אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד להשתמש ב-Diskpart.exe כדי להרחיב אמצעי אחסון לנתונים ב-Windows Server 2003, ב-Windows XP וב-Windows 2000

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

תקציר
מאמר זה מתאר כיצד להשתמש בכלי השירות של שורת הפקודה Diskpart.exe כדי להרחיב אמצעי אחסון לנתונים לשטח שלא הוקצה.
מידע נוסף
באפשרותך להשתמש בכלי השירות Diskpart.exe לניהול דיסקים, מחיצות ואמצעי אחסון מממשק שורת פקודה. באפשרותך להשתמש ב-Diskpart.exe הן בדיסקים בסיסיים והן בדיסקים דינאמיים. אם אמצעי אחסון מסוג NTFS שוכן בחומרת גורם מכיל מסוג RAID 5 אשר יכול להוסיף שטח לגורם המכיל, באפשרותך להרחיב את אמצעי האחסון מסוג NTFS באמצעות Diskpart.exe בעוד הדיסק נותר דיסק בסיסי.

השתמש בפקודה extend כדי לשלב שטח שלא הוקצה באמצעי אחסון קיים תוך שימור הנתונים.

להלן הדרישות של הפקודה extend:
 • יש לעצב את אמצעי האחסון באמצעות מערכת הקבצים מסוג NTFS.
 • עבור אמצעי אחסון בסיסיים, השטח שלא הוקצה עבור ההרחבה חייב להיות השטח הרציף הבא באותו דיסק.
 • עבור אמצעי אחסון דינאמיים, השטח שלא הוקצה יכול להיות שטח ריק כלשהו בדיסק דינאמי כלשהו במערכת.
 • קיימת תמיכה עבור הרחבת אמצעי אחסון לנתונים בלבד. ההרחבה של אמצעי אחסון של המערכת או אמצעי אחסון לאתחול עלולה להיחסם וייתכן שתתקבל הודעת השגיאה הבאה:
  DiskPart לא הצליחה להרחיב את אמצעי האחסון. ודא שאמצעי האחסון תקף להרחבה
 • אין באפשרותך להרחיב את המחיצה אם הקובץ של דף המערכת ממוקם במחיצה. העבר את קובץ הדף למחיצה שאינך מעוניין להרחיב.
על מנת להרחיב מחיצה או אמצעי אחסון, עליך לבחור תחילה את אמצעי האחסון על מנת להתמקד בו ולאחר מכן באפשרותך לציין את גודל ההרחבה הרצוי. כדי להרחיב אמצעי אחסון, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בשורת הפקודה, הקלד את הביטוי: diskpart.exe.
 2. הקלד list volume (הצג רשימת אמצעי אחסון) כדי להציג את אמצעי האחסון הקיימים במחשב.
 3. הקלד Select volume volume number (בחר אמצעי אחסון, מספר אמצעי האחסון), כאשר volume number הוא המספר של אמצעי האחסון שברצונך להרחיב.
 4. הקלד extend [size=n] [disk=n] [noerr]‎. להלן תיאור הפרמטרים:
  size=n
  השטח, במגה-בתים (MB), שיש להוסיף למחיצה הנוכחית. אם לא תציין גודל, הדיסק יורחב כך שיתפוס את כל השטח הרציף הבא שלא הוקצה.

  disk=n
  הדיסק הדינאמי שבו יש להרחיב את אמצעי האחסון. שטח השווה ל-size=n יוקצה בדיסק. אם לא צויין דיסק, אמצעי האחסון יורחב בדיסק הנוכחי.

  noerr
  למטרת scripting בלבד. כאשר מופיעה שגיאה, פרמטר זה מציין ש-Diskpart ימשיך לעבד פקודות כאילו השגיאה לא התרחשה. ללא הפרמטר noerr, שגיאה תגרום ל-Diskpart להיסגר ללא קוד שגיאה.
 5. הקלד exit (צא) כדי לצאת מ-Diskpart.exe.
כאשר תושלם הפקודה extend, אמורה להתקבל הודעה שמציינת ש-Diskpart הרחיב בהצלחה את אמצעי האחסון. השטח החדש אמור להתווסף לכונן הקיים, תוך שימור הנתונים באמצעי האחסון.

שים לב ב-Microsoft Windows XP וב-Microsoft Windows 2000, אין באפשרותך להשתמש ב- Diskpart.exe כדי להרחיב אמצעי אחסון פשוט בדיסק דינאמי שנוצר באופן מקורי בדיסק בסיסי. באפשרותך להרחיב אך ורק אמצעי אחסון פשוטים שנוצרו אחרי שהדיסק שודרג לדיסק דינאמי. אם תנסה להרחיב אמצעי אחסון פשוט בדיסק דינאמי שנוצר במקור בדיסק בסיסי, תתקבל הודעת השגיאה הבאה: מגבלה זו הוסרה ב-Microsoft Windows Server 2003.
DiskPart לא הצליחה להרחיב את אמצעי האחסון.
ודא שאמצעי האחסון תקף להרחבה
שים לב Windows Server 2003 ו-Windows XP מכילים את Diskpart.exe כחלק ממערכת ההפעלה הבסיסית.

על מנת להוריד את כלי השירות של שורת הפקודה Diskpart.exe עבור Windows 2000, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת: שים לב מומלץ לפנות לספק המערכת כדי לקבל BIOS, קושחה, מנהלי התקנים וסוכנים מעודכנים לפני שתבצע המרה לדיסק דינאמי.
expand raid array container free
מאפיינים:

מזהה פריט: 325590 - סקירה אחרונה: 11/21/2006 16:06:00 - תיקון: 11.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbinfo KB325590
משוב