אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

נתונים של Excel לא שומרים על העיצוב שלהם בפעולות מיזוג דואר ב- Word

התמיכה עבור Office 2003 הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Office 2003 ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מאפייני הבעיה
אם תבצע מיזוג דואר ב- Microsoft Word ותשתמש בגיליון עבודה של Microsoft Excel כמקור הנתונים עבור רשימת הנמענים, ייתכן שחלק מהנתונים הנומריים לא ישמרו על העיצוב שלהם לאחר המיזוג.

תופעה זו חלה על עיצוב אחוזים, ערכי מטבע ומיקוד, כפי שמוצג בטבלה הבאה:
  עיצוב     בנתוני Excel   בשדה מיזוג של Word  ----------------------------------------------------  אחוזים     50%         .5  מטבע     $12.50        12.5  מיקוד    07865        7895				
סיבה
תופעה זו מתרחשת מאחר שהנתונים ברשימת הנמענים ב- Word מופיעים בתבנית המקורית שבה Excel מאחסן אותם, בלי שהעיצוב מוחל על תאי גיליון העבודה המאחסן את הנתונים.
פתרון הבעיה
כדי לפתור אופן פעולה זה, היעזר באחת מהשיטות הבאות.

שיטה 1

השתמש בחילופי מידע דינאמיים (DDE) כדי להתחבר לגיליון עבודה של Excel שמכיל את הנתונים שבהם ברצונך להשתמש. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את Word ולאחר מכן פתח מסמך ריק חדש.
 2. בתיבת הדו-שיח כלים , לחץ על אפשרויותולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה כללי .
 3. לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון אשר המרות בעת הפתיחה ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. בתפריט כלים , הצבע על מכתבים ודברי דואר ולאחר מכן לחץ על אשף מיזוג הדואר.
 5. בחלונית המשימות מיזוג דואר , בחר את סוג המסמך שעליו ברצונך לעבוד ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. תחת בחירת המסמך הפותח, בחר את המסמך ההתחלתי שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על הבא.
 7. תחת בחירת נמענים, לחץ על השתמש ברשימה קיימת ולאחר מכן לחץ על עיון.
 8. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים , אתר את התיקיה שמכילה את גיליון העבודה של Excel שבו ברצונך להשתמש כמקור נתונים ,בחר את חוברת העבודה ולאחר מכן לחץ על פתח.
 9. בתיבת הדו-שיח אישור מקור נתונים , לחץ על MS Excel Worksheets via DDE (*.xls)‎ ולאחר מכן לחץ על אישור.
 10. בתיבת הדו-שיח תיבת דו-שיח של Microsoft Excel, תחת טווח נקוב או טווח תאים, בחר את טווח התאים או גיליון העבודה שמכיל את הנתונים שבהם ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור.
  הערה: הנתונים שלך מופיעים כעת בתיבת הדו-שיח נמעני מיזוג דואר עם אותו עיצוב שמופיע בגיליון העבודה של Excel.

שיטה 2

עצב את השדה של Excel שמכיל את המיקוד כטקסט. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. ב- Excel, בחר את העמודה שמכילה את שדה המיקוד.
 2. בתפריט עיצוב, לחץ על תאים.
 3. לחץ על הכרטיסיה מספר.
 4. תחת קטגוריה, לחץ על טקסט ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. שמור את מקור הנתונים. לאחר מכן, המשך בפעולת מיזוג הדואר ב- Word.
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
304387 השדות 'תאריך', 'מספר טלפון' ו'מטבע' מתמזגים באופן שגוי בעת שימוש במקור נתונים של Access או של Excel ב- Word 2002 או Word 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
prb
מאפיינים:

מזהה פריט: 320473 - סקירה אחרונה: 04/29/2008 13:13:30 - תיקון: 3.3

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbformat kbprb KB320473
משוב