אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

מתקבלת הודעת שגיאה "error 1603: A fatal error occurred during installation" ("שגיאה 1603: אירעה שגיאה מכרעת במהלך ההתקנה") בעת ניסיון להתקין חבילה של Windows Installer

מאפייני הבעיה
בעת ניסיון להתקין חבילת Windows Installer של Microsoft, ייתכן שתתקבל הודעת השגיאה הבאה:
Error 1603: A fatal error occurred during installation (שגיאה 1603: אירעה שגיאה מכרעת במהלך ההתקנה).
אם תלחץ על אישור בתיבת ההודעה, ההתקנה תחזור למצב קודם.
סיבה
הודעת שגיאה זו עלולה להופיע אם אחד מהתנאים הבאים מתקיים:
 • התיקיה שבה אתה מנסה להתקין את חבילת Windows Installer הוצפנה.
 • הגישה לכונן המכיל את התיקיה שבה אתה מנסה להתקין את חבילת Windows Installer מתבצעת כגישה אל כונן חלופי.
 • לחשבון SYSTEM (מערכת) אין הרשאות 'שליטה מלאה' בתיקיה שבה אתה מנסה להתקין את חבילת Windows Installer. אתה מבחין בהודעת השגיאה מפני ששירות Windows Installer משתמש בחשבון SYSTEM (מערכת) לשם התקנת תוכנה.
פתרון הבעיה
כדי לפתור בעיה זו, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות, בהתאם לגורם הבעיה:
 • התקן את החבילה בתיקיה שלא הוצפנה.
  השתמש בשיטה זו אם הודעת השגיאה מתקבלת מפני שאתה מנסה להתקין את חבילת Windows Installer בתיקיה מוצפנת.
 • התקן את החבילה בכונן שהגישה אליו אינה מתבצעת כגישה אל כונן חלופי.
  השתמש בשיטה זו אם הודעת השגיאה מתקבלת מכיוון שהתיקיה שבה אתה מנסה להתקין את Windows Installer נמצאת בכונן שהגישה אליו מתבצעת כגישה אל כונן חלופי.
 • הענקת הרשאת שליטה מלאה לחשבון SYSTEM. (עבור Windows 2000 ו-Windows XP בלבד)
  השתמש בשיטה זו אם הודעת השגיאה מתקבלת מכיוון שלחשבון ה-SYSTEM אין הרשאות שליטה מלאה בתיקיה שבה אתה מנסה להתקין את Windows Installer.

  כדי להעניק הרשאות גישה מלאה לחשבון ה-SYSTEM, בצע את השלבים הבאים:
  1. בשולחן העבודה של Windows, לחץ פעמיים על המחשב שלי. החלון המחשב שלי מופיע.
  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכונן שבו ברצונך להתקין את Windows Installer ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  3. לחץ על הכרטיסיה אבטחה.
  4. בכרטיסיה אבטחה בצע את הפעולות הבאות:
   • אם אתה משתמש ב-Microsoft Windows 2000, ודא שהתיבה שם מכילה את חשבון המשתמש של ה-SYSTEM.
   • אם אתה משתמש ב-Microsoft Windows 2000, ודא שהתיבה שם מכילה את חשבון המשתמש של ה-SYSTEM.
   אם חשבון המשתמש של ה-SYSTEM אינו מופיע בתיבה, בצע את השלבים הבאים כדי להוסיף את חשבון ה-SYSTEM לתיבה:
   1. לחץ על הוספה. תיבת הדו-שיח בחירת משתמשים וקבוצות מופיעה.
   2. בשדה שם, לחץ על SYSTEM ולאחר מכן לחץ על הוסף.
   3. לחץ על אישור.
  5. במקטע הרשאות, לחץ לבחירה בתיבת הסימון שליטה מלאה תחת Allow (אפשר) ולאחר מכן לחץ על מתקדם.
  6. בצע את הפעולות הבאות:
   • אם אתה משתמש ב-Windows XP, בתיבת הדו-שיח שתופיע, לחץ לבחירה בתיבת הסימון החלף את ערכי ההרשאות בכל אובייקטי הצאצא בערכים המוצגים כאן אשר חלים על אובייקטי צאצא עבור חשבון ה-SYSTEM ולאחר מכן לחץ על אישור.
   • אם אינך משתמש ב-Windows XP, בתיבת הדו-שיח שתופיע, לחץ לבחירה בתיבת הסימון Reset permissions on all child objects and enable propagation of inheritable permissions (אפס הרשאות בכל אובייקטי הצאצא ואפשר הפצה של הרשאות הניתנות להעברה בירושה) עבור חשבון ה-SYSTEM ולאחר מכן לחץ על אישור.
   הערה אם תקבל הודעת אבטחה, לחץ על כן.
  7. המתן עד שמערכת ההפעלה תחיל את ההרשאות שבחרת על כל תיקיות הצאצא.
  8. הפעל את חבילת Windows Installer.
סטטוס
אופן פעולה זה הוא מכוון.
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף, בקר באתרי Microsoft Developer Network ‏(MSDN):
מאפיינים:

מזהה פריט: 834484 - סקירה אחרונה: 06/26/2007 20:48:00 - תיקון: 3.1

Microsoft Windows Installer 1.0, Microsoft Windows Installer 1.1, Microsoft Windows Installer 1.2, Microsoft Windows Installer 2.0

 • kberrmsg kbsecurity kbsetup kbprb kbdeployment KB834484
משוב