אפשרות לכפילות באות הכונן של כונן תקליטורים בעל חיבור USB‏

מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
מאפייני הבעיה
אם תפעיל את Microsoft Windows 2000 במחשב שמחובר אליו כונן תקליטורים בעל חיבור USB, יוקצו לכונן זה שתי אותיות כונן.
סיבה
בעיה זו מתרחשת כאשר מנהלים שונים מקצים אותיות כונן במהלך שלבים שונים של רצף ההפעלה.

במהלך ההפעלה, ה-Windows 2000 I/O Manager סופר את כל התקני האחסון הקיימים ומנסה להקצות לכל אחד מהם אות כונן. בדרך כלל, ה-I/O Manager מקצה אות כונן על-ידי קריאה ל-mount manager.‏ mount manager אחראי על ניהול השמות של התקני האחסון.

במקרים מסוימים, mount manger אינו מצליח להקצות אות כונן להתקן משום שההתקן עדיין לא זמין. כאשר הדבר קורה, יוצר ה-I/O Manager את הקישור הסימבולי של אות הכונן עצמה, וה-mount manager אינו מיודע לגבי אות הכונן שהוקצתה.

כאשר מחברים למחשב כונן תקליטורים בעל חיבור USB לפני ההפעלה, ייתכן שה-I/O Manager לא יקצה לו אות כונן באמצעות ה-mount manager, וזאת מפני שגם אם הכונן עצמו נספר בין כל התקני האחסון הקיימים, הוא טרם הופעל. כאשר הדבר קורה, מקצה ה-I/O Manager את אות הכונן עצמה על-ידי יצירת קישור סימבולי משלו עבור אות הכונן.

בשלב מאוחר יותר ברצף ההפעלה, ה-mount manager אינו מיודע כי כונן התקליטורים בעל חיבור ה-USB הותקן בהצלחה. בשלב זה, ה-mount manger יקצה אות כונן נוספת לכונן ה-USB, משום שלא דווח לו שאות כונן כבר הוקצתה על ידי I/O Manager. מסיבה זו מוקצות שתי אותיות כונן לאותו כונן תקליטורים בעל חיבור USB.
פתרון הבעיה

מידע על תיקונים חמים

תיקון חם נתמך זמין מטעם Microsoft. אולם, תיקון חם זה מיועד אך ורק לתיקון הבעיה המתוארת במאמר זה. יש ליישמו אך ורק במערכות שהתעוררה בהן בעיה ספציפית זו.

אם התיקון החם זמין להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base זה. אם סעיף זה לא מופיע, שלח בקשה לשירות הלקוחות ולמחלקת התמיכה של Microsoft לקבלת התיקון החם.

הערה אם תיתקל בבעיות נוספות, או שיהיה צורך בהליך של פתרון בעיות, תוכל ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו רק על שאלות וסוגיות תמיכה אחרות, שאינן מזכות אותך בתיקון החם הספציפי הזה. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של שירות הלקוחות ומחלקת התמיכה של Microsoft, או ליצירת בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: הערה הטופס "הורדת תיקון חם זמינה" מציג את השפות שעבורן התיקון החם זמין. אם אינך רואה את השפה שלך, כנראה לא קיים תיקון חם זמין עבור שפה זו.

תנאים מוקדמים

אין תנאים מוקדמים.

חובת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת התיקון החם.

מידע על החלפת תיקונים חמים

תיקון זה אינו מחליף תיקונים חמים אחרים כלשהם.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה רשומים לפי השעון האוניברסלי המתואם (UTC). כאשר תציג את פרטי הקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין שעון UTC לבין השעון המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' שבלוח הבקרה.
  תאריך     שעה    גירסה    גודל     שם קובץ    --------------------------------------------------------------  26 ביוני 2003 18:26 5.0.2195.6762   29,712 ‏‏‎Mountmgr.sys
סטטוס
מיקרוסופט אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי מיקרוסופט ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.
מידע נוסף
למידע נוסף על שיטת מתן השמות לחבילות של תיקונים חמים, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
816915 שיטה חדשה למתן שמות לחבילות עדכוני תוכנה של Microsoft Windows. (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מאפיינים:

מזהה פריט: 822763 - סקירה אחרונה: 01/11/2015 05:09:38 - תיקון: 3.3

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP1
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
 • Microsoft Windows 2000 Server SP1
 • Microsoft Windows 2000 Server SP2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbusb kbstoragedev kbplugplay kbkmode KB822763
משוב