אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

שאלות נפוצות על החלק האוטומטי של אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך' של Microsoft

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

תקציר
מאמר זה מכיל רשימה של תשובות לשאלות נפוצות על החלק האוטומטי של אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך' של Microsoft.

לראש הדף

ש1: מהו החלק האוטומטי של אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך'?

ת1: אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך' הוא אתר אינטרנט של Microsoft שיכול לסייע בשיפור האבטחה של המחשב שלך. אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך' כולל שלושה שלבים שמסייעים להגן על המחשב ולעדכן אותו.

כדי לבקר בגירסה של אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך' בשפה האנגלית, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:במחשב מבוסס Windows XP, באפשרות אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך' לגלות ולהגדיר באופן אוטומטי חומת אש של חיבור לאינטרנט / חומת אש של Windows‏ (ICF/WF) וכן להגדיר את הגדרות העדכונים האוטומטיים. תכונה זו היא החלק האוטומטי של אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך'. אתר האינטרנט יודיע לך כיצד להפעיל את העדכונים האוטומטיים לצורך ביצוע עדכונים עתידיים. השלבים הבאים מתארים מה באפשרותך לעשות באמצעות החלק האוטומטי של אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך':
 • שלב 1: השתמש בחומת אש לאינטרנט.
 • שלב 2: השג עדכונים למחשב
 • שלב 3: השתמש בתוכנת אנטי-וירוס מעודכנת
לראש הדף

ש2: כיצד אגש לחלק האוטומטי של אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך' עבור Windows XP?

ת2: כדי לגשת לחלק האוטומטי של אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך'. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:לראש הדף

ש3: באילו גירסאות של Windows תומך החלק האוטומטי של אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך'?

ת3: החלק האוטומטי של אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך' יכול להגדיר באופן אוטומטי כמה שיפורי אבטחה במחשב שבו פועל Windows XP Professional או Windows XP Home Edition. החלק האוטומטי של 'הגנה על המחשב האישי שלך' פועל ב-Microsoft Internet Explorer. אם אתה משתמש בדפדפן אינטרנט של ספק חיצוני, 'הגנה על המחשב האישי שלך' מנתב אותך מחדש לדף אינטרנט שמכיל הוראות להגדרה ידנית של ההגדרות במחשבך לשם שיפור האבטחה שלו.

במחשב שבו פועל Microsoft Windows 2000‏, Windows Millennium Edition‏, Windows NT 4.0‏, Windows 98 או Windows 95, אתר האינטרנט 'הגנה על מחשבך האישי' יכול להציע הצעות שיסייעובשיפור אבטחת המחשב.

לראש הדף

ש4: מי צריך להשתמש בחלק האוטומטי של אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך'?

ת4: החלק האוטומטי של אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך' מיועד למשתמשים ביתיים. אם המחשב שלך מחובר לרשת, Microsoft ממליצה שלא תשתמש בחלק האוטומטי של אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך'.

לראש הדף

ש5: אילו אישורים צריכים להיות לחשבון שלי כדי להשתמש בחלק האוטומטי של אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך'?

ת5: כדי להשתמש בחלק האוטומטי של אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך', עליך להיכנס למחשב באמצעות חשבון עם אישורי מנהל מערכת.

לראש הדף

ש6: כיצד פועל החלק האוטומטי של אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך'?

ת6: לאחר שתלחץ על Windows XP בתיבה Get Started (התחל), לחץ על Go (ביצוע) ולאחר מכן לחץ על Let us do it for you (תן לנו לעשות זאת בשבילך), אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך' מנתב אותך מחדש לחלק האוטומטי של אתר האינטרנט 'הגנה על מחשבך האישי'. כאשר אתה לוחץ על Start Here (התחל כאן), מופיעה תיבת הדו-שיח Security Warning (אזהרת אבטחה) ואתה מתבקש להתקין ולהפעיל את פקד ActiveX Windows Security Advisor. כשאתה לוחץ על Yes (כן) בתיבת הדו-שיח Security Warning (אזהרת אבטחה), פקד ה-ActiveX מבצע את הפעולות הבאות:
 • הוא בודק אם ICF/WF מוגדר באופן המיטבי במחשב.
 • הוא מאמת שהגדרות העדכונים האוטומטיים מופעלות ושהוגדר שימוש באפשרות הורד את העדכונים באופן אוטומטי והתקן אותם בהתאם ללוח הזמנים שצוין.
 • הוא מציין מידע על המקום שבו באפשרותך למצוא פרטים ומשאבים נוספים על תוכנת אנטי-וירוס.
חשוב
שלבים אלה שונים ב-Windows XP Service Pack 2.
לראש הדף

ש7: מה מבצע כל שלב של החלק האוטומטי של אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך'?

ת7: הרשימה להלן מתארת את פעולת של פקד ה-Active X Windows Security Advisor:
 • חומת אש של חיבור לאינטרנט (ICF) וחומת אש של Windows ‏(WF):

  פקד ה-ActiveX מגלה את התצורה הנוכחית של ICF/WF במחשב מבוסס Windows XP ולאחר מכן ממליץ להפעיל ICF/WF לכל חיבור לרשת שבו לא נעשה בהן שימוש. להפעלת ICF/WF, לחץ על Turn on Internet Connection Firewall (הפעלת חומת אש של חיבור לאינטרנט).
 • עדכונים אוטומטיים:
  • פקד ה-ActiveX ממליץ להפעיל את Windows Update (אם לא עשית זאת עדיין) כדי להשיג את העדכונים האחרונים למחשב שלך.
  • פקד ה-ActiveX מגלה אם במחשב שלך מוגדרת קבלה אוטומטית של Windows UIpdates. אם במחשב שלך לא מוגדרת קבלה אוטומטית של Windows Updates, באפשרותך להפעיל את התכונה עדכונים אוטומטיים. לשם כך, לחץ על הפעל עדכונים אוטומטיים. כתוצאה, התכונה עדכונים אוטומטיים תוגדר להשתמש באפשרות הורד את העדכונים באופן אוטומטי והתקן אותם בהתאם ללוח הזמנים שצוין. כברירת מחדל, לוח הזמנים הוגדר ל: מדי יום ב-3:00 AM.

   אם עדכון דורש הפעלה מחדש של המחשב, תתבקש לעשות זאת. בנוסף, אם תכבה את המחשב, תכונת העדכונים האוטומטיים תבקש ממך להתקין את העדכונים בפעם הבאה שתפעיל מחדש את המחשב.

   לאחר שהשתמשת בחלק האוטומטי של אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך' כדי להפעיל את העדכונים האוטומטיים וכדי להגדיר את תצורתם, תוכל לשנות את הגדרות לוח הזמנים, אם תרצה בכך. לקבלת מידע נוסף על שינוי הגדרות לוח הזמנים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   306525 כיצד להגדיר תצורה ולהשתמש בעדכונים אוטומטיים במערכת Windows XP
 • מידע על תוכנת אנטי-וירוס:

  אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך' מכיל מידע על תוכנת אנטי-וירוס ומספק מידע על חיפוש מידע נוסף על תוכנת אנטי-וירוס. פקד ה-ActiveX אינו מגלה אם במחשב שלך מותקנת תוכנת אנטי-וירוס והוא אינו מתקין תוכנית אנטי-וירוס במחשב שלך.
לראש הדף

ש8: לאחר שאני מפעיל את ICF/WF, חלק מהמשחקים שלי ותוכניות אחרות אינם פועלים כיאות. כיצד אוכל לעקוף בעיה זו?

ת8: כדי להבטיח פעולה תקינה, חלק מהתוכניות והמשחקים חייבים לקבל מידע באמצעות הרשת. המידע נכנס למחשב שלך דרך יציאת קובץ נכנס. יציאות הקובץ הנכנס הנכונות צריכות להיות פתוחות במחשב שלך כדי ש-ICF/WF תוכל להתיר למידע זה לעבור. לקבלת מידע נוסף על אופן פתיחת יציאות ב-ICF/WF, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
308127 כיצד לפתוח באופן ידני יציאות בחומת האש של חיבור האינטרנט במערכת ההפעלה Windows XP


לראש הדף

ש9: היכן אמצא מידע נוסף על החלק האוטומטי של אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך'?

ת9: החלקים הבאים מכילים קישורים לאתרי אינטרנט ולמאמרי מאגר המידע Microsoft Knowledge Base המספקים מידע נוסף על החלק האוטומטי של אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך', על ICF/WF, על Windows Update, על התכונה עדכונים אוטומטיים ועל תוכנת אנטי-וירוס.

אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך'

לקבלת מידע נוסף על אתר האינטרנט 'הגנה על המחשב האישי שלך', בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft, לפי המקרה:

חומת אש של חיבור לאינטרנט וחומת אש של Windows

לקבלת מידע נוסף על ICF/WF ועל הגדרת ICF/WF, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft, לפי המקרה:לקבלת מידע נוסף על בעיות תאימות של ICF/WF, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307754 אין אפשרות להדפיס ממחשב מבוסס Windows XP למדפסת משותפת במחשב מבוסס Windows 95 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
308127 כיצד לפתוח באופן ידני יציאות בחומת האש של חיבור האינטרנט במערכת ההפעלה Windows XP

Windows Update

לקבלת מידע נוסף על Windows Update, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft, לפי המקרה:

עדכונים אוטומטיים

לקבלת מידע נוסף על התכונה 'עדכונים אוטומטיים', לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
294871 תיאור התכונה 'עדכונים אוטומטיים' ב-Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
306525 כיצד להגדיר תצורה ולהשתמש בעדכונים אוטומטיים במערכת Windows XP
327838 כיצד לתזמן עדכונים אוטומטיים במערכות ההפעלה Windows XP,‏ Windows 2000 או Windows Server 2003

תוכנת אנטי-וירוס

לקבלת מידע נוסף על תוכנת אנטי-וירוס, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.‏ חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי ביצועיהם או אמינותם של מוצרים אלה.

לראש הדף
מאפיינים:

מזהה פריט: 828931 - סקירה אחרונה: 04/04/2012 22:32:00 - תיקון: 8.6

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • kbdownload kbfirewall kbinfo KB828931
משוב