אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

תיאור שיתוף החיבור לאינטרנט ב- Windows XP

מבוא
שיתוף החיבור לאינטרנט מספק למחשבים המחוברים לרשת אפשרות לשתף חיבור יחיד לאינטרנט. מאמר זה מתאר את התכונה 'שיתוף החיבור לאינטרנט' ב- Microsoft Windows XP.

הערה מאמר זה משמש לידיעה בלבד, ולכן ייתכן שאינו מכיל מידע על פתרון בעיות. לקבלת מידע על פתרון בעיות הקשורות לשיתוף החיבור לאינטרנט, נסה לבצע חיפוש נוסף במאגר הידע Microsoft Knowledge Base באמצעות מילות השאילתה ומילות המפתח שלהלן:
 • internet and connection and sharing
 • dun and modem and isp (אם מילה אחת מאלה, או יותר, קשורה לבעיה או לשאלה שלך)
לקבלת מידע נוסף על הגברת יעילות החיפוש על ידי שימוש במילות מפתח, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
242450כיצד לבצע שאילתות במאגר הידע Microsoft Knowledge Base בעזרת מילות מפתח ומילות שאילתה
מידע נוסף
באמצעות שיתוף החיבור לאינטרנט, תוכל לחבר מחשבים בביתך או ברשת המשרדית הקטנה שלך לאינטרנט באמצעות חיבור יחיד. לדוגמה, אם תפעיל את שיתוף החיבור לאינטרנט במחשב המחובר לאינטרנט באמצעות חיבור בחיוג, מחשבים אחרים ברשת יכולים להתחבר לאינטרנט באמצעות חיבור בחיוג במחשב המארח של שיתוף החיבור לאינטרנט.

באפשרותך להשתמש בשיתוף החיבור לאינטרנט כדי לאפשר לעצמך ולאחרים ברשת תקשורת מקומית (LAN) לבצע משימות שונות בו-זמנית. לדוגמה, אדם אחד יכול לשלוח ולקבל הודעות בדואר אלקטרוני בשעה שאדם אחר מוריד קובץ ואדם נוסף גולש באינטרנט. כמו כן באפשרותך לקבל גישה לחשבונות הדואר האלקטרוני הארגוניים שלך באמצעות מחשב לקוח, בעוד שאחרים ברשת ה- LAN לא יוכלו לעשות זאת. באפשרותך להשתמש בתוכניות המבוססות על האינטרנט (כמו הורדה של עדכונים) וכן ב- Microsoft NetMeeting ובתוכניות אחרות לשיחות ועידה בווידיאו.

היכולות של שיתוף החיבור לאינטרנט

 • משתמשים מרובים יוכלו לקבל גישה לאינטרנט באמצעות חיבור יחיד באמצעות חיבורים בחיוג ובאמצעות רשת מקומית.
 • התקנים מחוברים יקבלו תצורת רשת שקופה באמצעות Domain Name System‏ (DNS) ו- Dynamic Host Configuration Protocol‏ (DHCP) לזיהוי שמות אינטרנט.
 • כל התקן המקושר לכתובת IP יוכל להתחבר, כולל מערכות לקוח מבוססות Microsoft Windows ישנות יותר, מערכות לקוח שאינן מבוססות Windows, מערכות לקוח מבוססות Microsoft Windows 98, מערכות לקוח מבוססות Microsoft Windows 2000 ומערכות לקוח מבוססות Microsoft Windows XP, ללא צורך בתוכנות לקוח נוספות.
 • להתקנים ולתוכנה המחוברים יש תמיכת פרוטוקולים מקיפה. לדוגמה, תוכל לשחק משחקים באינטרנט ללא תוספת תצורה, או להשתמש ב- PPTP (פרוטוקול מינהור נקודה לנקודה) וב- VPN (רשת פרטית וירטואלית) כדי לקבל גישה לרשת הארגונית שלך.

תמיכת Windows עבור שיתוף החיבור לאינטרנט

כדי לחבר מחשבים מרובים לאינטרנט באמצעות חיבור אינטרנט יחיד, עליך להפעיל את שיתוף החיבור לאינטרנט במחשב שבו ברצונך להשתמש כמארח של שיתוף החיבור לאינטרנט. שאר המחשבים ברשת המקומית יכולים לקבל גישה לאינטרנט באמצעות החיבור במחשב המארח את שיתוף החיבור לאינטרנט.

הערה שיתוף החיבור לאינטרנט הוא תוכנה מוכללת של Microsoft Windows ואינו רכיב זמין להורדה. בנוסף למחשבים מבוססי Windows XP, באפשרותך להפעיל את שיתוף החיבור לאינטרנט במחשבים שבהם פועלות המערכות Microsoft Windows 98 Second Edition,‏ Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ו- Microsoft Windows 2000.

רכיבי שיתוף החיבור לאינטרנט

להלן רשימה של הרכיבים הכלולים בשיתוף החיבור לאינטרנט:
 • כלי ההקצאה של DHCP. שירות DHCP מפושט המקצה את כתובת ה- IP, שער ברירת המחדל ושרת שמות ברשת המקומית.
 • DNS Proxy. מזהה שמות בשם לקוחות הרשת המקומית ומעביר שאילתות.
 • תרגום כתובת רשת (NAT). ממפה בלוק של כתובות פרטיות לקבוצה של כתובות ציבוריות. הכלי NAT עוקב אחר כתובות IP שמקורן פרטי ואחר כתובות IP שיעדן ציבורי בבקשות יוצאות. כלי זה משנה את פרטי כתובת ה- IP ועורך באופן דינאמי את פרטי כותרת ה- IP הדרושים.
 • חיוג אוטומטי. חיוג אוטומטי לחיבורים.
 • ממשקי תיכנות יישומים‏ (API). לקביעת תצורה, מצב ובקרת חיוג עבור תוכניות.

הגדרת רשת עם שיתוף החיבור לאינטרנט

רשת עם שיתוף החיבור לאינטרנט היא סוג של רשת מקומית שנשענת על מחשב יחיד שנקרא 'שער', באמצעותו מתחברים אל האינטרנט כל שאר המחשבים וההתקנים המבוססים על TCP/IP.

רכיבי החומרה והתוכנה הדרושים להקמת רשת ביתית כוללים:
 • מחשב ראשי (שער), המספק לרשת את הקישוריות לאינטרנט. במחשב זה חייבת לפעול מערכת Windows XP,‏ Windows 2000,‏ Windows Millennium Edition (Me)‎ או Windows 98 Second Edition עם התקנה פעילה של שיתוף החיבור לאינטרנט.
 • מחשב אחד או יותר שבו פועלת מערכת Windows 95‏, Windows 98‏, Microsoft Windows NT 4.0‏, Windows 2000, Windows XP או תוכנת לקוח אחרת המבוססת על TCP/IP.
 • התקנים שיכולים להתחבר לאינטרנט.
 • התקן חיבור רשת עבור כל מחשב.
 • כבלים ורכזות, בהתאם לסוג התקני החיבור בהם תשתמש.
 • מודם אחד (או קו ISDN או ADSL) לרשת כולה.
 • דפדפן אינטרנט ומנהלי התקנים של TCP/IP המותקנים בכל התקן המשתף בחיבור.

הפעלת שיתוף החיבור לאינטרנט

כדי שתוכל להפעיל את שיתוף החיבור לאינטרנט במחשב מארח, המחשב חייב לכלול שני חיבורים לאינטרנט. מתאם רשת אחד צריך להיות מוגדר להתחבר לרשת הביתית הפנימית או לרשת המשרדית הקטנה, וחיבור שני המשתמש במודם 56K,‏ ISDN,‏ DSL או מודם כבלים כדי לחבר את הרשת הביתית או המשרדית הקטנה לאינטרנט.

לקבלת הוראות שלב אחר שלב להפעלת שיתוף החיבור לאינטרנט, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306126 כיצד להגדיר את תכונת שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט (ICS) במערכת Windows XP
לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההפעלה של שיתוף החיבור לאינטרנט, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציג את המאמרים הרלוונטיים מתוך Microsoft Knowledge Base:
237254 כיצד לאפשר את תכונת ההתקשרויות לאינטרנט במערכת Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
283673 כיצד להפעיל או להשבית את חומת האש ב-Windows XP‏
אם אתה מגדיר רשת ביתית או רשת משרדית קטנה, באפשרותך להשתמש באשף הגדרת הרשת להפעלת שיתוף החיבור לאינטרנט. שיתוף החיבור לאינטרנט מספק באופן אוטומטי את כל הגדרות הרשת הדרושות לך כדי לשתף חיבור אינטרנט אחד עם מחשבים ברשת.

לקבלת פרטים נוספים על אשף התקנת הרשת, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
308522 תיאור של אשף הגדרת הרשת במערכת Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף אודות רשת ביתית ואודות שיתוף החיבור לאינטרנט במערכת Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
324980 שידור אינטרנט של מערך התמיכה: רשת ביתית ושיתוף החיבור לאינטרנט ב- Microsoft Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף אודות קביעת תצורה של שיתוף החיבור לאינטרנט ב- Windows XP עבור שרת PPTP פנימי, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
309524 כיצד לקבוע תצורה של שיתוף החיבור לאינטרנט ב- Windows XP עבור שרת PPTP פנימי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מאפיינים:

מזהה פריט: 310563 - סקירה אחרונה: 04/29/2008 13:13:30 - תיקון: 4.3

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbnetwork kbenv kbinfo KB310563
משוב
html>