אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד להגדיר שרת FTP במערכת Windows Server 2003‏

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Windows 2000, עיין במאמר הבא (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית): 300662.

במשימה זו

תקציר
מאמר זה כולל הוראות מפורטות כיצד להתקין שרת FTP ולהגדיר את תצורתו לצורך גישה אנונימית.

לראש הדף

התקנת ה-Internet Information Services ושירות ה-FTP

כיוון ששירות ה-FTP תלוי בשירותי ה-IIS (‏Microsoft Internet Information Services), יש להתקין את שני סוגי השירותים האלה במחשב. כדי להתקין את שירותי ה-IIS ואת שירות ה-FTP, בצע את הפעולות הבאות.

שים לב: במערכת Windows Server 2003, שירות ה-FTP אינו מותקן כברירת מחדל בעת התקנת שירותי ה-IIS. אם כבר התקנת את שירותי ה-IIS במחשב, עליך להשתמש בכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' שבלוח הבקרה כדי להתקין את שירות ה-FTP.
 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות.
 2. לחץ על הוספה/הסרה של רכיבי Windows.
 3. ברשימה רכיבים, לחץ על שרת יישומים, לחץ על Internet Information Services‏ (IIS)‏ (בלא לסמן או לנקות את תיבת הסימון) ולאחר מכן לחץ על פרטים.
 4. לחץ כדי לסמן את תיבות הסימון הבאות (אם טרם סומנו):
  Common Files
  File Transfer Protocol (FTP) Service
  Internet Information Services Manager
 5. לחץ כדי לסמן את תיבות הסימון שליד כל שירות או רכיב משנה אחר הקשור לשירותי ה-IIS שברצונך להתקין, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. לחץ על הבא.
 7. כאשר תתבקש, הכנס את התקליטור של Windows Server 2003 לתוך כונן התקליטורים או כונן ה-DVD-ROM של מחשבך או ספק נתיב למיקום הקבצים, ולאחר מכן לחץ עלאישור.
 8. לחץ על סיום.
כעת שירותי ה-IIS ושירות ה-FTP מותקנים. עליך להגדיר את תצורת שירות ה-FTP לפני שתוכל להשתמש בו.

לראש הדף

הגדרת תצורה לשירות ה-FTP

כדי להגדיר את תצורת שירות ה-FTP כך שיאפשר רק חיבורים אנונימיים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את מנהל שירותי ה-IIS (‏Internet Information Services Manager) או פתח את יישום ה-snap-in של שירותי ה-IIS.
 2. הרחב את Server_name, כאשר המילים Server_name מייצגות את שם השרת.
 3. הרחב את אתרי FTP.
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אתר FTP של ברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 5. לחץ על הכרטיסייה חשבונות אבטחה.
 6. לחץ כדי לסמן את תיבת הסימון אפשר חיבורים אנונימיים (אם טרם סומנה) ולאחר מכן לחץ כדי לסמן את תיבת הסימון אפשר רק חיבורים אנונימיים.

  על-ידי סימון תיבת הסימון אפשר רק חיבורים אנונימיים אתה מגדיר את תצורת שירות ה-FTP כך שתאפשר רק חיבורים אנונימיים. במצב זה, משתמשים אינם יכולים להיכנס באמצעות שמות משתמש וסיסמאות.
 7. לחץ על הכרטיסייה ספרייה ראשית.
 8. לחץ כדי לסמן את תיבות הסימון קריאה וכן רשום ביקורים ביומן (אם טרם נבחרו) ולאחר מכן לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון כתיבה (אם טרם נוקתה).
 9. לחץ על אישור.
 10. צא מתוך מנהל שירותי ה-IIS (‏Internet Information Services Manager) או סגור את יישום ה-snap-in של שירותי ה-IIS.
שרת ה-FTP מוגדר כעת לקבל בקשות FTP נכנסות. העתק או העבר את הקבצים שברצונך להפוך לזמינים אל תיקיית הפרסום ב-FTP כדי לאפשר גישה אליהם. תיקיית ברירת המחדל היא drive:\Inetpub\Ftproot, כאשר המילה drive מייצגת את הכונן שבו הותקנו שירותי ה-IIS.

לראש הדף
לראש הדף
kbiis600
מאפיינים:

מזהה פריט: 323384 - סקירה אחרונה: 12/04/2007 03:42:00 - תיקון: 6.6

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbhowto kbhowtomaster kbwebservices kbappservices KB323384
משוב