אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

הודעת שגיאה "The address list could not be displayed" (אין אפשרות להציג את רשימת הכתובות) מוצגת בעת שימוש ב'אנשי קשר' כדי למען הודעה חדשה ב-Outlook‏

מאפייני הבעיה
אם תנסה למען הודעה חדשה מ'אנשי הקשר' שלך, עלולה להתקבל הודעת השגיאה הבאה:
The address list could not be displayed. (אין אפשרות להציג את רשימת הכתובות). לא היתה אפשרות לפתוח את תיקיית אנשי הקשר המשויכת לרשימת כתובות זו; ייתכן שהיא הועברה למקום אחר או נמחקה, או שאין לך הרשאות. לקבלת מידע אודות הסרת תיקייה זו מפנקס הכתובות של Outlook, עיין בעזרה של Microsoft Office Outlook.
סיבה
בעיה זו עלולה להתעורר אם פנקס הכתובות של Microsoft Outlook פגום.
פתרון הבעיה
כדי לפתור בעיה זו, הסר את פנקס הכתובות של Outlook והתקן אותו מחדש. לשם כך:
 1. הפעל את Outlook.
 2. בתפריט כלים, בחר בפריט חשבונות דואר אלקטרוני.
 3. לחץ על הצג או שנה מדריכי כתובות או פנקסי כתובות קיימים ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. לחץ על פנקס הכתובות של Outlook ולאחר מכן לחץ על הסר.
 5. לחץ על כן כאשר תתבקש לאשר את ההסרה.
 6. לחץ על הוספה.
 7. לחץ על פנקסי כתובות נוספים ולאחר מכן לחץ על הבא.
 8. לחץ על פנקס כתובות של Outlook ולאחר מכן לחץ על הבא.
 9. לחץ על אישור כאשר תתקבל ההודעה להפעיל מחדש את Outlook.
 10. לחץ על סיום.
 11. לחץ על יציאה בתפריט קובץ כדי לצאת מ-Outlook.
 12. הפעל מחדש את Outlook.
 13. ברשימת התיקיות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקייה שברצונך להשתמש בה עם פנקס הכתובות (לדוגמה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אנשי קשר) ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 14. לחץ על הכרטיסייה פנקס כתובות של Outlook.
 15. לחץ כדי לסמן את תיבת הסימון הצג תיקייה זו כפנקס כתובות דואר אלקטרוני (אם התיבה לא מסומנת) ולאחר מכן לחץ על אישור.
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות בפנקס הכתובות של Outlook, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
287563 פרטי איש הקשר לא מופיעים בפנקס הכתובות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על פרופילי משתמשים ושירותי מידע ב-Outlook, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
289467 פרופילי משתמשים ושירותי מידע (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
ol2002 ol2003
מאפיינים:

מזהה פריט: 319901 - סקירה אחרונה: 02/13/2007 15:19:54 - תיקון: 2.4

 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • kbtshoot kbaddressbook kbcontacts kberrmsg kbprb KB319901
משוב