אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

אין באפשרותך להתחבר לאתר אינטרנט או לבצע טרנזקציית אינטרנט, או שאתה מקבל דף אינטרנט עם השגיאה HTTP 500 (Internal Server Error)‎ (שגיאת שרת פנימית)

מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
מאפייני הבעיה
ייתכן שלא תוכל להתחבר לאתר אינטרנט או לבצע טרנזקציית אינטרנט לאחר התקנת עדכון האבטחה 832894 (MS04-004). לדוגמה, בעת שליחת שם משתמש וסיסמה לאתר אינטרנט המאובטח באמצעות טופס בדף אינטרנט מסוג HTTPS, אתה עלול לקבל דף אינטרנט עם השגיאה HTTP 500 (Internal Server Error)‎ (שגיאת שרת פנימית).
סיבה
בעיה זו עלולה להתרחש לאחר שתיישם את עדכון האבטחה 832894 (MS04-004) או את התיקון החם 821814 במחשב שבו פועלת מערכת ההפעלה Microsoft Windows XP‏, Windows 2000‏, Windows NT 4.0‏, Windows Millennium Edition או Windows 98.

לקבלת פרטים נוספים על עדכוני אבטחה אלה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי ב-Microsoft Knowledge Base:
832894 MS04-004: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
821814 הודעה השגיאה "לא ניתן להציג את הדף" מתקבלת בעת הצבה באתר המחייב אימות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
עדכון האבטחה 832894 (MS04-004) והתיקון החם 821814 משנים את האופן שבו הרחבות אינטרנט עבור Windows (Wininet.dll)‎ מנסות לעבד שוב בקשות POST כאשר שרת אינטרנט מאפס את החיבור. תוכניות המשתמשות בפונקציות של ממשק תיכנות יישומים (API) של Windows Internet (Wininet)‎ לצורך הצבת נתונים (כגון שם משתמש או סיסמה) בשרת אינטרנט מנסות להגיש שוב את בקשת POST בלי לכלול את נתוני ה-POST אם שרת האינטרנט סוגר (או מאפס) את בקשת החיבור ההתחלתית.

הערה בקשת POST לא כוללת נתוני POST אם אורך התוכן שלה מוגדר כ-0 או אם הוא ריק.

לעתים, מצב זה מונע איפוס נוסף, ומאפשר את השלמת האימות. עם זאת, ייתכן שתקבל דף אינטרנט עם השגיאה HTTP 500 (שגיאת שרת פנימית) אם שרת האינטרנט מחייב לכלול את נתוני POST כאשר Wininet מנסה שוב להגיש את בקשת ה-POST.
פתרון הבעיה

פרטי עדכון

כדי להוריד ולהתקין עדכון זה, בקר באתר האינטרנט Microsoft Windows Update ולאחר מכן התקן את עדכון קריטי מספר 831167: מנהלי מערכת יכולים להוריד עדכון זה ממרכז ההורדות של מיקרוסופט או מקטלוג העדכונים של Microsoft Windows כדי לפרוס אותו במחשבים מרובים. אם ברצונך להתקין עדכון זה מאוחר יותר במחשב אחד או יותר, חפש את המספר מזהה המאמר הנ"ל באמצעות התכונה 'אפשרויות חיפוש מתקדמות' בקטלוג Windows Update.

לקבלת מידע נוסף המתאר כיצד להוריד עדכונים מקטלוג Windows Update, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
323166 כיצד להוריד עדכונים ומנהלי התקנים עבור Windows מקטלוג Windows Update (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אלה הקבצים הזמינים להורדה במרכז ההורדות של מיקרוסופט:
הורדהורד את חבילת Q831167.exe (32-bit) כעת.
הורדהורד את חבילת Q831167.exe (64-bit) כעת.
תאריך הפרסום: 12 בפברואר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

לקבלת פרטים נוספים על הורדת קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטית מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד להשיג קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. מיקרוסופט השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים שמסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

תנאים מוקדמים

כדי להתקין עדכון זה, Internet Explorer 6 SP1 (גירסה 6.00.2800.1106) חייב לפעול באחת מהגירסאות הבאות של Windows:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition‏, Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2‏, Service Pack 3‏, Service Pack 4
 • Microsoft Windows NT Workstation‏, Server, ו-Terminal Server Edition 4.0 Service Pack 6a
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
הערה מאחר שעדכון האבטחה 832894 (MS04-004) תומך ב-Windows 98‏, Windows 98 Second Edition‏, Windows Millennium Edition ו-Windows 2000 SP2, עדכון זה נתמך אף הוא במערכות הפעלה אלה.

חובת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכון

עדכון זה מחליף את 821814 עבור Windows XP‏, Windows 2000‏, Windows NT 4.0‏, Windows Millennium Edition‏, Windows 98 Second Edition ו-Windows 98.

הערה עדכון זה לא מחליף את 821814 עבור Windows Server 2003 מאחר שהבעיה המתוארת במאמר זה אינה מתרחשת במחשבים מבוססי Windows Server 2003.

מידע על הפריסה

החבילות עבור עדכון זה תומכות בבוררי ההתקנה שלהלן:
 • ‎/q: השתמש במצב שקט או העלם הודעות כאשר הקבצים עוברים חילוץ.
 • ‎/q:u : השתמש במצב 'שקט-משתמש'. מצב שקט-משתמש מציג למשתמש תיבות דו-שיח מסוימות.
 • ‎/q:a השתמש במצב שקט-מנהל. מצב שקט-מנהל אינו מציג למשתמש אף תיבת דו-שיח.
 • ‎/t: path ציין את מיקום התיקייה הזמנית המשמשת את תוכנית ההתקנה או את תיקיית היעד לחילוץ הקבצים (כאשר נעשה שימוש בבורר ‎/c).
 • ‎/c חלץ את הקבצים בלי להתקין אותם. אם ‎/t: path לא צוין, תתבקש לציין את תיקית היעד.
 • ‎/c: path ציין את הנתיב והשם של קובץ ה-‎.inf או ה-‎.exe של ההתקנה.
 • ‎/r:n לעולם אל תפעיל מחדש את המחשב לאחר ההתקנה.
 • ‎/r:i הצג בפני המשתמש בקשה להפעלה מחדש של המחשב אם נדרשת הפעלה מחדש, למעט כאשר בורר זה נמצא בשימוש עם הבורר ‎/q:a.
 • ‎/r:a בצע תמיד הפעלה מחדש של המחשב לאחר ההתקנה.
 • ‎/r:s הפעל מחדש את המחשב לאחר ההתקנה מבלי להציג הודעה בפני המשתמש.
 • ‎/n:v אל תבדוק את הגירסה. השתמש בבורר זה בזהירות כדי להתקין את העדכון בכל גירסה של Internet Explorer.
לדוגמה, כדי להתקין את העדכון ללא כל התערבות של המשתמש וללא הפעלה מחדש, השתמש בפקודה שלהלן:
q831167.exe /q:a /r:n

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית של עדכון זה כוללת את תכונות הקבצים המפורטות בטבלה שלהלן (או תאריכים מאוחרים יותר). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מוצגים לפי זמן עולמי מתואם (UTC). כאשר אתה מעיין בפרטי הקבצים, הם עוברים המרה לשעון המקומי. כדי לבדוק מה ההבדל בין UTC לבין השעון המקומי שלך, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' בלוח הבקרה.
  תאריך     שעה  גירסה     גודל    שם קובץ   פלטפורמה  --------------------------------------------------------------------  06 פבר' 2004‏ 18:05 6.0.2800.1405 588,288  Wininet.dll  07‏ פבר' 2004‏ 01:41 6.0.2800.1405 1,796,608 Wininet.dll‏ IA-64‏
דרכים לעקיפת הבעיה
אם אין באפשרותך להחיל את העדכון שהוזכר בסעיף 'פתרון הבעיה', באפשרותך להשתמש בפעולות הבאות בצד השרת כדי לעקוף את הבעיה:
 • הגדל את מרווח פסק הזמן של HTTP keep-alive בשרת הראינטרנט או בשרת ה-Proxy. אין הגדרה ב-Microsoft Internet Information Services (IIS)‎ המאפשרת שליטה בפסק זמן של keep-alive פרט לערך KeepAliveTime ברישום של Windows. אך בשרתי אינטרנט ושרתי Proxy אחדים, באפשרותך לציין את זמן התפוגה של חיבור. אם באפשרותך לציין זן תפוגה של חיבור בשרת האינטרנט או בשרת ה-Proxy, הגדל את מרווח פסק הזמן של keep-alive. עיין בתיעוד שרת האינטרנט לקבלת השם והערך הנכונים של ההגדרה. ערך פסק הזמן של keep-alive המוגדר כברירת מחדל עבור Internet Explorer הוא דקה אחת (60 שניות). לכן, עליך להשתמש במרווח גדול מדקה אחת עבור פסק הזמן של HTTP keep-alive בשרת האינטרנט או בשרת ה-Proxy.

  לקבלת מידע נוסף על הפרמטר Windows KeepAliveInterval, הפרמטר Windows KeepAliveTime והפרמטר Internet Explorer KeepAliveTimeout, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציג את המאמרים מתוך Microsoft Knowledge Base:
  314053 פרמטרי התצורה של TCP/IP ו-NBT עבור Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  120642 פרמטרי התצורה של TCP/IP ו-NBT עבור Windows 2000 או Windows NT (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  813827 כיצד לשנות את ערך פסק הזמן המוגדר כברירת מחדל עבור keep-alive ב-Internet Explorer (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • השבת את האפשרות HTTP "keep alive connections"‎ (חיבורי keep alive). לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
  238210 כותרת HTTP keep-alive נשלחת בכל פעם שאגירת ASP מופעלת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
סטטוס
מיקרוסופט אישרה שזוהי בעיה ב-Microsoft Internet Explorer 6.
מידע נוסף
אזהרה שימוש לא נכון בעורך הרישום עלול לגרום לבעיות חמורות שכתוצאה מהן יהיה עליך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה. מיקרוסופט אינה יכולה להבטיח שתוכל לפתור בעיות הנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון בעורך הרישום. השימוש בעורך הרישום מתבצע על אחריותך בלבד.

לאחר שתחיל את עדכון התוכנה 831167 המתואר במאמר זה, תוכניות המשתמשות בפונקציות של Wininet כדי להציב נתונים בשרת אינטרנט ישלחו שוב בקשות POST שלמות בעת איפוס החיבור לשרת האינטרנט.

כדי לאפשר פעולת הצבה של כותרת בלבד, צור ערך DWORD בשם SampleApp.exe, שבו SampleApp הוא שם קובץ ההפעלה שמפעיל את התוכנית. הגדר את נתוני הערך של ערך DWORD ל-1 באחד ממפתחות הרישום הבאים:
 • עבור כל המשתמשים של התוכנית, הגדר את הערך במפתח הרישום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
 • עבור המשתמש הנוכחי של התוכנית בלבד, הגדר את הערך במפתח הרישום הבא:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
לדוגמה, כדי לאפשר אופן פעולה של הצבת כותרת בלבד ב-Internet Explorer ובסייר Windows, צור ערכי DWORD עבור Iexplore.exe ועבור Explorer.exe באחד ממפתחות רישום אלה, ולאחר מכן הגדר את נתוני הערך שלהם ל-1.

הערה כדי לאפשר אופן פעולה של הצבת כותרת בלבד עבור כל התוכניות המשתמשות בפונקציות של Wininet להצבת נתונים בשרת אינטרנט, צור ערך DWORD בשם * באותו מפתח רישום, והגדר את נתוני הערך של הערך ל-1.
מאפיינים:

מזהה פריט: 831167 - סקירה אחרונה: 12/08/2015 05:15:24 - תיקון: 5.8

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver atdownload kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug KB831167
משוב