אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד לתזמן עדכונים אוטומטיים במערכות ההפעלה Windows Server 2003, ב-Windows XP וב-Windows 2000

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

תקציר
אם נכנסת למערכת כמנהל, תקבל הודעה באמצעות התכונה 'עדכונים אוטומטיים' ב-Windows כאשר יהיו זמינים עדכונים קריטיים למחשב שלך. קיימת תכונה חדשה של 'עדכונים אוטומטיים' שבה תוכל להשתמש לציון לוח הזמנים שעל-פיו תתקין מערכת Windows עדכונים חדשים למחשב שלך. מאמר זה מתאר כיצד להתקין תכונה חדשה זו של 'עדכונים אוטומטיים' ב-Microsoft Windows XP וב-Microsoft Windows 2000 וכיצד להשתמש בה לתזמון עדכונים אוטומטיים.

הערה תכונה חדשה זו של 'עדכונים אוטומטיים' כלולה ב-Microsoft Windows Server 2003.

לקבלת פרטים נוספים על אופן קביעת התצורה של הגדרות אחרות של עדכונים אוטומטיים ב-Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306525 כיצד להגדיר תצורה ולהשתמש בעדכונים אוטומטיים במערכת Windows XP
לקבלת פרטים נוספים על אופן הגדרת התצורה של הגדרות אחרות של עדכונים אוטומטיים ב-Windows 2000, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
327850 כיצד להגדיר את תצורת העדכונים האוטומטיים וכיצד להשתמש בהם ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לראש הדף

עדכון התכונה 'עדכונים אוטומטיים' (Windows XP ו-Windows 2000 בלבד)

הערה אם אתה משתמש בעדכונים אוטומטיים, ייתכן שתכונה זו עודכנה אוטומטית במחשב שלך. כדי לוודא שהתכונה החדשה מותקנת, השתמש בנוהל המתואר בסעיף תזמון עדכונים אוטומטיים שבמאמר זה כדי לאשר שהאפשרות הורד את העדכונים באופן אוטומטי והתקן אותם בהתאם ללוח הזמנים שצוין זמינה במחשב שלך.

כדי להשתמש בתכונה החדשה של 'עדכונים אוטומטיים', התקן את אחד העדכונים שלהלן:
 • העדכון "עדכונים אוטומטיים של Windows, יוני 2002".

  כדי להתקין עדכון זה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:הערה עדכון זה הוא חבילת Windows Installer שמשמשת לפריסה ארגונית. עליך להשתמש בתכונה החדשה של 'עדכונים אוטומטיים' אם אתה מנהל רשת המשתמש ב-Microsoft Software Update Services. כדי להשתמש בעדכונים אוטומטיים בשרת המופעל על Software Update Services, עיין בסקירה הטכנית המופיעה באתר האינטרנט של מיקרוסופט שלהלן:
 • ‎ Windows XP Service Pack 1 ‎‏(SP1)‏‎.לקבלת פרטים נוספים על אופן קבלת SP1, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  322389 כיצד ניתן להשיג את מהדורת ה-service pack האחרונה של Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • ‏Windows 2000 Service Pack 3 ‏(SP3)‏‎. לקבלת פרטים נוספים על אופן השגת SP3, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  260910 כיצד ניתן להשיג את מהדורת ה-service pack האחרונה של Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הערה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון זה. התכונה 'עדכונים אוטומטיים' לא תוריד עדכונים כלשהם לפני שתקבע את תצורתה באופן שתבצע פעולה זו. אם תצורת התכונה 'עדכונים אוטומטיים' לא תיקבע במשך 24 השעות שלאחר התקנתה, מנהל הרשת או המשתמש שנכנס כמנהל למחשב המקומי יתבקשו לקבוע את תצורתה.

לראש הדף

תזמון עדכונים אוטומטיים

הערה כדי לשנות הגדרות 'עדכונים האוטומטיים', עליך להיכנס למערכת כמנהל או כחבר בקבוצה Administrators. אם המחשב שלך מחובר לרשת, ייתכן שכתוצאה מהגדרות מדיניות הרשת לא תוכל להשלים פעולה זו.

ב-Windows Server 2003 וב-Windows XP

כדי לקבוע תצורת לוח זמנים עבור עדכונים אוטומטיים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על מערכת.
 2. בכרטיסייה עדכונים אוטומטיים, לחץ על הורד את העדכונים באופן אוטומטי והתקן אותם בהתאם ללוח הזמנים שצוין.
 3. לחץ כדי לבחור את התאריך ואת השעה שבהם ברצונך להוריד ולהתקין את העדכונים.
כאשר מאותרים עדכונים קריטיים, הם מורדים אוטומטית ברקע בעזרת התכונה 'עדכונים אוטומטיים' כאשר אתה מתחבר לאינטרנט. עם סיום ההורדה, העדכונים האוטומטיים ממתינים להורדת התאריך והשעה שנקבעו כדי להתקין את העדכונים. בתאריך ובשעה שנקבעו, כל המשתמשים יקבלו את ההודעה הבאה, המגיעה עם חמש דקות ספירה לאחור:
Windows מוכן להתחיל בהתקנת העדכונים הזמינים עבור המחשב שלך.

האם ברצונך ש-Windows יתקין את העדכונים כעת?

(Windows יפעיל מחדש את המחשב שלך אם לא תתבצע כל פעולה במשך 5:00 דקות)
אם נכנסת למערכת כמנהל, עם קבלת הודעה זו באפשרותך ללחוץ על כן כדי להתקין את העדכונים או ללחוץ על לא כדי לאפשר לתכונה 'עדכונים אוטומטיים' להתקין את העדכונים בתאריך ובשעה שנקבעו לפעם הבאה. אם לא תבצע כל פעולה במשך חמש דקות, Windows יתקין את העדכונים באופן אוטומטי.

חשוב ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב כדי להשלים את התקנת העדכונים.

לראש הדף

ב-Windows 2000

 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על עדכונים אוטומטיים.
 2. לחץ על הורד את העדכונים באופן אוטומטי והתקן אותם בהתאם ללוח הזמנים שצוין.
 3. לחץ כדי לבחור את התאריך ואת השעה שבהם ברצונך להוריד ולהתקין את העדכונים.
כאשר מאותרים עדכונים קריטיים, הם מורדים אוטומטית ברקע בעזרת התכונה 'עדכונים אוטומטיים' כאשר אתה מתחבר לאינטרנט. עם סיום ההורדה, העדכונים האוטומטיים ממתינים להורדת התאריך והשעה שנקבעו כדי להתקין את העדכונים. בתאריך והשעה שנקבעו, כל המשתמשים יקבלו את ההודעה הבאה המגיעה עם חמש דקות ספירה לאחור:
Windows מוכן להתחיל בהתקנת העדכונים הזמינים עבור המחשב שלך.

האם ברצונך ש-Windows יתקין את העדכונים כעת?

(Windows יפעיל מחדש את המחשב אם לא תתבצע כל פעולה במשך 5:00 דקות)
אם נכנסת למערכת כמנהל, עם קבלת הודעה זו באפשרותך ללחוץ על כן כדי להתקין את העדכונים או ללחוץ על לא כדי לאפשר לתכונה 'עדכונים אוטומטיים' להתקין את העדכונים בתאריך ובשעה שנקבעו לפעם הבאה. אם לא תבצע כל פעולה במשך חמש דקות, Windows יתקין את העדכונים באופן אוטומטי.

חשוב ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב כדי להשלים את התקנת העדכונים.

לראש הדף
מידע נוסף
לקבלת פרטים נוספים על אופן השימוש בעדכונים אוטומטיים, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
283629 כיצד לקבוע את תצורת התכונה 'עדכונים אוטומטיים' כדי שתוצג הודעה לפני הורדת העדכונים ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
283151 השבתת השירות AutoUpdate בלוח הבקרה אינה מכבה את השירות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
294871 תיאור התכונה 'עדכונים אוטומטיים' ב-Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
306525 כיצד להגדיר תצורה ולהשתמש בעדכונים אוטומטיים במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
323184 לקוח 'עדכונים אוטומטיים' גירסה 2.2 אינו מאתר עדכונים מאושרים מ-Software Update Services (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
326693 כיצד לאלץ את התכונה 'עדכונים אוטומטיים' גירסה 2.2 לבצע מחזור איתור (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
328010 כיצד להגדיר תצורה עבור עדכונים אוטומטיים באצמעות 'מדיניות קבוצתית' או הגדרות רישום
327850 כיצד להגדיר את תצורת העדכונים האוטומטיים וכיצד להשתמש בהם ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת פרטים נוספים על שירותי עדכון התוכנה, בקר באתר האינטרנט של מיקרוסופט שכתובתו:

לראש הדף
מאפיינים:

מזהה פריט: 327838 - סקירה אחרונה: 12/03/2007 07:05:58 - תיקון: 13.6

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbhowtomaster kbhowto kbenv KB327838
משוב
>