אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

בעת הפעלת Windows 2000, מתקבלת הודעת השגיאה "SERVICES.EXE Terminated Unexpectedly with Status Code 128" (SERVICES.EXE הסתיים באופן בלתי צפוי עם קוד סטטוס 128)

מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
חשוב: מאמר זה מכיל מידע על שינוי הרישום. לפני שינוי הרישום, הקפד לגבות אותו וודא שאתה יודע כיצד לשחזר את הרישום במקרה של בעיה. למידע על אופן הגיבוי, השחזור והעריכה של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר ב-Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מאפייני הבעיה
בעת הפעלת Windows 2000 Server וקבלת ההודעה Preparing network connections (מכין חיבורי רשת), עלולה להתקבל הודעת השגיאה הבאה:

The system is shutting down. Please save all work in progress and log off. Any unsaved changes will be lost. This shutdown was initiated by NT AUTHORITY\SYSTEM. (מתבצע כיבוי של המערכת. שמור את כל העבודות שבביצוע והתנתק מהמערכת. שינויים שלא נשמרו יאבדו. תהליך הכיבוי הופעל על-ידי NT AUTHORITY\SYSTEM)

The system process C:\WINNT\SYSTEM32\SERVICES.EXE terminated unexpectedly with status code 128. The system will shut down and restart (תהליך המערכת C:\WINNT\SYSTEM32\SERVICES.EXE הסתיים באופן בלתי צפוי עם קוד סטטוס 128. המערכת תיכנס למצב של כיבוי והפעלה מחדש).
סיבה
בעיה זו עלולה להתעורר כאשר קיימות הפניות לא נכונות לתיקיות משותפות במפתח הרישום הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Shares
הבעיה עלולה להתעורר גם כאשר נשאר במפתח הרישום הבא ערך אבטחה מיושן לשיתופים שכבר אינם קיימים :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Shares\Security
פתרון הבעיה
אזהרה: שימוש שגוי בעורך הרישום עלול לגרום לבעיות חמורות אשר יחייבו התקנה מחדש של מערכת ההפעלה.‏ חברת Microsoft אינה יכולה להבטיח שיהיה באפשרותך לפתור בעיות הנגרמות כתוצאה משימוש שגוי בעורך הרישום.‏ השימוש בעורך הרישום הוא באחריותך בלבד.‏

כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל מחדש את המחשב במצב בטוח:
  1. הפעל מחדש את המחשב.
  2. עם הופעת ההודעה 'נא בחר את האופן שבו תפעל מערכת ההפעלה', הקש F8.
  3. בתפריט אפשרויות מתקדמות של Windows, השתמש במקשי החצים לבחירת האפשרות Safe Mode ולאחר מכן הקש ENTER.
  4. אם במחשב פועלות מערכות הפעלה נוספות, השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות Microsoft Windows 2000 ברשימה המוצגת ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את ולאחר מכן הקש ENTER.
 3. אתר את מפתח הרישום שלהלן ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Shares
 4. גבה את מפתח הרישום:
  1. בתפריט רישום, לחץ על ייצוא קובץ רישום.
  2. בתיבה שם קובץ, הקלד Shares_RegKey ולאחר מכן לחץ על שמור.

   פעולה זו תשמור את מפתח הרישום Shares בקובץ הטקסט Shares_RegKey, וכך תוכל לשחזר את המפתח ממנו בעתיד. כברירת מחדל, הקובץ יישמר בתיקייה 'המסמכים שלי'. לקבלת מידע על אופן שחזור המפתח, חפש את הנושא Import Registry Key בעזרה של Regedit.
 5. בדוק את רשימת הערכים בחלונית השמאלית של עורך הרישום.

  שים לב שהעמודה נתונים מכילה את הנתיבים לתיקיות המשותפות. לדוגמה, ייתכן שתוצג שורה הדומה לשורה הבאה:
  CSCFlags=0 MaxUses=4294967295 Path=E:\NS Permissions=0 Remark= Type=0
  שורה זו מתייחסת לתיקייה המשותפת E:\NS.
 6. עבור כל ערך השתמש בסייר Windows כדי לוודא שהנתיב המוצג בעמודה נתונים מייצג תיקייה משותפת קיימת. מחק את כל הערכים שאינם מייצגים תיקיות משותפות.
 7. צא מעורך הרישום והפעל מחדש את המחשב.
מאפיינים:

מזהה פריט: 318447 - סקירה אחרונה: 12/07/2015 09:02:49 - תיקון: 4.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb KB318447
משוב