אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

מחשב מבוסס Windows Server 2003 עשוי להפסיק להגיב כאשר הוא חוזר ממצב המתנה ואירועים 1030 ו- 1058 נרשמים ביומן האירועים של בקר תחום

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מאפייני הבעיה
בעת חידוש הפעולה ממצב המתנה במחשב מבוסס Windows Server 2003, המחשב עלול להפסיק להגיב. ייתכן שתוצג תיבת ההודעה 'מחיל הגדרות אישיות' במשך פרק זמן של עד שעה לפני הופעת שולחן העבודה.

בדרך כלל, בעת חידוש הפעולה ממצב המתנה במחשב מבוסס Windows Server 2003, המחשב ננעל. לכן, עליך להיכנס למחשב לפני שתוכל לגשת לשולחן העבודה. עם זאת, כאשר בעיה זו מתעוררת, המחשב אינו נעול, ומסך הכניסה ל-Windows Server 2003 אינו מופיע.

בנוסף, ייתכן שהודעות האירועים הבאים יירשמו ביומן אירועי היישומים בבקר התחום לאחר ההפעלה מחדש של המחשב המבוסס Windows Server 2003:
סוג אירוע:‎ שגיאה
מקור: Userenv
קטגוריה: ללא
מזהה אירוע: 1058
תיאור: אין באפשרות ‏‏‏Windows לגשת אל הקובץ gpt.ini עבור GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}‎,‏CN=Policies,CN=System,DC=domainDC=com. הקובץ חייב להיות ממוקם ב-<\\domain\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>. (הגישה נדחתה. ). עיבוד המדיניות הקבוצתית בוטל. לקבלת מידע נוסף, עיין במרכז העזרה והתמיכה ב-http://support.microsoft.com.
או
תיאור: אין באפשרות ‏‏‏Windows לגשת אל הקובץ gpt.ini עבור GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}‎,‏CN=Policies,CN=System,DC=domainDC=com. הקובץ חייב להיות ממוקם ב-<\\domain\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>. (נתיב הרשת לא נמצא. ).

סוג:‎ שגיאה
מקור: Userenv
קטגוריה: ללא
מזהה אירוע: 1030
תיאור: אין באפשרות ‏‏‏Windows לבצע שאילתה עבור רשימת האובייקטים של המדיניות הקבוצתית. הודעה שמתארת את הסיבה לכך נרשמה בעבר ביומן על-ידי מנגנון המדיניות. לקבלת מידע נוסף, עיין במרכז העזרה והתמיכה ב-http://support.microsoft.com.
בעת הפעלת רישום סביבת המשתמש (Userenv), שירותי מערכת קבצים מבוזרת (DFS) של התחום עלולים שלא לפעול לאחר שהמחשב מחדש את פעולתו ממצב המתנה. בנוסף, עלולות להופיע הודעות הדומות להודעות הבאות בקובץ ‎%SystemRoot%\Debug\UserMode\Userenv.log.

הערה לקבלת מידע על אופן ההפעלה של רישום יומן סביבת המשתמש (Userenv), עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base אליו מפנה הסעיף 'הפניות'.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 EvaluateDeferredGPOs: Searching for GPOs in cn=policies,cn=system,DC=domain,DC=local
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Searching <CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=domain,DC=local>
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Machine has access to this GPO.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: GPO passes the filter check.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Found functionality version of: 2
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Found file system path of: <\\domain.local\sysvol\domain.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}>
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:734 ProcessGPO: לא ניתן למצוא את קובץ התבנית של מדיניות קבוצתית <\\domain.local\sysvol\domain.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>, error = 0x5.
סיבה
בעיה זו עלולה להתעורר כאשר תהליך הכניסה למערכת Winlogon מנסה לעבד פריטי מדיניות קבוצתית לפני שפועלים רכיבים אחרים. ערכת ה- service pack המתוארת במאמר זה מוסיפה לוגיקה לשיפור פעילות ברירת המחדל של התהליך Winlogon ושל שירותי תחנת העבודה.

עם זאת, קיימים מספר תרחישים אחרים העלולים לגרום לבעיה זו. לפני היישום של ערכת service pack זו, וודא כי הרכיבים הבאים מופעלים וכי הם מוגדרים כהלכה:
 • השירותים Netlogon וכן DFS מופעלים.
 • לבקרי תחום יש הרשאות קריאה ויישום למדיניות בקרי תחום.
 • הרשאות מערכת הקבצים NTFS והרשאות השיתוף מוגדרות בצורה נכונה בשיתוף Sysvol.
 • ערכי DNS נכונים עבור בקרי התחום.
פתרון הבעיה
כדי לפתור בעיה זו, עיין בסעיף "מידע על ערכת service pack" בהמשך. כדי לעקוף בעיה זו באופן זמני, עיין בסעיף 'פתרון עוקף' בהמשך סעיף 'פתרון' זה.

מידע על Service Pack

כדי לפתור בעיה זו יש לקבל את ה-Service Pack העדכני ביותר עבור Windows Server 2003. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
889100 כיצד לקבל את חבילת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Windows Server 2003
הערה לאחר התקנת ערכת service pack זו, חזור למאמר זה כדי להשלים את התהליך המתואר בסעיף "מידע על רישום" להלן.

מידע על רישום

הערה בצע שלבים אלה ב-Windows Server 2003.

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
כדי שאנו נבצע עבורך תהליך זה, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבוריכדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ, לחץ על הפעלה ובצע את הצעדים באשף התיקון.הערות
 • התקן את ערכת ה-service pack מהסעיף 'פרטי ערכת service pack" תחילה לפני הרצת חבילה זו.
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".אני מעדיף לתקן בעצמי

לאחר החלת ערכת ה- service pack, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בעורך הרישום, אתר את מפתח המשנה הבא של הרישום:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. אם הערך WaitForNetwork חסר, יש להוסיף אותו. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מפתח המשנה Winlogon, לחץ על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
  2. בתיבה שם ערך, הקלד WaitForNetwork.
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על WaitForNetwork ולאחר מכן לחץ על שנה.
 5. בתיבת הדו-שיח עריכת ערך DWORD, בתיבה נתוני ערך, הקלד 1 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. סגור את עורך הרישום.

האם הפתרון פתר את הבעיה?

 • בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, סעיף זה הושלם. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.
 • אנו מעריכים את המשוב שלך. כדי לספק משוב או כדי לדווח על בעיות כלשהן בפתרון זה, השאר הערה בבלוג "תקנו עבורי" או שלח לנו דואר אלקטרוני.

פתרון עוקף

כדי לעקוף בעיה זו באופן זמני, תוכל להריץ את הקובץ Dfsutil.exe הכלול בין כלי התמיכה של Windows Server 2003. תוכל להתקין את כלי התמיכה של Windows Server 2003 בשתי דרכים. תוכל להריץ את ‎\\Support\Tolls\Suptools.msi מהתקליטור של Windows Server 2003. לחילופין, תוכל לפרוס את כלי התמיכה ישירות מהקובץ ‎\\Support\Tools\Support.cab. כדי להפעיל את הקובץ Dfsutil.exe, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בשורת הפקודה, הקלד dfsutil /PurgeMupCache ולאחר מכן הקש ENTER.
סטטוס
Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.
בעיה זו תוקנה לראשונה במסגרת Windows Server 2003 Service Pack 1.
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף על הפעלת הרישום ביומן סביבת משתמש, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
221833 כיצד להפעיל רישום איתור באגים בסביבת משתמש בגירסאות Build מסחריות של Windows
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.
מאפיינים:

מזהה פריט: 842804 - סקירה אחרונה: 05/15/2011 11:08:00 - תיקון: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbresolve kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbprb kbbug kbfixme kbmsifixme KB842804
משוב