אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד להשתמש בפקודה AT לתזמון משימות

תקציר
ב- Windows 2000, באפשרותך להשתמש בכלי 'מתזמן המשימות' בלוח הבקרה כדי לתזמן משימות. באפשרותך גם להשתמש בפקודה at כדי לתזמן משימות באופן ידני. מאמר זה מתאר כיצד להשתמש בפקודה at כדי ליצור ולבטל משימות מתוזמנות.

לראש הדף

מבט כללי על הפקודה AT

באפשרותך להשתמש בפקודה at כדי לתזמן פקודה, קובץ Script או תוכנית לפעול בתאריך ושעה שתציין. באפשרותך גם להשתמש בפקודה זו כדי להציג משימות מתוזמנות קיימות.

כדי להשתמש בפקודה at, שירות מתזמן המשימות חייב לפעול, ועליך להתחבר כחבר בקבוצת המנהלים המקומית. בעת שימוש בפקודה at ליצירת משימות, עליך להגדיר את המשימות כדי שהן יפעלו באותו חשבון משתמש.

הפקודה at משתמשת בתחביר הבא:
at \\computername time /interactive | /every:date,... /next:date,... command
at \\computername id /delete | /delete/yes
הרשימה הבאה מתארת את הפרמטרים שבהם תוכל להשתמש עם הפקודה at:
 • ‎\\computername: השתמש בפרמטר זה כדי לציין מחשב מרוחק. אם תשמיט פרמטר זה, המשימות יתוזמנו לפעול במחשב המקומי.
 • time: השתמש בפרמטר זה כדי לציין את השעה שבה תפעל המשימה. השעה מופיעה בתבנית hours:minutes המבוססת על שעון של 24 שעות. לדוגמה, השעה 0:00 מייצגת את חצות והשעה 20:30 מייצגת את השעה 8:30 בערב.
 • ‎/interactive: השתמש בפרמטר זה כדי לאפשר למשימה לפעול באינטראקציה עם שולחן העבודה של המשתמש המחובר בזמן שהמשימה פועלת.
 • ‎/every:date,...: השתמש בפרמטר זה כדי לתזמן את המשימה לפעול ביום או בימים שתציין, בשבוע או בחודש, לדוגמה, כל יום שישי או ביום השמיני בכל חודש. ציין date כיום אחד או יותר בשבוע (השתמש בקיצורים הבאים: M,T,W,Th,F,S,Su) או יום אחד או יותר בחדש (השתמש במספרים 1 עד 31). ודא שאתה משתמש בפסיקים כדי להפריד בין ערכי תאריך מרובים. אם תשמיט פרמטר זה, המשימה תתוזמן לפעול ביום הנוכחי.
 • ‎/next:date,...: השתמש בפרמטר זה כדי לתזמן את המשימה לפעול בהתרחשות הבאה של אותו יום (לדוגמה, ביום שני הבא). ציין date כיום אחד או יותר בשבוע (השתמש בקיצורים הבאים: M,T,W,Th,F,S,Su) או יום אחד או יותר בחדש (השתמש במספרים 1 עד 31). ודא שאתה משתמש בפסיקים כדי להפריד בין ערכי תאריך מרובים. אם תשמיט פרמטר זה, המשימה תתוזמן לפעול ביום הנוכחי.
 • command: השתמש בפרמטר זה כדי לציין את הפקודה של Windows 2000, התוכנית (קובץ ‎.exe או קובץ ‎.com), או תוכנית האצווה (קובץ ‎.bat או קובץ ‎.cmd) שברצונך להפעיל. אם הפקודה מחייבת לציין נתיב כארגומנט, השתמש בשם הנתיב המוחלט (הנתיב כולו מתחיל באות הכונן). אם הפקודה נמצאת במחשב מרוחק, השתמש בשם הנתיב של המוסכמה העולמית למתן שמות (UNC) ‏(‎\\ServerName\ShareName). אם הפקודה אינה קובץ הפעלה (‎.exe), עליך להוסיף cmd /c לפני הפקודה, לדוגמה, cmd /c copy C:\*.* C:\temp.
 • id: השתמש בפרמטר זה כדי לציין את מספר הזיהוי המוקצה למשימה מתוזמנת.
 • ‎/delete: השתמש בפרמטר זה כדי לבטל משימה מתוזמנת. אם תשמיט את הפרמטר id, כל המשימות המותזמנות במחשב יבוטלו.
 • ‎/yes: השתמש בפרמטר זה כדי לכפות תשובה חיובית ('כן') על כל השאילתות של המערכת בעת ביטול משימות מתוזמנות. אם תשמיט פרמטר זה, תתבקש לאשר את ביטול המשימה.
הערה בעת שימוש בפקודה at, המשימה המתוזמנת מופעלת באמצעות האישורים של חשבון המערכת.

לראש הדף

כיצד ליצור משימה מתוזמנת

 1. לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על עזרים ולאחר מכן לחץ על שורת הפקודה.
 2. בשורת הפקודה, הקלד את השורה הבאה, ולאחר מכן הקש ENTER כדי להציג רשימה של השירותים הפועלים כעת:
  net start
  אם מתזמן המשימות לא מוצג ברשימה, הקלד את השורה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER‏:
  net start "task scheduler"
 3. בשורת הפקודה, הקלד את השורה הבאה (השתמש בפרמטרים המתאימים למצבך) ולאחר מכן הקש ENTER:
  at \\computername time /interactive | /every:date,... /next:date,... command
לראש הדף

דוגמאות

 • כדי להעתיק את כל הקבצים מהתיקיה Documents לתיקיה MyDocs בחצות, הקלד את השורה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:‏
  at 00:00 cmd /c copy C:\Documents\*.* C:\MyDocs
 • כדי לגבות את השרת Products בשעה 23:00 בכל יום בשבוע, צור קובץ אצווה שמכיל את פקודות הגיבוי (לדוגמה Backup.bat), הקלד את השורה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER כדי לתזמן את הגיבוי:
  at \\products 23:00 /every:M,T,W,Th,F backup
 • כדי לתזמן פקודת net share שתפעל בשרת Sales בשעה 6:00 ותנתב מחדש את הרישום לקובץ Sales.txt file בתיקיה המשותפת Reports בשרת Corp, הקלד את השורה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER‏:
  at \\sales 06:00 cmd /c "net share reports=d:\Documents\reports >> \\corp\reports\sales.txt"
לראש הדף

כיצד לבטל משימה מתוזמנת

 1. לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על עזרים ולאחר מכן לחץ על שורת הפקודה.
 2. בשורת הפקודה, הקלד את השורה הבאה, ולאחר מכן הקש ENTER כדי להציג רשימה של השירותים הפועלים כעת:
  net start
  אם מתזמן המשימות לא מוצג ברשימה, הקלד את השורה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER‏:
  net start "task scheduler"
 3. בשורת הפקודה, הקלד את השורה הבאה (השתמש בפרמטרים המתאימים למצבך) ולאחר מכן הקש ENTER‏:
  at \\computername id /delete | /delete/yes
  ...
לראש הדף

דוגמאות

 • כדי לבטל את כל המשימות המתוזמנות במחשב מקומי, הקלד at /delete ולאחר מכן הקש ENTER.
 • כדי לבטל את מזהה המשימה 8 במחשב בשם "MyServer", הקלד at \\MyServer 8 /delete ולאחר מכן הקש ENTER.
לראש הדף

כיצד להציג משימות מתוזמנות

כדי להציג את המשימות שיצרת באמצעות הפקודה at בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על עזרים ולאחר מכן לחץ על שורת הפקודה.
 2. בשורת הפקודה, הקלד את השורה הבאה, ולאחר מכן הקש ENTER כדי להציג רשימה של השירותים הפועלים כעת:
  net start
  אם מתזמן המשימות לא מוצג ברשימה, הקלד את השורה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER‏:
  net start "task scheduler"
 3. בשורת הפקודה, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להציג רשימה של משימות שתזמנת באמצעות הפקודה at, הקלד את השורה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER‏:
   at \\computername
   – או –

  • כדי להציג משימה מתוזמנת ספציפית, הקלד את השורה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER‏:
   at \\computername id
לראש הדף

דוגמאות

 • כדי להציג את כל המשימות המתוזמנות במחשב מקומי, הקלד at ולאחר מכן הקש ENTER.
 • כדי להציג את כל המשימות המתוזמנות במחשב בשם "Support", הקלד at \\support ולאחר מכן הקש ENTER.
 • כדי להציג את מזהה המשימה 18 במחשב מקומי, הקלד at 18 ולאחר מכן הקש ENTER.
לראש הדף

פתרון בעיות

 • בעת הקלדת at \\computername להצגת רשימה של משימות מתוזמנות, חלק מהמשימות המתוזמנות (או כולן) שיצרת באמצעות הפקודה at לא מופיעות ברשימה.

  תופעה זו עשויה להתרחש בעת שינוי המשימות בתיקיה 'משימות מתוזמנות' לאחר שימוש בפקודה at ליצירת המשימה. בעת שימוש בפקודה at לתזמון משימה, המשימה מוצגת בתיקיה 'משימות מתוזמנות' בלוח הבקרה. באפשרותך להציג או לשנות את המשימה. עם זאת, אם תשנה את המשימה, בעת שימוש בפקודה at, לא תוכל להציג את המשימה.

  כדי לעקוף אופן פעולה זה, הצג או שנה את המשימה בתיקיה 'משימות מתוזמנות' בלוח הבקרה.לקבלת מידע נוסף על אופן פאולה זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  220149 לא ניתן להציג משימות AT באמצעות הכלי 'מתזמן המשימות' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • בעת שימוש בפקודה at לתזמון משימה, המשימה אינה פועלת בשעה או בתאריך שצוינו.

  אופן פעולה זה עלול להתרחש אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • תחביר הפקודה שגוי.

   לאחר שתתזמן משימה, הקלד at \\computername כדי לאשר שהתחביר נכון. אם המידע שמוצג תחת שורת הפקודה שגוי, בטל את המשימה ולאחר מכן צור אותה מחדש.

   – או –
  • תזמן משימה שתפעיל פקודה שאינה קובץ ‎.exe.

   הפקודה at לא טוענת באופן אוטומטי את cmd (מתרגם הפקודות) לפני שהיא מפעילה פקודות. אם אינך מפעיל קובץ ‎.exe, עליך לטעון את Cmd.exe בתחילת הפקודה, לדוגמה, at cmd /c dir > c:\test.txt.
לקבלת מידע נוסף אודות פתרון בעיות עם הפקודה AT, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
142040 פתרון בעיות עם הפקודה AT באמצעות הבורר ‎/k (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
121562 יישומים המופעלים באמצעות הפקודה AT אינם אינטראקטיביים(ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
לראש הדף


מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש בפקודה AT ב- Windows 2000, עיין בעזרה של Windows 2000. לשם כך, לחץ על התחל, לחץ על עזרה לחץ על הכרטיסיה אינדקס ולאחר מכן הקלד at command.

לקבלת מידע נוסף על העבודה עם הפקודה AT ב- Windows 2000, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
103650 חיבורי רשת המתבצעים באמצעות הפקודה AT הם חיבורים מתמידים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לראש הדף
מאפיינים:

מזהה פריט: 313565 - סקירה אחרונה: 12/29/2007 12:14:00 - תיקון: 4.3

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

 • kbhowtomaster KB313565
משוב