אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

בעת התקנת Windows XP Service Pack 2, Windows XP Tablet PC Edition 2005 או Windows Server 2003 Service Pack 1 מתקבלת הודעת השגיאה הבאה: "Copy Error: Setup cannot copy the file Atapi.sys"‏

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

מאפייני הבעיה
כאשר אתה מנסה להתקין אחת מהתוכניות הבאות, ההתקנה נעצרת:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 ‏(SP2)
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 ‏(SP1)
בנוסף, מופיעה הודעת השגיאה הבאה:
Copy Error

Setup cannot copy the file Atapi.sys.‎ (שגיאת העתקה: לתוכנית ההתקנה אין אפשרות להעתיק את הקובץ Atapi.sys)

ודא שהמיקום שלהלן נכון, או שנה אותו והוסף 'Windows XP System Files' בכונן שתציין.
שים לב אל תלחץ על Retry (נסה שנית) ואל תשנה את המיקום Copy file from (העתק קובץ מ) במקרה שהודעת השגיאה המתוארת תופיע.
סיבה
בעיה זו עשויה להתעורר אם מותקנת אצלך אחת מהתוכניות הבאות: תוכניות אלה נועלות אל הקובץ Atapi.sys ומונעות מ-Windows XP SP2 או Windows Server 2003 SP1 ליצור גירסת גיבוי לקובץ הקיים.

Microsoft מספקת פרטי קשר של ספקים חיצוניים כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. Microsoft אינה אחראית לרמת הדיוק בפרטי הקשר של ספקים חיצוניים.
דרכים לעקיפת הבעיה
כדי לעקוף את הבעיה, בצע את השלבים הבאים:
 1. בתיבת הדו-שיח של הודעת השגיאה המתוארת בסעיף 'מאפייני הבעיה', לחץ על ביטול. כעת תוצג ההודעה הבאה:
  ‏‏האם ברצונך להמשיך בתוכנית ההתקנה מבלי להעתיק קובץ זה?
 2. לחץ על לא. ההתקנה של Windows XP SP2 תבוטל ותחזור לגירסה הקודמת של Windows שהייתה מותקנת.

  שים לב אם תלחץ על כן, תוכנית ההתקנה של Windows XP SP2 תמשיך מבלי ליצור עותק גיבוי של הקובץ Atapi.sys. אם במועד מאוחר יותר תחליט להסיר את XP SP2, הקובץ Atapi.sys לא יוכל לחזור לגירסה קודמת ופעולת המחשב שלך עלולה להפוך לבלתי יציבה.
 3. הסר את התוכניות המתוארות בסעיף 'סיבה'.
 4. התקן את Windows XP SP2.
 5. התקן מחדש את כל התוכניות שהסרת בשלב 3.
מידע נוסף
מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.‏ Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי ביצועיהם או אמינותם של מוצרים אלה.
windowsxpsp2 winxpsp2
מאפיינים:

מזהה פריט: 884675 - סקירה אחרונה: 03/12/2007 16:32:00 - תיקון: 4.1

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbtshoot kbprb KB884675
משוב