אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד לקבל ולהתקין מנהלי התקני USB 2.0 ב-Windows XP Service Pack 1

מבוא
מאמר זה מתאר את זמינות התמיכה במנהלי התקני USB 2.0 במערכת מבוססת Microsoft Windows XP Service Pack 1.
מידע נוסף
במערכת מבוססת Windows XP Service Pack 1 (SP1) קיימת תמיכת USB 2.0 עבור כל בקר מארח בעל ממשק משופר, כלומר בקר תואם תקן EHCI (Enhanced Host Controller Interface). אם התקנת Windows XP Service Pack 1 במחשבך לאחרונה, פעל לפי ההוראות במאמר זה כדי לקבל את מנהלי התקני ה-USB 2.0 העדכניים ביותר.

כיצד לקבוע אם אינך נדרש לבצע שדרוג

אינך נדרש לשדרג את תמיכת USB 2.0 בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 • רכשת מערכת חדשה תואמת USB 2.0 עם Windows XP Service Pack 1 בהתקנה מראש. יצרן הציוד המקורי הבטיח כי המערכת שרכשת כוללת את מחסנית מנהלי התקני ה-USB 2.0 העדכנית ביותר.
 • מערכת Windows XP Service Pack 1 כבר מותקנת במחשבך. אתה מוסיף למערכת כרטיס תוסף PCI חדש תואם USB 2.0. במצב זה, מנהלי התקני ה-USB 2.0 העדכניים ביותר של Windows XP Service Pack 1, הם הנבחרים אוטומטית בשלב התקנת מנהלי ההתקנים.
 • רכשת והתקנת Windows XP כאשר ה-Service Pack 1 כלול בתקליטור.
 • רכשת מערכת של יצרן ציוד מקורי הדואג להתקנה מראש של Windows XP Service Pack 1. היצרן מוודא כי מנהלי התקני ה-USB 2.0 המתאימים, הם שיזוהו ויותקנו במערכת במהלך התקנה במצב GUI.

כיצד לשדרג למנהל התקן USB 2.0 EHCI במערכת Windows XP Service Pack 1

אם מחשבך תומך ב-USB 2.0 ואם לרשותך מנהל התקן USB 2.0 המותקן מראש על-ידי יצרן ציוד מקורי, באפשרותך להמשיך ולהשתמש במנהלי התקני USB 2.0 שהותקנו מראש קודם לכן. תוכל לעשות זאת גם לאחר שתתקין את Windows XP Service Pack 1.

כדי לשדרג למנהל התקן USB 2.0 EHCI במערכת Windows XP Service Pack 1, בצע את הפעולות הבאות:
 1. ודא כי מערכת Windows XP Service Pack 1 אכן מותקנת. ודא כי הפעלת מחדש את המחשב, אם התבקשת לעשות זאת.

  לקבלת מידע נוסף אודות Windows XP Service Pack 1, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
 2. פתח את מנהל ההתקנים. אתר את האפשרות התקנים לפי סוג.

  כדי לפתוח את מנהל ההתקנים, הפעל את Devmgmt.msc בשורת הפקודה או בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ על נהל.
  2. הרחב את כלי מערכת, לחץ על מנהל ההתקנים ולאחר מכן לחץ על התקנים לפי סוג בתפריט תצוגה.
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על USB 2.0 EHCI Host controller ולאחר מכן לחץ על עדכון מנהל התקן.

  באפשרותך למצוא את רישום בקר ה-USB המארח באחד מהמיקומים הבאים:
  • בקרי אפיק טורי אוניברסלי.
  • התקנים אחרים.

   שים לב במיקום התקנים אחרים, רישום בקר ה-USB המארח מתויג בקר אפיק טורי אוניברסלי עם סימן קריאה צהוב.
 4. לחץ על התקנת התוכנה באופן אוטומטי (מומלץ) ולאחר מכן לחץ על הבא.
 5. עם סיום ההתקנה לחץ על סיום.

  שים לב ייתכן כי תקבל הודעה להפעיל מחדש את המחשב לצורך סיום ההתקנה.

כיצד לבדוק גירסאות של מנהלי התקנים

ודא כי לרשותך מנהלי התקני ה-USB 2.0 העדכניים ביותר הקיימים ב-Windows XP Service Pack 1. תוכל לעשות זאת על-ידי אימות גירסת מנהל ההתקן שברשותך בטבלה הבאה:
תאריךגירסהשם קובץ
29 באוגוסט 20025.1.2600.1106 או גירסאות מאוחרות יותרUsbport.sys
29 באוגוסט 20025.1.2600.1106 או גירסאות מאוחרות יותרUsbhub.sys
29 באוגוסט 20025.1.2600.1106 או גירסאות מאוחרות יותרHccoin.dll
29 באוגוסט 20025.1.2600.1106 או גירסאות מאוחרות יותרUsbehci.sys
שים לב התקנת מנהלי התקני USB 2.0 מתוך Windows XP Service Pack 1 גורמת להחלפת כל מחסניות מנהלי התקני ה-USB 2.0 שסופקו בידי ספק חיצוני עבור כרטיסי תוסף PCI שברשותך. אנו ממליצים להסיר את מחסניות מנהלי ההתקנים האלה לפני התקנת מנהלי התקני USB 2.0 מתוך Windows XP Service Pack 1.

מידע מתקדם

מפרט ה-USB 2.0 מהווה שיפור ותיקון של מפרט ה-USB 1.1 המקורי. מפרט ה-USB 2.0 אושר באפריל 2000. מפרט ה-EHCI המקביל הושלם במרס 2002.

מערכת Windows XP לא כללה תמיכה בטכנולוגיית USB 2.0 מהסיבות הבאות:
 • לא היו קיימים בקרים מארחים תואמי EHCI 1.0 באיכות ייצור.
 • לא היו קיימים די התקני USB 2.0 באיכות ייצור לצורך בדיקות.
תוכנית ההתקנה של Windows XP Service Pack 1 מיועדת לעדכן את כל מנהלי ההתקנים והקבצים הנכללים ב-Windows XP. מאחר שמנהלי התקני USB 2.0 אינם נכללים במערכת Windows XP עצמה, עליך לבצע את הפעולות המתוארות במאמר זה כדי לקבל את מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר לאחר התקנת Windows XP Service Pack 1.
מוצריהם של יצרנים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft. חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי ביצועיהם או אמינותם של מוצרים אלה.
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף על המאמרים העדכניים ביותר העוסקים בנושאי USB, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
מאפיינים:

מזהה פריט: 329632 - סקירה אחרונה: 07/25/2013 12:02:00 - תיקון: 6.0

 • kbhowto kbenv kbinfo kbusb KB329632
משוב