אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד להעביר מסד נתונים של DHCP ממחשב שבו פועלת מערכת Windows NT Server 4.0‏, Windows 2000 או Windows Server 2003 למחשב שבו פועל Windows Server 2003

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

תקציר
מאמר זה מתאר, שלב אחר שלב, כיצד להעביר מסד נתונים של Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)‎ ממחשב שבו פועלת מערכת Microsoft Windows NT Server 4.0‏, Microsoft Windows 2000 או Microsoft Windows Server 2003 למחשב שבו פועלת מערכת Windows Server 2003.

הערה באפשרותך להשתמש בכלי הגיבוי של Microsoft Windows ‏(ntbackup.exe) כדי לגבות ולשחזר את מסד הנתונים של DHCP בשרת יחיד. אל תשתמש בכלי הגיבוי כדי להעביר מסד נתונים של DHCP משרת DHCP אחד לאחר.

ייצוא מסד נתונים של DHCP משרת שבו פועלת מערכת Windows NT Server 4.0 או Windows 2000

 1. עצור את שירות DHCP Server בשרת:
  1. היכנס לשרת DHCP המשמש כמקור באמצעות חשבון שהוא חבר בקבוצה המקומית Administrators.
  2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.
  3. בשורת הפקודה, הקלד net stop dhcpserver ולאחר מכן הקש ENTER. תופיע ההודעה "The Microsoft DHCP Server service is stopping. The Microsoft DHCP Server service was stopped successfully" (שירות Microsoft DHCP Server מפסיק את פעולתו. שירות Microsoft DHCP Server הופסקה בהצלחה).
  4. הקלד exit ולאחר מכן הקש על ENTER.
 2. דחס את מסד הנתונים של DHCP באמצעות כלי השירות JetPack:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. בשורת הפקודה, הקלד cd %systemroot%\system32\dhcp והקש ENTER.
  3. הקלד jetpack dhcp.mdb temp.mdb ולאחר מכן הקש ENTER.
  4. לאחר שמסד הנתונים נדחס בהצלחה, הקלד exit ולאחר מכן הקש ENTER.
 3. יצא את מסד הנתונים של DHCP באמצעות כלי השירות DHCP Export Import ‏(Dhcpexim.exe). תוכל להשיג כלי שירות זה באמצעות Windows 2000 Resource Kit Supplement 1. באפשרותך גם לבקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft כדי לקבל את Dhcpexim.exe: כדי לייצא את מסד הנתונים:
  1. התקן את כלי השירות Dhcpexim.exe ולאחר מכן הפעל את כלי השירות Dhcpexim.exe.
  2. במסך Welcome to DHCP Export Import tool (ברוכים הבאים לכלי הייבוא/ייצוא של DHCP), לחץ על Export configuration of the local service to a file (יצא תצורה של שירות מקומי לקובץ) ולאחר מכן לחץ על Ok (אישור).
  3. בתיבה File name (שם הקובץ), הקלד את שם הקובץ עבור הקובץ המיוצא ולאחר מכן לחץ על Save (שמור). לדוגמה, הקלד dhcpdatabase.txt.
  4. לחץ על הטווח או הטווחים שברצונך לייצא, לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון Disable the selected scopes on local machine before export (השבת את הטווחים הנבחרים במחשב המקומי לפני הייצוא) ולאחר מכן לחץ על Export (יצא).
  5. לחץ על אישור.
 4. השבת את שירות DHCP Server בשרת. השבתת שירות DHCP Server מונעת את הפעלת השירות לאחר שמסד הנתונים הועבר. כדי להשבית את שירות DHCP Server:
  1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על שירותים.
  2. ברשימה שירות, לחץ על Microsoft DHCP Server, על הפעל מחדש, לחץ על הפסק ולאחר מכן על אישור.
  3. אם השירות מופעל, לחץ על הפסק ולאחר מכן לחץ על כן כדי לאשר את הפסקת השירות.
  4. לחץ על סגור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח שירותים.
חשוב Dhcpexim.exe דרוש כדי להעביר בהצלחה את מסד הנתונים משרת שבו פועלת מערכת Windows 2000 או מערכת Windows NT 4.0 לשרת שבו פועלת מערכת Windows Server 2003. פקודות Netsh עבור DHCP אינן זמינות ב- Windows NT 4.0.

הערה אם רק התצורה (לא מסד הנתונים) דרושה, השתמש בפקודה הבאה (במקום ב- Dhcpexim.exe) בשרת מבוסס Windows 2000 שממנו ברצונך לבצע את הייצוא. (אל תשתמש ב- Dhcpexim.exe.)
netsh dhcp dump >C:\dhcp.txt
כאשרC:\dhcp.txt הוא שם הנתיב של קובץ הייצוא שבו ברצונך להשתמש.

הערה אפשרות הייצוא לא קיימת בפקודה netsh ב- Windows 2000 Server. הפקודות netsh dhcp server dump ו- netsh dhcp server import אינן תואמות. אם תנסה לייבא את הנתונים שנוצרו על-ידי netsh dhcp server dump > C:\dhcp.txt באמצעות netsh DHCP server import > C:\dhcp.txt, תופיע הודעת השגיאה הבאה במחשב המבוסס על Windows Server 2003:
הבקשה אינה נתמכת.
באפשרותך להעביר את קובץ התצורה המיוצא לשרת חדש של Windows Server 2003 באמצעות הפקודה הבאה:
netsh exec c:\dhcp.txt
Dhcpexim.exe אינו נתמך ב- Windows Server 2003. אם מסד נתונים מיוצא במחשב מבוסס Windows 2000 באמצעות Dhcpexim.exe, ואתה מנסה לייבא את הנתונים ל- Windows Server 2003, Dhcpexim.exe ייסגר ותופיע הודעת השגיאה הבאה:
אירעה שגיאה. בוצע ניסיון לטעון תוכנית עם תבנית שגויה.
אם תיתקל באופן פעולה זה, ייצא את הנתונים מ- Windows 2000 באמצעות dhcpexim ולאחר מכן ייבא את הנתונים בסביבת Windows Server 2003 באמצעות netsh DHCP server import xyz.txt.

ייצוא מסד נתונים של DHCP משרת שבו פועלת מערכת Microsoft Windows Server 2003

כדי להעביר את מסד הנתונים והתצורה של DHCP משרת שבו פועלת מערכת Windows Server 2003 לשרת אחר שבו פועלת מערכת Windows Server 2003:
 1. היכנס לשרת DHCP המשמש כמקור באמצעות חשבון שהוא חבר בקבוצה המקומית Administrators.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. הקלד netsh dhcp server export C:\dhcp.txt all ולאחר מכן הקש על ENTER.

הערה דרושות לך הרשאות מנהל מקומיות כדי לייצא את הנתונים.

התקנת שירות DHCP Server בשרת שבו פועלת מערכת Windows Server 2003

כדי להתקין את שירות DHCP Server במחשב מבוסס Windows Server 2003 קיים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על הוספה או הסרה של תוכניות.
 2. לחץ על הוספה/הסרה של רכיבי Windows.
 3. באשף רכיבי Windows, לחץ על שירותי רשת בתיבה רכיבים ולאחר מכן לחץ על פרטים.
 4. לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)‎ אם היא לא נבחרה עדיין ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. באשף רכיבי Windows, לחץ על הבא כדי להתקין את הרכיבים הנבחרים. הכנס את תקליטור Windows Server 2003 לכונן התקליטורים או לכונן ה- DVD במחשב כאשר תתבקש לעשות כן. תוכנית ההתקנה מעתיקה את שרת DHCP ואת קבצי הכלי למחשב שלך.
 6. עם השלמת תוכנית ההתקנה, לחץ על סיום.

ייבוא מסד הנתונים של DHCP

הערה ייתכן שתופיע הודעה מסוג "הגישה נדחתה" במשך הליך זה, במקרה שאינך חבר בקבוצה Backup Operators. אם תופיע הודעת השגיאה "Unable to determine the DHCP server version for server" (לא ניתן לקבוע את גירסת שרת DHCP עבור השרת), ודא כי שירות DHCP Server פועל בשרת וכי המשתמש שנכנס הוא חבר בקבוצה המקומית Administrators.

חשוב אל תשתמש בכלי Dhcpexim.exe כדי לייצא מסד נתונים של DHCP במערכת Windows Server 2003. בנוסף, אם שרת Windows 2003 המשמש כיעד הוא שרת חבר, ואם בכוונתך לקדם אותו לבקר תחום, מומלץ לבצע את ההעברה של מסד הנתונים של DHCP לפני שתבצע את הקידום לבקר תחום. על אף שבאפשרותך להעביר את מסד הנתונים של DHCP לבקר תחום של Windows 2003, ההעברה לשרת חבר תהיה קלה יותר עקב קיומו של חשבון המנהל המקומי.
 1. היכנס כמשתמש המהווה חבר מפורש בקבוצה המקומית Administrators. חשבון משתמש בקבוצה המהווה חברה בקבוצה המקומית Administrators לא יפעל. אם חשבון Administrators מקומי אינו קיים עבור בקר התחום, הפעל מחדש את המחשב במצב שחזור שירותי ספריות והשתמש בחשבון המנהל כדי לייבא את מסד הנתונים כמתואר בהמשך סעיף זה.
 2. העתק את קובץ מסד הנתונים של DHCP לדיסק הקשיח המקומי של המחשב המבוסס על Windows Server 2003.
 3. ודא כי שירות DHCP מופעל במחשב המבוסס על Windows Server 2003.
 4. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. בשורת הפקודה, הקלד netsh dhcp server import c:\dhcpdatabase.txt all, ולאחר מכן הקש ENTER, כאשר c:\dhcpdatabase.txt הוא שם הקובץ והנתיב המלא של מסד הנתונים שהעתקת לשרת.

  הערה בעת ניסיון לייצא מסד נתונים של DHCP מבקר תחום של Windows 2000 לשרת חבר בתחום של Windows Server 2003, ייתכן שתופיע הודעת השגיאה הבאה:
  Error initializing and reading the service configuration - Access Denied (שגיאה באתחול וקריאה של תצורת השירות - הגישה נדחתה)
  הערה דרושות לך הרשאות מנהל מקומיות כדי לייבא את הנתונים.
 6. כדי לפתור בעיה זו, הוסף את מחשב שרת DHCP של Windows Server 2003 לקבוצה DHCP Admins ברמה Enterprise.
 7. אם מופיעה הודעת שגיאה מסוג "הגישה נדחתה" לאחר הוספת מחשב שרת DHCP של Windows Server 2003 לקבוצה DHCP Admins ברמה Enterprise שצוינה בשלב 4, ודא כי חשבון המשתמש הנמצא כעת בשימוש לייבוא שייך לקבוצה המקומית Administrators. אם החשבון לא שייך לקבוצה זו, הוסף את החשבון לקבוצה או היכנס כמנהל מקומי כדי להשלים את הייבוא.

  הערה אם הפקודה DHCP IMPORT או EXPORT נכשלת עבור משתמשים שאינם חברים מפורשים בקבוצה המקומית Administrators, עליך להחיל את התיקון החם הבא במחשב המבוסס על Windows Server 2003:

  833167 חבילת עדכון של Volume Shadow Copy Service (VSS)‎ זמינה עבור Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 8. לאחר שתופיע הודעה המציינת כי הפקודה בוצעה בהצלחה, צא משורת הפקודה.

מתן הרשאה ל- DHCP Server

 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח בקרה, לחץ פעמיים על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ על DHCP.

  הערה עליך להיות מחובר לשרת באמצעות חשבון שהוא חבר בקבוצה Administrators. בתחום של Active Directory, עליך להיות מחובר לשרת באמצעות חשבון שהוא חבר בקבוצה Enterprise Administrators.
 2. בעץ המסוף של יישום ה- Snap-in של DHCP, הרחב את שרת DHCP החדש. אם מופיע חץ אדום בפינה השמאלית התחתונה של אובייקט השרת, השרת עדיין אינו מורשה.
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אובייקט השרת ולאחר מכן לחץ על Authorize (הרשה).
 4. לאחר כמה דקות, לחץ שוב באמצעות לחצן העכבר הימני על השרת ולאחר מכן לחץ על Refresh (רענן). חץ ירוק מציין כי שרת DHCP מורשה.
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
323416 כיצד להתקין ולהגדיר שרת DHCP בקבוצת עבודה ב- Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
130642 כיצד להעביר מסד נתונים של DHCP משרת אחד לאחר במערכות Windows NT 4.0 ו- Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
890480 הודעת שגיאה מסוג "הגישה נדחתה" מופיעה בעת שימוש בפקודה "netsh dhcp server import" לייבוא מסד נתונים של DHCP ממחשב מבוסס Windows NT Server 4.0 למחשב מבוסס Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מאפיינים:

מזהה פריט: 325473 - סקירה אחרונה: 01/29/2008 17:54:00 - תיקון: 19.5

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbhowtomaster kbnetwork KB325473
משוב