אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד לפתור את בעיית הודעת השגיאה "NTLDR Is Missing" (הקובץ NTLDR חסר) במערכת Windows 2000

חשוב
מאמר זה מתייחס ל-Windows 2000. התמיכה ב-Windows 2000 מסתיימת ב- 13 ביולי, 2010. מרכז התמיכה Windows 2000 End-of-Support Solution Center הוא נקודת ההתחלה לתכנון אסטרטגיית המעבר שלך מ-Windows 2000. למידע נוסף, עיין במדיניות Microsoft Support Lifecycle Policy.
חשוב
מאמר זה מתייחס ל-Windows 2000. התמיכה ב-Windows 2000 מסתיימת ב- 13 ביולי, 2010. מרכז התמיכה Windows 2000 End-of-Support Solution Center הוא נקודת ההתחלה לתכנון אסטרטגיית המעבר שלך מ-Windows 2000. למידע נוסף, עיין במדיניות Microsoft Support Lifecycle Policy.
תקציר
מאמר זה מתאר בשלבים את השיטות שתוכל להיעזר בהן כדי לפתור את הבעיה של הודעת שגיאה בנוסח NTLDR Is Missing (הקובץ NTLDR חסר) שעלולה להתקבל בעת הפעלת Microsoft Windows 2000.

כיצד לפתור את הודעת השגיאה "NTLDR חסר"

בעת הפעלת מחשב המבוסס על Windows 2000, ייתכן שתופיע הודעה השגיאה הבאה:
NTLDR is missing
Press any key to restart
(הקובץ NTLDR חסר. הקש על מקש כלשהו כדי להפעיל את המחשב מחדש). בעיה זו עלולה להתרחש כאשר ה-BIOS של המחשב מיושן, או כאשר אחד או יותר מקבצי האתחול הבאים של Windows חסרים או פגומים:
Ntldr
Ntdetect.com
Boot.ini
כדי לפתור את הבעיה, ודא שה- BIOS המותקן במחשב שלך עדכני ולאחר מכן היעזר באחת מהשיטות הבאות (או יותר) בהתאם לנסיבות, כדי לתקן את סביבת ההפעלה של Windows 2000.

חשוב: Microsoft ממליצה לבצע גיבוי מלא של הנתונים על בסיס קבוע. זוהי ההגנה הטובה ביותר מפני אובדן נתונים וחובה לכלול אותה בכל תוכנית לשחזור מאסון.

אמת שה- BIOS במחשב עדכני

ודא שהמהדורה האחרונה של BIOS מותקנת במחשב. פנה ליצרן המחשב כדי לברר כיצד להשיג ולהתקין את העדכון האחרון הזמין ל-BIOS של המחשב.

לקבלת פרטים כיצד להגדיר את תצורת ה-BIOS וכיצד לקבוע את ההגדרות הנכונות, עיין בתיעוד המצורף למחשב או פנה ליצרן. לקבלת מידע נוסף כיצד לפנות ליצרני BIOS, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
243909 רשימת אתרים של יצרני BIOS חלק 1 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
243971 רשימת אתרים של יצרני BIOS חלק 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כדי לתקן את סביבת ההפעלה של Windows, היעזר באחת (או יותר) מהשיטות הבאות, על פי הנסיבות.

שיטה 1: השתמש בדיסק אתחול להפעלת המחשב

 1. צור דיסק אתחול של Windows 2000, שיכיל את הקבצים הבאים:
  Ntldr
  Ntdetect.com
  Boot.ini
  Ntbootdd.sys
  לקבלת מידע נוסף כיצד ליצור דיסק אתחול, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציג את המאמרים הרלוונטיים מתוך Microsoft Knowledge Base:
  301680 כיצד ליצור דיסק אתחול עבור מחיצת NTFS או FAT במערכת Windows
  101668 כיצד להשתמש בדיסק אתחול של Windows כדי למנוע כשל באתחול
 2. שנה את הקובץ Boot.ini כך שיצביע על בקר הדיסק הקשיח המתאים ועל אמצעי האחסון הנכון המכיל את התקנת Windows שלך. לקבלת מידע נוסף כיצד ליצור דיסק אתחול, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציג את המאמרים הרלוונטיים מתוך Microsoft Knowledge Base:
  311578 כיצד לערוך את הקובץ Boot.ini במערכת ההפעלה Windows 2000
 3. הכנס את דיסק האתחול לכונן התקליטונים של המחשב והפעל את המחשב מחדש.
 4. העתק את הקבצים Ntldr, Ntdetect.com ו-Boot.ini דיסק האתחול למחיצת המערכת בדיסק הקשיח המקומי.

שיטה 2: השתמש במסוף השחזור

 1. הפעל מחדש את המחשב בעזרת תקליטוני ההתקנה או התקליטור של Windows 2000.
 2. במסך ברוכים הבאים להתקנה, לחץ על R (תיקון) כדי לתקן את התקנת Windows 2000.
 3. לחץ על C כדי לתקן את התקנת Windows 2000 באמצעות מסוף השחזור.
 4. הקלד את המספר המתאים להתקנה שברצונך לתקן ולאחר מכן הקש ENTER. לדוגמה, הקלד 1 ולאחר מכן הקש ENTER. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  229716 תיאור 'מסוף השחזור' של מערכת Windows
 5. הקלד את סיסמת מנהל המערכת ולאחר מכן הקש ENTER.
 6. הקלד map והקש ENTER. רשום לעצמך את אות הכונן שהוקצתה לכונן התקליטורים המכיל את תקליטור ההתקנה של Windows 2000.
 7. הקלד את הפקודות הבאות והקש ENTER לאחר כל אחת מהן, כאשר drive הוא האות המייצגת את הכונן שהקלדת בשלב 4 של "שיטה 2: שימוש במסוף השחזור", במאמר זה:
  copy drive:\i386\ntldr c:\

  copy drive:\i386\ntdetect.com c:\
  אם תתבקש להחליף את הקובץ, הקלד y ולאחר מכן הקש ENTER.

  הערה: בפקודות אלה יש תו רווח בין ntldr ל-c:\ ובין ntdetect.com ל-c:\.
 8. הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  type c:\Boot.ini
  רשימה דומה לרשימה הבאה מופיעה:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect						
  אם אתה נתקל בהודעה הבאה, ייתכן שהקובץ Boot.ini חסר או פגום:
  המערכת לא יכולה למצוא את הקובץ או הספריה שצוינו.
 9. אם הקובץ Boot.ini חסר או פגום, צור קובץ חדש. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. השתמש בעורך טקסט, כמו 'פנקס רשימות' או Edit.com כדי ליצור קובץ מטעין אתחול דומה לקובץ הבא:
   [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect						
   לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   102873 מוסכמות למתן שמות ושימוש בקובץ Boot.ini ובנתיב ARC
   301680 כיצד ליצור דיסק אתחול עבור מחיצת NTFS או FAT במערכת Windows
  2. שמור את הקובץ בתקליטון, בשם Boot.ini.

   הערה: אם השתמשת ב'פנקס רשימות' כדי ליצור את הקובץ, ודא שלא הוספה לקובץ Boot.ini סיומת .txt.
  3. הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה של מסוף השחזור כדי להעתיק את הקובץ Boot.ini מהתקליטון אל המחשב:
   copy a:\Boot.ini c:\
 10. הקלד exit ולאחר מכן הקש ENTER. כעת יופעל מחשבך מחדש.

שיטה 3: שימוש בתקליטור ההתקנה של Windows 2000

 1. הכנס את התקליטור של Windows 2000 לכונן התקליטורים או לכונן ה-DVD של מחשבך והפעל את תוכנית ההתקנה של Windows 2000.
 2. בדף ברוכים הבאים להתקנה, לחץ על R.
 3. בדף Windows 2000 Repair Options (אפשרויות תיקון ב-Windows 2000), לחץ על R.
 4. כאשר תונחה לבחור אחת מאפשרויות התיקון, לחץ על M.
 5. לחץ על 'החץ מעלה', לחץ עליו פעם נוספת ובחר Verify Windows 2000 system files (אמת קבצי מערכת של Windows 2000) והקש ENTER כדי להסיר את הבחירה.
 6. לחץ על 'החץ מטה' כדי לבחור בפריט Continue (perform selected tasks) (המשך [בצע את המשימות שנבחרו]) ולאחר מכן הקש ENTER. תוצג לפניך ההודעה הבאה:
  You need an Emergency Repair disk for the Windows 2000
  installation you want to repair. (תזדקק לדיסק תיקון לשעת חירום עבור התקנת Windows 2000 שברצונך לתקן.)
 7. בצע אחת מהפעולות הבאות, על פי הנסיבות:
  • אם יש לך דיסק תיקון לשעת חירום, פעל באופן הבא:
   1. הקש ENTER.
   2. הכנס את דיסק התיקון לשעת חירום לכונן התקליטונים של המחשב והקש ENTER.
   3. פעל על פי ההוראות שיופיעו על המסך כדי לתקן את ההתקנה ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
   – או –
  • אם אין לך דיסק תיקון לשעת חירום, פעל באופן הבא:
   1. הקש L. תופיע הודעה הדומה להודעה הבאה:
    ההתקנה מצאה את Windows 2000 בתיקיה הבאה:
    drive:\WINNT "Microsoft Windows 2000"
   2. הקש ENTER.

    תוכנית ההתקנה תבדוק את הדיסקים ולאחר מכן תשלים את תהליך התיקון.
  לקבלת מידע נוסף על התכונה 'תיקון לשעת חירום', לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  231777 כיצד ליצור דיסק תיקון לשעת חירום ב-Windows 2000


אם תוכנית ההתקנה לא מצליחה לאתר את Windows 2000

אם אין ברשותך דיסק תיקון לשעת חירום של Windows 2000, ותוכנית ההתקנה לא מצליחה לאתר את ההתקנה של Windows 2000, בצע פעולות אלה:
 1. הפעל את תוכנית ההתקנה של Windows 2000.
 2. בדף Setup will install Windows 2000 on partition (תוכנית ההתקנה תתקין את Windows 2000 במחיצה), בחר באפשרות Leave the current file system intact (no changes) (השאר את מערכת הקבצים הקיימת שלמה [ללא שינוי]) ולאחר מכן הקש ENTER.
 3. הקש ESC כדי להתקין את Windows 2000 בתיקייה חדשה.
 4. בתיבה Select the folder in which the files should be copied (בחר את התיקייה שהקבצים יועתקו אליה), הקלד \tempwin ולאחר מכן הקש ENTER.

  תוכנית ההתקנה תתקין עותק חדש של Windows 2000.
 5. היכנס לעותק החדש של Windows 2000.
 6. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 7. בתיבה פתח את, הקלד cmd ולחץ על אישור.
 8. בשורת הפקודה, הקלד drive: כאשר drive הוא כונן האתחול של המחשב, והקש ENTER. לדוגמה, הקלד c: ולאחר מכן הקש ENTER.
 9. הקלד attrib -h -r -s Boot.ini ולאחר מכן הקש ENTER.
 10. הקלד edit Boot.ini ולאחר מכן הקש ENTER.

  Edit.com יפתח קובץ Boot.ini דומה לקובץ הבא:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect					
 11. החלף את כל המופעים של TEMPWIN ב-WINNT. קובץ Boot.ini שיוצג דומה לקובץ הבא:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect					
 12. הקש ALT+F ולאחר מכן הקש S.
 13. הקש ALT+F ולאחר מכן הקש X.
 14. הקלד attrib +h +r +s Boot.ini ולאחר מכן הקש ENTER.
 15. הקלד exit כדי לצאת משורת הפקודה.
 16. הפעל מחדש את המחשב.
 17. במסך נא בחר את האופן שבו תפעל מערכת ההפעלה השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות Microsoft Windows 2000 ולאחר מכן הקש ENTER.
 18. הפעל את סייר Windows, אתר את התיקיות הבאות ולאחר מכן מחק אותן:
  Tempwin
  All Users.Tempwin

משאבים נוספים

לקבלת מידע נוסף כיצד לפתור בעיה של הופעת הודעת שגיאה NTLDR is Missing (קובץ NTLDR חסר), לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
255220 הודעת שגיאה בנוסח NTLDR is missing מופיעה בעת התקנה או שדרוג למערכת Windows 2000 ממערכת Windows 95, Windows 98 או Windows Millennium Edition (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
228004 שינוי המחיצה הפעילה עלול למנוע אפשרות לאתחול המערכת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
883275 אינך מצליח להפעיל את המחשב לאחר עריכת שינויים בהרשאות במערכת Windows Server 2003, Windows XP או Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

ביצוע התקנה מקבילה של Windows 2000

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה המתוארת בסעיף 'מאפייני הבעיה' במאמר זה באמצעות אחת מהשיטות המתוארות במאמר או באמצעות מידע שמצאת במאמרי Knowledge Base הנזכרים בסעיף משאבים נוספים במאמר זה, בצע התקנה מקבילה של Windows 2000 והשתמש בסייר Windows כדי להעתיק את הנתונים שברצונך לשחזר מהתקנת Windows המקורית שלך.

לקבלת מידע נוסף כיצד לבצע התקנה מקבילה של Windows 2000, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
266465 כיצד לבצע התקנה מקבילה של Windows 2000 או של Windows Server 2003
מידע נוסף
לקבלת פרטים נוספים כיצד לפתור בעיות הפעלה ב-Windows 2000, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
315396 כיצד לפתור בעיות הפעלה ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על ההבדלים בין תיקון ידני לתיקון מהיר ב-Windows 2000, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
238359 הבדלים בין תיקון ידני לתיקון מהיר ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
301645 כיצד להשתמש במסוף השחזור במחשב שבו לא ניתן להפעיל את Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.
מאפיינים:

מזהה פריט: 318728 - סקירה אחרונה: 01/08/2014 17:47:00 - תיקון: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kberrmsg kbhowtomaster KB318728
משוב
one; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">1&t=">