אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד לאפס אפשרויות משתמש והגדרות רישום ב- Word

מאמר זה הוא איחוד של המאמרים הבאים, שהיו זמינים בעבר: 289294; 211793
חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן השינוי של הרישום. הקפד לגבות את הרישום לפני כל שינוי. ודא שאתה יודע כיצד לשחזר את הרישום במקרה שתתעורר בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)

במשימה זו

תקציר
מאמר זה מתאר שיטות שונות שבהן ניתן להשתמש כדי לאפס אפשרויות משתמש והגדרות רישום ב- Microsoft Office Word.

ב-Word אפשר להגדיר שני סוגים בסיסיים של אפשרויות. אפשרויות אלו הן:
 • אפשרויות שמשפיעות על האופן שבו פועלת התוכנית. (המידע על סוג זה של אפשרויות מאוחסן בדרך-כלל ברישום של Microsoft Windows.)
 • אפשרויות שמשפיעות על העיצוב או על המראה של מסמך אחד או של כמה מסמכים. (המידע על סוג זה של אפשרויות מאוחסן בדרך-כלל בתבניות או במסמכים.)
כאשר פותרים בעיות התנהגות לא רגילה בתוכנית או במסמך, יש לקבוע תחילה אם הבעיה נגרמה בגלל עיצוב, בגלל אפשרויות או בגלל הגדרות. אם ההתנהגות מתרחשת בכמה מסמכים, אנו ממליצים לנסות לאפס את Microsoft Word להגדרות ברירת המחדל של התוכנית.

לראש הדף

כיצד למחוק מפתח רישום

כדי שנאפס אפשרויות משתמש והגדרות רישום ב- Word עבורך, עבור לסעיף "תקנו עבור". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבוריכדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ, לחץ על הפעלה ובצע את הצעדים באשף התיקון.
הערות
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.אני מעדיף לתקן בעצמי

אזהרה אם תשנה את הרישום בצורה שגויה, באמצעות 'עורך הרישום' או באמצעות שיטה אחרת, עלולות להתעורר בעיות קשות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. חברת Microsoft אינה יכולה להבטיח שניתן יהיה לפתור בעיות אלה. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.
כדי למחוק מפתח רישום, בצע את הפעולות הבאות.

הערה ייצא תמיד את מפתח הרישום לפני שתמחק אותו. שלב זה חשוב מכיוון שייתכן שיהיה עליך לשחזר את הפונקציונליות המסופקת על ידי המפתח.
 1. צא מכל תוכניות Microsoft Office.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. אתר את מפתח הרישום שברצונך למחוק באמצעות הרחבת התיקיות המתאימות.
 4. לחץ כדי לבחור במפתח שברצונך למחוק.
 5. לאחר מכן, השתמש באחת הפרוצדרות הבאות:
  • ב-Micorosft Windows 2000, לחץ על ייצוא קובץ רישום בתפריט רישום, הקלד שם קובץ לעותק הגיבוי של המפתח ולאחר מכן לחץ על שמור.
  • ב-Microsoft Windows XP וב-Micorosft Windows Server 2003, לחץ על ייצוא בתפריט קובץ, הקלד שם קובץ לעותק הגיבוי של המפתח ולאחר מכן לחץ על שמור.
 6. ודא שהמפתח שייצאת כעת נבחר ולחץ על מחק בתפריט עריכה.
 7. לחץ על כן באחת מההודעות הבאות:
  • האם אתה בטוח שברצונך למחוק מפתח זה?
  • האם אתה בטוח שברצונך למחוק מפתח זה ואת כל מפתחות המשנה שלו?
 8. צא מעורך הרישום.
לאחר מחיקת מפתח הרישום והפעלת התוכנית מחדש, Word (Office) מפעיל את תוכנית ההתקנה כדי לבנות כיאות את מפתח הרישום. אם ברצונך לבנות מחדש את מפתח הרישום לפני הפעלת התוכנית, תקן את ההתקנה כמוסבר בשלבים שבסעיף "תיקון Word (Office)".

לראש הדף

המיקום הראשי של הגדרות Word ברישום של Windows

באפשרותך לאפס חלק מהגדרות Word, כמו מפתח Data (נתונים) ומפתח Options (אפשרויות) של Word ברישום של Windows, באמצעות כלי עזר לפתרון בעיות שכלול בתבנית Support.dot.

מפתח Word

Word 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word
Word 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word
Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word
שינויים שבוצעו במפתח HKEY_CURRENT_USER זה משתקפים במפתחות הבאים עבור Word 2003, עבור Word 2002 ועבור Word 2000:

Word 2003
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Word
Word 2002
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\10.0\Word
Word 2000
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\9.0\Word
ההבדל בין שני המיקומים הוא שהמיקום הראשון חל רק על המשתמש הנוכחי של המערכת ואילו המיקום השני הוא מיקום ברירת המחדל לכל המשתמשים. עם זאת, ערכי Word זהים בשני המיקומים, כך שכל שינוי שמבוצע באחד מהמיקומים משתקף אוטומטית במיקום האחר.

הערה בהמשך סעיף זה, כל ההפניות לעץ HKEY_CURRENT_USER חלות גם על העץ HKEY_USERS, פרט עבור תוכניות 2007 Microsoft Office 2007 ואם צוין אחרת.

לראש הדף מפתח Data ומפתח Options הם האיזורים שבהם מבוצעים השינויים התכופים ביותר.

מפתח Data (נתונים)

Word 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Data
ord 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Data
Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Data
מפתח זה מכיל מידע בינארי עבור הרשימות שבהן נעשה שימוש לאחרונה, כולל רשימת הקבצים שהיו בשימוש לאחרונה ורשמת פנקסי הכתובות שהיו בשימוש לאחרונה. מפתח זה מכיל גם את ההגדרות "מעקב אחר שינויים" ואת הגדרות "עריכה".

לראש הדף

מפתח אפשרויות

Word 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
Word 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Options
מפתח זה מאחסן את האפשרויות שניתן להגדיר מ- Microsoft Word, בין אם על-ידי שינוי אפשרויות תפריט או על-ידי הפעלת 'הכלי העזר לאפשרויות הרישום'. לקבלת פרטים נוספים, עיין בסעיף "שימוש בכלי העזר לאפשרויות הרישום".

קיימות שתי קבוצות של אפשרויות: אפשרויות ברירות מחדל והגדרות אופציונליות. אפשרויות ברירות המחדל נוצרות במהלך ההתקנה. אפשר לשנות אותן באמצעות שינוי אפשרויות ב-Word. (כדי לשנות אפשרויות ב-Word, לחץ על אפשרויות בתפריט כלים.)
אפשרויות אלו עשויות להופיע ברישום.
לראש הדף

מפתח אשפים

Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Wizards
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Wizards
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Wizards
כל ברירות המחדל של אשפים מאוחסנים במפתח זה. הגדרות אלו נוצרות בפעם הראשונה שמפעילים אשף.

לראש הדף

מפתח משותף

Word 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common
Word 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common
Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Common
מפתח זה משמש תוכניות Microsoft אחרות, כגון תוכניות Office. הגדרות אלו משותפות לכמה תוכניות. שינויים שנערכים בהגדרות של תוכנית אחת מופיעים גם בהגדרות של התוכניות האחרות.

לראש הדף

מפתח Shared Tools (כלים משותפים)


Word 2010, 2007, 2003, 2002 ו- 2000:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools


מפתח זה כולל את הנתיבים לכל העזרים של Windows. (הנתיב עשוי לכלול עזרים כמו Equation, WordArt ו-MS GRaph.) נתיבים למסננים גרפייים ולממירי טקסט רשומים גם הם במיקום זה.

לראש הדף

תיקון Word (Office)

Word יכול לזהות ולתקן בעיות הקשורות בהתקנה. תכונה זו משתמשת ב-Windows Installer כדי לתקן בעיות של קבצים חסרים וכדי לתקן הגדרות ברישום.

באפשרותך להשתמש בשלוש השיטות הבאות כדי לתקן את הקבצים והערכים של Word או כדי לאפס אותם:
 • שיטה 1: שימוש בתכונה "זיהוי ותיקון"
 • שיטה 2: תיקון Word בהתקנת מצב תחזוקה
 • שיטה 3: התקנה מחדש של Word (Office)
לראש הדף

שיטה 1: שימוש בתכונה "זיהוי ותיקון" או בתכונה "אבחונים של Microsoft Office"

הערה שיטה זו היא מצב התיקון הכי פחות אגרסיבי. אם שיטה זו אינה פותרת את הבעיה, באפשרותך עדיין להשתמש באחת מהשיטות האחרות.

כדי להפעיל את התכונה 'זיהוי ותיקון' ב- Word 2003 ובגירסאות קודמות של Word, לחץ על זיהוי ותיקון בתפריט עזרה שב- Word. התכונה "זיהוי ותיקון" מתקנת את Word. כל הקבצים, ערכי הרישום, קיצורי הדרך האופציונליים וכל תוכניות Office מאומתים ומתוקנים. אם מפעילים את "זיהוי ותיקון" מ-Word, כל תוכניות Office האחרות נבדקות אף הן. תכונה זו מבצעת רק בדיקת סיכום.

התכונה "זיהוי וגילוי" יכולה גם לשחזר קיצורי דרך של Word בתפריט התחל. כדי לשחזר את קיצורי הדרך של Word, לחץ על עזרה, לחץ על זיהוי ותיקון ולאחר מכן לחץ כדי לסמן את תיבת הסימון שחזר את קיצורי הדרך שלי במהלך התיקון.

אם "זיהוי ותיקון" אינו מתקן את הבעיה, ייתכן שיהיה עליך להתקין מחדש את Word. התכונה התקנה מחדש בתיבת הדו-שיח מצב תחזוקה מבצעת פעולה זהה לפעולת "זיהוי ותיקון", אך להבדיל, התקנה מחדש מעתיקה קובץ כאשר גירסאות הקבצים זהות. "זיהוי ותיקון" אינו דורס קובץ כאשר הגירסה וסכום הביקורת של קובץ ההתקנה נכונים.

הערה התכונה "זיהוי ותיקון" אינה מתקנת מסמכים פגומים או מפתחות נתונים פגומים ברישום או בתבנית Normal.

אם קובץ ש-Word משתמש בו בהפעלה חסר, Windows Installer מתקין קובץ זה באופן אוטומטי לפני שהוא מפעיל את התוכנית.

ב- Word 2007, הפעל את התכונה 'אבחונים של Microsoft Office'. לשם כך, לחץ על לחצן Microsoft Office, לחץ על אפשרויות Word, לחץ על משאבים ולאחר מכן לחץ על אבחן.

ב- Word 2010, תקן את Word או את חבילת Office המותקנת בלוח הבקרה.

לראש הדף

שיטה 2: תיקון Word בהתקנת 'מצב תחזוקה'

הערה שיטה זו היא תיקון מדרגה בינונית. אם שיטה זו אינה מתקנת את הבעיה, עדיין באפשרותך להתקין מחדש את Word.

תהליך 'התקנת מצב תחזוקה' דומה לתהליך המצוי בגירסאות קודמות של Word. תהליך 'התקנת מצב תחזוקה' מאפשר לתקן, להוסיף או להסיר תכונות ולהסיר את התוכנית. "תיקון" הוא תכונה ב'מצב תחזוקה' שמחפשת שגיאות בהתקנה ומתקנת אותן.

כדי לבצע תיקון מצב תחזוקה, בצע את הפעולות המוסברות בשלבים הבאים:
 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. השתמש באחת מהפרוצדורות הבאות:
  • ב- Windows 7 או Windows Vista, לחץ על התחל ולאחר מכן הקלד הוספה הסרה.
  • ב-Windows XP או ב-Windows Server 2003, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

  • ב-Windows 2000, לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. פתח את הוספה או הסרה של תוכניות.
 4. לחץ על שינוי או הסרה של תוכניות, לחץ על Microsoft Office (Microsoft Office Word), או על גירסת Office או Word שכלולה ברשימה תוכניות מותקנות כעת ולאחר מכן, לחץ על שינוי.
 5. לחץ על תקן או על תקן את Word (תקן את Office) ולאחר מכן לחץ על המשך או הבא.
 6. ב- Word 2003 ובגירסאות קודמות של Word, לחץ על זהה ותקן שגיאות בהתקנת Word או לחץ על זהה ותקן שגיאות בהתקנת Office. לאחר מכן, לחץ כדי לסמן את תיבת הסימון שחזר את קיצורי הדרך של תפריט ההתחלה שלי ולאחר מכן לחץ על התקנה.
לראש הדף

שיטה 3: התקנה מחדש של Word (Office)

הערה שיטה זה היא מצב התיקון האגרסיבי ביותר. מצב זה מאפס את Word להגדרות ברירת המחדל, פרט להגדרות שמאוחסנות בתבנית הכללית (Normal.dot או Normal.dotm). כדי לבצע זאת ב- Word 2003 ובגירסאות קודמות של Word, בצע פעולות אלה:
 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. השתמש באחת מהפרוצדורות הבאות:
  • ב- Windows 7 או Windows Vista, לחץ על התחל ולאחר מכן הקלד הוספה הסרה.
  • ב-Windows XP או ב-Windows Server 2003, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
  • ב-Windows 2000, לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. פתח את הוספה או הסרה של תוכניות.
 4. לחץ על שינוי או הסרה של תוכניות, לחץ על Microsoft Office 2003 (Microsoft Office Word 2003) או על גירסת Office או Word שכלולה ברשימה תוכניות מותקנות כעת ולאחר מכן, לחץ על שינוי.
 5. לחץ על תיקון Word (תיקון Office) ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. לחץ על התקנה מחדש של Word (התקנה מחדש של Office) ולאחר מכן לחץ על התקנה.
לראש הדף
לקבלת מידע נוסף על Word 2007 או Word 2010, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
924611 כיצד להתקין את התכונות השונות של 2007 Office או לתקן את תוכניות 2007 Office המותקנות

תבנית כללית (Normal.dotm או Normal.dot)

כדי למנוע משינויי עיצוב, מערכי טקסט אוטומטי ומפקודות מאקרו המאוחסנים בתבנית הכללית (Normal.dotm או Normal.dot) להשפיע על ההתנהגות של Word ושל מסמכים פתוחים, שנה את שם התבנית הכללית (Normal.dotm או Normal.dot). שינוי שם התבנית מאפשר לקבוע במהירות אם התבנית הכללית גורמת לבעיה.

כאשר תשנה את שם התבנית Normal.dotm ב- Word 2007 ואילך או את של התבנית Normal.dot ב- Word 2003 ובגירסאות קודמות של Word, תאפס מספר אפשרויות להגדרות ברירת המחדל. הגדרות אלו כוללות את הסגנונות המותאמים אישית, את הסרגלים המותאמים אישית, את פקודות המאקרו ואת ערכי הטקסט האוטומטי. מומלץ מאוד לשנות את שם התבנית במקום למחוק את התבנית Normal.dotm או התבנית Normal.dot. אם קבעת שהתבנית היא מקור הבעיה, תוכל להעתיק את הסגנונות המותאמים אישית, את סרגלי הכלים המותאמים אישית, את פקודות המאקרו ואת ערכי הטקסט האוטומטי מתבנית Normal.dot ששמה שונה.

סוגים מסוימים של תצורות עשויים ליצור יותר מתבנית Normal.dotm או תבנית Normal.dot אחת. מצבים כאלו כוללים מקרים שבהם כמה גירסאות של Word פועלות על אותו מחשב או מקרים שבהם כמה התקנות תחנת עבודה קיימות על אותו מחשב. במצבים אלו, ודא שאתה משנה את השם של העותק הנכון של התבנית.

כדי לשנות את שם קובץ התבנית הכללית, בצע את הפעולות הבאות:
 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. הקלד את הפקודה הבאה, בהתאם לגירסת Word שבה אתה משתמש, ואז הקש ENTER:
  • Word 2002 ו- Word 2003:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot
  • Word 2007 ו- Word 2010:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm
 4. הקלד exit ולאחר מכן הקש על ENTER.

כאשר תפעיל מחדש את Word, תיווצר תבנית כללית (Normal.dot) חדשה שמכילה את הגדרות ברירת המחדל של Word.


לראש הדף

תוספות (WLLs) ותבניות בתיקיות Startup של Word ושל Office

בעת הפעלת Word, התוכנית טוענת באופן אוטומטי את התבניות ואת התוספות הממוקמות בתיקיות Startup. שגיאות ב-Word עשויות להיות כתוצאה מהתנגשויות של תוספות או כתוצאה מבעיות הקשורות בהן.
כדי לקבוע אם אחד הפריטים בתיקיית ההפעלה הוא אכן הגורם לבעיה, תוכל רוקן את התיקייה באופן זמני. Word טוען פריטים מתיקיית ההפעלה של Office וגם מתיקיית ההפעלה של Word.
כדי להסיר פריטים מתיקיות ההפעלה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. צא מכל המופעים של Word, לרבות Microsoft Outlook אם Word מוגדר כעורך הדואר האלקטרוני.
 2. השתמש באחד התהליכים הבאים, בהתאם לגירסת Word שבה אתה משתמש:
  • Word 2002:
   לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד %programfiles%\Microsoft\Office\Office10\Startup\ ולאחר מכן לחץ על אישור.
  • Word 2003:
   לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד %programfiles%\Microsoft\Office\Office11\Startup\ ולאחר מכן לחץ על אישור.
  • Word 2007:
   לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד %programfiles%\Microsoft\Office\Office12\Startup\ ולאחר מכן לחץ על אישור.
  • Word 2010:
   לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד %programfiles%\Microsoft\Office\Office14\Startup\ ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. לחץ לחיצה ימנית על אחד מהקבצים שנמצאים בתוך התיקייה, ולחץ על שנה שם.
 4. לאחר שם הקובץ, הקלד .old, ואז הקש ENTER.

  חשוב
  זכור את השם המקורי של הקובץ. מאוחר יותר ייתכן שיהיה עליך לשנות את השם של קובץ זה על-ידי שימוש בשמו המקורי.
 5. הפעל את Word.
 6. אם אינך יכול לשחזר את הבעיה המקורית, מצאת את התוספת המסוימת הגורמת לבעיה. אם אתה זקוק לתכונות שתוספת זו מספקת, צור קשר עם ספק התוספת לקבלת עדכון.

  אם הבעיה לא נפתרה, שנה את שם התוספת והחזר את שמה המקורי, ואז חזור על שלבים 3 עד 5 עבור כל קובץ בתיקייה Startup.
 7. אם הבעיה עדיין קיימת, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד %userprofile%\Application Data\Microsoft\Word\Startup, ואז לחץ על אישור.
 8. חזור על שלבים 3 עד 5 עבור כל קובץ בתיקיית Startup זו.
לראש הדף

תוספות COM

תוספות COM יכולות להיות מותקנות בכל מיקום והן מותקנות על ידי התוכניות שמקיימות אינטראקציה עם Word.

כדי להציג את הרשימה של תוספות COM ב- Word 2010, לחץ על לחצן Microsoft Office, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על תוספות.

כדי להציג את הרשימה של תוספות COM ב- Word 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office, לחץ על אפשרויות Word ולאחר מכן לחץ על תוספות.

כדי להציג את רשימת תוספות COM המותקנות ב- Word 2003 ובגירסאות קודמות של Word, בצע פעולות אלה:
 1. בתפריט כלים, לחץ על התאמה אישית.
 2. לחץ על הכרטיסייה פקודות.
 3. ברשימה קטגוריה, לחץ על כלים.
 4. גרור את הפקודה תוספות COM לסרגל הכלים.
 5. לחץ על סגור.
 6. לחץ על לחצן 'תוספות COM' החדש כדי להציג את תוספות COM שנטענו עם WORD.
אם מופיעות תוספות בתיבת הדו-שיח תוספות COM, בטל באופן זמני כל אחת מהן. לשם כך, לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון עבור כל תוספת COM המופיעה ברשימה ולאחר מכן לחץ על אישור. כאשר תפעיל שוב את Word, Word יופעל מבלי לטעון את תוספות COM. לראש הדף

שימוש בכלי העזר אפשרויות רישום

אפשר להשתמש בכלי העזר אפשרויות רישום כדי לבדוק הגדרות Word ברישום של Windows ולשנות אותן. כלי העזר אפשרויות רישום ממוקם בתבנית Support.dot.

הערה התבנית Support.dot לא כלול ב- Word 2007 ואילך.

לקבלת מידע נוסף על כלי העזר אפשרויות רישום, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
820917 כיצד לשנות אפשרויות של Word ברישום של Windows ב-Word 2003 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
289506 כיצד להתקין ולהשתמש בתבנית Support.dot ב-Word 2002 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
237356 כיצד לגשת לפקודות מאקרו לדוגמה ב-Word 2000 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לראש הדף

סיכום האפשרויות של Word ומקום אחסונן

הערה בטבלה הבאה, "תבנית" היא תבנית Normal.dot או תבנית מותאמת אישית.
שם הגדרהמיקום האחסון
תיקון שגיאות אוטומטי-טקסט מעוצבNormal.dotm או Normal.dot
תיקון שגיאות אוטומטי-ערכים משותפיםקובצי .ACL user.acl
נתיב שמירה אוטומטיתרישום
טקסט אוטומטיתבנית
שם חברהWinword.exe
הקצאות מקשים מותאמות אישיתתבנית
החלפת גופניםרישום
פקודות מאקרותבנית/מסמך
עריכת תמונהרישום
טפסי נתונים להדפסהמסמך
הצמד לרשתרישום
סגנונותתבנית/מסמך
סרגלי כליםתבנית/מסמך
נתוני משתמשרישום
הצג סרגלי כליםתבנית
הצג/סרגל כליםתבנית
חלקי מסמךתבנית
רשימות תיקון שגיאות אוטומטי משותפות לכל תוכניות Office. השינויים הנערכים בערכים שבהגדרות של תיקון השגיאות האוטומטי בתוכנית אחת זמינים מייד בכל התוכניות האחרות. בנוסף, Word יכול לאחסן פריטי תיקון שגיאות אוטומטי המורכבים מטקסט מעוצב ומגרפיקה.

מידע על תיקון שגיאות אוטומטי מאוחסן בכמה מיקומים. מיקומים אלו מפורטים בטבלה הבאה:
מידע תיקון שגיאות אוטומטימיקום האחסון
ערכי תיקון השגיאות האוטומטי המשותפים לכל התוכניותקובץ .ACL בתיקייה %UserProfile%\Application Data\Microsoft\Office
ערכי תיקון שגיאות אוטומטי לשימוש Word בלבד (טקסט מעוצב וגרפיקה)Normal.dot
הגדרות תיקון שגיאות אוטומטי (תקן שתי אותיות רישיות בתחילת מילה, הפוך אות ראשונה בשמות ימי השבוע לרישית, החלף טקסט בעת ההקלדתו)רישום
הגדרות תיקון שגיאות אוטומטי בשימוש Word בלבד (תקן שימוש מקרי במקש CAPS LOCK, הפוך אות ראשונה של המשפט לאות רישית)רישום
לראש הדף
word2003 word 2002 WD2002 Wd2000 Word 2000 WD2007 fixit fix it fixme
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.
מאפיינים:

מזהה פריט: 822005 - סקירה אחרונה: 11/30/2012 18:22:00 - תיקון: 1.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme KB822005
משוב