אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

מידע על שיפורים ואופן הפעולה של איכות השירות (QoS) של Windows XP

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

תקציר
איכות השירות ברשת מתייחסת לשיטות השונות המעניקות קדימות לסוג אחד של תעבורה או תוכנית, הפועלת בחיבור רשת, במקום להתבסס על קישוריות מסוג "מאמץ מיטבי" בלבד. מנגנוני איכות השירות מוכללים הן ב- Microsoft Windows 2000 והן ב- Windows XP. מאמר זה מתאר את השיפורים באיכות השירות הזמינים ב- Windows XP. גם תכונות של איכות השירות שהוצגו לראשונה ב- Windows 2000 מוזכרות במאמר זה.

איכות השירות עבור שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט

כאשר רשת אחת מחוברת לרשת אחרת באמצעות קישור או חיבור איטיים, כגון קו חיוג, יכול להתרחש במצב שיגדיל את השהיית התעבורה המועברת דרך הקישור האיטי. השהיה זו מתרחשת עקב אי התאמה במהירות בין מה שידוע לתחנות הקצה בתקשורת לבין הקישור האיטי. הקישור האיטי גורם לצוואר בקבוק בנתיב הרשת. מצב זה חל רק על תקשורת מוכוונת חיבור בעת שימוש ב- TCP.

אם הלקוח המקבל פועל ברשת מהירה יחסית, לדוגמה רשת Ethernet במהירות של 100 מגה-בתים בשנייה, מאחורי מחשב שבו פועלת מערכת Windows XP עם שירות שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט, והשרת שעימו מקלט זה מנהל תקשורת נמצא מאחורי גישה מרחוק ברשת מהירה, מתעוררת חוסר התאמה. בתרחיש זה, חלון הקבלה של המקבל מוגדר לערך גדול המבוסס על מהירות הקישור שאליו המקבל מחובר. השולח מתחיל על-ידי שליחה בקצב איטי, אך אם המנות אינן הולכות לאיבוד, השולח שולח בסופו של דבר מנות בגודל של חלון מלא כמעט.

תרחיש זה עלול להשפיע על הביצועים של חיבורי TCP אחרים שעוברים באותה רשת. מנות נמצאות בתור שעשוי להיות ארוך וממתינות להעברתן דרך הרשת האיטית. אם מנות מסוימות הולכות לאיבוד, יש להעביר מחדש את הנתונים ופעולה זו יוצרת עומס על הקישור.

הפתרון לבעיה זו הוא לדאוג לכך שהמחשב שבו פועל שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט בקצה הרשת מגדיר באופן אוטומטי את חלון הקבלה לגודל קטן יותר המתאים לקישור האיטי. הגדרה זו עוקפת את מפרט המקבל. הגדרה זו לא תשפיע לרעה על התעבורה, מאחר שגודל החלון מוגדר כאילו המקבל היה מחובר ישירות לקישור האיטי. רכיב מתזמן המנות של איכות השירות שמפעיל את מחשב שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט מבצע כוונון זה של החלון.

איכות השירות עבור מודמים וגישה מרחוק

החל מינואר 2002, אנשים רבים עדיין מתחברים לאינטרנט באמצעות קישורים איטיים, כגון חיבורים במהירות של 56 קילו-סיביות לשנייה. גם עם המגבלות על מהירות הקישור, משתמשים רבים יפעילו כמה תוכניות בו-זמנית הניגשות לרשת. לדוגמה, משתמשים יכולים להשתמש בו-זמנית בהורדות, דואר אלקטרוני, צ'אט ואפילו זרימת שמע או וידאו. רוב התוכניות הללו משתמשות ב- TCP כפרוטוקול הבסיסי שלהן לצורך העבר, וכל תוכנית משתמשת בו בחיבור או בחיבורים משלה.

התוכנית הראשונה שתשתמש בקישור תכלול שימוש בלעדי עד שהחיבור יגיע למצב המתנה. מצב יציב גורם לחלון TCP מלא של נתונים במעבר. כאשר התוכנית הבאה תתחיל בהעברת נתונים, החיבור שבו משתמשת התוכנית יהיה כפוף לאלגוריתם ההפעלה האיטי שמגביל את כמות הנתונים המאושרים שיכולים להיות במעבר. מאחר שכמות הנתונים המועברת על-ידי תוכנית שכבר פועלת, לתוכנית השנייה ייקח זמן רב יותר במידה רבה להגיע למצב יציב, וההעברה תהיה הרבה יותר איטית עבור גדלים דומים של נתונים.

Windows XP מיישם את סכימת ההגינות Deficit Round Robin ‏(DRR) כאשר מערכת ההפעלה משתמשת בקישור איטי. סכימה זו היתה זמינה ב- Windows 2000. כברירת מחדל, הסכימה מופעלת ב- Windows XP כאשר קישור איטי מזוהה. סכימה זו מקצה כמה זרמי נתונים וכן מקצה זרימות חדשות של נתוני יישומים לזרמים אלה. זרימות אלה מקבלות שירות באופן אוטומטי סדרה. תצורה זו מספקת תגובתיות וביצועים טובים יותר עבור תקשורת רשת ואינה מחייב קביעת תצורה ידנית.

הבהרה אודות השימוש באיכות השירות במחשבי קצה שבהם פועלת מערכת Windows XP

כמו ב- Windows 2000, התוכניות יכולות לנצל את יתרון איכות השירות באמצעות רכיבי API של איכות השירות בו- Windows XP. מאה אחוז מרוחב הפס של הרשת זמין לשיתוף על-ידי כל התוכניות, אלא אם כן תוכנית מבקשת באופן ספציפי רוחב פס בעדיפות. רוחב פס "שמור" זה עדיין זמין לתוכניות אחרות, אלא אם כן התוכנית המבקשת שולחת נתונים. כברירת מחדל, תוכניות יכולות לשמור עד לרוחב פס מצטבר של 20 אחוז ממהירות הקישור הבסיסי בכל ממשק במחשב קצה. אם התוכנית ששמרה את רוחב הפס לא שולחת מספיק נתונים שישתמשו בו, החלק שאינו בשימוש של רוחב הפס השמור זמין לזרמי נתונים אחרים באותו מחשב מארח.

לקבלת מידע נוסף אודות מתזמן המנות של איכות השירות, עיין בעזרה של Windows XP. מידע נוסף אודות איכות השירות של Windows 2000 זמין בספריה הטכנית של Windows 2000.

תיקון של כמה טענות שגויות אודות תמיכה באיכות השירות של Windows XP

בכמה מאמרים טכניים והצבות בקבוצות דיון נטען כי Windows XP שומר תמיד 20 אחוז מרוחב הפס הזמין לאיכות השירות. טענות אלה אינן נכונות. המידע המפורט בסעיף "הבהרה אודות השימוש באיכות השירות במחשבי קצה שבהם פועלת מערכת Windows XP' מתאר כראוי את אופן הפעולה של מערכות Windows XP.
מאפיינים:

מזהה פריט: 316666 - סקירה אחרונה: 02/25/2008 18:07:00 - תיקון: 4.2

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • kbinfo kbenv kbnetwork KB316666
משוב