אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

פתרון בעיות הקשורות לתגובה במקלדת אלחוטית או עכבר אלחוטי

מבוא
כאשר אתה משתמש באחד מהמוצרים המופיעים בסעיף 'חל על':
 • המקלדת האלחוטית עלולה שלא לפעול כלל או לפעול לסירוגין.
 • העכבר האלחוטי עלול שלא לפעול כלל או לפעול לסירוגין.
 • תכונת הגלילה האופקית, אם היא זמינה, עלולה שלא לפעול כמצופה.
מידע נוסף
הערה מאמר זה יעזור לך לפתור בעיות שקשורות למקלדות ועכברים אלחוטיים רבים של Microsoft שאינם התקני Bluetooth. התקנים אלחוטיים אינם התקני Bluetooth. להתקן אלחוטי יש סמל שמוצג במחבר/מקלט USB או בחומרה עצמה. הסמל האלחוטי נראה כמו ענף של עץ, כך:
צילום מסך המציג סמל של התקן אלחוטי
לפתרון בעיות הקשורות למקלדות ועכברים אלחוטיים של Microsoft, השתמש בשיטות השונות בסדר שבו הן מופיעות.

שיטה 1: סנכרון מחדש של ההתקן עם המקלט

כדי לסנכרן מחדש את העכבר או המקלדת עם המקלט, בצע את השלבים הבאים.
הערה כשמסנכרנים את העכבר או המקלדת עם המקלט, יש להניח את ההתקן בקרבת המקלט ומקלדות או עכברים אלחוטיים אחרים במרחק של 2 מטר לפחות.
 1. לחץ על הלחצן שעל המקלט וודא שהנורית במקלט מתחילה להבהב.

  הערה חלק מההתקנים החדשים של Microsoft כבולים לצמיתות למקלט שלהם ולא ניתן לאפס אותם. אם ההתקן שלך אינו כולל לחצן, דלג לשיטה 2.
 2. אם מופיעה על המסך תיבת דו-שיח למשך שניות אחדות, פעל לפי ההוראות המופיעות בתוכה. אם לא, עבור לשלב הבא.
 3. לחץ ושחרר את הלחצן Connect Channel (חבר ערוץ) שבתחתית העכבר או המקלדת.
 4. בדוק את הנורית הירוקה במקלט. אור ירוק יציב פירושו שהסינכרון הצליח. אם הבעיה אינה נפתרת, בצע שוב שלבים 1 עד 4.
 5. עבור עכבר אלחוטי במחשב מחברת: בעיה זו עלולה להתרחש אם המתג הקטן שבתחתית העכבר אינו משוחרר. השתמש בסיכה או בעט כדי לנסות לשחרר את הלחצן אם הוא לחוץ.
בדוגמה הבאה מופיעים הלחצנים שעליהם צריך ללחוץ כדי לסנכרן התקן של חומרה אלחוטית:

מקלטתחתית העכבר: הלחצן 'חבר ערוץ' סוג שונה של מקלט
צילום מסך המציג את הלחצן במקלטצילום מסך המציג את הלחצן בעכברצילום מסך המציג את הלחצן של המקלט החלופי

שיטה 2: ניסוי יציאות שונות

כדי לקבוע אם הבעיה קשורה ליציאות שבמחשב, השתמש רק בשני הכבלים שצורפו אל המקלט האלחוטי למחשב או עם הכבל הבודד שצורף אל העכבר.

מקלדת USB ועכבר USB

אם כבל ה-USB מחובר לרכזת USB, נתק אותו מהרכזת וחבר אותו ליציאת USB במחשב. אם ההתקן שלך כבר מחובר ליציאת USB במחשב, נסה לחבר אותו ליציאת USB אחרת, אם יש.

הערה צריך חיבור USB אחד בלבד אל המחשב, גם אם יש להתקן שברשותך שני מחברי USB. אם הבעיה נמשכת, נתק התקני USB אחרים וחבר רק את מחבר ה-USB של המקלט ליציאת USB במחשב.

התקני PS/2

אזהרה אם עליך להחליף חיבור PS/2, כבה את המחשב, בצע את השינוי הדרוש והפעל את המחשב מחדש. אל תחבר התקן PS/2 ליציאת PS/2 בזמן שהמחשב פועל.
אם ההתקנים שלך לא מחוברים ליציאות PS/2 במחשב, ודא שיש לך את התצורות הבאות:
 • ודא שמחבר ה-USB של העכבר מחובר למתאם ה-USB ל-PS/2 הירוק וכי מתאם זה מחובר ליציאת העכבר PS/2 במחשב. יציאת עכבר PS/2 במחשב עשויה אף היא להיות ירוקה. אם לא ברור לך איזו יציאת PS/2 היא של העכבר, עיין בתיעוד שצורף למחשב.
 • ודא שמחבר ה-USB של המקלדת מחובר למתאם ה-USB ל-PS/2 הסגול ושמתאם זה מחובר ליציאת PS/2 של המקלדת במחשב. גם יציאת המקלדת PS/2 במחשב עשויה להיות סגולה. אם לא ברור לך איזו יציאת PS/2 היא של המקלדת, עיין בתיעוד שצורף למחשב.
אם עליך לשנות את התצורה, כבה את המחשב, בצע את השינוי הדרוש והפעל את המחשב מחדש. אם העכבר או המקלדת שלך כוללים גם חיבור USB וגם חיבור PS/2, נסה להשתמש בחיבור השני.

מקלדת PS/2 ועכבר USB

אם אתה משתמש בעכבר אלחוטי עם מחבר USB ומקלדת PS/2, ודא שמחבר ה-USB של העכבר מחובר ליציאת USB במחשב ושמחבר ה-PS/2 הסגול של המקלדת מחובר ליציאת PS/2 סגולה במחשב. אם עליך לשנות את חיבור ה-PS/2, כבה את המחשב, בצע את השינוי הדרוש והפעל את המחשב מחדש.

שיטה 3: הוצאה והכנסה של הסוללות או הכנסת סוללות חדשות

גם המקלדת האלחוטית וגם העכבר האלחוטי משתמשים בסוללות אלקליין AA. הוצא את הסוללות והכנס אותן בחזרה. אם הבעיה אינה נפתרת, הכנס סוללות חדשות להתקן הבעייתי.

שיטה 4: בדיקת הפרעה

פריטים כגון נתבים אלחוטיים, מקלטי רדיו, טלפונים סלולריים, מאווררים, נורות פלורסנט ועצמים מתכתיים גדולים (כמו מעטפת המחשב וריהוט ממתכת) עלולים להפריע לאות של המקלדת. נסה להרחיק פריטים כאלה מהמקלדת ולבדוק את ההתנהגות שלה.

אל תניח את העכבר או המקלט בקרבת התקנים חשמליים, במיוחד משדרים כגון טלפונים אלחוטיים או סלולריים או בקרבת מקלטים או עכברים אלחוטיים אחרים. מומלץ לשמור על מרחק של 20 עד 30 ס"מ לפחות. אל תניח את העכבר או המקלט על משטחים או פריטים מתכתיים, במיוחד כבלים או מסילות מתכתיות ארוכות. מומלץ להרחיק את העכבר והמקלדת למרחק של מטר לפחות מפריטים מתכתיים.

שיטה 5: התקנת התוכנה העדכנית ביותר

הורד והתן את התוכנה העדכנית ביותר של Microsoft IntelliPoint ו/או IntelliType. לפרטים נוספים, בקר באתר האינטרנט של Microsoft שכתובתו:

שיטה 6: ניסוי המוצר במחשב אחר

כדי לעזור לך לקבוע אם הבעיה נגרמה בגלל המחשב או בגלל ההתקן, נסה להשתמש בעכבר או במקלדת במחשב אחר.

אם ההתקן פועל במחשב השני, סימן שהוא פועל כהלכה. אם ההתקן לא פועל במחשב השני וניסית את כל השלבים האחרים לפתרון הבעיה במאמר זה, פנה למרכז ההזמנות של Microsoft בטלפון 800-360-7561+ (בתוך ארה"ב) כדי להחליף אותו. מחוץ לגבולות ארה"ב, פנה אל הסניף המקומי של Microsoft. לאיתור הסניף המקומי בקר באתר של Microsoft World Wide Offices בכתובת:
Erratic movement Stops not responding resync sluggish slow performance sporadically blinking
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.
מאפיינים:

מזהה פריט: 838398 - סקירה אחרונה: 01/31/2014 11:49:00 - תיקון: 1.0

Microsoft Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Optical Desktop 3000, Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth, Microsoft Optical Mouse, Microsoft Optical Mouse by Starck, Microsoft Wireless Laser Mouse 8000, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000, Microsoft Wireless Optical Desktop 5000, Microsoft Wireless Optical Desktop 4000, Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 5000, Microsoft Wireless Optical Desktop 1000, Microsoft Wireless Optical Desktop 2000, Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth, Microsoft Wireless Optical Desktop Elite, Microsoft Wireless Optical Desktop 700, Microsoft Wireless Laser Desktop 4000, Microsoft Wireless Laser Desktop 5000, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000, Microsoft Wireless Laser Desktop for Mac, Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 1.0, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0, Microsoft Wireless Optical Desktop 700 v2.0, Microsoft Optical Desktop with Fingerprint Reader, Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000, Microsoft Wireless Laser Desktop 3000, Microsoft Wireless Laser Desktop 7000, Microsoft Internet Keyboard Pro, Microsoft Multimedia Keyboard, Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000, Microsoft Natural Keyboard Elite, Microsoft Natural MultiMedia Keyboard, Microsoft Reclusa, Microsoft Sidewinder X6 Keyboard, Microsoft Basic Keyboard, Microsoft Wired Keyboard 200, Microsoft Wired Keyboard 600, Microsoft Wired Keyboard 500, Microsoft Wireless Keyboard 3000, Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000, Bluetooth Mobile Keyboard 6000, Microsoft Wired Desktop 600, Microsoft Wireless Desktop 3000, Microsoft Arc Mouse, Microsoft Basic Optical Mouse, Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000, Microsoft Comfort Optical Mouse 1000, Microsoft Comfort Optical Mouse 3000, Microsoft Habu Laser Gaming Mouse, Microsoft Explorer Mouse, Microsoft Explorer Mini Mouse, Microsoft Mobile Memory Mouse 8000, Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Notebook Optical Mouse, Microsoft Notebook Optical Mouse 3000, Microsoft Presenter 3000, Microsoft SideWinder Mouse, Microsoft Wired Desktop 500, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 v2.0, Microsoft Wireless Laser Mouse 7000, Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000, Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000, Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 2000, Microsoft Wireless Wheel Mouse, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000, Microsoft IntelliType Pro 7.0, Microsoft IntelliPoint 6.1, Microsoft IntelliType Pro 6.0, Microsoft IntelliType Pro 6.1, Microsoft IntelliPoint 6.0

 • dftsdahomeportal kbhowto KB838398
משוב