אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

תיאור עדכון האבטחה של Office XP:‏ 12 באוקטובר 2004

מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
תקציר
חברת Microsoft פרסמה עדכון עבור Microsoft Office XP. מאמר זה מתאר כיצד להוריד את עדכון האבטחה הזה עבור Office XP ולהתקין אותו.
מבוא
עדכון זה מתקן פגיעות שבה תמונה שהוכנה במיוחד עלולה לאפשר לקוד של תוקף לפעול במחשב, עקב פגיעות בקוד של מתרגם הגרפיקה.

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS04-028. עלון אבטחה זה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכון האבטחה, לרבות פרטים על קובץ המניפסט ואפשרויות הפריסה. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: להלן פירוט היסטוריית הפרסום עבור Office XP:
 • עדכון אבטחה עבור Office XP: ‏KB832332 גירסה 1.0 - פורסם ב-14 בספטמבר 2004
 • עדכון אבטחה עבור Office XP: ‏KB832332 גירסה 2.0 - פורסם ב-14 באוקטובר 2004
עדכון האבטחה עבור Office XP: ‏KB832332 גירסה 2.0 שפורסם ב-12 באוקטובר 2004 מטפל בבעיית תיקון שמתרחשת כאשר מחילים את העדכון במחשב בו הותקן Microsoft Windows Installer 3.0. מומלץ לכל המשתמשים שבמחשב שלהם הותקן Microsoft Windows XP Service Pack 2 ‏(SP2) להפעיל את הגירסה העדכנית של העדכון אפילו אם מותקנת במחשב גירסה קודמת.
מידע נוסף

תנאים מוקדמים

לפני שתתקין את עדכון האבטחה הזה, ודא שהמחשב עומד בתנאים המוקדמים הבאים.

עדכון לקוח

לפני התקנת עדכון הלקוח, התקן את Microsoft Office XP Service Pack 3 ‏(SP3).

לקבלת מידע נוסף על אופן ההתקנה של Office XP Service Pack 3, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
832671 תיאור של Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

עדכון ניהולי

לפני התקנת העדכון הניהולי, התקן את Microsoft Office XP Service Pack 2 ‏(SP2) או גירסה חדשה יותר.

לקבלת מידע נוסף על אופן קבלת המהדורות השונות של ה-service pack עבור Office XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307841 כיצד ניתן להשיג את מהדורת Office XP Service Pack האחרונה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

Microsoft Windows Installer 2.0

בטרם תתקין את עדכון האבטחה הזה, עליך להתקין את Windows Installer 2.0 או גירסה מתקדמת יותר. הן מערכת Microsoft Windows XP והן מערכת Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 כוללות את Windows Installer 2.0 או גירסה מתקדמת יותר. כדי להתקין את הגירסה האחרונה של Windows Installer, בקר באחד האתרים הבאים של Microsoft.

Microsoft Windows 95, ‏Microsoft Windows 98 וכן Microsoft Windows Millennium Edition ‏(Me): מערכת Microsoft Windows NT 4.0 ומערכת Microsoft Windows 2000: לראש הדף

כיצד להוריד את העדכון ולהתקין אותו

אם התקנת את Office XP מתקליטור, פעל בהתאם להוראות בסעיף "עדכון לקוח" שלהלן. אם התקנת את מוצר Office XP שברשותך ממיקום בשרת, מנהל השרת חייב לעדכן את מיקום השרת באמצעות העדכון הניהולי ולאחר מכן לפרוס עדכון זה למחשב שלך. אם אתה מנהל שרתים, פעל בהתאם להוראות בסעיף "עדכון ניהולי" שלהלן.

עדכון לקוח

קיימות שתי שיטות שבאפשרותך להשתמש בהן כדי להתקין את עדכון האבטחה אם התקנת את Office XP מתקליטור. אנו ממליצים שתתקין את עדכון הלקוח באמצעות אתר האינטרנט Microsoft Office Update. אתר האינטרנט Office Update מאתר את התקנת Microsoft Office במחשב שלך ומבקש ממך להתקין את העדכונים שיבטיחו שהתקנת Office מעודכנת.
שיטה 1: השתמש באתר האינטרנט Office Update
השתמש באתר האינטרנט Office Update כדי להתקין באופן אוטומטי את העדכונים האחרונים הכוללים את כל ה-service packs ואת כל העדכונים הציבוריים.
 1. בקר באתר הבא של Microsoft:
 2. לחץ על בדוק אם יש עדכונים.
 3. עם השלמת זיהוי העדכונים, תוצג לאישורך רשימה של עדכונים מומלצים. לחץ על קבל את ההסכם והתקן כדי להשלים את התהליך.
שיטה 2: התקן את עדכון האבטחה של Office XP בלבד:‏ KB832332
שים לב אם תתקין את Officexp-kb832332-v2-fullfile-enu.exe בלקוח שמפעיל Office XP SP2 במקום Office XP SP3, הטקסט SP2 שמוצג בתיבת הדו-שיח אודות תוכנית בכל אחד מיישומי Office יעודכן ל-SP3. אין פירושו של דבר ש-Office XP SP3 הותקן. עדיין עליך להתקין את Office XP SP3 כדי שהתקנת Office תהיה מעודכנת במלואה.לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
328294 תיבת הדו-שיח 'אודות' מדווחת על גירסת Service Pack שונה מהצפוי ב-Office XP וב-Office 2003 (יתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 1. כדי להוריד את העדכון, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:שים לב באתר זה זמינה גם גירסה של עדכון זה שהוסבה לשפה המקומית.
 2. לחץ על הורד כדי להוריד את הקובץ Officexp-kb832332-v2-client-heb.exe ולהתקין אותו.
 3. אם מוצגת בקשה להתקין את עדכון האבטחה, לחץ על כן.
 4. לחץ על כן כדי לקבל את תנאי הסכם הרישיון.
 5. הכנס את תקליטור Office XP כשתתבקש לעשות זאת ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. עם הופעת הודעה על כך שההתקנה בוצעה בהצלחה, לחץ על אישור.
שים לב לא ניתן להסיר את עדכון האבטחה לאחר התקנתו. כדי לשחזר את ההתקנה שקדמה לעדכון, תצטרך להסיר את Office XP ולהתקין אותו מחדש מהתקליטור המקורי.

עדכון ניהולי

אם אתה מנהל השרת, פעל באופן הבא כדי להוריד את העדכון הניהולי:
 1. בסייר Windows, צור תיקייה חדשה בכונן C וקרא לה Kb832332.
 2. כדי להוריד את העדכון המלא, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:שים לב באתר זה זמינה גם גירסה של העדכון המלא שהוסבה לשפה המקומית.
 3. לחץ על שמור כדי לשמור את הקובץ Officexp-kb832332-v2-fullfile-enu.exe בתיקייה Kb832332.
 4. בסייר Windows, לחץ פעמיים על Officexp-kb832332-v2-fullfile-enu.exe.
 5. אם מוצגת בקשה להתקין את העדכון, לחץ על כן.
 6. לחץ על כן כדי לקבל את תנאי הסכם הרישיון.
 7. בתיבה הקלד את הנתיב שבו ברצונך למקם את הקבצים שיחולצו, הקלד C:\Kb832332 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 8. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן לחץ על אישור.
  msiexec /a admin path\msi file /p c:\kb832332\msp file shortfilenames=true
  בפקודה זו, החלף את מצייני המיקום הבאים במידע הנכון:
  • החלף את admin path בנתיב של נקודת ההתקנה הניהולית עבור Office XP, לדוגמה, C:\OfficeXP.
  • החלף את msi file בחבילת מסד נתונים msi עבור המוצר של Office XP, לדוגמה, Proplus.msi.
  • החלף את msp file בשם העדכון הניהולי.
  הערה באפשרותך לצרף את /qb+ לשורת הפקודה כדי שתיבת הדו-שיח התקנה ניהולית של Office XP ותיבת הדו-שיח הסכם רישיון של משתמש קצה לא יופיעו.
 9. כדי לפרוס את העדכון אל תחנות העבודה של מחשבי הלקוח, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה ולאחר מכן הקלד את הפקודה הבאה בתיבה פתח את:
  msiexec /i admin path\msi file reinstall=feature list reinstallmode=vomu
  בפקודה, החלף את מצייני המיקום במידע הנכון: בפקודה זו, החלף את feature list ברשימת שמות תלויי-רישיות של תכונות שיש להתקין מחדש עבור העדכון. כדי להתקין את כל התכונות, באפשרותך להשתמש בפרמטר reinstall=all או להתקין את התכונה ProductFiles.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן העדכון של ההתקנה הניהולית והפריסה של עדכון האבטחה במערכות לקוח, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי לעיין במאמר ב-Microsoft Knowledge Base:
301348 כיצד להתקין עדכונים ציבוריים לעדכון התקנות ניהוליות של Office XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כיצד לבדוק אם העדכון הותקן

עדכון אבטחה זה מכיל גירסאות מעודכנות של הקבצים הבאים:
שם הקובץ    גירסה----------------------Mso.dll  10.0.6714.0
כדי לברר איזו גירסה של תוכנית Office XP מותקנת במחשב שלך, בצע את הפעולות הבאות.

שים לב מאחר שקיימות כמה גירסאות של Microsoft Windows, הפעולות שבשלבים הבאים עשויות להיות שונים במחשבך. במקרה כזה, עיין בתיעוד המוצר להשלמת פעולות אלה.
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
 2. בחלונית תוצאות חיפוש, לחץ על כל הקבצים והתיקיות תחת מסייע החיפוש.
 3. בתיבה חלק משם הקובץ או כולו, הקלד Mso.dll ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
 4. ברשימת הקבצים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ Mso.dll ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 5. בכרטיסייה גירסה, בדוק איזו גירסה של Office XP מותקנת במחשב שלך.
לקבלת מידע נוסף אודות בירור מספר הגירסה של Office XP הפועלת במחשב שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי לעיין במאמר ב-Microsoft Knowledge Base:
291331 כיצד לבדוק את הגירסה של Office XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הערה אם עדכון האבטחה KB832332 של Office XP כבר הותקן בהצלחה במחשב שלך, תופיע הודעת השגיאה שלהלן כאשר תנסה להתקין את עדכון האבטחה של Office XP: KB832332:
עדכון זה כבר הותקן, או שהוא כלול בעדכון שכבר הותקן.

רשימת הבעיות שהעדכון פותר

עדכון האבטחה עבור Office XP:‏ KB832332 מתקן את הבעיות המתוארות במאמרי Microsoft Knowledge Base הבאים:
829349 תיאור חבילת התיקון החם של MSO.DLL עבור Office XP שפורסמה לאחר Service Pack 3: (יתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) 9 במאי 2004
עדכון האבטחה עבור Office XP: KB832332 מתקן גם את הבעיות הבאות.

תמונה שהוספת מוצגת כסימן X אדום קטן

כאשר שומרים מסמך Office XP כ-HTML, או כאשר מציגים את מסמך Office כדף אינטרנט, תמונה שהוספת עלולה להופיע כסימן X אדום קטן.

תוכנית Office XP נסגרת באופן בלתי צפוי ומתקבלת הודעת שגיאה

כאשר מפעילים תוכנית של Office XP, ייתכן שתתקבל הודעת השגיאה הבאה:
Microsoft program has encountered a problem and needs to close. (תוכנית של Microsoft נתקלה בבעיה ועליה להיסגר). We are sorry for the inconvenience. (אנו מתנצלים על אי הנוחות.)
אם תציג את פרטי הודעת השגיאה, תתקבל חתימת שגיאה דומה לאחד הפריטים הבאים.
שם יישום  גירסת יישום  שם מודול  גירסת מודול  היסט----------------------------------------------------------------------------Excel.exe     10.0.4302.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aExcel.exe     10.0.4302.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Excel.exe     10.0.4524.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aExcel.exe     10.0.4524.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Excel.exe     10.0.5815.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Msaccess.exe   10.0.2627.1     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aMsaccess.exe   10.0.2627.1     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Msaccess.exe   10.0.4302.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aMsaccess.exe   10.0.4302.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Msaccess.exe   10.0.4510.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Mspub.exe     10.0.2621.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Mspub.exe     10.0.4128.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.2627.1     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.4024.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aOutlook.exe    10.0.4024.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.4510.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aOutlook.exe    10.0.4510.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.5320.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.5703.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.5709.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Powerpnt.exe   10.0.2623.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Powerpnt.exe   10.0.4205.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aPowerpnt.exe   10.0.4205.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Winword.exe    10.0.2627.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Winword.exe    10.0.3416.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aWinword.exe    10.0.4219.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aWinword.exe    10.0.4219.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Winword.exe    10.0.4524.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aWinword.exe    10.0.4524.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Winword.exe    10.0.5522.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aWinword.exe    10.0.5522.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Winword.exe    10.0.5815.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aWinword.exe    10.0.5815.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
מידע נוסף
אם אתה מנהל מערכת, ייתכן שתרצה להתקין את כל עדכוני האבטחה של Graphics Device Interface Plus ‏(GDI+) בתהליך אצווה אחד. למידע נוסף כיצד ליצור קובץ אצווה ולהשתמש בו כדי להתקין בצורה שקטה עדכוני אבטחה מרובים של GDI+, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
885885 כיצד ליצור קובץ אצווה ולהשתמש בו כדי להתקין בצורה שקטה עדכוני אבטחה מרובים של +GDI (יתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על בעיה מוכרת שעלולה להתרחש כשמתקינים את הגירסה המקורית של עדכון זה, שפורסמה ב-14 בספטמבר, במחשב מבוסס Windows XP Service Pack 2, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
885876 מידע חשוב שעליך לדעת על עדכוני האבטחה MS04-028 אם אתה משתמש ב-Windows XP Service Pack 2 (יתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על פריסה, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
885920 כיצד להשיג את הכלי MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool ולהשתמש בו בסביבות שמשתמשות ב-Systems Management Server 2003 וב-Systems Management Server 2.0 (יתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
886988 כיצד להשיג את הכלי MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool ולהשתמש בו בסביבות שלא משתמשות ב-Systems Management Server (יתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
security_patch security_update update security bug context flaw vulnerability malicious attacker exploit unauthenticated specially-formed scope specially-crafted affected
מאפיינים:

מזהה פריט: 832332 - סקירה אחרונה: 01/12/2015 22:53:33 - תיקון: 6.3

Microsoft Office XP, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbsecbulletin kbsecurity kbupdate KB832332
משוב