אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

ייתכן מצב של איבוד נתונים או הגדרות תוכנית לאחר התקנה מחדש, תיקון או שדרוג של Windows XP

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מאפייני הבעיה
הערה: המידע במאמר זה חל רק על מחשבים בהם מותקנת מראש מערכת Windows XP על-ידי יצרן מחשבים.

ייתכן מצב שבו יאבדו נתונים, המאוחסנים בתיקייה All Users וכן בתבניות ברירת המחדל של תוכניות, והגדרות המאוחסנות בתיקייה Default User לאחר התקנה מחדש, תיקון או שדרוג של Windows XP. ייתכן שיחסרו קיצורי הדרך של התפריט התחל, פריטים בקבוצת ההפעלה וכן מסמכים, תמונות או קבצי מוסיקה המאוחסנים בתיקייה 'מסמכים משותפים'.

הבעיה עלולה להתרחש לאחר ביצוע אחת מהפעולות הבאות במחשב בו מותקנת מראש מערכת Windows XP על-ידי יצרן מחשבים (מוכר גם כ'יצרן ציוד מקורי' או OEM):
  • התקנה מחדש של מערכת Windows XP באותה תיקייה על-ידי לחיצה על שדרוג (מומלץ) לאחר הפעלת היישום Winnt32.exe או על-ידי לחיצה על הקישור התקנת Windows XP במסך 'ברוך הבא ל-Microsoft Windows XP' המופיע בעת הכנסת תקליטור ההתקנה של מערכת Windows XP. פעולה זו מוכרת גם כ'ביצוע שדרוג במקום' או כ'התקנה במקום'.
  • תיקון מערכת Windows XP על-ידי הפעלת המחשב מתקליטור ההפעלה של Windows XP, הקשה על ENTER כדי להתקין את Windows XP ולאחר מכן הקשה על R כדי לתקן את ההתקנה הנבחרת.
  • שדרוג ההתקנה של מערכת Windows XP Home Edition שהותקנה מראש על-ידי יצרן המחשב לגירסה המסחרית של מערכת Windows XP Professional.
סיבה
אופן פעולה זה עשוי להתרחש כאשר הקובץ Undo_guimode.txt נמצא בתיקייה Windows\System32 בדיסק הקשיח, בעת ביצוע אחת מהפעולות שמונה הסעיף 'מאפייני הבעיה' במחשב בו הותקנה מראש מערכת Windows XP על-ידי יצרן מחשבים. קובץ זה נוצר על-ידי האשף הפועל כאשר מפעילים בפעם הראשונה מחשב בו הותקנה מראש מערכת Windows XP על-ידי יצרן מחשבים.
פתרון הבעיה
כדי לפתור את הבעיה, שחזר מגיבוי את הנתונים החסרים ואת קיצורי הדרך של התוכניות.

כדי למנוע את התעוררות הבעיה, השתמש באחת מהשיטות הבאות לפני ביצוע אחת מהפעולות שמונה הסעיף 'מאפייני הבעיה' במאמר זה:

שיטה 1

התקן את ה- service pack האחרון ל-Windows XP. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322389 כיצד לקבל את מהדורת ה-service pack האחרונה של Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

שיטה 2

כאשר תישאל על-ידי תוכנית ההתקנה אם ברצונך לקבל קבצי התקנה מעודכנים, לחץ על כן, הורד את קבצי ההתקנה המעודכנים (מומלץ) ולאחר מכן לחץ על הבא.אפשרות זו אינה זמינה אם אתה מתקן את מערכת Windows XP על-ידי הפעלת המחשב מתקליטור ההפעלה של Windows XP, מקיש על ENTER כדי להתקין את Windows XP ולאחר מכן מקיש על R כדי לתקן את ההתקנה הנבחרת.

שיטה 3

התקן את חבילת העדכון ל-Windows XP מיום 19 בנובמבר 2001 באמצעות התכונה 'עדכונים אוטומטיים' של אתר האינטרנט Windows Update.

כדי להתקין עדכון זה מאתר האינטרנט Windows Update, לחץ על הקישור הבא ובצע את ההוראות על המסך כדי לסרוק ולהתקין את העדכון הקריטי:לקבלת מידע נוסף על הגדרת התצורה של התכונה 'עדכונים אוטומטיים', לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
294871 תיאור התכונה 'עדכונים אוטומטיים' ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
כעת מותקן עדכון עבור בעיה זו באמצעות התכונה 'עדכון דינמי' של מערכת Windows XP. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
311220 תיאור התכונה 'עדכון דינמי' בהתקנת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

שיטה 4

מחק באופן ידני את הקובץ Undo_guimode.txt מהתיקייה Windows\System32 לפני ביצוע אחת מהפעולות שמונה הסעיף 'מאפייני הבעיה' במאמר זה. לשם ביצוע פעולה זו ב-Windows XP, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה:
del /a /f %windir%\system32\undo_guimode.txt
הערה: אם אתה משתמש במסוף השחזור או בתקליטון אתחול של MS-DOS או Microsoft Windows, הפעולות למחיקת הקובץ שונות במקצת.

לקבלת פרטים נוספים על מחיקת קבצים, עיין בתיעוד המוצר של MS-DOS או Windows, שלח שאילתה למרכז העזרה והתמיכה במערכת Windows XP או עיין במאמר הבא על מסוף השחזור:
229716 תיאור 'מסוף השחזור' במערכת Windows 2000
הערה: אם אתה משתמש בתקליטור השחזור המסופק על-ידי יצרן המחשב כדי לשחזר את Windows XP, ייתכן שיהיה עליך לחזור על הפעולות במאמר זה כדי למנוע את הישנות הבעיה.
סטטוס
חברת Microsoft אישרה כי בעיה זו קיימת במוצריה הנזכרים בתחילת מאמר זה. בעיה זו תוקנה לראשונה במסגרת Windows XP Service Pack 1.
מידע נוסף
לקבלת פרטים נוספים על הזמינות של עדכון עבור יצרני מחשבים שיכללו אותו במערכות Windows XP מותקנות מראש ועבור מנהלי מערכת בתאגידים שיכללו אותו בפריסת מערכת Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
312368 ייתכן אובדן נתונים לאחר התקנה מחדש, תיקון או שדרוג של Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אובדן נתונים
מאפיינים:

מזהה פריט: 312369 - סקירה אחרונה: 05/23/2006 15:31:02 - תיקון: 1.4

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • kbhotfixserver kbqfe kbacwsurvey kbenv kbbug kbfix kbsetup kbwinxpsp1fix KB312369
משוב