אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

מתקבלת הודעת שגיאה 'שגיאת התקנה: קובץ לא נמצא', או הודעת שגיאה Error 0x51F כאשר מנסים לעדכן תוכניות של Office 2003 מאתר האינטרנט Office Update או ממרכז ההורדות של Office

התמיכה עבור Office 2003 הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Office 2003 ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מאפייני הבעיה
כאשר אתה מנסה לעדכן תוכנית של Microsoft Office 2003 מאתר Microsoft Update או דרך 'עדכונים אוטומטיים', מתקבל הודעת השגיאה הבאה:
Error 0x51F
בדומה לכך, כאשר אתה מנסה לעדכן תוכנית של Microsoft Office 2003 ממרכז ההורדות של Microsoft או דרך Microsoft Update, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:
Installation Error: File not Found
A required installation file filename.CAB could not be found.

Original Installation Source Required:

If you installed program name from a CD, please insert your CD. If you installed program name over your computer network, please browse to the installation source on your network. Once you have located your installation source, click OK. (שגיאת התקנה: הקובץ לא נמצא. קובץ התקנה CAB.[שם הקובץ] לא נמצא. נדרש מקור התקנה מקורי: אם התקנת את [שם התוכנית] מתקליטור, הכנס את התקליטור, אם התקנת את [שם התוכנית] דרך רשת המחשב, דפדף ואתר את מקור ההתקנה ברשת. לאחר שתאתר את מקור ההתקנה, לחץ על 'אישור').
שים לב שם הקובץ הוא בדרך-כלל, אך לא תמיד, SKUxxx.cab, כאשר xxx מקביל לתו השני, לתו השלישי ולתו הרביעי בקוד המוצר.
לקבלת מידע נוסף על מספור קוד המוצר ב-Office 2003, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
832672 תיאור של שיטת המספור עבור מזהים ייחודיים כלליים (GUID) של קוד המוצר ב-Office 2003
שים לב כדי לאתר עדכונים עבור Office 2003, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
סיבה
הבעיה עשויה להתעורר בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 • חסרים קבצי מקור בתיקיה C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9.
 • התיקיה MSOCache נמחקה.
 • יש בעיה במקור ההתקנה המקומית (LIS) של התוכנית.
דרכים לעקיפת הבעיה
כדי לעקוף את הבעיה, היעזר באחת מהשיטות המתוארות בסעיף זה.

שים לב ללא קשר לשיטה שבה תשתמש לצורך עקיפת הבעיה, באפשרותך לפתור את הבעיה אם ברשותך תקליטור התוכנה של Office 2003. כדי לפתור בעיה זו לתמיד, השתמש בכלי Local Installation Source כדי לתקן את מקור ההתקנה המקומי. לקבלת מידע נוסף בנוגע לאופן השימוש בכלי Local Installation Source, עיין בסעיף "כיצד להשתמש בכלי Local Installation Source".

שיטה 1: ספק את המקור ששימש להתקנת התוכנית בפעם הראשונה

כאשר תופיע הודעת השגיאה המוזכרת בסעיף 'מאפייני הבעיה', בצע אחד מהשלבים הבאים כדי לספק את המשאב המקורי ששימש להתקנת התוכנית:
 • הכנס את התקליטור המקורי של תוכנית Office 2003 בו השתמשת כדי להתקין את Office 2003 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 • לחץ על עיון, אתר את תיקיית ההתקנה של תוכנית Office 2003 ברשת ולאחר מכן לחץ על אישור.
אף ששלבים אלה יענו על הדרישה לקבצי מקור ההתקנה ויאפשרו להמשיך בתהליך העדכון, ייתכן שהבעיה תתעורר שוב בפעם הבאה שתנסה לעדכן תוכנית של Office 2003 דרך אתר האינטרנט Office Update.

שים לב אם השלבים המתוארים בשיטה 1 אינם פועלים, ייתכן שהקבצים בתיקיה MSOCache\All Users\download code אינם תואמים לקבצים בתקליטור שסיפקת. ודא שהתקליטור שהכנסת תואם למוצר המבוקש. לדוגמה, ייתכן שהמוצר שכבר מותקן במחשב הוא Microsoft Office Professional Edition 2003 והתקליטור מכיל קבצים עבור Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003. במקרה כזה, הסר את מוצר Microsoft Office והתקן אותו שוב מהתקליטור שברשותך.

שים לב חברת Toshiba מספקת תמונה דחוסה של תקליטור OneNote ב-DVD‏ שכותרתו Toshiba Recovery and Applications / Drivers. התמונה נמצאת בתיקיה הבאה:
CDROM Drive\COMPS\MICROSOFT OFFICE ONENOTE 20030\MANUAL
בתיקיה זו, קובץ אחד בלבד, בשם B21654A.exe. כדי לחלץ את הקובץ B21654A.exe, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ פעמיים על הקובץ B21654A.exe.

  פעולה זו תגרום להופעת תיבת התראה של Winzip Self Extractor ובה ההודעה הבאה:
  Microsoft Office OneNote 2003 W32 English OPK v. 11.5510.5606 Setup will start when the extraction is complete. Please restart your computer after the installation is completed. (תוכנית ההתקנה תופעל עם השלמת החילוץ. לאחר ההתקנה, הפעל מחדש את המחשב).
 2. לחץ על אישור.

  תיבת דו-שיח נוספת תופיע, ובה מספר אפשרויות התקנה לבחירתך.
 3. כדי לחלץ את הקובץ מבלי להתקין את Microsoft Office OneNote 2003, נקה את תיבת הסימון When done unzipping open: SETUP.exe (בסיום של ביטול הדחיסה, פתח את: SETUP.exe). כברירת מחדל, הקבצים יחולצו לתיקיה C:\OneNote2003.temp. אם ברצונך לחלץ את הקבצים למיקום אחר, שנה את המיקום.
 4. לחץ על Unzip (בטל דחיסה).
 5. עם סיום החילוץ, תתקבל תיבת הדו-שיח הבאה של Winzip Extractor:
  53 file(s) unzipped successfully
  (בוצע בהצלחה ביטול דחיסה של 53 קבצים) לחץ על OK.
 6. לחץ על Close (סגור) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח WinZip Self-Extractor - B21654A.exe.
כאשר תתבקש על ידי Office 2003 SP1 Update לציין את המיקום של קובץ, ציין את המיקום המכיל את הקבצים שחולצו.

שים לב במחשבי OEM מסוימים מותקנות מראש גירסאות ניסיון של Microsoft Office OneNote 2003 או של Microsoft Office 2003. עם זאת, לא תמיד מצורף למחשב גם תקליטור, או שהמקור הוא תקליטור שחזור שאינו מאפשר חילוץ של קבצים מהמדיה. תוכל לפתור בעיה זו באמצעות השלבים הבאים:
 1. ודא שבאפשרותך לאתר את מפתח המוצר של OneNote 2003 או של Microsoft Office המצורף למחשב שלך. מפתח המוצר אמור להופיע על גבי תעודות המקוריות.
 2. הסר את ההתקנה הקיימת של OneNote 2003.
 3. הורד את גירסת הניסיון של Microsoft Office OneNote 2003 מאתר האינטרנט הבא של Microsoft: OneNote 2003 Trial Software - Microsoft Internet Explorer

  לחלופין, הורד את גירסת הניסיון ל-‏60 יום של Microsoft Office Standard Edition 2003 מאתר האינטרנט הבא של Microsoft: Office Standard Edition 2003 Trial Software - Microsoft Internet Explorer

 4. התקן את גירסת הניסיון של OneNote 2003 או את גירסת הניסיון של Office Standard 2003 ולאחר מכן ספק את מפתח המוצר של Office המצוין בתעודת המקוריות שאיתרת בשלב 1 במקום מפתח המוצר שסופק בדף האינטרנט שהוזכר בשלב 3.
 5. הפעל את OneNote 2003 או את גירסת הניסיון של Office Standard 2003 ולאחר מכן הפעל את רישיון המוצר לפי ההנחיה.

  שים לב גירסת הניסיון של OneNote 2003 כבר מעודכנת ל-Microsoft Office OneNote Service Pack 1. בנוסף לגירסת הניסיון של Office Standard 2003, תצטרך להתקין את Microsoft Office 2003 Service Pack 1 מאתר האינטרנט הבא של Microsoft Office Update:‏ לתשומת לבך, ייתכן שגירסת הניסיון של Office Standard 2003 לא תכלול את כל התוכניות שהיו כלולות במוצר לניסיון שהותקן מראש במחשב שלך.

שיטה 2: השתמש ב-Office Update

Microsoft Update נועד להתקין עדכון ללא התערבות המשתמש. לדוגמה, אם אתה משתמש ב-Microsoft Update, אינך צריך לספק את תקליטור התוכנית. אך אם אתה משתמש ב-Office Update, תתבקש לספק את תקליטור התוכנית רק אם תתעורר בעיה עם מקור ההתקנה המקומית במחשב.

כדי שאתר האינטרנט Office Update יזהה את העדכונים הדרושים שיש להתקין במחשב, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft‏:לחץ על Check for Updates (בדוק עדכונים). עם השלמת זיהוי העדכונים, תוצג לאישורך רשימה של עדכונים מומלצים. לחץ על Start Installation (התחל בהתקנה) כדי להשלים את תהליך העדכון.

דף הבית של Microsoft Office להורדות - Microsoft Internet Explorer

שים לב כאשר אתה משתמש באתר האינטרנט Office Update, ודא שנמצא ברשותך תקליטור התוכנה הנדרש לשם התקנת העדכון. הכנס את התקליטור לכונן אם תתבקש לעשות זאת.

שיטה 3: השתמש במרכז ההורדות של Microsoft

באפשרותך להוריד גירסת קובץ-מלא של העדכון ממרכז ההורדות של Microsoft אם התנאים הבאים מתקיימים:
 • אין לך גישה אל תקליטור התוכנית.
 • נתקלת בבעיות בעת התקנת העדכון בגלל בעיה במקור ההתקנה המקומית.
כדי להשתמש במרכז ההורדות של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא: כדי לחפש עדכון שברצונך להתקין, בצע את השלבים הבאים:
 1. אם ידוע לך שם העדכון שברצונך להתקין, הקלד את השם בתיבה Keywords (optional)‏‎ (מילות מפתח [אופציונלי]) לאחר מכן לחץ על Go (בצע).

  מרכז ההורדות של Microsoft - Microsoft Internet Explorer

  לחלופין, אם ברצונך לאתר את העדכונים הזמינים למוצר שברצונך לעדכן, לחץ על המוצר ברשימת משפחות המוצרים ולאחר מכן לחץ על Go.

  מרכז ההורדות של Microsoft - Microsoft Internet Explorer

 2. אתר את העדכון שברצונך להתקין ולחץ עליו.

  מרכז ההורדות של Microsoft - Microsoft Internet Explorer

 3. קרא את דף ההורדה של העדכון כדי לברר אם גירסה מלאה של העדכון זמינה. אם יש גירסת קובץ מלא של העדכון, לחץ על הגירסה המלאה של העדכון ופעל בהתאם להוראות כדי להוריד ולהתקין אותו.

  מרכז ההורדות של Microsoft - Microsoft Internet Explorer
מידע נוסף
כאשר אתה מתקין תוכנית של Office 2003, תוכנית ההתקנה מעתיקה את קבצי המקור מתוכנית Office 2003 לתיקיה הבאה בכונן קשיח מקומי זמין, אלא אם השימוש בתכונה זו נחסם בגלל כמות מועטה של שטח דיסק פנוי:
Drive:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9

כיצד להשתמש בכלי Local Installation Source

 1. צא מכל תוכניות Office 2003.
 2. בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:‏Microsoft Internet Explorer

 3. לחץ על Download (הורד).

  Microsoft Internet Explorer

 4. בתיבה הורדת קובץ לחץ על שמור.

  תיבת הדו-שיח

 5. בחר את התיקייה שבה תרצה לשמור את הקובץ LISTool.exe ולאחר מכן לחץ על שמור.

  תיבת הדו-שיח

 6. הפעל את סייר Windows.

  תיבת הדו-שיח

 7. פתח את התיקיה שאליה הורדת את הקובץ LISTool.exe ולחץ פעמיים על LISTool.exe.

  שולחן העבודה

 8. הקלד את הנתיב המלא אל התיקיה ולחץ על אישור.

  תיבת דו-שיח של Microsoft

  לחלופין, לחץ על עיון כדי לפתוח את התיקיה שלתוכה אתה מעוניין לחלץ את הקובץ LISTool.exe.

  תיבת דו-שיח של Microsoft

אם נתקלת בבעיה במקור ההתקנה המקורית, השתמש בכלי Local Installation Source כדי לנסות לפתור את הבעיה.

כדי למחוק את מקור ההתקנה המקומית של התוכנית ולהפוך אותו ללא זמין, בצע את השלבים הבאים:
 1. פתח את התיקיה שבה שמרת את הכלי Local Installation Source ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ LISTool.exe.

  סייר Windows

 2. לחץ על Delete and disable LIS (מחק והפוך ללא זמין את LIS) ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).

  הכלי Local Installation Source ב-Microsoft Office 2003

 3. קבל את תנאי הסכם הרישיון ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).

  הכלי Local Installation Source ב-Microsoft Office 2003

 4. לחץ כדי לסמן את תיבת הסימון של התוכנית שעבורה ברצונך להפוך את מקור ההתקנה המקומי ללא-זמין ולאחר מכן לחץ על Next. לדוגמה, לחץ כדי לסמן את התיבה Microsoft Office Project Professional Edition 2003.

  הכלי Local Installation Source ב-Microsoft Office 2003

 5. לחץ על Delete (מחק).

  הכלי Local Installation Source ב-Microsoft Office 2003

 6. לחץ על OK עם הופעת ההודעה הבאה:
  Microsoft Office Local Installation Source has been successfully deleted and disabled (מקור ההתקנה המקומי של Microsoft Office נמחק והפך ללא זמין בהצלחה).


  הכלי Local Installation Source ב-Microsoft Office 2003

כדי להפוך לזמין את מקור ההתקנה המקומית של התוכנית, בצע את השלבים הבאים.

שים לב להשלמת שלבים אלו, נדרש תקליטור התוכנה.
 1. אתר את תקליטור התוכנית שלך.
 2. פתח את התיקייה שבה שמרת את הכלי Local Installation Source ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ LISTool.exe.

  סייר Windows

 3. לחץ על Enable LIS (הפוך את LIS לזמין) ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).

  הכלי Local Installation Source ב-Microsoft Office 2003

 4. קבל את תנאי הסכם הרישיון ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).

  הכלי Local Installation Source ב-Microsoft Office 2003

 5. לחץ כדי לסמן את תיבת הסימון של התוכנית שעבורה ברצונך להפעיל את מקור ההתקנה המקומי ולאחר מכן לחץ על Next (הבא). לדוגמה, לחץ כדי לסמן את התיבה Microsoft Office Project Professional 2003.

  הכלי Local Installation Source ב-Microsoft Office 2003

 6. לחץ על Enable (הפוך לזמין).

  הכלי Local Installation Source ב-Microsoft Office 2003

 7. לחץ על OK עם הופעת ההודעה הבאה:
  Microsoft Office Local Installation Source has been successfully enabled (מקור ההתקנה המקומי של Microsoft Office הפך לזמין בהצלחה).


  הכלי Local Installation Source ב-Microsoft Office 2003

לקבלת מידע נוסף על התכונה 'מקור ההתקנה המקורית', לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
830168 שאלות נפוצות אודות התכונה Local Install Source ב-Office 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.‏ Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי ביצועיהם או אמינותם של מוצרים אלה.
office2003 off2003 access2003 acc2003 excel2003 xl2003 frontpage2003 fp2003 infopath2003 onenote2003 outlook2003 ol2003 ppt2003 prj2003 pub2003 visio2003 word2003 wd2003
מאפיינים:

מזהה פריט: 875556 - סקירה אחרונה: 02/23/2007 16:23:39 - תיקון: 6.6

 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kberrmsg kbprb KB875556
משוב