אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד לפתור בעיות של סמלים חסרים של חיבורי רשת ב-Windows Server 2003 וב-Windows XP

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Windows 2000, עיין במאמר הבא 329050.
מבוא
מאמר זה מתאר שיטות כלליות שלב-אחר-שלב ושיטות מתקדמות לפתרון בעיות שניתן להשתמש בהן כדי לשחזר את סמלי הרשת והחיבור בחיוג החסרים במחשב שבו פועלת מערכת הפעלה Windows XP או Windows Server 2003. עם זאת, למרות הסמלים החסרים, הרשת ממשיכה לפעול באופן תקין. מכיוון שסמלי רשת חסרים עלולים להיות תופעה שהיא תוצאה של מספר בעיות, קשה לקבוע מה גורם לבעיה המסוימת עד לביצוע מספר בדיקות. אנחנו נשאל מספר שאלות. לאחר מכן, על סמך התשובות, נקבע איזו מהשיטות הבאות עליך לנסות תחילה.

מאמר זה מציג פעולות עזרה עצמית עבור משתמשי מחשב מתחילים עד בינוניים.
הסעיף "פתרון בעיות מתקדם" מיועד עבור משתמשי מחשב מתקדמים.
ייתכן כי יהיה לך קל יותר לבצע את השלבים, אם תדפיס תחילה מאמר זה.
מאפייני הבעיה
בעת לחיצה על התחל, הצבעה ולחיצה על לוח הבקרה, ואז לחיצה כפולה על חיבורי רשת, או בעת לחיצה ימנית על מיקומי הרשת שלי בשולחן העבודה ואז לחיצה על מאפיינים, אינך רואה את כל סמלי הרשת. או, ייתכן שנתקלת בבעיות בחלון 'חיבורי רשת'.

כדי לדעת איזו שיטה לנסות תחילה לפתרון הבעיה, עיין בארבעת המקרים הבאים כדי לבדוק אילו תופעות מתאימות למצב שלך.

מקרה 1: כל סמלי הרשת או חלק מהם חסרים.

 • הסמל של חיבור LAN או אינטרנט מהיר חסר.
 • הסמלים של התקשרות חיוג חסרים.
 • הסמל של אשף ההתקשרות החדשה חסר.
 • מוצג רק הסמל אשף ההתקשרות החדשה. או, אחד או יותר מהחיבורים בחיוג מוצגים אף הם.
 • אם לוחצים על התפריט מתקדם ולאחר מכן לוחצים על הגדרות מתקדמות, רק הרישום [התקשרויות גישה מרחוק] מופיע ברשימה חיבורים.
אם מקרה זה מתאר את מצבך, עליך לנסות תחילה את שיטה 1 בסעיף "פתרון בעיות כלליות" כדי לאפשר ל-Windows לזהות ולהתקין אוטומטית מתאמי רשת.

מקרה 2: רק הסמלים של 'התקשרות בחיוג' חסרים.

אם מקרה זה מתאר את מצבך, עליך לנסות תחילה את שיטה 5 בסעיף "פתרון בעיות כלליות" כדי להוסיף מודם סטנדרטי כללי.

מקרה 3: החלון 'חיבורי רשת' מפסיק להגיב (נתקע) או נסגר מייד לאחר בחירת חיבור רשת ולחיצה על 'מאפיינים'

אם מקרה זה מתאר את מצבך, נסה את שיטה 4 בסעיף 'פתרון בעיות מתקדם' כדי לבנות מחדש את ערך Config של מפתח המשנה Network. אם אינך חש בנוח עם שיטות מתקדמות לפתרון בעיות, מומלץ לבקש ממישהו עזרה או לפנות לתמיכה.
מקרה 4: סמל הרשת נעלם רק לאחר חיבור ידני לרשת.
אם מקרה זה מתאר את מצבך, נסה את שיטה 3 בסעיף 'פתרון בעיות מתקדם' כדי להשתמש בכלי Group Policy Results או ב-מסוף ניהול מדיניות קבוצתית כדי לאבחן ולפתור את הבעיה. אם אינך חש בנוח עם שיטות מתקדמות לפתרון בעיות, מומלץ לבקש ממישהו עזרה או לפנות לתמיכה.
פתרון בעיות כללי

שיטה 1: תן ל-Windows לזהות ולהתקין אוטומטית מתאמי רשת

מערכת Windows יכולה לזהות אוטומטית ולהתקין עבורך את מתאמי הרשת המתאימים. היא גם תתקן ערכי רישום פגומים כלשהם במתאם הרשת.

כדי להורות ל-Windows לזהות ולהתקין אוטומטית עבורך את מתאמי הרשת, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 2. לחץ על הכרטיסייה חומרה ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקנים.
 3. כדי להציג רשימה של מתאמי רשת מותקנים, הרחב את מתאמי רשת. לחץ כדי לאתר את מתאם הרשת, ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.
 4. הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן אפשר למערכת לאתר ולהתקין אוטומטית את מנהלי ההתקן של מתאמי הרשת.
בדוק האם סמלי הרשתות מוצגים. אם שיטה זו פעלה עבורך, סיימת עם מאמר זה. עם זאת, כדאי אולי לקרוא את הסעיף "עצות למניעה" כדי ללמוד כיצד למנוע בעיה זו בעתיד.

אם שיטה זו לא עבדה, נסה את שיטה 2.

שיטה 2: אמת את הגדרות ושירותי הרשת

הגדרות רשת כגון הגדרות מתאם, הגדרות שירותים, הגדרת הכניסה, הגדרת האינטראקציה עם שולחן העבודה, והגדרות שירותי רשת מאפשרות לך להשתמש במחשב כדי להתחבר לרשת. אם הגדרות אלו שגויות, עלולות להתעורר בעיות בקישוריות לרשת.

כדי לאמת את הגדרות ושירותי הרשת, בצע את הפעולות הבאות:
 1. ודא שנבחר מתאם הרשת הנכון. מתאם רשת הוא התקן המאפשר לך לחבר מחשב לרשת. הוא נקרא גם כרטיס ממשק רשת (NIC).
  1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי, לחץ על מאפיינים, לחץ על הכרטיסייה חומרה ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקנים.
  2. לחץ לחיצה כפולה על מתאמי רשת ולאחר מכן ודא שנבחר מתאם הרשת הנכון. אם אינך יודע את שם מתאם הרשת, אל דאגה. בשלב זה פשוט ודא שנבחר מתאם.
  3. לחץ פעמיים על מתאם הרשת ולאחר מכן ודא שההודעה "‏‏התקן זה פועל כראוי" מופיעה בתיבה מצב התקן בכרטיסייה כללי. אם אינך רואה הודעה זו, לחץ על פתרון בעיות, ועקוב אחר ההנחיות.
  4. לאחר שאישרת שנבחר מתאם הרשת הנכון ושהוא פועל באופן תקין, תוכל לסגור את כל תיבות הדו-שיח הפתוחות.
 2. ודא שהשירותים הנחוצים הופעלו. הגדרות השירותים מנחות את המערכת להתחיל, להפסיק ולנהל את שירותי המערכת.
  1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי, ולאחר מכן לחץ על ניהול.
  2. לחץ פעמיים על שירותים ויישומים ולאחר מכן לחץ על שירותים.
  3. בחלונית השמאלית, עיין בעמודה מצב. ייתכן שתצטרך להרחיב את התיבה כדי שתוכל לראות את כל העמודות. ודא שהופעלו השירותים הבאים:
   • קריאה לפרוצדורה מרוחקת (RPC)
    (יש להפעיל שירות זה לפני ששירותים אחרים יכולים להתחיל לפעול).
   • חיבורי רשת
    (שירות זה יכול להתחיל רק אם שירות RPC פעיל).
   • Plug and Play
   • מערכת אירועים של +COM
    (שירות זה יכול להתחיל רק אם שירות RPC פעיל).
   • מנהל החיבור לגישה מרחוק
    (שירות זה יכול להתחיל רק אם שירות הטלפוניה פעיל).
   • טלפוניה
    (שירות זה יכול להתחיל רק אם שירות RPC ושירות PnP פעילים).
  4. כדי להפעיל שירות, לחץ לחיצה ימנית על שם השירות, ואז לחץ על התחל.
  5. אל תסגור את התיבה 'ניהול מחשב' מכיוון שיהיה עליך לבדוק הגדרות נוספות בשלבים הבאים.
 3. אמת את הגדרת הכניסה למערכת.
  1. בחלונית השמאלית, לחץ פעמיים על שירות המערכת COM+ Event.
  2. לחץ על הכרטיסייה כניסה.
  3. תחת היכנס כ:, ודא שחשבון מערכת מקומית מסומן.
 4. אמת את הגדרת האינטראקציה עם שולחן העבודה.
  1. לחץ פעמיים על שירות Network Connections.
  2. לחץ על הכרטיסייה כניסה.
  3. תחת היכנס כ:, ודא שנבחרה האפשרות חשבון מערכת מקומית.
  4. ודא שתיבת הסימון אפשר לשירות לקיים אינטראקציה עם שולחן העבודה מסומנת, ואז לחץ על אישור.
  5. סגור את התיבה ניהול מחשב.
 5. אמת את ההגדרה של שירותי הרשת.
  1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
  2. לחץ פעמיים על הוספה‎ או הסרה של תוכניות.
  3. לחץ על הוספה/הסרה של רכיבי Windows.
  4. גלול כלפי מטה ואז לחץ על שירותי רשת, ולאחר מכן לחץ על פרטים. ודא ששירותי TCP/IP פשוטים הופעלו, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  5. סגור את כל תיבות הדו-שיח הפתוחות.
 6. ודא שקובצי DLL של הרשת רשומים כהלכה. קובצי DLL הם קבצים קטנים הכוללים ספרייה של פונקציות ונתונים שאותם ניתן לשתף בין מספר יישומים.
  1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
  2. בתיבה הפעלה, הקלד cmd.exe ולאחר מכן לחץ על אישור.
  3. הקלד את השורות הבאות. הקש ENTER לאחר הקלדת כל שורה. טקסט פקודה זה קשה להקלדה. הקפד להקלידו בדיוק כפי שהוא מופיע להלן. ייתכן שיהיה קל יותר להעתיק ולהדביק את הטקסט.לחץ על אישור כאשר תיבת הדו-שיח RegSvr32 מופיעה עבור כל פקודה.

   regsvr32 netshell.dll
   regsvr32 netcfgx.dll
   regsvr32 netman.dll
  4. הפעל מחדש את המחשב. בדוק האם סמלי הרשתות מוצגים. אם שיטה זו פעלה עבורך, סיימת עם מאמר זה. עם זאת, כדאי אולי לקרוא את הסעיף "עצות למניעה" כדי למנוע בעיה זו בעתיד.

   אם שיטה זו לא פעלה עבורך, נסה את שיטה 3.

שיטה 3: קבע האם מנהל התקן של צד-שלישי אינו תואם עם ערכת ה-Service Pack האחרונה של Windows

מנהל התקן הוא רכיב תוכנה המאפשר למחשב שלך לתקשר עם חומרה או התקנים. אם מותקן מנהל התקן לא עדכני, ייתכן שהוא אינו תואם עם ערכת ה-Service Pack האחרונה של Windows. תוכל לתקן את חוסר התאימות על-ידי בדיקה האם זמין עדכון למנהל ההתקן.

כדי לבדוק האם זמין מנהל התקן חדש למתאם הרשת, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות ולחץ על Windows Update.
 2. לחץ על התקנה מותאמת אישית ולאחר מכן לחץ על בחר עדכון חומרה אופציונלי.
 3. חפש את שם מתאם הרשת, ואז התקן עדכוני חומרה זמינים אם יש כאלה. אם מנהל ההתקן אינו רשום, תוכל לבדוק באתר האינטרנט של היצרן לאיתור מידע נוסף.
 4. הפעל מחדש את המחשב אם התבקשת להתקין עדכוני חומרה.
בדוק האם סמלי הרשתות מוצגים. אם שיטה זו פעלה עבורך, סיימת עם מאמר זה. עם זאת, כדאי אולי לקרוא את הסעיף "עצות למניעה" כדי למנוע בעיה זו בעתיד.

אם שיטה זו לא פעלה עבורך, נסה את שיטה 4.

שיטה 4: השתמש בתוכנית השירות Dcomcnfg.exe כדי לאפס את 'הגדרת ברירת המחדל להתחזות'

הגדרה זו מורה למחשב כיצד ברצונך שהוא יאמת את הגורמים שמורשים להתחבר לרשת. שיטה זו נשמעת מרתיעה יותר מאשר היא באמת. תוכנית השירות DCOM Config כוללת ממשק הצבע-ולחץ, ועליך רק לעקוב אחר השלבים, והיא תעשה עבורך את העבודה.

לפני שתתחיל, יהיה עליך לוודא שנכנסת למחשב באמצעות חשבון מנהל. באמצעות חשבון מנהל, באפשרותך לבצע שינויים במחשב, שאותם לא ניתן לבצע דרך אף חשבון אחר, כגון חשבון רגיל. אם אתה משתמש במחשב שלך, רוב הסיכויים שנכנסת באמצעות חשבון מנהל.

אם אינך בטוח אם יש לך הרשאות ניהול, בצע את הפעולות הבאות. אחרת, עבור לשלב 1.
 1. פתח את תיבת הדו-שיח מאפייני תאריך ושעה.
  1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
  2. בתיבה פתח את, הקלד timedate.cpl ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. כעת בדוק האם נכנסת עם חשבון מנהל.
  • אם תיבת הדו-שיח מאפייני תאריך ושעה נפתחה לאחר שביצעת את שלב 1, אזי נכנסת כמנהל מחשב. סגור את תיבת הדו-שיח מאפייני תאריך ושעה, ואז המשך בביצוע שיטה זו.
  • אם הודעת השגיאה הבאה מופיעה, לא נכנסת למחשב כמנהל מערכת:
   אין לך את ההרשאות הדרושות לשינוי שעון המערכת.
כדי להמשיך במשימה זו, תחילה עליך להתנתק ולהיכנס שוב ל- Windows באמצעות חשבון של מנהל המחשב. אם אינך יודע כיצד להיכנס ל-Windows באמצעות חשבון מנהל מערכת, ייתכן שתצטרך לבקש עזרה. אם זהו מחשב המהווה חלק מרשת בעבודה, ייתכן שיהיה עליך לבקש עזרה ממנהל המערכת. עם זאת, אם עליך לבצע פעולה זו במחשב ביתי שאינו חלק מרשת, עליך לדעת מה הסיסמה עבור חשבון משתמש של מנהל מחשב המוגדר במחשב שלך.

למרבה הצער, אם אינך יודע את הסיסמה עבור חשבון מנהל כלשהו במחשב שלך, לא תוכל להיעזר עוד בתוכן זה. ייתכן שכדאי ליצור קשר עם התמיכה. עיין ב"השלבים הבאים" למידע אודות יצירת קשר עם התמיכה.

כדי להפעיל את תוכנית השירות Dcomcnfg.exe לאיפוס הגדרת רמת ברירת המחדל של התחזות, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. הקלד dcomcnfg ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. ב'שירותי רכיבים', לחץ על מחשבים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שאת רמת ההתחזות הכוללת שלו ברצונך לשנות (לדוגמה, המחשב שלי) ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 4. לחץ על הכרטיסייה מאפייני ברירת המחדל ולאחר מכן לחץ כדי לסמן את תיבת הסימון אפשר COM מבוזר במחשב זה עבור מחשב זה.
 5. לחץ על החץ כלפי מטה בתיבה ברירת המחדל של רמת התחזות, ולחץ על הגדרה כלשהי מלבד אנונימי ולאחר מכן לחץ על אישור.

רמת ההתחזות החדשה הכוללת למכונה זו תהיה זמינה בפעם הבאה שתפעיל תוכנית כלשהי. התוכניות שפועלות כרגע לא מושפעות עד שמפעילים אותן מחדש.

בדוק האם סמלי הרשתות מוצגים. אם שיטה זו פעלה עבורך, סיימת עם מאמר זה.

אם שיטה זו לא פעלה עבורך, נסה את שיטה 5.

שיטה 5: אם חסרים רק הסמלים של חיבור בחיוג, הוסף זמנית מודם חדש

נסה להוסיף מודם סטנדרטי. במקרים רבים, התהליך של הוספת מודם חדש גורם לסמלי החיבור לשוב ולהופיע. כדי להוסיף מודם סטנדרטי, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. אם טרם נבחר, לחץ על עבור לתצוגה קלאסית. אפשרות זו מופיעה מימין בלוח הבקרה.
 3. לחץ פעמיים על אפשרויות מודם וטלפון.
 4. לחץ על מודמים ולאחר מכן לחץ על הוסף. אשף הוספת חומרה מתחיל לפעול.
 5. לחץ לסימון תיבת הסימון אל תזהה את המודם שלי, אני אבחר בו מתוך רשימה, ואז לחץ על הבא.
 6. בחר מודם סטנדרטי מהרשימה בצד ימין, ואז לחץ על הבא. כאשר הסמלים שבים ומופיעים, תוכל למחוק בבטחה את המודם שהוספת בתהליך זה.
פתרון בעיות מתקדם
אם אתה עדיין נתקל בבעיה של סמלים חסרים, תוכל לנסות את השיטות המתקדמות. אם אינך חש בנוח עם שיטות מתקדמות לפתרון בעיות, מומלץ לפנות למרכז התמיכה. למידע נוסף אודות אופן יצירת קשר עם התמיכה, עבור לסעיף "השלבים הבאים".

אנו ממליצים על השיטות המתקדמות הבאות לפתרון בעיות עבור משתמשים מתקדמים:

שיטה 1: ודא שכל הקבצים המוגנים של Windows בתיקייה System 32 תקינים

הכלי System File Checker מאפשר למנהל לסרוק את כל הקבצים המוגנים כדי לברר מה הגירסה שלהם. אם כלי הבדיקה System File Checker מגלה שקובץ מוגן הוחלף, הוא מאחזר את הגירסה הנכונה של הקובץ מתיקיית המטמון (‎%Systemroot%\System32\Dllcache) או מקובצי המקור של התקנת Windows ולאחר מכן מחליף את הקובץ השגוי. כלי הבדיקה System File Checker גם בודק את תיקיית המטמון ומאכלס אותה מחדש. כדי להפעיל את כלי הבדיקה System File Checker, עליך להיכנס למערכת כמנהל מערכת או כחבר בקבוצת מנהלי המערכת.

כדי להריץ את הכלי System File Checker, פתח שורת פקודה, הקלד sfc /purgecache ולאחר מכן הקש ENTER. בודק הקבצים של Windows מתחיל לפעול.

למידע נוסף על אופן השימוש בתכונת ההגנה על קבצים של Windows, עיין במאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
222193 תיאור התכונה 'הגנת קבצים של Windows' (‏WFP)

שיטה 2: הסר תוכנות ניהול מתאמי רשת של ספקים חיצוניים.

מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.‏ Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לביצועיהם או לאמינותם של מוצרים אלה.

הסר זמנית כל תוכנה של שיתוף. ידוע שהשילוב הבא לא תואם:
מתאם שרת Dual-Port Intel Pro 100+ עם תוכנת Intel Teaming Software שמפעילה רכיב SNMP.
לקבלת גירסה מעודכנת של סוכן Intel SNMP (llansnmp.dll)‎ ומידע נוסף, פנה ליצרן מתאם הרשת או ליצרן התוכנה של ספק חיצוני. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
811876 מתאמי רשת נעלמים מרשימת מתאמי הרשת ושרת האשכולות מפסיק להגיב לסוכן Intel SNMP המותקן.
278431 השימוש במתאמי שיתוף עם איזון עומסים ברשת עלול לגרום לבעיות רשת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)

שיטה 3: השתמש בכלי תוצאות מדיניות קבוצתית כדי לראות איזה אובייקטים של מדיניות קבוצתית מוחלים

אם הסמל נמחק רק לאחר שאתה מתחבר ידנית לרשת, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל מחדש את המחשב כשאינו מחובר לרשת על מנת לראות אם מתבצעת הורדה של אובייקט מדיניות קבוצתית (GPO).
 2. הפעל את הכלי תוצאות מדיניות קבוצתית (GPR) על מנת לברר אילו אובייקטים של מדיניות קבוצתית (GPO) מיושמים. לקבלת פרטים נוספים על אופן השימוש בכלי של תוצאות המדיניות הקבוצתית, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  321709 כיצד להשתמש בכלי של תוצאות המדיניות הקבוצתית ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
 3. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד gpedit.msc, ולאחר מכן הקש ENTER.
 4. אתר ופתח את: מדיניות קבוצתית/תצורת משתמש/הגדרות Windows/תחזוקת Internet Explorer/התקשרות/הגדרות התקשרות.

שיטה 4: אפס את חיבורי הרשת

כדי שאנו נאפס עבורך את חיבורי הרשת, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף להפעיל את התיקון החם בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנועבוריכדי לתקן את הבעיה אוטומטית, לחץ על הלחצן או הקישור תקן. בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ, לחץ על הפעלה ובצע את הצעדים באשף התיקון.
הערות
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות שפה אחרות של Windows.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.אני מעדיף לתקן בעצמי

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
אם מתחיל להיפתח חלון חיבורי הרשת, אך לאחר מכן הוא נסגר מייד או "נתקע", בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן הקש Enter.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL-MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מפתח המשנה הזה, לחץ על יצא ולאחר מכן שמור את הענף המסומן בקובץ.
 4. לחץ שוב על מפתח המשנה Network ולאחר מכן מחק את הערך Config . אל תמחק את מפתח המשנה Network. הערך Config ייבנה מחדש כשתפעיל מחדש את המחשב.
 5. הפעל מחדש את המחשב. (ייתכן שיהיה עליך לכבות את המחשב ידנית.

שיטה 5: ודא שמפתחות הרישום שלמים ונכונים

כדי לוודא שמפתחות הרישום שלמים ונכונים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן הקש Enter.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-00000000046}
  ודא שמפתחות המשנה NumMethods ו-ProxyStubClsid32 קיימים ושהערכים שלהם נכונים. אם מפתחות המשנה האלה של הרישום לא קיימים, צור אותם. לקבלת מידע נוסף על אופן יצירת מפתחות משנה אלה ברישום, לחץ על מספר המאמר להלן להצגתו במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  269019 הסמלים של התיקייה 'התקשרויות רשת וחיוג' חסרים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)

שיטה 6: בדוק האם יש מתאמי רשת שאינם קיימים, משוכפלים או מוסתרים

כדי להסיר את ההתקנה של מתאם רשת משוכפל מהרישום, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd.exe ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. הקלד set devmgr_show_nonpresent_devices=1, ולאחר מכן הקש ENTER.
 3. הקלד Start DEVMGMT.MSC, ולאחר מכן הקש ENTER.
 4. לחץ על תצוגה, ולאחר מכן לחץ על הצג התקנים מוסתרים.
 5. הרחב את העץ מתאמי רשת.
 6. לחץ לחיצה ימנית על מתאם הרשת המוצג באפור, ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.

שיטה 7: הסר את כל פרטי AutoDiscovery/AutoPurge (ADAP)‎ מהרישום ואפס את המצב של כל ספריית ביצועים

לשם כך, פתח שורת פקודה, הקלד winmgmt / clearadap, ולאחר מכן הקש ENTER.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
266416 כיצד לפתור בעיות של שגיאות מונה ביצועים מבוסס-WinMgmt (ייתכן כי קישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
השלבים הבאים
אם לא הצלחת להשלים את הצעדים במאמר זה כדי לשחזר את סמלי הרשת, ייתכן שתצטרך לבקש עזרה או ליצור קשר עם התמיכה.

להצגת אפשרויות התמיכה של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
עצות למניעה
כדי למנוע בעיות אלה בעתיד, נסה להקפיד שהמחשב יהיה עדכני. ודא תמיד שמותקנים במחשב מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר. לשם כך, תוכל להשתמש ב-Windows Update להתקנת מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר. לפרטים נוספים, בקר באתר האינטרנט של Microsoft שכתובתו:
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
811876 מתאמי רשת נעלמים מרשימת מתאמי הרשת ושרת האשכולות מפסיק להגיב לסוכן Intel SNMP המותקן
254631 ייתכן שסמלים אחדים של תיקיית התקשרויות הרשת והחיוג חסרים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
273461 הסמלים של התקשרות רשת וחיוג נעלמים כשמשתמשים ב-Dcomcnfg.exe כדי להגדיר כאנונימית את ברירת המחדל לרמת התחזות
269019 הסמלים של התיקייה 'התקשרויות רשת וחיוג' חסרים
329634 התקשרויות חיוג לא מופיעות כאשר שירותי האשכולות מותקנים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
Dell-Server empty folder blank dialup ncpa.cpl invisible missing disappear ProxyStubClsid32 NIC adapter connectoid dialup dial-up "CI/O Management Software 4.01" Dell OpenManage CIO ILanSNMP.DLL AVM SAP agent fixit fix it fixme
מאפיינים:

מזהה פריט: 825826 - סקירה אחרונה: 06/10/2013 02:44:00 - תיקון: 3.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbresolve kbhowto kbfixme kbmsifixme KB825826
משוב