אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כרטיס הקול Creative SoundBlaster Audigy Audio עשוי לגרום להודעת שגיאה

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מאפייני הבעיה
לאחר התקנת כרטיס הקול Creative Audigy והתוכנה שלו, אתה עשוי לקבל אחת מהודעות השגיאה הבאות:
Ctplay2.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience (הקובץ Ctplay2.exe נתקל בבעיה ועליו להיסגר. אנו מתנצלים על אי-הנוחות.)

Eacontrol.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience (הקובץ Eacontrol.exe נתקל בבעיה ועליו להיסגר. אנו מתנצלים על אי-הנוחות.)

SoundBlaster card needs to be installed. (יש להתקין את הכרטיס SoundBlaster.)
בעת הצגת הנתונים הכלולים בדוח השגיאה, מופיעים הפרטים הבאים של חתימת השגיאה:
שם יישום   גירסת יישום  שם מודול    גירסת מודול  היסט--------------------------------------------------------------------Ctplay2.exe   3.0.22.0  Ctdproxy.dll  5.12.1.129   00008bd9					– או –שם יישום   גירסת יישום  שם מודול    גירסת מודול  היסט----------------------------------------------------------------------Eacontrol.exe         Ctdproxy.dll  5.12.1.129   00008bd9
סיבה
ייתכן כי כרטיס הקול Creative SoundBlaster Audigy Audio אינו התקן ברירת המחדל לקול.
דרכים לעקיפת הבעיה
כדי לעקוף בעיה זו, הגדר את כרטיס הקול Creative SoundBlaster Audigy Audio כהתקן ברירת המחדל לקול.
ACW

עזרה מודרכת להגדרת כרטיס הקול Creative SoundBlaster Audigy Audio כהתקן ברירת המחדל לקול.

קיימת עזרה מודרכת להגדרת Creative SoundBlaster Audigy Audio כהתקן ברירת המחדל לקול. מערכת העזרה המודרכת יכולה לסייע לך בביצוע הפעולות הנחוצות או לבצע אותן עבורך באופן אוטומטי.

הפעולות שמבצעת העזרה המודרכת ניתנות לביטול בסיום פעילותה של מערכת זו. כדי לבטל את העזרה המודרכת, הפעל מערכת זו פעם נוספת. בדף הפתיחה, לחץ על Undo this Guided Help (בטל עזרה מודרכת זו) ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות.
לקבלת מידע נוסף על העזרה המודרכת, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
915092 תיאור העזרה המודרכת למאמרי מאגר הידע Microsoft Knowledge Base (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

דרישות הסף להתקנת העזרה המודרכת ולשימוש בה

 • כדי להתקין את מערכת העזרה המודרכת, עליך להיכנס ל-Windows באמצעות חשבון מנהל מערכת.
 • כדי להתקין את מערכת העזרה המודרכת ולהשתמש בה, עליך להפעיל גירסה אנגלית (ארה"ב) של אחת ממערכות ההפעלה הבאות: Windows XP Home Edition,‏ Windows XP Professional,‏ Windows XP Media Center Edition או Windows XP Tablet PC Edition.
 • קובץ התוכנה של Creative Audigy ‏(הקובץ Ctdproxy.dll בגירסה 5.12.1.129) חייב להימצא במחשבך.
תחילה עליך להוריד את העזרה המודרכת. כדי להתחיל, לחץ על הקישור הבא. הורד עזרה מודרכת

שלבים להגדרה ידנית של כרטיס הקול Creative SoundBlaster Audigy Audio כהתקן ברירת המחדל לקול

כדי להגדיר ידנית את Creative SoundBlaster Audigy Audio כהתקן ברירת המחדל לקול, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן על לוח הבקרה.
 2. לחץ על צלילים, דיבור והתקני שמע.
 3. לחץ על צלילים והתקני שמע.
 4. לחץ על הכרטיסייה שמע.
 5. בתיבה התקן ברירת מחדל, תחת השמעת צליל, לחץ על SB Audigy Audio.
 6. לחץ על אישור.
מידע נוסף
מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.‏ חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי ביצועיהם או אמינותם של מוצרים אלה.
מאפיינים:

מזהה פריט: 319595 - סקירה אחרונה: 06/14/2007 06:15:54 - תיקון: 1.10

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbhowto kbacwsurvey kbprb kbprod2web KB319595
משוב