אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד לזהות, לאתר ולהחליף מפתח מוצר

תקציר
מאמר זה מתאר כיצד לזהות, לאתר ולהחליף מפתח מוצר. מפתח מוצר הוא שילוב ייחודי של מספרים ואותיות המשמש במהלך ההתקנה של תוכנת Microsoft "לביטול נעילה" או לפתיחה של המוצר. אם לא תזין מפתח מוצר כאשר תוצג לך בקשה במהלך ההתקנה, לא תוכל לפתוח את המוצר עד להזנת מפתח המוצר.

הערה מפתח מוצר אינו מספר מזהה מוצר (PID). PID נוצר לאחר התקנה מוצלחת של המוצר. מספרי PID משמשים את מרכז שירות הלקוחות של Microsoft לזיהוי המוצר כאשר לקוחות מתקשרים לקבלת תמיכה.
מידע נוסף

כיצד לזהות את מפתח המוצר

מפתח מוצר של Microsoft מכיל 25 תווים המחולקים בדרך כלל לקבוצות של 5.

היכן לאתר את מפתח המוצר

מפתח המוצר נמצא בדרך כלל על-גבי מדבקה כתומה או צהובה המודבקת על גב אריזת התקליטור או אריזת ה- DVD. אם מערכת ההפעלה Windows שבה אתה משתמש הותקנה מראש על-ידי יצרן המחשב, ייתכן שתמצא את מדבקת מפתח המוצר מודבקת על המחשב.

הקפד לשמור את מפתח המוצר יחד עם תקליטור או DVD המוצר במקום בטוח למקרה שתצטרך להתקין את המוצר שוב בעתיד. לא ניתן להתקין שוב את המוצר בלי מפתח המוצר והתקליטור או ה-DVD.

מפתחות מוצר הם ייחודיים למוצר התוכנה שלהם. לדוגמה, לא תוכל להשתמש במפתח מוצר של Windows לפתיחת הנעילה של מוצר Microsoft Office.

כיצד לקבל מפתח מוצר חלופי

כדי להחליף מפתח מוצר של Microsoft, עליך ליצור קשר עם השירות ותמיכת לקוחות של Microsoft. כדי לאתר את מספר הטלפון המתאים, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: הערה כאשר אתה יוצר קשר עם מרכז השירות ותמיכת הלקוחות של Microsoft לקבלת מפתח מוצר חלופי, ייתכן שהדבר יהיה כרוך בתשלום. ייתכן גם שתצטרך לספק מידע מהמחשב שלך או מתקליטור או DVD המוצר כאשר אתה משוחח עם נציג שירות הלקוחות.
PID Personal Identification Number identify replace locate open access start load lock product
מאפיינים:

מזהה פריט: 811224 - סקירה אחרונה: 05/04/2010 15:15:53 - תיקון: 2.4

Customer Service and Support Information

  • kmcustomerservice kbnomt kbinfo KB811224
משוב