אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

תיאור מערכת הקבצים FAT32 במערכת ההפעלה Windows XP

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

תקציר
מאמר זה מתאר את מערכת הקבצים FAT32 אשר נכללת עם Microsoft Windows XP.
מידע נוסף
Microsoft Windows XP כוללת גירסה מעודכנת של מערכת הקבצים FAT. גירסה מעודכנת זו נקראת FAT32. מערכת הקבצים FAT32 מאפשרת גודל ברירת מחדל של אשכול בגודל של 4KB לכל הפחות, וכוללת תמיכה בגודלי דיסק קשיח EIDE שמעבר ל-2 גיגה-בתים (GB).

שים לב:
 • Microsoft Windows 2000‏, Windows Millennium Edition‏, Windows 98, וכן Windows 95 OSR2 תומכות גם הן במערכת הקבצים FAT32.
 • Microsoft Windows NT 4.0 אינה תומכת במערכת הקבצים FAT32.

  לקבלת פרטים נוספים על מערכות קבצים נתמכות במערכת Windows NT 4.0‏, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  100108 סקירה של מערכות קבצים מן הסוגים FAT,‏ HPFS ו-NTFS (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

תכונות FAT32

FAT32 מעניקה את השיפורים הבאים לעומת יישומים קודמים של מערכת הקבצים FAT:
 • FAT32 תומכת בכוננים עד לגודל של 2 טרה-בתים.
 • FAT32 משתמשת בשטח באופן יותר יעיל. FAT32 משתמשת באשכולות קטנים יותר (דהיינו, אשכולות בני 4 קילו-בתים עבור כוננים עד לגודל 8 גיגה-בית), ובכך מביאה לניצול יעיל יותר ב-10 עד 15 אחוז של שטח הדיסק ביחס לכונני FAT או FAT16 גדולים.
 • FAT32 היא איתנה יותר. FAT32 יכולה לשנות את מיקום תיקיית הבסיס ולהשתמש בעותק גיבוי של טבלת מיקומי הקבצים (FAT) במקום בעותק ברירת המחדל. כמו כן רשומת האתחול בכונני FAT32 מורחבת וכוללת עותק גיבוי של מבני נתונים קריטיים. לכן, כונני FAT32 הם פחות רגישים לנקודת כשל יחידה מאשר כונני FAT16 קיימים.
 • FAT32 היא גמישה יותר. תיקיית הבסיס בכונן FAT32 הוא שרשרת אשכולות רגילה ולכן ניתן למקם אותה בכל מקום בכונן. המגבלות הקודמות על מספר ערכי תיקיית הבסיס אינן קיימות עוד. כמו כן ניתן להפוך את שיקוף טבלת מיקומי הקבצים (FAT) ללא זמין ולאפשר לעותק של טבלת מיקומי הקבצים שאינו הראשון להיות פעיל. תכונות אלו מאפשרות שינוי גודל דינאמי של מחיצות FAT32.

שיקולי תאימות FAT32

על מנת לשמור על תאימות מרבית אפשרית עם תוכניות, רשתות ומנהלי התקנים קיימים, FAT32 יושמה עם שינויים מזעריים לארכיטקטורת Windows הקיימת, למבני נתונים פנימיים, לממשקים תכנותיים (API) ולמבנה על גבי הדיסק. אולם מכיוון שכעת נדרשים 4 בתים לאחסון ערכי אשכול, עודכנו או הורחבו הרבה מבני נתונים פנימיים ומבני נתונים על גבי הדיסק וכן ממשקים תכנותיים. בחלק מהמקרים ממשקים תכנותיים קיימים לא יפעלו בכונני FAT32. מרבית התוכניות לא יושפעו משינויים אלו. כלים ומנהלי התקנים קיימים צפויים להמשיך ולפעול בכונני FAT32. אולם יהיה צורך לעדכן מנהלי התקן בלוק של MS-DOS (למשל, Aspidisk.sys) וכן כלי דיסק לשם תמיכה בכונני FAT32.

כל כלי הדיסק המגיעים בחבילה מחברת Microsoft עודכנו לפעול עם FAT32. כמו כן פועלת Microsoft בשיתוף עם יצרנים מובילים של מנהלי התקנים וכלי דיסק לשם תמיכה בהם בעדכון מוצריהם לתמיכה ב-FAT32.

שים לב: לא ניתן לדחוס אמצעי אחסון FAT32 באמצעות Microsoft DriveSpace או DriveSpace 3.

מחשבי אתחול ממערכות הפעלה כפולות

Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98, וכן Windows 95 OSR2 יכולות לגשת לאמצעי אחסון FAT32. ‏MS-DOS, הגירסה המקורית של Windows 95, וכן Windows NT 4.0 אינן מזהות מחיצות FAT32, ואין באפשרותן לאתחל מאמצעי אחסון FAT32. כמו כן לא ניתן לגשת כראוי לאמצעי אחסון FAT32 אם המחשב מופעל באמצעות מערכת הפעלה שונה (למשל, דיסק אתחול של Windows 95 או MS-DOS).

יצירת אמצעי אחסון FAT32

יישום ה-Snap-in 'ניהול דיסקים' במערכת Windows XP הוא כלי ניהולי לניהול הדיסקים הקשיחים וכן אמצעי האחסון או המחיצות שהם מכילים. השתמש ב'ניהול דיסקים' ליצירת אמצעי אחסון FAT32 חדשים או לאתחול אמצעי אחסון קיים לשימוש במערכת הקבצים FAT32. באפשרותך לאתחל אמצעי אחסון בסיסיים ודינאמיים לשימוש ב-FAT32.

יצירת מחיצה או כונן לוגי של FAT32

ליצירת מחיצה או כונן לוגי חדשים של FAT32 במערכת Windows XP, בצע את השלבים הבאים:
 1. היכנס למערכת כמנהל מערכת או כחבר בקבוצת מנהלי המערכת.
 2. לחץ על התחל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ על נהל.
 3. בעץ המסוף, לחץ על ניהול דיסקים.
 4. בחלון 'ניהול דיסקים', בצע אחת מהאפשרויות הבאות:
  • כדי ליצור מחיצה חדשה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שטח לא מוקצה בדיסק הבסיסי שבו ברצונך ליצור את המחיצה ולאחר מכן לחץ על מחיצה חדשה.

   – או –
  • כדי ליצור כונן לוגי חדש במחיצה מורחבת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מקום ריק כלשהו במחיצה מורחבת שבה ברצונך ליצור את הכונן הלוגי ולאחר מכן לחץ על כונן לוגי חדש.
 5. באשף יצירת המחיצות, לחץ על הבא.
 6. לחץ על סוג המחיצה שברצונך ליצור (מחיצה ראשית, מחיצה מורחבת או כונן לוגי) ולאחר מכן לחץ על הבא.
 7. ציין את גודל המחיצה בתיבה גודל מחיצה במגה-בתים (MB) ולאחר מכן לחץ על הבא.
 8. קבע אות כונן או נתיב כונן למחיצה או לכונן הלוגי החדשים שלך ואז לחץ על הבא.
 9. לחץ על אתחל מחיצה זו באמצעות ההגדרות הבאות ואז בצע כלהלן:
  • לחץ על FAT32 בתיבה מערכת קבצים.
  • הקלד שם עבור אמצעי האחסון בתיבה תווית אמצעי אחסון.

   אם תרצה בכך, תוכל גם לשנות את גודל יחידת ההקצאה בדיסק או להגדיר אם ברצונך לבצע אתחול מהיר.
 10. לחץ על Next.
 11. אשר כי האפשרויות שבחרת נכונות ולאחר מכן לחץ על סיום.
המחיצה או הכונן הלוגי החדשים נוצרים ומופיעים בדיסק הבסיסי המתאים בחלון של 'ניהול דיסקים'.

אתחל אמצעי אחסון קיים לשימוש ב-FAT32

כדי לאתחל אמצעי אחסון, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ על נהל.
 2. בעץ המסוף, לחץ על ניהול דיסקים.
 3. בחלון של 'ניהול דיסקים', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אמצעי האחסון שברצונך לאתחל (או לאתחל מחדש) ולאחר מכן לחץ על אתחול.
 4. בתיבה אתחול, הקלד:
  • לחץ על FAT32 בתיבה מערכת קבצים.
  • הקלד שם עבור אמצעי האחסון בתיבה תווית אמצעי אחסון.

   אם תרצה בכך, תוכל גם לשנות את גודל יחידת ההקצאה בדיסק או להגדיר אם ברצונך לבצע אתחול מהיר.
  לחץ על אישור.

 5. כאשר תתבקש לאתחל את אמצעי האחסון לחץ על אישור.
תהליך האתחול מופעל כעת.

גבולות תמיכה

עבור תוכניות ישנות יותר אשר לא ניתן להתקין באמצעי אחסון FAT32, או אשר לא שומרות או קוראות קבצים כראוי - פנה ליצרן התוכנית.

שים לב: למרות שמערכת הקבצים FAT32 תומכת בדיסקים קשיחים בגודל של עד 2 טרה-בתים, חלק מהדיסקים הקשיחים עלולים שלא להיות מסוגלים להכיל מחיצות הניתנות לאתחול בגודל העולה על 7.8 גיגה-בתים בשל מגבלות בממשק INT13 של מערכת הקלט/פלט הבסיסית של המחשב (BIOS). אנא פנה ליצרן החומרה שלך על מנת לקבוע האם ה-BIOS של המחשב שלך תומך בהרחבות המעודכנות של INT13.
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף על מערכות הקבצים FAT16 ו-FAT32, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
184006 מגבלות מערכת קבצים FAT32 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
310561 שטח מרבי של מחיצה באמצעות מערכת הקבצים מסוג FAT16 ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף אודות כיצד להמיר אמצעי אחסון מסוג FAT16 או FAT32 למערכת NTFS, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307881 כיצד להמיר אמצעי אחסון ממערכת הקבצים FAT16 או FAT32 למערכת קבצים NTFS ב-Windows XP
140365 גודל אשכול ברירת מחדל עבור FAT וכן NTFS (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף אודות אחסון דינאמי ואחסון בסיסי בדיסק, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
175761 אחסון דינאמי בהשוואה לאחסון בסיסי במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש ב'ניהול דיסקים', לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
309000 כיצד להשתמש ב'ניהול דיסקים' כדי להגדיר תצורה של דיסקים בסיסיים במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
308424 כיצד להשתמש ב'ניהול דיסקים' כדי להגדיר תצורה של דיסקים דינאמיים במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מאפיינים:

מזהה פריט: 310525 - סקירה אחרונה: 05/14/2011 02:46:00 - תיקון: 3.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbfilesystems kbenv kbinfo KB310525
משוב