אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

תיאור של שיטת המספור עבור מזהים ייחודיים כלליים (GUID) של קוד המוצר ב-Office 2003

התמיכה עבור Office 2003 הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Office 2003 ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Office 2000, עיין במאמר230848.

לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Office XP, עיין במאמר302663.
תקציר
אם ברצונך לברר מהי גירסת המוצר הספציפית של Microsoft Office 2003 או של אחת מהתוכניות או כלי השירות שלו המותקנת במחשב, קרא את המזהה הייחודי הכללי (GUID) של המוצר המופיע ברישום של Microsoft Windows.
מבוא
מאמר זה מתאר את שיטת המספור המשמשת תוכניות וכלי שירות של Microsoft Office 2003.
מידע נוסף
כאשר מתקינים Office 2003 או אחת מהתוכניות העצמאיות של Office 2003, נוצר קוד מוצר (או GUID) בחלק הבא של הרישום של Microsoft Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
התבנית בה משתמש כל GUID היא:
{WXYYZZZZ-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}
שמונה הספרות הראשונות של ה-GUID מכילות מידע על סוג המהדורה, סוג הגירסה, יחידת אחסון המלאי (SKU) והשפה של המוצר.

הספרות הנותרות ב-GUID ‏(6000-11D3-8CFE-0150048383C9) אינן מספקות מידע שניתן לסווגו בקלות.

הטבלה הבאה מתארת כל אחד משמונה התווים הראשונים של ה-GUID.
תוויםהגדרהערכים הקסדצימאלים
Wסוג מהדורה0-9, A-F
Xסוג גירסה0-2
YYSKU של המוצר10-35
ZZZZמזהה השפה של המוצרלפי העניין
באפשרותך להציג את ה-GUIDs של תוכניות המותקנות במחשב שלך. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
  2. בתיבה פתח את,הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
  3. אתר את מפתח המשנה הבא:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
ה-GUIDs אמורים להיות הפריטים הראשונים הרשומים תחת Uninstall, כיוון ששמותיהם מתחילים בסוגריים מסולסלים.

כל חלונית נתונים של GUID מכילה מספר ערכים, כולל שם המוצר שמופיע בתיבת הדו-שיח הוספה/הסרה של תוכניות (DisplayName), תאריך ההתקנה של המוצר (InstallDate), מזהה המוצר (Product ID), מקור ההתקנה (InstallSource) ושם החברה והמשתמש הרשומים (RegCompany‏, RegOwner).

סוג מהדורה

הערכים של סוג המהדורה מציינים את רמת המהדורה, לדוגמה, מהדורת ביתא לעומת מהדורה לייצור. לפרטים עיין בטבלה שלהלן.
ערךמהדורה
0כל המהדורות לפני Beta 1
1Beta 1
2Beta 2
3Release Candidate 0 ‏(RC0)
4Release Candidate 1 ‏(RC1)‏/OEM Preview Release
5-8ערכים שמורים
9Release to manufacturing (מהדורה לייצור). זוהי הגירסה הראשונה המתפרסמת (מהדורה ראשונית)
A Service Pack 1 ‏(SP1) (ללא שימוש אם לא חל שינוי בקוד המוצר אחרי המהדורה לייצור - release to manufacturing )
BService Pack 2 ‏(SP2) (ללא שימוש אם לא חל שינוי בקוד המוצר אחרי המהדורה לייצור release to manufacturing)
CService Pack 3 ‏(SP3) (ללא שימוש אם לא חל שינוי בקוד המוצר אחרי המהדורה לייצור - release to manufacturing)
D-Fערכים שמורים

סוג גירסה

סוג הגירסה מציין את קהל המטרה של מוצר Office 2003, לדוגמה, ארגוני או קמעונאי. לפרטים עיין בטבלה שלהלן.
ערךגירסה
0ארגוני
1קמעונאי/OEM
2ניסוי

Office SKU

Office SKU הוא הגירסה של מוצר Office 2003 שברשותך, לדוגמה Professional או Standard. לפרטים עיין בטבלה שלהלן.
ערךSKU
11Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
12Microsoft Office Standard Edition 2003
13Microsoft Office Basic Edition 2003
14Microsoft Windows SharePoint Services 2.0
15Microsoft Office Access 2003
16Microsoft Office Excel 2003
17Microsoft Office FrontPage 2003
18Microsoft Office PowerPoint 2003
19Microsoft Office Publisher 2003
1AMicrosoft Office Outlook Professional 2003
1BMicrosoft Office Word 2003
1CMicrosoft Office Access 2003 Runtime
1EMicrosoft Office 2003 User Interface Pack
1FMicrosoft Office 2003 Proofing Tools
23Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack
24Microsoft Office 2003 Resource Kit
26Microsoft Office XP Web Components
2EMicrosoft Office 2003 Research Service SDK
44Microsoft Office InfoPath 2003
83Microsoft Office 2003 HTML Viewer
92Windows SharePoint Services 2.0 English Template Pack
93Microsoft Office 2003 English Web Parts and Components
A1Microsoft Office OneNote 2003
A4Microsoft Office 2003 Web Components
A5Microsoft SharePoint Migration Tool 2003
AAMicrosoft Office PowerPoint 2003 Presentation Broadcast
ABMicrosoft Office PowerPoint 2003 Template Pack 1
ACMicrosoft Office PowerPoint 2003 Template Pack 2
ADMicrosoft Office PowerPoint 2003 Template Pack 3
AEMicrosoft Organization Chart 2.0
CAMicrosoft Office Small Business Edition 2003
D0Microsoft Office Access 2003 Developer Extensions
DCMicrosoft Office 2003 Smart Document SDK
E0Microsoft Office Outlook Standard 2003
E3Microsoft Office Professional Edition 2003 (עם InfoPath 2003)
FDMicrosoft Office Outlook 2003 (הפצה על ידי MSN)
FFMicrosoft Office 2003 Edition Language Interface Pack
F8 Remove Hidden Data Tool
3AMicrosoft Office Project Standard 2003
3BMicrosoft Office Project Professional 2003
32Microsoft Office Project Server 2003
51Microsoft Office Visio Professional 2003
53Microsoft Office Visio Standard 2003
5EMicrosoft Office Visio 2003 Multilingual User Interface Pack

מזהה שפה

מזהה השפה, או LCID, משתנה משפה לשפה. כיוון שה-LCID מאוחסן ב-GUID בתבנית הקסדצימאלית, ייתכן שיהיה עליך להמיר אותו לתבנית עשרונית על מנת לברר מהי השפה של ה-GUID.

לדוגמה, 0409 הקסדצימאלי יומר ל-1033 עשרוני, שמייצג את השפה האנגלית.

דוגמת GUID

אם שמונה הספרות הראשונות של GUID הן 9117-0407, פירושו שה-GUID נוצר על ידי הגירסה הראשונית שפורסמה (9) של מהדורה קמעונאית או מהדורת OEM ‏(1) של Microsoft Office 2003 Professional עם Microsoft FrontPage ‏(17) וששפת המוצר היא גרמנית (0407 הקסדצימאלי יומר ל-1031 עשרוני, שמייצג את השפה הגרמנית).
מאפיינים:

מזהה פריט: 832672 - סקירה אחרונה: 12/08/2015 05:31:15 - תיקון: 4.5

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbuninstall kbupgrade kbsetup kbinfo KB832672
משוב