אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

הודעת שגיאה בעת ניסיון להפעיל את אשף ההתקנה של הרשת האלחוטית לאחר עדכון ל-Windows XP Service Pack 2‏, Service Pack 3 או ל-Windows XP Tablet PC Edition 2005‏

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
מבוא
אשף ההתקנה של הרשת האלחוטית והתכונה הצג רשתות אלחוטיות זמינות נסמכים שניהם על השירות Wireless Zero Configuration כדי לספק את הפונקציונליות שלהם למערכת Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)‎ או Service Pack 3 (SP3)‎ ולמערכת Microsoft Windows XP Table PC Edition 2005. אם השירות Wireless Zero Configuration אינו זמין, מתקבלת הודעת שגיאה המפנה למאמר זה.
מידע נוסף
התנהגות זו מופיעה בגלל מספר סיבות. יצרנים מסוימים של מחשבים וחומרה מספקים תוכנת הגדרת תצורה משלהם, המחליפה את השירות האלחוטי ללא קביעת תצורה, המסופק במערכת Windows. במקרה זה יש להשתמש בתוכנה המסופקת על-ידי היצרן כדי לקבוע את תצורת הרשת האלחוטית. אם ברצונך להשתמש באשף ההתקנה של הרשת האלחוטית או בתכונה הצג רשתות אלחוטיות זמינות כדי לקבוע את תצורת ההתקן האלחוטי שלך, עיין בתיעוד המצורף למחשב או לכרטיס הרשת האלחוטית. השתמש בתיעוד זה כדי לקבוע אם באפשרותך להשתמש בשירות Wireless Zero Configuration לקביעת תצורת הרשת האלחוטית שלך. לעיתים לא ניתן להשתמש בפונקציונאליות זו של מערכת Windows.

כדי לנסות להגדיר מחדש את Wireless Zero Configuration עבור כל הפרופילים האלחוטיים, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לנסות להגדיר מחדש את Wireless Zero Configuration בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבורי

כדי להגדיר מחדש את Wireless Zero Configuration עבור כל הפרופילים האלחוטיים באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תיקון בעיה זו. לאחר מכן, לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.
הערה ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.

הערה אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור, כך שתוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.


אני מעדיף לתקן בעצמי

אם המחשב או הרשת האלחוטית לא סופקו עם תוכנת רשת אלחוטית משל עצמם, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד ncpa.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. לחץ על חיבורי רשת.
  3. בחלון חיבורי רשת, לחץ כדי לסמן את החיבור האלחוטי שלך ולאחר מכן לחץ על שנה את ההגדרות של חיבור זה.
  4. בכרטיסייה רשתות אלחוטיות, לחץ כדי לסמן את התיבה השתמש ב-Windows כדי לקבוע את תצורת ההגדרות של הרשת האלחוטית שלי.
כדי להפעיל את השירות האלחוטי ללא קביעת תצורה, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד ‎%SystemRoot%\system32\services.msc /s ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. לחץ פעמיים על שירות אלחוטי ללא קביעת תצורה.
  3. ברשימה סוג הפעלה, לחץ על אוטומטי ולאחר מכן לחץ על החל.
  4. באזור מצב השירות, לחץ על הפעלה ולאחר מכן לחץ על אישור.

אם מתקבלת הודעת שגיאה בעת ניסיון להפעיל את השירות, עיין בחלק 'הפניות' כדי לקבל מידע נוסף בנושא פתרון בעיות.
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
815485 סקירה כללית של עדכון אבטחה של Wi-Fi Protected Access ‏(WPA) במערכת Windows XP
313242 כיצד לפתור בעיות בחיבורי רשתות אלחוטיות במערכת Windows XP
Winxp Winxpsp2 windowsxpsp2 xpsp2 Winxpsp3 windowsxpsp3 xpsp3 WCZ
מאפיינים:

מזהה פריט: 871122 - סקירה אחרונה: 12/08/2015 07:50:56 - תיקון: 4.1

Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

  • kbnosurvey kbarchive kbsecurity kbinfo kb3rdparty kbconsumer kbusb kbnetworkcard kbdriver kbhardware kbwireless kbwizard kbnetwork kbtshoot kbmsifixme kbfixme KB871122
משוב