אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד לפתור בעיות במצגות פגומות של PowerPoint 2003 ו-PowerPoint 2002

התמיכה עבור Office 2003 הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Office 2003 ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
לקבלת גרסה מותאמת ל-Microsoft PowerPoint 2000 של מאמר זה, ראה:207377.
תקציר
אם אתה נתקל באופן פעולה בלתי צפוי כאשר אתה עובד על מצגת ב-Microsoft Office PowerPoint 2003, ייתכן שהמצגת פגומה או שהיא ניזוקה. סימנים למצגת פגומה יכולים להיות, בין היתר:
 • תקלת דף לא חוקי, תקלת הגנה כללית או שגיאות הוראה לא חוקית.
 • כאשר אתה מנסה לפתוח מצגת, עלולות להתקבל הודעות השגיאה הבאות:
  זוהי אינה מצגת PowerPoint
  ב-PowerPoint אין אפשרות לפתוח את סוג הקובץ המיוצג על-ידי filename.ppt
  חלק מהקובץ חסר.
 • שגיאות אין זיכרון פנוי או שגיאות משאבי מערכת נמוכים.
אם אופן פעולה בלתי צפוי זה הוא בלעדי למצגת אחת, ייתכן שהמצגת פגומה. מאמר זה מתאר חלק מהשלבים הנפוצים שבהם באפשרותך להשתמש כדי לנסות ולשחזר מצגת שנפגמה. עם זאת, זכור כי שלבים אלו אינם ערובה לשחזור מוצלח של מצגת שנפגמה. בכמה מקרים, בהתאם לסוג הפגם, לא יהיה באפשרותך לשחזר שום נתון מהמצגת ותצטרך ליצור מחדש את המצגת הפגומה.

הערה ייתכן שסימפטומים אלו יופיעים מסיבות אחרות ולא בגלל מצגת פגומה.
מידע נוסף
אם תקבע שהמצגת שלך פגומה, נסה את השיטות הבאות כדי לנסות ולשחזר את המצגת הפגומה. השיטות המוסברות במאמר זה מאורגנות בסעיפים הבאים:

פתרון בעיות כללי

הערה הואיל וקיימות כמה גירסאות של Microsoft Windows, ייתכן כי הפעולות המתחייבות במחשבך יהיו שונות במקצת. במקרה כזה, עיין בתיעוד המוצר להשלמת שלבים אלה.
הפעל מחדש את Windows במצב בטוח. כדי לעשות זאת, החזק את המקש CTRL לחוץ בעת ההפעלה מחדש של המחשב. כאשר תוצג ההודעה Starting Windows, הקש על F8 ולאחר מכן לחץ על Safe Mode (מצב בטוח) בתפריט Startup (הפעלה).

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
180902 כיצד להפעיל מחשב מבוסס Windows 98 במצב בטוח (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
192926 כיצד לבצע אתחול נקי ב-Windows 98 לשם פתרון בעיות
290367 פתרון בעיות בתוכניות Office ב-Windows NT 4.0 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם אין באפשרותך לפתוח מצגת לאחר ש-Microsoft Windows הופעל במצב בטוח, קיימת התנגשות מערכת שמונעת את פתיחת המצגת.אם אין באפשרותך לפתוח מצגת

אם עדיין אין באפשרותך לפתוח את המצגת, השתמש באחת מהשיטות הבאות.

שיטה 1: גרירת המצגת לקובץ התוכנית PowerPoint

 1. קבע את המיקום של תוכנית PowerPoint במחשב.

  תיקיית ברירת המחדל ל-PowerPoint 2003 היא:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11
  תיקיית ברירת המחדל ל-PowerPoint 2002 היא:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10
 2. גרור את מצגת PowerPoint הפגומה לסמל התוכנית PowerPoint.

שיטה 2: לחיצה כפולה על מצגת PowerPoint בסייר Microsoft Windows

כדי לנסות ולפתוח את הקובץ, לחץ פעמיים על מצגת ה-PowerPoint בסייר Windows.

שיטה 3: ניסיון להוסיף שקופיות למצגת ריקה

כדי לנסות להוסיף שקופיות למצגת ריקה, בצע את השלבים הבאים:
 1. בתפריט קובץ, לחץ על חדש ולאחר מכן לחץ על מצגת ריקה בחלונית המשימות מצגת חדשה.

  פעולה זו יוצרת שקופית כותרת ריקה. באפשרותך למחוק שקופית זו מאוחר יותר לאחר שתיצור מחדש את המצגת.
 2. בתפריט הוספה, לחץ על שקופיות מקבצים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה חיפוש מצגת.
 3. לחץ על עיון.

  בחר במצגת הפגומה ולאחר מכן לחץ על פתח.
 4. לחץ על הוסף הכל.

  אם פעולה זו הצליחה, כל השקופיות מהמצגת הפגומה, מלבד תבנית הבסיס לשקופיות, נוספות למצגת החדשה.
 5. שמור את המצגת.

  אם המצגת אינה נראית כפי שהיתה צריכה להיראות לאחר ביצוע שלבים אלו, נסה להחיל את המצגת הפגומה כתבנית. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. הכן עותק גיבוי של המצגת.
  2. בתפריט עיצוב, לחץ על עיצוב שקופית.
  3. בחלונית עיצוב שקופית, לחץ על עיון.
  4. בחר במצגת הפגומה ולאחר מכן לחץ על החל.
  תבנית הבסיס לשקופיות של המצגת הפגומה מחליפה את תבנית הבסיס לשקופיות החדשה.

  הערה אם כעת אתה נתקל פתאום באופן פעולה בלתי צפוי, ייתכן שהתבנית משחיתה את המצגת. במקרה כזה, השתמש בעותק הגיבוי וצור שוב את תבנית הבסיס לשקופיות.

שיטה 4: ניסיון לפתוח את גרסת הקובץ הזמני של המצגת

כאשר אתה עורך מצגת PowerPoint, נוצר עותק זמני של הקובץ בשם PPT####.tmp, כאשר #### מייצג מספר אקראי בין ארבע ספרות. ייתכן שהקובץ מאוחסן באותה תיקיה בה מאוחסנת המצגת וייתכן שהוא מאוחסן בתיקיית הקבצים הזמניים שלך. לאחר שתשנה את שם הקובץ ותקצה לו סיומת ppt, ייתכן שיהיה באפשרותך לפתוח קובץ זה ב-PowerPoint. כדי לפתוח את הקובץ הזמני, בצע את השלבים הבאים:
 1. ראשית, ברר מהי התיקיה בה מאוחסנת המצגת ואתר קובץ בשם PPT####.tmp.

  אם אינך מאתר את הקובץ בתיקיה זו, עליך לחפש אותו. אם איתרת את הקובץ, דלג על השלבים 2 עד 4.
 2. לחץ על התחל, הצבע על חיפוש ולאחר מכן לחץ על קבצים או תיקיות.

  הערה ב-Microsoft Windows 2000 או ב-Microsoft Windows Millennium Edition‏ (Me), לחץ על התחל, הצבע על חיפוש ולאחר מכן לחץ על קבצים או תיקיות. ב-Microsoft Windows XP, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
 3. בתיבה בשם או בתיבה חפש קבצים או תיקיות בשם, הקלד PPT*.tmp.
 4. בתיבה חפש ב, לחץ על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ על חפש כעת.
 5. אם איתרת את הקובץ, בצע את השלבים הבאים:
  1. לחץ על הקובץ באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על שנה שם.
  2. שנה את סיומת הקובץ הישנה tmp ל-ppt, כך ששם הקובץ יראה כמו בדוגמה הבאה: PPT####.ppt.
  3. נסה לפתוח את הקובץ ב-PowerPoint.
אם יש כמה קבצים עם ציון הזמן שבו שמרת לאחרונה את המצגת, ייתכן שתצטרך לפתוח כל קובץ ולבדוק אם אחד מהם הוא העותק הזמני של המצגת.

שיטה 5: ניסיון לפתוח את המצגת ב-PowerPoint Viewer

אם באפשרותך לפתוח את המצגת ב-PowerPoint Viewer, ייתכן שהתקנת PowerPoint שלך פגומה או שהמצגת מכילה אובייקטים פגומים.

שיטה 6: העברת המצגת למחשב אחר

לפעמים, אם תעתיק את מצגת ה-PowerPoint למחשב אחר, יהיה באפשרותך לפתוח את המצגת. אם באפשרותך לפתוח את המצגת, הבט בכל שקופית וקבע אם יש במצגת מצייני-מקום ריקים של אובייקטים. אם יש כאלה, מחק אותם. שמור מחדש את המצגת ולאחר מכן העתק את המצגת בחזרה למחשב המקורי.

שיטה 7: העברת המצגת לכונן אחר

ייתכן ש-Windows אינו מסוגל לקרוא את המצגת מהמיקום בו היא מאוחסנת כעת. העתק את המצגת לכונן אחר. לדוגמה, העתק את המצגת מתקליטון לדיסק הקשיח.

הערה אם אין באפשרותך להעתיק את המצגת מהכונן בו היא שמורה, ייתכן שיש לה קישורים צולבים לקבצים או לתיקיות אחרים וייתכן שהיא ממוקמת בסקטור פגום של הדיסק. נסה את שיטה 8:

שיטה 8: הפעלת סורק הדיסק

הפעל את סורק הדיסק כדי לתקן את כל השגיאות בדיסק הקשיח. הפעולה תתקן את כל הקבצים עם הקישורים הצולבים ותמיר קטעים אבודים לקבצים.

הערה למרות שסורק הדיסק יכול לקבוע שלמצגת שלך יש קישורים צולבים ולתקן אותה, התיקון אינו מהווה ערובה לכך ש-PowerPoint יהיה מסוגל לקרוא את המצגת.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
315265 כיצד לבצע בדיקת שגיאות בדיסק במערכת Windows XP‏
156571 כיצד לבצע סריקת דיסק ב-Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
186365 תיאור 'סורק הדיסק' של Windows‏ (Scandskw.exe) ב-Windows 98/Me (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


אם באפשרותך לפתוח מצגת פגומה

שיטה 1: ניסיון להחיל את המצגת הפגומה כתבנית

הוסף את השקופיות למצגת ריקה ולאחר מכן החל את המצגת הפגומה כתבנית כדי לשמור את תבנית הבסיס לשקופיות. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. בתפריט קובץ, לחץ על חדש.

  פעולה זו יוצרת שקופית כותרת ריקה. באפשרותך למחוק שקופית זו מאוחר יותר לאחר שתיצור מחדש את המצגת.
 2. בתפריט הוספה, לחץ על שקופיות מקבצים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה חיפוש מצגת.
 3. לחץ על עיון בחר במצגת הפגומה ולאחר מכן לחץ על פתח.
 4. לחץ על הוסף הכל.

  אם פעולה זו הצליחה, כל השקופיות מהמצגת הפגומה, מלבד תבנית הבסיס לשקופיות, יוספו למצגת החדשה.
 5. שמור את המצגת. אם המצגת אינה נראית כפי שהיתה צריכה להיראות, נסה להחיל את המצגת הפגומה כתבנית. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. הכן עותק גיבוי של המצגת.
  2. בתפריט עיצוב, לחץ על עיצוב שקופית.
  3. בחלונית עיצוב שקופית, לחץ על עיון.
  4. בחר במצגת הפגומה ולאחר מכן לחץ על החל.
  תבנית הבסיס לשקופיות של המצגת הפגומה מחליפה את תבנית הבסיס לשקופיות החדשה.

  הערה אם כעת אתה נתקל פתאום באופן פעולה בלתי צפוי, ייתכן שהתבנית משחיתה את המצגת. במקרה כזה, השתמש בעותק הגיבוי וצור מחדש את תבנית הבסיס לשקופיות.

שיטה 2: הדבקת השקופיות מהמצגת הפגומה במצגת חדשה

השתמש בפעולה העתק והדבק כדי להעביר שקופיות מהמצגת הפגומה למצגת ריקה. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. בתפריט קובץ, לחץ על פתיחה, אתר את המצגת הפגומה ולאחר מכן לחץ על פתח.
 2. בתפריט קובץ, לחץ על חדש ולאחר מכן לחץ על מצגת ריקה בחלונית המשימות מצגת חדשה.
 3. בתפריט תצוגה, לחץ על סדרן שקופיות.

  אם תקבל הודעות שגיאה כאשר אתה מחליף תצוגות, נסה לעבור במקום זאת לתצוגת מיתאר.
 4. לחץ על שקופית כדי להעתיקה.
 5. בתפריט עריכה, לחץ על העתק.

  אם ברצונך להעתיק יותר משקופית אחת בו זמנית, החזק את מקש SHIFT לחוץ ולאחר מכן לחץ על כל שקופית שברצונך להעתיק.
 6. עבור למצגת החדשה.

  בתפריט חלון לחץ על המצגת החדשה שיצרת בשלב 2.
 7. בתפריט תצוגה, לחץ על סדרן שקופיות.
 8. בתפריט עריכה, לחץ על הדבק.
 9. חזור על שלבים 5 עד 9 עד להעברת כל המצגת.
הערה במקרים מסוימים, שקופה פגומה אחת יכול לגרום לבעיה בכל המצגת. אם תבחין באופן פעולה מוזר במצגת החדשה לאחר שהעתקת אליה שקופית מסוימת, כנראה שאותה שקופית פגומה. צור מחדש את השקופית או העתק חלקים מהשקופית לשקופית חדשה.

שיטה 3: שמירת המצגת כ-Rich Text Format ‏(RTF)

אם הפגמים נמצאים בכל המצגת, האפשרות היחידה לשחזר את המצגת היא לשמור אותה בתבנית RTF. שיטה זו, אם מצליחים לבצע אותה, משחזרת רק את הטקסט שמופיע בתצוגת המיתאר. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. פתח את המצגת.
 2. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.
 3. ברשימה שמור כסוג, לחץ על Outline/RTF(*.rtf)‎.
 4. בתיבה שם הקובץ, הקלד את השם הרצוי, בחר מיקום לאחסון המצגת ולאחר מכן ולחץ על שמור.
 5. סגור את המצגת.
הערה כדי להמשיך ולעבוד לאחר פתיחת מצגת RTF, לחץ על פתיחה בתפריט קובץ ולאחר מכן ברשימה קבצים מסוג לחץ על כל המתארים או על All Files (כל הקבצים). מצגות RTF לא יופיעו אם תלחץ על האפשרות מצגות.

ppt powerpt powerpnt pages faults illegal invalid acts weird crashed crash broken gpf ipf hosed corrupt tshoot t-shoot damaged presentation troubleshooting corruption corrupted inf
מאפיינים:

מזהה פריט: 826810 - סקירה אחרונה: 12/08/2015 04:14:37 - תיקון: 4.1

Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbopenfile kberrmsg kbcorrupt kbtshoot kbhowto KB826810
משוב