אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד להשיג את המדריך למשחק או תיעוד אחר

תקציר
מאמר זה מתאר כיצד לקבל עותק של מדריך התוכנה עבור משחקי Microsoft המפורטים בסעיף "חל על".
מידע נוסף
כדי להזמין עותק של המדריך המודפס מ-Microsoft, פנה אל Microsoft Order Desk במספר 1-800-360-7561.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
326246 כיצד להחליף תוכנה או חומרה של Microsoft שאבדה, נשברה או שהיא חסרה.

כדי להוריד מדריכים, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: כדי לקבל את המדריך מתקליטור התוכנה, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

הערה עליך להשתמש ב- Adobe Acrobat Reader כדי להציג חלק מקובצי מדריך התוכנה. תוכנת Adobe Acrobat Reader נכללת בחלק מחבילות התוכנה.

Microsoft Dungeon Siege, Version 1.0

 1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש SHIFT תוך כדי הכנסת תקליטור 1 של Dungeon Siege.
 2. לחץ לחיצה כפולה על קובץ E:\Manuals\DSManual.pdf כאשר E מייצג את כונן התקליטורים או ה- DVD.
 3. כאשר קובץ המדריך פתוח בתוכנת Adobe Acrobat Reader, לחץ על הדפסה בתפריט קובץ, ואז לחץ על אישור.

Microsoft Train Simulator, Version 1.0

 1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש SHIFT תוך כדי הכנסת תקליטור Train Simulator.
 2. לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על Microsoft Games, הצבע על Train Simulator ולאחר מכן לחץ על Train Simulator Manual.
 3. כאשר קובץ המדריך פתוח בתוכנת Adobe Acrobat Reader, לחץ על הדפסה בתפריט קובץ, ואז לחץ על אישור.

Combat Flight Simulator 3

 1. אתר את הקובץ הבא:
  C:\Program Files\Microsoft Games\Combat Flight Simulator 3\manuals
 2. לחץ לחיצה כפולה על הקובץ Fs.pdf, Mow.pdf, או Utaw.pdf.

  אלה הם המדריכים של Flight School, של Machines of War, ושל Understanding the Tactical Air War בהתאמה.
 3. כאשר קובץ המדריך פתוח בתוכנת Adobe Acrobat Reader, לחץ על הדפסה בתפריט קובץ, ואז לחץ על אישור.

  אם תוכנת Adobe Acrobat Reader אינה מותקנת במחשב, לחץ לחיצה כפולה על הקובץ Disc 2:\ADOBE\RP505ENU.EXE, ועקוב אחר ההנחיות המוצגות על המסך.

Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater, Version 1.0

 1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש SHIFT תוך כדי הכנסת תקליטור 1 של Combat Flight Simulator 2.
 2. לחץ לחיצה כפולה על התיקייה E:\Manual כאשר E אות כונן התקליטורים או ה- DVD.

Microsoft Flight Simulator 2002

 1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש SHIFT תוך כדי הכנסת תקליטור 1 של Flight Simulator 2002.

  אם תוכנת Adobe Acrobat Reader אינה מותקנת במחשב, לחץ לחיצה כפולה על הקובץ E:\Extras\Ar405eng כאשר E אות כונן התקליטורים, ועקוב אחר ההנחיות המוצגות על המסך.
 2. לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על Microsoft Games ולאחר מכן לחץ על Flight Simulator 2002.
 3. לחץ על Flight Simulator 2002 Manual.

  מדריכים אחרים ומידע נוסף של Flight Simulator 2002, כגון Quick Reference Card ופקודות מקשים, ניתן למצוא בתיקייה E:\Program Files\Microsoft Games\FS2002\Help כאשר E אות הכונן הקשיח.
 4. כאשר קובץ המדריך פתוח בתוכנת Adobe Acrobat Reader, לחץ על הדפסה בתפריט קובץ, ואז לחץ על אישור.

Microsoft Zoo Tycoon 1 and 2

 1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש SHIFT תוך כדי הכנסת תקליטור Zoo Tycoon 1.

  אם תוכנת Adobe Acrobat Reader אינה מותקנת במחשב, לחץ לחיצה כפולה על הקובץ E:\Goodies\Ar500ENU כאשר E אות כונן התקליטורים או ה- DVD, ועקוב אחר ההנחיות המוצגות על המסך.
 2. לחץ לחיצה כפולה על קובץ E:\Manuals\English.pdf כאשר E מייצג את כונן התקליטורים או ה- DVD.

  עבור Marine Mania, לחץ לחיצה כפולה על הקובץ Mardino.pdf או Zooty.pdf.
 3. פעולה זו תפתח את המדריך עם Adobe Acrobat Reader.

  אם תוכנת Acrobat Reader אינה מותקנת במחשב, תוכל להיעזר בתוכנית ההתקנה מתוך התיקייה E:\Goodies כאשר E אות כונן התקליטורים או ה- DVD.
 4. Zoo Tycoon 2, את המדריך ניתן למצוא בתיקייה E:\Manuals כאשר E אות כונן התקליטורים או ה-DVD.

Microsoft Links 2001

 1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש SHIFT תוך כדי הכנסת תקליטור Links 2001.
 2. לחץ לחיצה כפולה על קובץ E:\Manuals\English.pdf כאשר E מייצג את כונן התקליטורים או ה- DVD.
 3. כאשר קובץ המדריך פתוח בתוכנת Adobe Acrobat Reader, לחץ על הדפסה בתפריט קובץ, ואז לחץ על אישור.

Microsoft Freelancer Version 1.0

 1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש SHIFT תוך כדי הכנסת תקליטור Freelancer.
 2. לחץ לחיצה כפולה על קובץ E:\Extras\MANUAL\English.pdf כאשר E מייצג את כונן התקליטורים או ה- DVD.
 3. כאשר קובץ המדריך פתוח בתוכנת Adobe Acrobat Reader, לחץ על הדפסה בתפריט קובץ, ואז לחץ על אישור.

Microsoft Rise of Nations

 1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש SHIFT תוך כדי הכנסת תקליטור Freelancer.
 2. לחץ לחיצה כפולה על קובץ E:\Goodies\mnlengl.pdf כאשר E מייצג את כונן התקליטורים או ה- DVD.
 3. כאשר קובץ המדריך פתוח בתוכנת Adobe Acrobat Reader, לחץ על קובץ, לחץ על הדפסה, ואז לחץ על אישור.
לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו תוכל להשיג את Adobe Acrobat Reader, בקר באתר האינטרנט הבא של Adobe:

Microsoft Rise of Nations: Gold Edition

 1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש SHIFT תוך הכנסת תקליטור 1.
 2. פתח את המחשב שלי, לחץ לחיצה ימנית על כונן התקליטורים או ה-DVD ולאחר מכן לחץ על פתח.
 3. פתח את התיקייה Manual ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה כדי לפתוח את המדריך בשפה הרצויה לך.

Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots

 1. Press לחץ לחיצה ארוכה על מקש SHIFT תוך הכנסת התקליטור של המשחק.
 2. לחץ לחיצה כפולה על קובץ E:\Manual\RiseofNationsXPackManual_English.pdf כאשר E מייצג את כונן התקליטורים או ה- DVD.

Microsoft Age of Mythology

 1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש SHIFT תוך כדי הכנסת תקליטור Age of Mythology.
 2. לחץ לחיצה כפולה על קובץ E:\AOM\DOCS\AOMSTA_1.PDF כאשר E מייצג את כונן התקליטורים או ה- DVD.

Microsoft Age of Mythology: Gold Edition

 1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש SHIFT תוך הכנסת תקליטור Age of Mythology: Gold Edition.
 2. לחץ לחיצה כפולה על התיקייה E:\aom\files2\docs כאשר E אות כונן התקליטורים או ה- DVD.
 3. פתח את קובץ PDF של מדריך המשחק.

Microsoft Age of Mythology: The Titans

 1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש SHIFT תוך הכנסת תקליטור Age of Mythology: תקליטור The Titans.
 2. לחץ לחיצה כפולה על קובץ E:\aom\docs\aomxp__3.pdf כאשר E מייצג את כונן התקליטורים או ה- DVD.

Microsoft Links 2003

 1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש SHIFT תוך כדי הכנסת תקליטור Links 2003.
 2. לחץ לחיצה כפולה על קובץ E:\Manuals\English.pdf כאשר E מייצג את כונן התקליטורים או ה- DVD.

Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna

 1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש SHIFT תוך הכנסת תקליטור Dungeon Siege: Legends of Aranna תקליטור 1.
 2. לחץ לחיצה כפולה על קובץ E:\MANUALS\DSLOA\DSLoaENG.pdf כאשר E מייצג את כונן התקליטורים או ה- DVD.
Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. Microsoft אינה אחראית לרמת הדיוק בפרטי הקשר של ספקים חיצוניים.
מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft. חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי ביצועיהם או אמינותם של מוצרים אלה.
features howto
מאפיינים:

מזהה פריט: 329564 - סקירה אחרונה: 09/29/2011 15:52:00 - תיקון: 2.0

 • Microsoft Age of Mythology
 • Microsoft Age of Mythology Gold
 • Microsoft Age of Mythology: The Titans
 • Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater
 • Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle for Europe
 • Microsoft Dungeon Siege
 • Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition
 • Microsoft Freelancer
 • Microsoft Links 2001 Standard Edition
 • Microsoft Links 2003
 • Microsoft Links 2003 Championship Edition
 • Microsoft Rise of Nations
 • Microsoft Rise of Nations: Gold Edition
 • Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots
 • Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0
 • Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection
 • Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0
 • Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania
 • dftsdahomeportal kbui kbhowto KB329564
משוב