קטן מ-137 GB ויתר הדיסק הקשיח יתחלק למחיצה אחת או יותר שנותרה כאשר ערך הרישום EnableBigLba זמין במחשב ללא BIOS תואם ל-LBA של 48 סיביות עם דיסק קשיח בעל קיבולת גדולה מ-37 GB.
סטטוס
Microsoft אישרה כי בעיה זו קיימת במוצריה הנזכרים בתחילת מאמר זה. בעיה זו תוקנה לראשונה במסגרת Windows 2000 Service Pack 3.חשוב למרות ש-Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ומעלה תומכים ב-LBA של 48 סיביות, בכל זאת חובה ליצור את השינוי ברישום המתואר בסעיף "פתרון הבעיה" במאמר זה.
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף על קבלת Windows 2000 Datacenter Server, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
265173 תוכנית Datacenter והמוצר Windows 2000 Datacenter Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לפרטים נוספים על הדרך להתקין מספר תיקונים חמים עם אתחול-מחדש אחד בלבד, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
296861 כיצד להתקין מספר עדכונים או תיקונים חמים של מערכת Windows עם אתחול-מחדש אחד בלבד (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על הדרך להתקין בו-זמנית Windows 2000 ותיקונים חמים ל-Windows 2000, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
249149 התקנת Microsoft Windows 2000 ותיקונים חמים ל-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
kbBaseOS
מאפיינים:

מזהה פריט: 305098 - סקירה אחרונה: 05/23/2006 15:31:02 - תיקון: 7.2

 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kboswin2000fix kbwin2000sp3fix KB305098
משוב